Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття №11 (Сільське населення)
21.11.2016, 18:41

1. В районі А. функціонують: центральна районна лікарня, районна СЕС, 15 сільських лікарських амбулаторій, 1 дільнична лікарня. Який з перерахованих закладів забезпечує вторинну лікувально-профілактичну допомогу населенню району?

А Всі перераховані

В Центральна районна лікарня, районна СЕС

С Центральна районна лікарня

D Центральна районна лікарня й дільнична лікарня

Е Сільські лікарські амбулаторії та дільнична лікарня

2. В районі Н. розгорнуті: в райцентрі Н. — центральна районна лікарня, в селищі міського типу С. — районна лікарня. Якою функцією ці заклади охорони здоров'я суттєво відрізняються?

А Надання первинної допомоги населенню пунктового центру й приписних дільниць

В Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної до­помоги населенню району

С Надання спеціалізованої стаціонарної допомоги населен­ню району

D Організаційно-методичне керівництво роботою лікуваль­но-профілактичних закладів району

Е Забезпечення швидкою та невідкладною допомогою на­селення району

3. На сільській лікарській дільниці проводяться планові флюоро­графічні обстеження населення. До яких видів медичних оглядів відносяться ці обстеження?

А Одномоментні

В Попередні

С Поточні

D Комплексні

Е Цільові

4. На сільській лікарській дільниці, де проживає 6700 жителів, роз­горнуто лікарську амбулаторію. Посади яких лікарів необхідно встановити в штатному розкладі цієї амбулаторії?

А Терапевта, педіатра, стоматолога

В Терапевта, педіатра, стоматолога, акушера-гінеколога

С Терапевта, педіатра, стоматолога, хірурга

D Терапевта, педіатра, стоматолога, рентгенолога

Е Терапевта, педіатра, стоматолога, акушера-гінеколога, хірурга

5. В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ордина-тора встановлюється для педіатричного відділення на:

А 10 ліжок

В 20 ліжок

С 12 ліжок

D 15 ліжок

Е 25 ліжок

6. У наданні медичної допомоги сільському населенню велику роль відіграють ФАПи, на 'їх долю припадає від ЗО до 40% всіх звер­нень сільського населення. Визначити, чим керуються при роз­міщенні ФАПів.

А Кількістю населення та відстанню від пунктового села

В Рівнями та структурою захворюваності

С Наявністю медичного персоналу

D Наявними коштами у місцевому бюджеті

Е Демографічною структурою населення, що обслугову­ється

7. Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо чисельність населення на дільниці складає більше 10 тис. осіб?

А Терапевт, педіатр, стоматолог

В Терапевт, хірург, стоматолог

С Терапевт, педіатр, хірург

D Терапевт, хірург, акушер-гінеколог

Е Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог, стоматолог, хірург

8. У сільському районі ЦРЛ очолює головний лікар, який здійснює загальне керівництво лікарнею. До адміністративно-управлінсь­кого апарату відносяться також і заступники головного лікаря з медичної частини, з експертизи тимчасової непрацездатності, з економічних питань та ін. Визначити, при наявності якої кількості ліжок в ЦРЛ вводиться посада заступника головного лікаря з медичної частини.

А ЗО та більше ліжок

В 100 та більше ліжок

С 50 та більше ліжок

D 75 та більше ліжок

Е 150 та більше ліжок

9. Організація медичної допомоги сільському населенню має ряд особливостей. Визначити цю особливість за нижченаведеними положеннями.

А Створення пересувних форм лікувально-профілактичноїдопомоги

В Відсутність дільничності

С Відсутність долікарської допомоги

D Централізація терапевтичної допомоги на сільськійлікарській дільниці

Е Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільськійлікарській дільниці.

10. Сільське населення може отримати медичну допомогу на різних етапах її надання. Які заклади відносяться до І етапу організації медичної допомоги?

А Національні спеціалізовані центри

В Обласні медичні заклади

С Районні медичні заклади

D Сільська лікарська дільниця

Е Диспансери

11. Основний організаційний принцип медичного забезпечення на селі:

А. Етапність

В. Диспансеризація

С. Повіковий облік

Д. Санітарно-епідемічний нагляд

Е. Дільничність

12. Особливістю І етапу в організації медичного обслуговування сільського населення є надання допомоги:

А. Долікарняної

В. Первинної лікарської

С. Поліклінічної

Д. Профілактичної

Е. Стаціонарної

13. Норматив жителів сільської лікарської дільниці:

А. до 5 тис.

В. 7 тис. і більше

С. 5-7 тис.

Д. 8-9 тис.

Е. 8-10 тис

14. ЦРЛ є центром надання сільському населенню медичної допомоги:

А. Спеціалізованої

В. Первинної лікарської

С. Долікарняної

Д.Поліклінічної

Е.Профілактичної

15. Ш етап медичної допомоги сільському населенню включає надання допомоги:

А.Спеціалізованої

В. Долікарняної

С. Стаціонарної

Д.Вузькоспеціалізованої

Е.Профілактичної

16.Основний фактор впливу на організацію медичної допомоги:

А. Характер сільськогосподарського виробництва і територіальна різноманітність

В.Недостатність лікарів

С.Потужність лікувально-профілактичних закладів

Д. Недостатність ліжкового фонду

Е. Рівень захворюваності

17. Одним із основних розділів санітарно-протиепідемічної роботи на сільській лікарській

дільниці є:

А. Патронаж дітей і вагітних

В. Попередній санітарний нагляд

С. Організація і проведення профілактичних щеплень

Д.Поточний санітарний нагляд

Е. Диспансеризація

18. Оргметодкабінет ЦРЛ здійснює:

А.Укомплектування медкадрами стаціонару ЦРЛ

В. Аналіз показників здоров’я і діяльності ЛПЗ району

С. Диспансеризація населення

Д.Організацію профщеплень

Е. Патронаж вагітних і дітей

19. Надання медичної допомоги сільському населенню на І етапі здійснює:

А. ЦРЛ

В. Обласна лікарня

С. Центри здоров’я

Д. ФАП

Е. Міська лікарня

20. Сільська дільнична лікарня надає допомогу:

А. Спеціалізовану

В. Першу невідкладну

С. Долікарську

Д. Первинну лікарську кваліфіковану

Е. Висококваліфіковану

Відповіді №11(сільське населення):

1-С, 2-Д, 3-Е, 4- А, 5-В, 6-А, 7-Е, 8-В, 9-А, 10-Д, 11-А, 12-В, 13-С, 14-А, 15-Д, 16-А, 17-С, 18-В, 19-Д, 20-Д.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 271 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0