Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття №4 (демографія)
21.11.2016, 18:31

1. Статика – як розділ демографії вивчає:

А. Народжуваність

В. Чисельність

С. Смертність

Д. Дитячу смертність

Е. Міграція

2. Динаміка – як розділ демографії не вивчає:

А.Народжуваність

В. Смертність

С. Чисельність

Д. Дитячу смертність

Е. Міграція

3. Вікова структура населення району розподілена таким чином: частка дітей (0—14 років) складає 15%, частка населення у віці 15—49 років — 50%, частка населення у віці 50 років та стар-ших — 35%. Визначити тип вікової структури населення району.

А Стаціонарний тип

В Регресивний тип

С Прогресивний тип

DДепопуляційний тип

Е Ретроспективний тип

4. Реєстрація народження дітей проводиться згідно місця прожи-вання його батьків, або одного із них. Який основний документ повинен бути наданий до ЗАГСу для реєстрації народження дитини?

А Медичне свідоцтво про народження

В Довідка пологового будинку про народження дитини

С Журнал запису пологів в стаціонарі

DЛікарське свідоцтво про народження дитини

Е Карта розвитку новонародженого

5. Одним із важливих показників, який характеризує стан здоров'я населення, є середня очікувана тривалість життя. Який віковий показник смертності найбільше впливає на пересічну тривалість життя?

А Мертвонароджуваність

В Смертність дітей старше 1 року

С Смертність немовлят

DСмертність у працездатному віці

Е Смертність серед осіб похилого віку

6. У великому місті планується комплекс заходів щодо зниження загальної смертності населення. На яку групу населення слід звернути першочергову увагу?

А Працюючі пенсіонери

В Діти до 15 років

С Особи 60 років і старші

DОсоби працездатного віку

Е Особи до 60 років

7. Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку здоро-ву доношену дитину. На сьомий день після пологів матір і дити-ну виписали. При виписці матір попередили про необхідність зареєструвати дитину в органах реєстрації актів громадянського стану. Протягом якого часу з дня народження дитини це по-трібно зробити згідно з чинним законодавством України?

AHeпізніше одного місяця

В Heпізніше трьох місяців

С Heпізніше трьох днів

DHeпізніше одного року

Е Heпізніше десяти днів

8. Після тривалого захворювання, з приводу якого останні 7 років знаходився на диспансерному спостереженні в районній полі-клініці, вдома помер громадянин С. Згідно з чинним законодав-ством України випадок смерті потрібно зареєструвати в місце-вому органі реєстрації актів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити в даному випадку?

А Лікарське свідоцтво про смерть

В Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

С Фельдшерська довідка про смерть

DВиписка з журналу обліку померлих

Е Карта обліку диспансерного спостереження

9. У структурі населення Н-ського регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років становить 31%, а питома вага осіб віком 50 років і понад — 20%. Оцініть Віковий тип населення, що найбільш влучно характеризує дану демографічну ситуацію:

А Прогресивний тип населення

В Імміграція населення

С Регресивний тип населення

DСтаціонарний тип населення

Е Еміграція населення

10. У структурі населення регіону питома вага осіб віком від 0 до 14 років — 25%, питома вага населення віком 50 років і понад — така ж сама. Яке поняття найбільш точно характеризує цю де-мографічну ситуацію?

А Стаціонарний тип населення

В Прогресивний тип населення

С Еміграція населення

DРегресивний тип населення

Е Імміграція населення

11. Серед процесів, які характеризують населення, важливе місце відводиться механічному руху. Як буде називатись міграція, якщо населення переїздить на нове місце проживання на тривалий час?

А Сезонною

В Невизначеною

С Тривалою

DПостійною

Е Маятниковою

12. Міграція змінює чисельність і віковий склад населення в окре-мих населених пунктах. Як буде називатися міграція, якщо на-селення переїздить на нове місце проживання на нетривалий час?

А Сезонною

В Невизначеною

С Короткотерміновою

DНетривалою

Е Маятниковою

13. При аналізі міграції населення її кваліфікують по ряду ознак. Як буде називатися міграція, якщо населення щодня ранком переміщається на нове місце, а ввечері повертається до свого постій-ного місця проживання?

А Сезонною

В Невизначеною

С Щоденною

DСлужбовою

Е Маятниковою

14. Основним, найбільш достовірним джерелом відомостей про чисельний склад населення служать періодичні переписи. Яка тен-денція спостерігається в статиці населення України?

А Збільшення осіб працездатного віку

В, Збільшення в групі до 30 років жінок

С Збільшення кількості населення

DПостаріння населення

Е Зменшення смертності населення в сільській місцевості

15. Повікові показники населення широко використовуються для оцінки здоров'я населення. Серед них важливе місце займає коефіцієнт демографічного навантаження. Як він визначається?

А Співвідношення між народжуваністю і смертністю населення

В Співвідношення між особами непрацездатного (діти,пенсіонери) і працездатного віку

С Співвідношення між середньою тривалістю життя осіб непрацездатного і працездатного віку

D Співвідношення між загальним числом інвалідів і кількістю населення

Е Співвідношення між дітьми, які померли протягом першого року, і особами старше 50 років

16. Материнська смертність — показник, який характеризує якість медичної допомоги, що надається жінкам в період вагітності, при пологах та в післяпологовий період. Що з нижченаведеного відноситься до материнської смертності?

А Смертність на протязі вагітності

В Смертність під час пологів

С Смертність на протязі 42 днів після пологів, якщо смерть жінки не пов'язана с пологами

DСмертність протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю

Е Смертність під час вагітності, пологів або протягом 42 днів після пологів, якщо смерть жінки пов'язана з вагітністю або пологами

17. У Н-ському регіоні через благоприємні природно-кліматичні, екологічні та соціально-економічні умови відзначено підвищення числа пенсіонерів, що переїхали до регіону з інших куточків країни. Держадміністрація, оцінивши резервну місткістьрегіону, ввела ряд пільг, які викликали аналогічне масове переселення з-за закордону. Оцініть склад населення , що характеризує останнє демографічне явище?

A. Іміграція населення

B. Еміграція населення

C. Репатріація населення

D. Реіміграція населення

E. Рееміграція населення

18. Організаційно-методичний відділ обласної лікарні м. К. разом з демографічним відділом обласного статистичного управління провели аналіз показників здоров’я населення. Які демографічні дані були використані для вивчення показників здоров’я населення?

А. Чисельність, склад населення, новонароджені, померлі

В. Чисельність і склад населення, у т.ч. хворі

С. Чисельність і склад населення, у т.ч. інваліди

Д. Чисельність і склад населення, померлі в стаціонарі

Е. Чисельність і склад населення, у т.ч. за статтю

19.Динаміка населення вивчає:

А. Механічний рух

В. Природній рух

С. Механічну і природну міграцію

20. Репродуктивний вік жінки:

А. 20-29рр.

В. 15-49рр.

С. 15-44рр.

Д. 15-39рр.

Відповіді №4 (демографія):

1-В, 2-Е, 3-В, 4-А, 5-С, 6-Д, 7-В, 8-А, 9-А, 10-А, 11-Д, 12-А, 13-Е, 14-Д, 15-В, 16-Е, 17-А, 18-А, 19-С, 20-В.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 452 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0