Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття.№6 (захворюваність)
21.11.2016, 18:33

1. В поточному році в районі діяльності поліклініки зареєстровано 1450 захворювань на 1000 населення, в тому числі 650 випадків з вперше встановленим діагнозом. На основі якого офіційного документу розраховані ці показники?

А Медична карта амбулаторного хворого

В Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

С Журнал реєстрації хворих

DЛисток непрацездатності

Е Щоденник лікаря

2. В районі діяльності ЦРБ в поточному році госпіталізована зах-ворюваність склала 200 випадків на 1000 населення. На основі якого офіційного документу розрахований цей показник?

А Листок непрацездатності

В Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

С Історія хвороби

DСтатистична карта хворого, що вибув із стаціонару

Е Журнал реєстрації хворих

3. На прийом до лікаря-терапевта поліклініки прийшов пацієнт, у якого він виявив гіпертонічну хворобу. Який офіційний статистичний документ повинен заповнити лікар в цьому випадку?

А Історія хвороби

В Статистична карта хворого, що вибув із стаціонару

С Статистичний талон для реєстрації заключного (уточненого) діагнозу

DЛисток непрацездатності

Е Журнал реєстрації хворих

4. «Міжнародна статистична класифікація хвороб і споріднених проблем охорони здоров'я» десятого перегляду була затверджена 43 Асамблеєю ВООЗ 1 січня 1993 року. Що є основним нововведенням МКХ 10?

А Алфавітно-цифрове кодування

В Алфавітне кодування

С Цифрове кодування

DРозподіл захворювань по класах

Е Спільність етіології

5. Захворюваність населення вивчається різними методами. Визначити, який з методів вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік «хронічних» захворювань.

А Причини смерті

В Звертання за медичною допомогою

С Опитування населення

DПереписи хворих

Е Медичні огляди

6. До лікаря сільської лікарської амбулаторії двічі протягом кален-дарного року (у березні та листопаді) звертався пацієнт. У двох випадках йому було поставлено один і той же діагноз — ГРВІ. Як заповнити «Статистичні талони для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» для обліку цих випадків захворювань?

AHaкожен випадок окремо з позначкою «—»

В На кожен випадок окремо з позначкою «+»

С На перший випадок — з позначкою «+», на другий — з позначкою «~»

DНа перший випадок з позначкою «+», на другий — не заповнюється

Е На жодний із випадків — не заповнюється

7. До лікаря-терапевта районної поліклініки звернувся хворий, що працює у цеху меблевої фабрики, де покривають меблі фарбами і лаком. Скарги хворого та об'єктивні дані свідчили про гостре професійне отруєння. Лікар тимчасово звільнив постраждалого від роботи, призначив лікування і заповнив «Екстрене повідомлення...». У яку з наведених установ він повинен його направити?

А У спеціалізовану клініку, що підтверджує захворювання

В На підприємство, де працює постраждалий

С У медико-санітарну частину підприємства

DГоловному лікарю ТМО

Е У районну санітарно-епідеміологічну станцію

8. 3 яким спеціальним видом захворюваності пов'язана необхідність визначати часто і довгостроково хворіючих (ЧДХ)?

А Захворюваністю з тимчасовою непрацездатністю

В Загальною захворюваністю

С Інфекційною захворюваністю

DЗахворюваністю на найважливіші хвороби

Е Захворюваністю за даними медичних обстежень

9. Головний лікар поліклініки дав завдання дільничному лікарю вивчати патологічну ураженість населення N-ною хворобою на дільниці. За яким документом вивчається патологічна ураженість населення?

А За журналом профоглядів

В За статистичними талонами зі знаком «—»

С За талонами на прийом до лікаря

DЗа статистичними талонами зі знаком «+»

Е За статистичними талонами зі знаком «+» і «-»

10. Лікарю-терапевту доручено провести аналіз захворюваності населення на дільниці. Яке джерело вивчення захворюваності забезпечує найбільш повний облік гострих захворювань?

А Звернення в амбулаторно-поліклінічне відділення

В Опитування

С Госпіталізація в стаціонари

DЗахворюваність з тимчасовою втратою працездатності

Е Профілактичні огляди

11. Первинним звертанням за медичною допомогою в лікувально-профілактичний заклад для гострого захворювання при розрахунку загальної захворюваності є:

А Кожне звертання з приводу гострого захворювання

В Перше звертання, якщо гострі захворювання етіологічно пов'язані між собою

С Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, якщо воно привело до госпіталізації хворого

DПерше звертання у зв'язку з гострим захворюванням тривалістю не менше 3-х днів

Е Перше звертання у зв'язку з гострим захворюванням, при якому був виданий лікарняний листок

12. Одиницею спостереження при вивченні госпіталізованої захворюваності є:

А Сукупність випадків госпіталізації

В Кожен випадок госпіталізації

С Ліжко-день

DТривалість перебування хворого в стаціонарі

Е Оберт ліжка

13. Скільки класів хвороб включає міжнародна статистична класи-фікація хвороб і проблем, які пов'язані зі здоров'ям?

A7

В 12

С 17

D21

Е 27

14. Цеховому лікарю доручено вивчити захворюваність із тимчасовою втратою працездатності на підприємстві. За допомогою яких статистичних документів можна визначити показники захворюваності з тимчасовою втратою

A.Звіт про тимчасову непрацездатність, листок непрацездатності

B. Звіт про тимчасову непрацездатність, зведена відомість обліку захворюваності населення

C. Листок непрацездатності, картка хворого, що вибув із стаціонару

D. Листок непрацездатності, лікарське свідоцтво про смерть

E. Звіт про тимчасову непрацездатність, картка диспансерного спостереження

15. Рівень інфекційної захворюваності характеризується коефіцієнтом:

А. Співвідношення

В. Екстенсивним

С. Інтенсивним

Д. Наочності

16. Значення звіту про тимчасову втрату працездатності в практиці лікаря:

А. Фінансове

В. Соціально-гігієнічне

С. Сигнально-оперативне

Д. Медичне

17. При вивченні захворюваності з тимчасовою втратою працездатності розраховують наступні

показники

А. Структура захворюваності у випадках

В. Структура захворюваності в днях

С. Рівень захворюваності у випадках на 100 працюючих

Д. Рівень захворюваності в днях на 100 працюючих

Е. Середня тривалість 1-го випадку захворювання

Ж. Все вище перераховане

18.Якісним показником госпітальної захворюваності є:

А. Структура

В. Середня тривалість перебування хворого на ліжку

С. Оборот ліжка

Д. Середня тривалість перебування хворого в стаціонарі

19. Екстенсивним коефіцієнтом є показник:

А. Загальна захворюваність населення

В. Структура захворюваності

С. Середня тривалість 1-го випадку захворюваності

Д. Динаміка загальної захворюваності населення району за 2003-2005 рр. складала: 2003 –

100%; 2004 – 102%, 2005 – 105%.

20. Визначити розрахунок показника „ сезонність госпіталізації”

А. Число ліжко –днів, що провели виписані хворі з певним діагнозом х 100

Число виписаних хворих з даним діагнозом

В. Число госпіталізованих хворихх 100

Середня чисельність населення

С. число хворих, госпіталізованих за рікх 100

Середня чисельність населення

Д. Число поступивших в стаціонар в даному місяціх 1000

Число поступивших в стаціонар за рік

Відповіді №6 (захворюваність):

1-А, 2-Д, 3-С, 4-А, 5-Е, 6-В, 7-Е, 8-А, 9-А, 10-А, 11-А, 12-В, 13-Д, 14-А, 15-А, 16-С, 17-С, 18-Ж, 19-В, 20-В.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 564 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1