Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття 3 (чинники, що впливають на здоров'я)
21.11.2016, 18:29

1. Суспільне (популяційне) здоров'я населення залежить від біологічних, природних, соціально-економічних факторів, стану служб охорони здоров'я та інших. Дайте визначення популяційного здоров'я.

А Стан організму людини, при якому він здатний повноцін-но виконувати свої біологічні й соціальні функції

В Стан організму людини, коли всі його функції урівнова-жені з навколишнім середовищем

С Стан повного соціального, біологічного й психологічного благополуччя людини, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні будь — які захворювання, хворобливі стани і фізичні дефекти

D Умовне статистичне поняття, обумовлене комплексним впливом соціальних, біологічних факторів, факторів на-вколишнього середовища й оцінюване демографічними показниками, показниками фізичного розвитку, захво-рюваністю, інвалідністю й поширенням донозологічних станів

Е Інтервал, у межах якого кількісні коливання біологічних процесів здатні утримувати живу систему на рівні функ-ціонального оптимуму

2. На формування здоров'я дітей та підлітків впливають різні фактори, в тому числі й спосіб життя. Визначити, що з наведеного нижче характеризує спосіб життя.

А Якість медоглядів, організація навчально-виховного процесу

В Рухова активність, організація навчально-виховного процесу, забруднення повітря

С Психологічний клімат взаємовідносин у сім'ї та колективі, якість харчування, стать, вік

D Рівень та відповідність навчального навантаження функціональним можливостям учнів, якістьхарчування, якість лікування, медичні обстеження

Е Паління, неправильне харчування, шкідлива праця, стреси, гіподинамія, незадовільні побутові умови, наркотики, неповна та багатодітна сім'я, гіперурбанізація

3. Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу — ендогенні та екзогенні фактори, керовані і некеровані. Визначити, які з наведених факторів відносяться до ендогенних.

А Артеріальна гіпертензія, гіперхолестерінемія

В Паління та вживання алкоголю

С Нераціональне харчування

DНезадовільні житлово-побутові умови

Е Стресові ситуації на роботі й вдома

4. Серед провідних факторів ризику хвороб системи кровообігу — ендогенні та екзогенні фактори. Що з наведеного нижче є ендогенним фактором ризику цього класу хвороб?

А Паління

В Вживання алкоголю

С Порушення обміну ліпідів, гіподинамія

DАртеріальна гіпертензія

Е Незадовільні житлово-побутові умови

5. На формування здоров'я дітей та підлітків впливає комплекс соціальних, біологічних факторів та чинники навколишнього середовища. Серед цих факторів важливу роль відіграють біологічні факгори. Що з наведеного нижче відноситься до біологічних факторів?

А Темпи росту, стан здоров'я матері, неповна сім'я

В Спадковість, фізичний розвиток, гіподинамія

С Рухова активність, спосіб життя

DСпадковість, конституція, рівень статевої зрілості, вік

Е Генетичний фактор, рівень статевої зрілості, багатодітна сім'я

6. Мешканцю гірського району Карпат — 102 роки. Працював вівча-рем протягом 45 років. Під час медичного огляду: скарг на стан здоров'я немає, самопочутгя добре,AT— 130/80 мм рт. ст., ЧД — 24 за 1 хв., пульс — 88 за хв., ЖОЛ — 3 л. Інструментальне до-слідження стану серцево-судинної системи негативних змін не виявило. Відомо, що батько довгожителя прожив 98 років, дід — 105. Вживав тільки джерельну воду і натуральні продукти. Алкогольні напої вживав рідко.Heпалить. Протягом життя ніяких захворювань (окрім нежиті) не було. Який фактор міг найбільше вплинути на тривалість життя?

А Екологічні фактори і генетична спадковість

В Вживання екологічно чистих продуктів

С Підвищена фізична активність протягом тривалого часу

DВідсутність шкідливих звичок

Е Відсутність захворювань протягом усього періоду життя

7. Спосіб життя безпосередньо пов'язаний з поведінкою населення. Його роль показана в багаторічних комплексних медико-соціальних дослідженнях. Визначити, яку долю спосіб життя складає в структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров'я населення.

A8-9%

В 19-20%

С 20-21%

D51-52%

Е 70-71%

8. На стан здоров'я населення впливають: спосіб життя, зовнішнє середовище, біологічні та медичні фактори. Визначити, яку долю складає навколишнє середовище у структурі факторів ризику, що впливають на стан здоров'я населення.

A8-9%

В 19-20%

С 20-21%

D51-52%

Е 70-71%

9. Дослідниками, які займались вивченням стану здоров'я насе-лення і впливу на нього різних факторів, запропоновані класифі-кації. По одній із них всі фактори розподілені на 4 групи — спосіб життя, біологічні фактори, фактори оточуючого середо-вища і медичні. Визначити, яку долю складають біологічні фак-тори в структурі факторів ризику, що впливають на стан здоро-в'я населення.

A8-9%

В 19-20%

С 20-21%

D51-52%

Е 70-71%

10. Ідея виділення медичних факторів в самостійний вид факторів ризику, які впливають на здоров'я населення, була підтримана соціал-гігієністами і одержала подальший розвиток. Визначити, яку долю складають медичні чинники, шо впливають на стан здоров'я населення.

A8-9%

В 19-20%

С 20-21%:

D51-52%

Е 70-71%

11. У формуванні рівня здоров'я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику, які можуть бути ендогенними та екзо-генними, керованими та нєкерованими. Визначити, які з нижченаведених факторів відносяться до ендогенних — керованих.

А Вік, стать, спадковість

В Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

С Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

DКлімат, природні умови

Е Всі відповіді вірні

12. Фактори ризику, що впливають на стан здоров'я розподіляються на ендогенні та екзогенні, які можуть буди керованими й некерованими. Визначити, які з факторів відносяться до ендо-генних некерованих.

А Вік, стать, спадковість

В Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

С Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

DКлімат, природні умови

Е Всі відповіді вірні

13. Серед факторів ризику, що впливають на стан здоров'я населен-ня є ендогенні та екзогенні, які можуть бути керованими та некерованими. Визначити, які з нижченаведених факторів відно-сяться до екзогенних керованих.

А Вік, стать, спадковість

В Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

С Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

DКлімат, природні умови

Е Всі відповіді вірні

14. У формуванні рівня здоров'я населення велику роль відіграють так звані фактори ризику, які можуть бути ендогенними та екзо-генними, керованими та некерованими. Визначити, які з фак-торів відносяться до екзогенних некерованих.

А Вік, стать, спадковість

В Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея

С Стан довкілля, спосіб життя, хиби медицини

DКлімат, природні умови

Е Усі відповіді вірні

15. В умовах населеного пункту на людину одночасно діють декілька несприятливих факторів: атмосферні забруднення різного хімічного та агрегатного складу, шум, електромагнітні випромінювання та деякі інші. Дія цих шкідливих факторів характери-зується як:

А Поєднана

В Комплексна

С Комбінована

DЗмішана

Е Аддитивна

16.Суспільне здоров’я в більшій мірі залежить від:

А.Системи здорово охорони

В.Спадковості

С. Способу життя

Д. Стану навколишнього середовища

17.Суспільне здоров’я в найменшій мірі залежить від:

А. Способу життя

В. Спадковості

С. Системи здоровоохорони

Д. Стану навколишнього середовища

18.Поняття „ рівень життя” включає:

А. Суспільно-національний порядок життя, побуту, культури

В. Психологічні індивідуальні особливості поведінки

С. Структура доходу на 1 людину

Д. Планування сім’ї

Е. Формування поведінкових характеристик і соціально-психологічного статусу

19. Поняття „ стиль життя” включає

А. Суспільно-національний порядок життя, побуту, культури

В. Психологічні індивідуальні особливості поведінки

С. Структура доходу на 1 людину

Д. Планування сім’ї

Е. Формування поведінкових характеристик і соціально-психологічного статусу

20. Поняття „ уклад життя” включає:

А. Суспільно-національний порядок життя, побуту, культури

В. Психологічні індивідуальні особливості поведінки

С. Структура доходу на 1 людину

Д. Планування сім’ї

Е. Формування поведінкових характеристик і соціально-психологічного статусу

Відповіді №3(чинники, що вплив. на здор.):

1-Д, 2-Е, 3-А, 4-Д, 5-Д, 6-А, 7-Д, 8-С, 9-В, 10-А, 11-В, 12-А, 13-С, 14-Д, 15-А, 16-С, 17-С, 18-С, 19-В, 20-А.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 1005 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0