Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття №5 (дитяча смертність)
21.11.2016, 18:32

1. Дитина народилася з вродженою вадою серця. Незважаючи на проведене лікування, померла на 32 дні життя. В який спеціальний показник смертності немовлят увійде цей випадок?

А*Показник постнеонатальної смертності

В Показник інтранатальної смертності

С Показник ранньої неонатальної смертності

DПоказник пізньої неонатальної смертності

Е Показник перинатальної смертності

2. В останні роки відмічається позитивна динаміка зниження мертвонароджуваності, перинатальної смертності, смертності дітей в постнеонатальному періоді. В той же час, смертність немовлят залишається на достатньо високому рівні. Визначити, який з наведених чинників займає перше місцє в смертності немовлят.

А Інфекційні та паразитарні захворювання

В Вроджені аномалії

С Захворювання органів дихання

D*Стани, що виникли в перинатальному періоді

Е Захворювання ендокринної системи

3. Медична статистика розраховує смертність немовлят з використанням різних формул, які відрізняються одна від одної. Визначити, за допомогою якої з наведених формул можна розрахувати дійсний рівень смертності немовлят.

А *Кількість дітей, померлих у віці 0—12 місяців х 1000

Кількість дітей, народжених живими за рік

В Кількість померлих дітей х 1000 Кількість дітей, народжених за рік

С Кількість дітей померлих у віці 0—12 місяців х 1000

Загальна кількість населення

DКількість дітей народжених за рік х 1000

Кількість дітей, померлих у віці 0—12 місяців

Е Кількість померлих дітей

Кількість дітей, народжених за рік

4. В результаті аналізу смертності немовлят в населеному пункті К. установлено, що в неонатальному періоді помирає 48% дітей від загальної кількості померлих на першому році житгя. Визначити тип, смертності немовлят в даному населеному пункті.

А Тип «А»

В*Тип «В»

С Тип «С»

DТип «Регресивний»

Е Тип «Прогресивний»

5. У пологовому будинку за рік народилося живими 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою, 1 дитина померла на 5-й день життя. Визначити, за допомогою якого показника можна оха-рактеризувати дану демографічну ситуацію.

А *Перинатальна смертність

В Загальна смертність

С Народжуваність

DСмертність немовлят

Е Шлюбна плідність

6. Громадянка Н. народила в міському пологовому будинку мертву дитину. Згідно з чинним законодавством України необхідно за-реєструвати випадок мертвонародження в органах реєстрації аісгів громадянського стану. На підставі якого документу це можна зробити?

А *Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть

В Лікарське свідоцтво про смерть

С Обмінна карта: відомості пологового будинку про новонародженого

DМедичне свідоцтво про народження

Е Виписка з історії пологів

7. Головному педіатру району доручено провести аналіз рівня смер-тності немовлят і визначити, наскільки вона залежить від керо-ваних причин, пов'язаних з недоліками в організації лікувально-

профілактичної допомоги дітям. Який показник найточніше це відображає?

А Частка постнатальної смертності в загальній смертності немовлят

В Показник смертності немовлят за календарний місяць

С Показник перинатальної смертності

D*Частка неонатальної смертності в загальній смертності немовлят

Е Показник смертності дітей у віці до 1 -го року

8. В поточному році народилося живими 600 дітей. Померли на першому році життя — 10. В минулому році народилося живими 550 дітей. Який показник слід розрахувати на основі цих даних?

А *Смертність немовлят

В Народжуваність

С Загальна смертність

DПриродний рух

Е Перинатальна смертність

9. При народженні дитини лікар, якій приймав пологи, констату-вав, що плід з терміном вагітності до 28 тижнів, довжиною мен-ше 35 см і масою 1000 гр. був народжений без самостійного подиху, але при наявності серцебиття та пульсації пуповини. Кваліфікуйте народження плоду:

А *Живонароджений

В Мертвонароджений

С Викидиш

DАборт

Е Перинатальна смерть

10. Смертність немовлят вагомо впливає на середню очікувану тривалість життя населення. Вона залежить від ряду керованих та некерованих чинників. Визначити, який з наведених чинників займає друге місце в смертності немовлят.

А Захворювання органів дихання

В *Вроджені аномалії

С Стани, що виникли в перинатальному періоді

DІнфекційні та паразитарні захворювання

Е Захворювання центральної нервової системи

11. Серед показників смертності населення за віковими групами є смертність немовлят. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

А До 7 днів

В До 28 днів

С До 56 днів

DДо 87 днів

Е*До 1 року

12. Зниження постнеонатальної смертності дітей пов'язано з удосконаленням якості медичної допомоги новонародженим. Що з наведеного відноситься до цієї смертності?

А До 7 днів

В До 28 днів

С *Від 29днів до 1 року

DВід 7 днів до 1 року

Е До 1 року

13. Визначити тип смертності немовлят, якщо на першому місяці життя помирає менше 30% дітей від загальної кількості тих, що померли на першому році життя.

А Тип A

В Тип В

С *Тип С

DТип Д

Е Тип Е

14. Серед показників смертності особливе значення має показник смертності немовлят. Визначити, який тип цієї смертності в Ук-раїні.

А *ТипA

В Тип В

С ТипС

DТипД

Е Тип Е

15. В місті Л. у 2003 році померло 62 дитини, з них у віці 0-12 місяців – 32, народилось за рік 1125. Всього населення в місті 320 750. Як обчислити показник смертності немовлят?

А*. Кількість дітей померлих у віці 0-12 місяців за рік / кількість дітей народжених за рік × 1000

В. Кількість дітей померлих за рік / кількість дітей народжених за рік × 1000

С. Кількість дітей померлих у віці 0-12 місяців за рік / загальна кількість населення × 1000

Д. Кількість народжених дітей / середньорічна кількість населення × 1000

Е. Кількість померлих дітей / середньорічна кількість населення × 1000

16. Рівень малюнкової смертності в Україні в порівнянні з країнами ЄС є:

А. Низьким

В. Середнім

С. *Високим

17. Демографічний показник - це самий точний соціальний барометр, який чітко реагує на екологічне, соціальне і політичне неблагополуччя в суспільстві:

А. Материнська смертність

В. Загальна смертність

С.* Дитяча смертність

Д. Смертність мужчин працездатного віку

Е.Смертність осіб старше 60-ти років

18.Коефіцієнтом неонатальної смертності є вік:

А. 7 днів

В. 10 днів

С. *1 місяць

Д. 6 місяців

19. Коефіцієнтом ранньої неонатальної смертності є вік:

А. *7 днів

В. 10 днів

С. 1 місяць

Д. 6 місяців

20. Коефіцієнтом постнеонатальної смертності є вік:

А. 7 днів

В. 10 днів

С. 1 місяць

Д. *29 днів-12 місяців

Відповіді №5 (дитяча смертність):

1-А, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-А, 6-А, 7-Д, 8-А, 9-А, 10-В, 11-Е, 12-С, 13-С, 14-А, 15-А, 16-С, 17-С, 18- С, 19-А, 20- Д.

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 505 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0