Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття 1 (соц. мед)
21.11.2016, 18:26

1. В історії становлення соціальної гігієни важливе значення мала поява так званих народних (суспільних) лікарів. Вони перебували на службі у держави й надавали допомогу простому народу. Де з'явилися перші народні лікарі?

А У стародавніх греків

В У стародавніх римлян

*С У стародавніх єгиптян

DУ древньому Китаї

Е В країнах стародавнього Сходу

2. Важливе значення в становленні соціальної гігієни як науки мали роботи докгора Ж. Рошу. Він вперше у своїй дисертації застосував термін «Соціальна гігієна». У якому році це було?

A1634 році

В 1756 році

*С 1838 році

D1912 році

Е 1920 році

3. Надзвичайно важливе значення для розвитку соціальної меди-цини мала поява перших праць з цього предмету. Визначити, у якому році видана книга Ж. Рошара «Трактат по соціальній гігієні й санітарній статистиці».

A1678 році

В 1765 році

С 1790 році

*D1888 році

Е 1912 році

4. Значну роль в подальшому формуванні соціально-гігієнічної науки відіграло заснування в Берліні в 1905 році наукового това-риства «Соціальної гігієни й медичної статистики». Хто із західноєвропейських соціал-гігієністів заснував це товариство?

А Ємиль Ресле

*В Альфред Гротьян

С Фридриг Принцинг

DЛюдвіг Телеки

Е Альфонс Фішер

5. В 1906 році в Київському університеті на кафедрі гігієни був введений курс «Основи соціальної гігієни й громадської охорони здоров'я», що мало велике значення для розвитку соціальної гігієни в Україні. Хто з українських соціал-гігієністів читав цей курс?

*AA.B. Корчак-Чепурковський

В A.M. Мерков

С С. М. Ігумнов

DС. А. Томілін

Е С. С. Каган

6. В 30-х роках XXсторіччя великий внесок у розвиток соціальної гігієни в Україні внесли перші українські підручники з соціальної гігієни. Серед них перший підручник С. С. Кагана, виданий в 1932 році. Визначити цей підручник.

А Соціальна гігієна

В Загальна теорія санітарної статистики

С Практикум по санітарній статистиці

*DНариси по теорії соціальної гігієни

Е Всі відповіді вірні

7. Постановою РНК СРСР від 14.10.1934 року « Про реорганізацію роботи науково-дослідних установ в галузі охорони здоров'я й гігієни праці» багато науково-дослідних інститутів були закриті на протязі 1934—1938 pp. Стало питання і про перейменування кафедр соціальної гігієни. У якому році кафедри соціальної гігієни були перейменовані в кафедри «Організації охорони здоров'я»?

A1934 році

В 1937 році

*С 1941 році

D1945 році

Е 1949 році

8. Після перейменування кафедр «Соціальної гігієни» у кафедри «Організації охорони здоров'я» медична громадськість тривалий час домагалася відновлення назви й необхідності вивчення суспільного здоров'я. У якому році кафедри були відновлені з назвою «Соціальна гігієна та організація охорони здоров'я»?

A1945 році

В 1949 році

С 1955 році

*D1966 році

Е 1973 році

9. На 2-му Всеукраїнському з'їзді соціал-гігієністів та організаторів охорони здоров'я, з метою наближєння до міжнародної термінології, було ухвалено рішення про зміну назви кафедри «Соціальної гігієни» на «Соціальну медицину». Визначити, в якому році це було.

A1987 році

*В 1990 році

С 1993 році

D1996 році

Е 1999 році

10. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я — наука, що вивчає закономірності громадського здоров'я та систему охорони здоров'я. Знання з цього предмету студенти отримують на відповідній кафедрі. Де була створена перша кафедра соціальної гігієни в Україні?

А У Київському медичному інституті

В У Львівському медичному інституті

С У Дніпропетровському медичному інституті

DУ Донецькому медичному інституті

*Е У Харківському медичному інституті

11. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я — наука, що вивчає закономірності громадського здоров'я та систему охорони здоров'я. Знання з цього предмету студенти отримують на відповідній кафедрі. Де була створена перша кафедра соціальної гігієни в Європі?

А У Московському медичному інституті

В У Харківському медичному інституті

С У Київському медичному інституті

*DУ Берлінському університеті

Е У Паризькому медичному інституті

12. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я як предмет викладання включає ряд розділів. Яке з наведених положень є одним із розділів предмету?

*А Система охорони здоров'я

В Первинна профілактика захворювань

С Вторинна профілактика захворювань

DПараметри навколишнього середовища

Е Вивчення впливу виробничого середовища на здоров'я населення

13. Як предмет викладання CMта ООЗ включає ряд розділів. Визначити, що із наведеного нижче відноситься до одного з розділів предмету.

*А Здоров'я населення

В Первинна профілактика

С Вторинна профілактика захворювань

DПараметри навколишнього середовища

Е Вивчення якості надання медичної допомоги населен-ню або санітарного епідеміологічного благополуччя на-селення

14. Як предмет викладання CMiООЗ включає ряд розділів. Визначити, що із наведеного нижче відноситься до одного із розділів предмету.

А Параметри навколишнього середовища

В Первинна профілактика

С Вторинна профілактика захворювань

*DМедична статистика

Е Вивчення якості надання медичної допомоги населенню або санітарного епідеміологічного благополуччя населення

15. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я в науковій та практичній діяльності використовує різні методи. Який з наведених методів є одним із основних методів CMта ООЗ?

*А Статистичний

В Санітарного спостереження

С Лабораторного аналізу

DІнструментальний

Е Експедиційний

16. У цей час в Україні для координації наукових досліджень в області соціальної медицини та організації охорони здоров'я працює науково-дослідний інститут. Визначити, яку повну назву він має.

А Всеукраїнський інститут суспільного здоров'я

*В Український інститут суспільного здоров'я

С Всеукраїнський інститут охорони здоров'я

DУкраїнський інститут суспільного здоров'я й охорони здоров'я

Е Український інститут охорони здоров'я

17. Одним з методів соціальної медицини є:

А. Санітарного спостереження

*В. Епідеміологічний

С. Інструментальний

Д. Лабораторного аналізу

Е. Психологічний

18. Одним з методів соціальної медицини є:

*А. Соціологічний

В. Санітарного спостереження

С. Інструментальний

Д. Лабораторного аналізу

Е. Методичний

19. Ким була створена перша кафедра соціальної медицини в Європі:

А. С.С. Каганом

*В. А.Гротьяном

С. М.О.Семашком

Д. О.О.Богомольцем

Е. Б.Рамаціні

20.Н.А. Семашко і З.П.Соловйов визначає соціальну гігієни як:

А.Наука про організацію діяльності органів і закладів здорово охорони

*В. Наука про здоров’я суспільства, про соціальні проблеми медицини

С. Наука про суспільно-політичну формацію у взаємозв’язку із здоров” ям суспільства

Д. Наука, яка вивчає рівень розвитку виробничих сил

Е. Наука , яка вивчає процеси збереження здоров’я населення.

Відповіді №1(соц. мед):

1-С, 2-С, 3-Д, 4-В, 5-А, 6-Д, 7-С, 8-Д, 9-В, 10-Е, 11-Д, 12-А, 13-А, 14-Д, 15-А, 16-В, 17-В, 18-А, 19-В, 20-В

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 1022 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0