Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття №7 (захворюваність)
21.11.2016, 18:34

1. Медико-соціальне значення хвороб системи кровообігу визначається великим економічним збитком для суспільства у зв'язку з провідною роллю їх в смертності та інвалідності населення, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та інше. Визначити, яке місце в структурі смертності населення України займають хвороби системи кровообігу.

А Перше місце

В Друге місце

С Третє місце

DЧетверте місце

Е П'яте місце

2. Травматизм займає значне місце в структурі захворюваності населення, спричиняючи великі економічні збитки на виробництві

та в суспільстві. Крім того, соціально-медичне значення визначається тим, що травми:

А Є першою причиною смерті населення

В Є другою причиною смерті населення

С Є третьою причиною смерті населення

DЄ четвертою причиною смерті населення

Е Є п'ятою причиною смерті населення

3. Лікарі первинної медико-санітарної допомоги відіграють значну роль у ранньому виявленні злоякісних новоутворень. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу злоякісних новоутворень, лікар повинен заповнити та надіслати до онкодиспансеру об-лікову форму 090/0?

А Протягом 10 тижнів

В Негайно подзвонити

С Протягом тижня

DПісля повторного обстеження

Е Heпізніше 3 діб

4. Визначити статеві особливості смертності від злоякісних новоутворень в Україні.

А Смертність серед чоловіків вища у порівнянні з жінками

у всіх вікових групах

В Смертність серед жінок вища у порівнянні з чоловіками

у всіх вікових групах

С Смертність серед чоловіків та жінок однакова

DСмертність серед жінок вища у працездатному віці

Е Смертність серед жінок вища у віці 60 років і старше

5. Серед причин інвалідності населення хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби нервової системи та органів чуття, травми та інші. Визначити, яке місце в структурі інвалідності займають новоутворення.

А Перше місце

В Друге місце

С Третє місце

DЧетверте місце

Е П'яте місце

6. Туберкульоз відноситься до інфекційних захворювань, тому важ-ливе значення відводиться його ранньому виявленню. В які терміни, у випадку встановлення діагнозу туберкульозу, лікар пови-нен заповнити та надіслати до протитуберкульозного диспансеру облікову карту 089/0?

AHeпізніше 3 діб

В Негайно подзвонити

С Протягом тижня

DПісля повторного обстеження

Е Протягом 10 діб

7. Які характерні особливості захворюваності та смертності від усіх форм туберкульозу за останні роки в Україні?

А Захворюваність та смертність зростають

В Рівні захворюваності та смертності стабільні

С Смертність зростає, захворюваність знижується

DЗахворюваність зростає, смертність знижується

Е Захворюваність знижується

8. Травматизм — це сукупність травм, які виникають протягом певного часу на певній території серед певної групи населення. Який з наведених видів травматизму займає друге місце в його структурі?

А Вуличний травматизм

В Дорожньо-транспортний травматизм

С Виробничий травматизм

DПобутовий травматизм

Е Спортивний травматизм

9. Наркоманія оцінена ООН як глобальне явище. Сьогодні вона охопила майже 100 млн людей. Перше місце за розповсюдженістю у світі займає:

А Росія

В Туреччина

С Україна

DСША

Е Афганістан

10. До найважливіших проблем захворюваності належить синдром набутого імунодефіциту (СНІД). Світовим центром епідемії за кількістю випадків вважається:

А Індія

В Азія

С Африка

DАвстралія

Е Європа

11. Основним напрямком боротьби зі СНІДом є профілактика, яка умовно може поділятися на первинну, вторинну та третинну. Яка мета вторинної профілактики?

А Попередження зараження

В Попередження передачі ВІЛ інфекції від хворої до здорової людини

С Попередження розповсюдження СНІДу й хвороб, що передаються статевим шляхом

DПросвіта та освіта населення

Е Специфічна вакцинація

12. Обліковий документ для реєстрації та вивчення інфекційної захворюваності серед дітей:

А Медична карта інфекційного хворого

В Талон амбулаторного пацієнта

С Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення

DІсторія розвитку дитини

Е Статистичний талон для реєстрації заключного діагнозу

13. Вивчення захворюваності населення має велике значення для діяльності закладів охорони здоров'я. 3 якою метою використовують ці дані?

А Для характеристики стану здоров'я населення

В Для оцінки стану здоров'я пацієнта

С Для визначення витрат на гігієнічне виховання населення

DДля визначення витрат на лікування одного хворого

Е Для оцінки рівня санітарної культури населення

14. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. 3 якою метою використовують ці дані?

А Вивчення витрат на лікування одного хворого

В Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

С Оцінка рівня санітарної культури населення

DПланування медичних служб

Е Оцінка стану здоров'я пацієнта

15. Для діяльності закладів охорони здоров'я велике значення мають дані про захворюваність населення. 3 якою метою використовують ці дані?

А Для визначення витрат на лікування одного хворого

В Для оцінки рівня санітарної культури населення

С Для розробки заходів профілактики захворювань

DДля визначення на гігієнічне виховання населення

Е Для оцінки стану здоров'я пацієнта

16. Вивчення захворюваності населення передбачає використання цих даних у практичній діяльності закладів охорони здоров'я. 3 якою метою використовують ці дані?

А Для оцінки ефективності проведення оздоровчих заходів

В Оцінки рівня санітарної культури населення

С Оцінки стану здоров'я пацієнта

DВивчення витрат на лікування одного хворого

Е Вивчення витрат на гігієнічне виховання населення

17. При вивченні захворюваності населення методом обліку звернень за медичною допомогою можна вивчити різні її види. Що з нижченаведеного відноситься до одного з видів захворюваності, яка вивчається за даними звернень?

А Інфекційна захворюваність

В Захворюваність на гострі захворювання

С Захворюваність на хвороби системи кровообігу

DЗахворюваність на хронічні хвороби

Е Захворюваність органів дихання

18. Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених про-блем охорони здоров'я побудована за такими принципами: спільна етіологія, локально-патогенетичний, спільний патогенез, локально-етіологічний. Визначити, який клас хвороб побудований за етіологічним принципом.

А Інфекційні та паразитарні хвороби

В Хвороби системи кровообігу

С Розлади психіки та поведінки

DХвороби шкіри та підшкірної клітковини

Е Хвороби сечостатевої системи

19. Кожний випадок підозри лікаря на туберкульоз у хворого повинен бути належним чином зареєстрований. Визначте, яким чином?

A.Заповнення ф.025/о, повідомлення в диспансер за ф.089/о, направлення хворого в диспансер.

B. Заповнення ф.025/о, статистичного талону за ф.025-2/о, повідомлення в диспансер за ф.089/о.

C. Заповнення ф.025/о, статичного талона за ф.025-2/о, направлення хворого в диспансер.

D. Заповнення ф.025/о, повідомлення голови ЛКК та головного лікаря диспансеру

E. Заповнення ф.025/о, повідомлення головного фтизіатра території та диспансеру за ф.089/о.

20.Лікарю доручено вивчити інфекційну захворюваність у місті. Який основний обліковий документ існує для реєстрації і вивчення інфекційних захворювань?

A. Картка обліку щеплень

B. Медична картка амбулаторного хворого

C. Екстренне повідомлення

D.Талон реєстрації заключних діагнозів

E. Картка хворого, що вибув з стаціонару

відповідь №7 (захворюваність):

1-А,2-С, 3-Е, 4-А, 5-В, 6-А, 7-А, 8-А, 9-Д, 10-С, 11-В, 12-С, 13-А, 14-Д, 15-Е, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 20-С.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 278 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0