Головна » Файли » ТЕСТИ » Інфекційні хвороби [ Додати матеріал ]

Тести: Інфекційні захворювання та епідеміологія. Частина 3
14.12.2016, 14:31

.  Хвора 41 року звернулася до лікаря на другий день захворювання зі скаргами на загальну слабкість, підви¬щення температури тіла до 38-39 °С, рідкі випорожнення до 4-6 разів на добу зеленуватого кольору зі слизом, повторну блювоту, біль у надчеревній ділянці і біля пупка. Стан середньої важкості. Шкіра бліда. Пульс - 92/хв, AT - 105/75 мм рт. ст. Язик обкладе¬ний. Живіт при пальпації болючий в надчеревній і правій здухвинній ділян¬ках. Яке обстеження необхідно провес¬ти хворому?
A. Ректороманоскопія
B.  Копрологічне дослідження ви¬порожнень
С*. Бактеріологічне дослідження ви¬порожнень
D. УЗД органів черевної порожнини
E.  Вірусологічні дослідження ви¬порожнень

. Хворий 43 років, поступив на 3-й день захворювання зі скаргами на скутість жувальної мускулатури, за¬гальну слабкість, головний біль, на¬пругу м'язів тулуба та рідкі нетрива¬лі судоми м'язів спини. Об'єктивно: температура тіла 37,6 °С. Свідомість ясна. Обличчя амімічне. Шкіра воло¬га, тризм, тонічне напруження м'язів. AT - 110/60 мм рт. ст. Пульс - 102/хв. За 10 днів до захворювання, працю¬ючи в полі, отримав травму гомілки з
ушкодженням шкіри. Найбільш імо¬вірний діагноз: 
А. Сказ 
B*. Правець
C. Епілепсія
D. Отруєння стрихніном
E.  Менінгіт

.  Хвора 25 років, захворіла по¬ступово: температура - 37,5 °С помірні головний біль та нежить, біль у горлі. До лікаря не зверталась, лікувалась само¬стійно. На 7-й день захворювання стан погіршився: двічі блювання, t - 38,5 °С, головний біль посилився. Відмічається світлобоязнь, ригідність потиличних м'язів, незначно виражені симптоми Керніга, Брудзинського. Застосування якого методу є найбільш обґрунтова¬ним для діагностики ускладнення цьо¬го захворювання?
A. Серологічне дослідження
B.  Бактеріоскопія "товстої краплі"
C. Загальний аналіз крові
D. Вірусологічні дослідження зми¬вів з носа та глотки
E*. Люмбальна пункція

Хворий 25 років, звернувся до лікаря на третій день хвороби зі скаргами на висипання на губах, кри¬лах носа та вухах, біль і печіння в міс¬цях цих висипань. Об'єктивно: темпе¬ратура - 37,7 °С. На незміненій шкірі верхньої губи, крил носа, вушних ра¬ковин є везикули розміром 1-2 мм із груповим розташуванням. Про яке за¬хворювання варто думати?
А*. Герпетична інфекція
B.  Бешиха, бульозна форма
C.  Сибірка
D. Екзема
E.  Стрептодермія

.  Хворий Н., 17 років, звернув¬ся до лікаря на 4 день хвороби зі скар¬гами на головний біль, утруднення но¬сового дихання, біль у горлі. При огля¬ді: Т - 39,4 °С, пульс - 92/хв. Пальпу-ються збільшені лімфатичні вузли шиї, пахвові та пахові. Мигдалики збільше¬ні, покриті білим нальотом, який легко знімається шпателем. Збільшені печін¬ка та селезінка. Які зміни в аналізі кро¬ві підтвержують попередній діагноз?
А*. Лімфоцитоз, моноцитоз, наяв¬ність віроцитів
B.  Ретикулоцитоз
C. Еозинофілія
D. Наявність бластних клітин
E.  Нейтрофільний лейкоцитоз

.  Пацієнт, 35 років, що занеду¬жав гостро, скаржиться на інтенсивний головний біль, біль у м'язах нижніх кінцівок, підвищення температури до 39 °С. Об'єктивно на 4-й день хвороби: стан важкий. Обличчя гіперемоване. Шкіра і склери жовтяничні. Збільше¬на печінка і селезінка. Діурез зниже¬ний. Найбільш імовірний діагноз?
A.  Ієрсиніоз
B.  Вірусний гепатит А 
C*.  Лептоспіроз
D. Інфекційний мононуклеоз
E.  Трихінельоз

.  У стаціонар протягом 15 го¬дин було доставлено 5 хворих, у яких після короткочасної діареї і блювоти спостерігався розлад зору (диплопія, мідріаз), ковтання, сухість у роті, в од-
ного - розлад дихання. Усі хворі брали участь у застіллі. Вживали різні стра¬ви, у тому числі салат із крабів, кон¬сервовані гриби домашнього приготу¬вання, спиртні напої. Найбільш імо-вірний діагноз?
A. Сальмонельоз
B.  Отруєння сурогатами алкоголю
C. Отруєння грибами 
D*. Ботулізм 
E. Ешерихіоз

Хворий 20 років, занедужав гостро з підвищення температури до 39,9 °С. Скаржився на головний біль у лобово-скроневих областях, біль в очних яблуках, ломоту в усьому тілі, закладеність носа, шкрябання в горлі, сухий кашель. Удома двічі була носо¬ва кровотеча. Який діагноз найбільш імовірний?
A. Парагрип
B. Аденовірусна інфекція 
C*. Грип
D. РС-інфекція
E.  Ентеровірусна інфекція

.  Хворий 68 років, занедужав гостро 7 днів тому назад з підвищення температури до 39,3 °С, появи голов¬ного болю і безсоння. Об'єктивно: збу¬джений, неадекватний. Обличчя гіпе-ремоване. Язик дуже сухий, тремтить при висовуванні. На тулубі рясна по¬ліморфна висипка. Тахікардія, гіпото¬нія. Гепатоспленомегалія. Випорож¬нення затримані. Діурез знижений. У віці 10 років хворів на тиф. Попере¬дній діагноз?
А. Черевний тиф
B*. Хвороба Брілла 
С. Ієрсиніоз
D. Менінгококцемія
E.  Сепсис

.  Хворий 60 років, одержав ко¬лоту рану стопи. Через 16 днів вини¬кли тягнучі болі в області жувальних м'язів, утруднення і біль при відкри¬ванні рота. Звернувся до стоматолога. Був вилучений 5-й каріозний зуб зліва. Однак наступного дня тризм підсилив¬ся, виникла напруга і болючість м'язів потилиці. Передбачуваний діагноз?
A*. Правець
B.  Остеомієліт нижньої щелепи
C. Неврит трійчастого нерва
D. Менінгіт
E.  Неврит лицевого нерва


.  Хворий 25 років, оглянутий ЛОР-лікарем на 4-й день хвороби. Температура - 38,1 °С. Скарги на не¬здужання, помірні болі в горлі. Об'єк¬тивно: рот відкриває повністю. Слизо¬ва м'якого піднебіння, дужок, язичка набрякла, незначна гіперемія з ціано¬зом. Мигдалини збільшені, покриті сі¬рим щільним нальотом. Наліт зніма¬ється з трудом. Зняття нальоту супро¬воджується кровоточивістю. Набряку шиї немає. Кутощелепні лімфовузли збільшені до 2 см. Найбільш імовір¬ний діагноз?
А. Інфекційний мононуклеоз 
B*. Дифтерія ротоглотки 
C. Ангіна Симановського - Венсана
D. Лакунарна ангіна
E.  Вірусно-бактеріальна ангіна

. У хворого 25 років, через б го¬дин після сніданку (з'їв 2 некрутих яйця)   з'явився   озноб,   підвищилася
температура до 38,7 °С, через 20 хви¬лин приєднався біль у біляпупковій області, нудота, багаторазова блювота, гурчання в животі, а ще через ЗО хви¬лин - рясні рідкі, водянисті випорож¬нення без патологічних домішок, брудно-зеленого кольору. Найбільш імовірний діагноз?
A. Ієрсиніоз
B.  Шигельоз
C. Холера
D*. Сальмонельоз 
Е. Ешерихіоз

.  У хворого 20 років, що при¬був з Індії, о 5 годині ранку прочався понос. Оправлявся кожні 1-1,5 годи¬ни. Випорожнення рясні, водянисті, без слизу і крові, надалі - безкалові. Через 12 годин - водяниста, рясна блювота. Температура не підвищила¬ся, болі в животі були відсутні. Най¬більш імовірний діагноз?
A. Ротавірусний гастроентерит
B.  Сальмонельоз
C. Шигельоз
D. Ешерихіоз 
E*. Холера

.  У жителя сільської місцевос¬ті, 45 років, на тильній поверхні правої кисті з'явилася свербляча папула, в центрі якої утворився пухирець із су¬кровичним вмістом. У наступні 2 дні розвинувся безболісний набряк кисті і передпліччя. На 4-й день підвищилася температура до 38,5 °С, у пахвовій об¬ласті справа виявлений великий бо¬лючий лімфовузол. За добу до початку хвороби оглядав загибле теля. Най¬більш імовірний діагноз?
A. Туляремія, шкірно-бубонна форма
B.  Чума, шкірно-бубонна форма
C.  Карбункул
D*. Сибірська виразка, шкірна форма 
Е. Бешиха

.  У хворого, 40 років, відзнача¬ється висока температура протягом 8 днів, сильний головний біль, схиль¬ність до закрепів. Об'єктивно: темпе¬ратура - 39,5 °С, блідий, в'ялий, ади-намічний. Пульс - 82/хв. Язик сухий, обкладений коричневим нальотом, на шкірі живота одиничні розеоли. Живіт помірно роздутий, болючий у правій клубовій області. Печінка виступає на 2 см. Найбільш імовірний діагноз?
A. Бруцельоз
B.  Сипний тиф
C.  Сепсис
D. Туберкульоз 
E*. Черевний тиф

. У хворого через 3 дні після по¬вернення з Індії виник раптовий озноб, температура підвищилася до 41 °С. Турбував головний біль, біль у грудній клітці, кашель з рясним склоподібним кров'янистим мокротинням. Об'єктив¬но: обличчя гіперемоване, мова неви-разна, язик "крейдяний". У легенях во¬логі хрипи. Тахікардія, гіпотензія. ЧД - 30/хв. У хворого діагностована:
А. Крупозна пневмонія 
B*. Чума
C. Легіонельоз
D. Орнітоз
E.  Малярія

.  Хворий 15 років, захворів го¬стро, температура тіла - 40 °С, голов-
ний біль, рвота, різка загальна слаб¬кість, через 10 годин від початку за¬хворювання - на шкірі геморагічний висип, елементи висипу множинні від петехій до значних крововиливів, ме-нінгеальні знаки. Діагноз?
A. Епідемічний висипний тиф
B. Черевний тиф
C. Кір 
D*. Mенінгококова інфекція
Е. Геморагічний васкуліт

. Хворий 62 років, у минулому переніс висипний тиф. Занедужав го¬стро: лихоманка - 39,5 °С, головний біль, безсоння. На 6-й день на шкірі живота і бічних поверхонь грудної клітки з'явилася незначна розеольоз-на висипка. Збільшена печінка і селе¬зінка, тахікардія, глухість тонів серця, гіпотонія. Який діагноз найбільш імо¬вірний у хворого?
A*. Хвороба Брілла
B. Черевний тиф
C. Бруцельоз
D. Лептоспіроз
E.  Сепсис

. Студент 22 років, хворіє 3 тиж¬ні, занедужав через місяць після повер¬нення з Ефіопії: з'явилися послаблен¬ня випорожнень, нерізкі болі в животі. У наступному: випорожнення рясні 10 разів у добу, у вигляді "малинового желе", приєдналися переймоподібні болі в животі, більше справа, що поси¬люються при дефекації. За час хвороби втратив 6 кг маси тіла. Ваш діагноз?
А. Геморой 
B. Шигельоз 
C*. Кишковий амебіаз
D. Пухлина кишечнику
E.  Ієрсиніоз

. Хворий 30 років, учасник гео¬логічної розвідки в Прикаспійських степах, занедужав гостро з появи озно¬бу, температури - 39 °С, слабості, за¬гального нездужання. Загальний стан важкий, з вираженою інтоксикацією, у паховій області виявлений лімфову¬зол величиною з куряче яйце, різко бо¬лючий, малорухомий, без чітких кон¬турів, щільної консистенції, шкіра над ним лисніє, напружена, гіперемована із синюшним відтінком. Ваш діагноз?
А. Флегмона стегна 
B*. Чума
C. Сибірська виразка
D. Туляремія
E.  Паховий лімфаденіт

. Хвора 65-ти років, страждає гіпертонічною хворобою II ступеня. Занедужала гостро. Турбує запаморо¬чення, слабість, помірні болі в епіга-стрії, однократна блювота, двічі було рідке випорожнення, потім приєд¬налася сухість у роті, двоїння в очах. Об'єктивно: контактна, порушене ков¬тання, задишка з участю допоміжних м'язів, птоз, анізокарія, парез м'якого піднебіння. AT - 140/80 мм рт. ст. На¬передодні захворювання їла рибний балик, мариновані гриби, уживала спиртне. Який попередній діагноз?
A.  Отруєння метанолом
B.  Порушення мозкового кровообігу
C.  Отруєння отруйними грибами 
D*. Ботулізм
Е. Отруєння сурогатами алкоголю

.  Хворий 26 років, під час епі¬демії грипу занедужав гостро: темпе¬ратура - 39 °С, сильний головний біль, переважно в лобовій частині, болі у м'язах, суглобах, кістках. Оглянутий у 1-й день хвороби: стан середньої важ¬кості, обличчя гіперемоване, слизова м'якого піднебіння різко гіперемова¬на, склерит, пульс - 120/хв., ритміч¬ний. Тони серця приглушені, ритмічні. У легенях везикулярне дихання, жи¬віт безболісний. Ваш діагноз?
A. РС-інфекція
B. Аденовірусна інфекція
C.  Риновірусна інфекція
D. Парагрип 
Е*. Грип

Хворий 17 років, занедужав гостро, температура тіла - до 40 °С, сильний головний біль, сухий кашель з болями за грудиною. При обстежен¬ні: в ротоглотці виражена розлита гі-перемія, зернистість м'якого піднебін¬ня. З боку серця і легень без вираже¬них змін. Ваш діагноз?
A*. Грип
B.. Парагрип
C.  Респіраторно-синцитіальна ін¬фекція
D. Аденовірусна інфекція
E.  Пневмонія

.  Хвора скаржиться на часті, рясні пінисті випорожнення зі слизом зеленуватого кольору, переймоподіб¬ний біль у навколопупковій області, гурчання в животі, температура тіла -39 °С. Захворювання пов'язує з вжи¬ванням у їжу некруто зварених яєць. Який збудник захворювання найбільш імовірний?
A. Холерний вібріон Ель-тор
B.  Ієрсинія
C.  Шигела
D. Ентеропатогенна кишкова паличка
Е*. Сальмонела

Хворий 16 років, госпіталізо¬ваний на 5-й день хвороби зі скаргами на помірний головний біль у лобово-скроневій області, закладеність носа, біль у горлі при ковтанні, біль в облас¬ті лівого ока, підвищення температури до 38-38,5 °С. Стан при надходженні задовільний. Носове дихання утруд¬нене, рясні слизові виділення з носа, гіперемія слизової ротоглотки, збіль¬шені шийні і підщелепні лімфовузли, плівчастий кон'юнктивіт зліва. Який попередній діагноз?
A.  Ентеровірусна інфекція
B.  Інфекційний мононуклеоз 
C*. Аденовірусна інфекція
D. Грип
E.  Гайморит

. У жінки 30-ти років захворю¬вання розвинулося раптово, через пів¬години після вживання в їжу тістечка з кремом. З'явився ріжучий біль у верх¬ній половині живота, нудота, багато¬разова блювота. Об'єктивно: темпера¬тура - 36 °С, шкіра бліда, ЧД - 20/хв., пульс - 100/хв., AT - 95/65 мм рт. ст. Тони серця достатньої звучності, язик сухий. Живіт не роздутий, болючий в епігастрії, симптомів подразнення очеревини не виявлено. З чого необ¬хідно почати лікування?
А. Проведення внутрішньовенної регідратації
B.  Призначення ентеросорбентів
C.  Введення церукалу
D*. Промивання шлунка і кишечнику 
Е. Антибіотикотерапії

. Хворий І., 18 років. Зі слів ро¬дичів, у нього відмічались періодичні напади психомоторного порушення й агресивність. При спробі випити води відчув спазм в області глотки. Перед початком захворювання був значний прийом алкоголю у родичів, до яких приїхав у гості. Місяць тому був вку¬шений невідомим собакою. Який діа¬гноз найбільш імовірний?
A*. Сказ 
В. Правець
C.  Отруєння сурогатами алкоголю
D. Алкогольний психоз
E.  Істерія

.  Хворий 52 років, занедужав гостро з ознобу і головного болю, ли¬хоманки до 40 °С. На 3-й день хворо¬би - нудота і блювота, темна сеча. На 4-й день температура знизилася до 37 °С, але з'явилася жовтяниця і змен¬шилася кількість сечі до 600 мл. Для якого захворювання характерний та¬кий розвиток симптомів?
A.  Вірусний гепатит А
B.  Геморагічна лихоманка з нирко¬вим синдромом
С*. Лептоспіроз
D. Сепсис
E.  Гострий гломерулонефрит

Сантехнік 40 років, захворів гостро - озноб, температура - 39,8 °С, сильний   головний   біль,   блювання, біль у м'язах. До лікарів не звертався, стан погіршився, з'явилися гіперемія обличчя, ін'єкція судин склери, на гу¬бах герпес з геморагічним вмістом, но¬сова кровотеча, шкіра та склери стали жовтяничними, сеча кольору міцного чаю, діурез 200 мл, ахолії не було. Най¬вірогідніше джерело інфекції?
A. Кліщі, для яких характерний трансоваріальний шлях передачі
B.  Кішки
C. Людина-реконвалесцент
D. Людина-бактеріоносій 
E*. Щури

.   Робітник 22 років, захворів гостро: температура - 39 °С, сильний головний біль, багаторазове блюван¬ня. Об'єктивно: стан важкий, психо¬моторне збудження, стогне через силь¬ний головний біль, ригідність м'язів шиї. Різко позитивні симптоми Брудзинського і Керніга, загальна гіперес¬тезія. Що треба зробити для уточнен¬ня діагнозу першочергово?
A. Загальний аналіз крові
B.  Посів крові на стерильність
C. Комп'ютерну томографію голов¬ного мозку
D. Рентгенографію черепа у двох проекціях 
E*. Спинномозкову пункцію

*.   Громадянин Пакистану ЗО років, захворів гостро: з'явились часті водянисті випорожнення, що нагаду¬вали молочний суп. Об'єктивно: тем¬пература - 35,4 °С, шкіра периферич¬них частин тіла холодна, акроціаноз, сухість у роті, різко знижені еластич¬ність шкіри та тургор тканин. Що слід
зробити для оцінки ступеня важкості хвороби?
A.  Оглянути очне дно
B.  Виміряти   центральний   веноз¬ний тиск
C.  Визначити кількість еритроцитів 
D*. Визначити густину плазми крові
Е. Визначити рівень гемоглобіну

. Геолог 36 років, госпіталізова¬ний у лікарню зі скаргами на загальну слабість, сухість у роті, двоїння пред¬метів і сітку перед очима. Напередодні вживав консервоване м'ясо домашньо¬го виготовлення. Об'єктивно: двобіч¬ний птоз, розширення зіниць, параліч акомодації, порушення конвергенції. Слизова рота суха, ковтання затруд-нене, голос сиплий, дизартрія. Живіт м'який, дещо здутий, випорожнень і сечовиділення не було 24 години. Які причини закрепу і затримки сечі?
A. Дегенеративні зміни мієлінових оболонок нервових волокон
B. Гіперергічне запалення кишеч¬ника по типу Артюса
C.  Гостра недостатність наднирко¬вих залоз
D. Гостре    порушення    мозкового кровообігу
Е*. Паралітична дія екзотоксину на парасимпатичну іннервацію

.  Студента 20 років, протягом місяця турбує значна втомлюваність, підвищена температура тіла, профуз-ний піт, схуднення. Об'єктивно: збіль¬шені всі групи периферичних лімфа¬тичних вузлів, кандидоз ротової порож¬нини, герпетичні висипання на губах. В загальному аналізі крові: Л - 3,3х109/л, ШОЕ - 15 мм/год., В-лімфоцитів -12 %, співвідношення Тх/Тс<0,5. Яке обстеження підтвердить діагноз?
A.  Біологічна проба на морських свинках
B.  Визначення кількості Т-лімфо-ігитів
C*. Виявлення антитіл до антигенів ВІЛ
D. КТГ черевної та грудної порож¬нини
E.  Стернальна пункція

.  Сантехнік 45 років, госпіталі¬зований на 7-й день гарячки. Об'єктив¬но: температура - 39,8 °С, сонливість (вночі безсоння), загальмованість, адинамія, блідість шкірних покривів, пульс - 78/хв., AT - 105/70 мм рт. ст. Язик густо обкладений сірим нальо¬том, з відбитками зубів. Живіт здутий, печінка, селезінка збільшені, в правій здухвинній ділянці бурчання та гіпе-рестезія шкіри. Випорожнень не було 2 доби. Які дослідження слід виконати дляугочнення діагнозу?
А*. Бактеріологічне дослідження крові
B.  Спинномозкову пункцію
C. Аналіз мієлограми
D. Колоноскопію
E.  Дослідження крові на маркери вірусних гепатитів

. Колгоспник 50 років, госпіта¬лізований у тяжкому стані зі скаргами на озноб, температуру тіла 39 °С, су¬хість у роті, багаторазове блювання, болі в епігастрії, часті водянисті випо-рожнення з неприємним запахом, зе¬леного кольору, пінисті. ЧСС - 110,
AT - 90/60 мм рт. ст. Невідкладна до¬помога хворому?
A. Переливання свіжозамороженої плазми
B*. Внутрішньовенне введення со¬льових розчинів
C.  Призначення тетрацикліну в до¬бовій дозі 1,5 г
D. Гіпербарична оксигенація
E.  Гемосорбція, симпатоміметики

.   Сторож 42 років, захворів гостро. Поступив на 6 день хвороби з температурою - 39,7 °С зі скаргами на сильний головний біль, шум у ву¬хах, безсоння. Об'єктивно: збудже¬ний, ейфоричний, балакучий. Об¬личчя почервоніле, очі блискучі, склери і кон'юнктиви з посиленим судинним малюнком. На внутрішніх поверхнях плечей і на бічних поверх¬нях грудної клітки розеольозно-пе-техіальний висип. У волоссі голови знайдені воші. Який найбільш імо¬вірний діагноз?
A*. Епідемічний висипний тиф
B. Черевний тиф
C. Лептоспіроз
D. Менінгококова інфекція
E.  Сепсис

.  Льотчик, 36 років, тиждень тому повернувся з Нігерії, хворіє З дні. Відмічає високу температуру тіла, біль у м'язах, головний біль. Об'єктив¬но: температура - 39,6 °С, склери ікте-ричні, на губах герпес. Селезінка та печінка збільшені. Які дослідження необхідно провести для підтверджен¬ня діагнозу?
А. Мікроскопія мазків крові, про¬фарбовування за Грамом
B.  Мікроскопія центрифугатів сечі
C. Визначення активності AT, Ac, AT 
D*. Мікроскопія периферичної кро¬ві профарбовування за Романовським-Гімзом
Е. УЗД органів черевної порожнини

.  У хворої 58 років, яка трива¬лий час страждає варикозною хворо¬бою, хронічним тромбофлебітом ниж¬ніх кінцівок, ожирінням З ст., після мікротравми стопи з'явився жар, свер¬біж шкіри лівої гомілки. Температура підвищилась до 39,8 °С, шкіра гомілки яскраво-червоного кольору, гаряча на дотик, зона гіперемії чітко відокрем¬лена, з нерівними краями, у вигляді язиків полум'я. Визначаються збіль¬шені помірно болючі пахові лімфатич¬ні вузли. Поставте діагноз:
A. Лімфангоїт
B. Гострий тромбофлебіт
C. Флегмона
D*. Гострий лімфаденіт 
E. Бешиха

.  Хворий 34 років, кінолог, че¬рез місяць після укусу собаки відчув тупий біль в області рани, відмітив безсоння, погіршення настрою. Через деякий час стан значно погіршився: виникли судоми. Об'єктивно: водофо-бія, слинотеча, судоми ковтальної мус¬кулатури. Доторкання до тіла хворого, світло провокують тонічні та клонічні судоми м'язів. Ваш діагноз?
А. Правець
B*. Сказ 
C. Епілепсія
D. Енцефаліт
E.  Пухлина мозку

. Хвора 23 років раптово відчу¬ла інтенсивний головний біль, нудоту, біль в шиї, попереку. Об'єктивно: на тілі геморагічна висипка. Температу¬ра - 39,2 °С. Виражені менінгеальні симптоми. Світлова, тактильна, бо¬льова гіперестезія. Кров: Л - 25х109/л. Який метод обстеження найбільш по¬казаний хворому?
A.  Електроенцефалографія
B. Комп'ютерна томографія 
С*. Люмбальна пункція
D. Транскраніальна доплерографія
E.  Ехоенцефалографія

Хворого 40 років через тиж¬день після повернення з Ефіопії на батьквіщину турбують періодичні на¬пади лихоманки. Відмічається жовтя¬ниця склер і шкірних покривів, гепато-спленомегалія. Який з перерахованих діагнозів найбільш імовірний?
A*. Малярія
B.  Сепсис
C. Вірусний гепатит А
D. Гемолітична анемія
E.  Лептоспіроз

.  У хворого 30 років, з болями в горлі, при огляді виявлено: темпера¬тура субфебрильна, помірна гіперемія ротоглотки, збільшений лівий мигда¬лик, на ньому щільний сіро-білого ко-льору нальот, який важко відділяєть¬ся, слизова під ним кровоточить. Збільшений малоболючий зліва під¬щелепний лімфовузол. Вкажіть попе¬редній діагноз?
А. Лакунарна ангіна
B*. Локалізована дифтерія рото¬глотки
C. Ангіна Венсана - Сімановського
D. Аденовірусна інфекція
E.  Інфекційний мононуклеоз

.  У пацієнтки 78 років гостро почалося захворювання, яке характе¬ризується наявністю гарячки з мерз¬лякуватістю, висипкою з переважан¬ням розеольозних і петехіальних еле¬ментів. Приймала аспірин, їла багато апельсинів. Стан хворої порушений помірно. Вошивості та джерела інфек¬ції не виявлено, проте відомо, що 45 років тому пацієнтка перехворіла на висипний тиф. Ваш діагноз:
А. Сепсис
B*. Хвороба Брілла 
C. Черевний тиф
D. Медикаментозна алергія
E.  Харчова алергія

.   Хворий 20 років, півроку тому повернувся з Африки. Через мі¬сяць у нього з'явились клінічні симп¬томи триденної малярії. Чи потрібно провести протиепідемічні заходи се¬ред контактних осіб?
A. Не потрібно, бо протиепідемічні заходи неефективні
B.  Потрібно, є переносник інфекції
C.  Не потрібно, бо реконвалесцент не виділяє збудника
D. Потрібно, бо реконвалесцент ви¬діляє збудника
E*. Не потрібно, тому що відсутній переносник інфекції

.  Хворий 18 років, поступив в стаціонар зі скаргами на головний біль, загальну слабкість, підвищення темпе¬ратури до 37,5-38 °С протягом 6 днів,
біль у горлі. Об'єктивно: збільшені всі групи лімфовузлів, 1-3 см в діаметрі, еластичні, малоболючі, не спаяні між собою. Печінка збільшена на 3 см, се¬лезінка - на 1 см. У крові: лейкоцитоз, віроцити - 15 %. Вірогідний діагноз? 
А*. Інфекційний мононуклеоз
B. Аденовірусна інфекція
C. Ангіна
D. Дифтерія
E.  Гострий лімфолейкоз

.  Хвора 23 років, захворіла в кінці літа, коли підвищилась темпера¬тура до 37,2 °С, з'явились незначний головний біль, слабкість. До 9 дня хво¬роби лікувалась амбулаторно з приво¬ду ГРЗ, хоча катаральні прояви були відсутні. Стан погіршився, госпіталізо¬вана в стаціонар. Температура - 40 °С, бліда, різка слабкість. Пульс - 96/хв., AT - 110/70 мм рт. ст. живіт м'який, здутий, гепатоспленомегалія. Випо¬рожнень немає. Про яке захворюван¬ня треба думати?
A.  Сепсис
B. Туберкульоз 
С*. Черевний тиф
D. Кишковий ієрсиніоз
 Е. Висипний тиф

.  У жінки 30-ти років хвороба виникла раптово: через 0,5 години піс¬ля того, як з'їла торт з кремом, з'яви¬лись ріжучий біль у животі, нудота, блювання. Об'єктивно: температура - 36,0 °С, шкіра бліда, ЧД - 20/хв., пульс - 100/хв., AT - 95/65 мм рт. ст., тони серця звучні. Язик сухий. Живіт болісний в епігастрії, симптомів по¬дразнення очеревини немає. З якого заходу треба починати лікування?
A. Проведення внутрішньовенної регідратації
B.  Назначення ентеросорбенту
C.  Введення церукалу 
D*. Промивання шлунка
Е. Антибіотикотерапії

.  У хворого 42 років протягом тижня кожні 48 годин з'являлись при¬ступи ознобу, що змінювалися жаром. Температура тіла підвищується до 40 °С, зниження температури через 3-4 години супроводжується потови¬діленням. Погіршився апетит, з'яви¬лась загальна слабкість. Шкіра бліда. Збільшені печінка та селезінка. Який найбільш ефективний метод верифі¬кації діагнозу?
А. Гемокультура 
B*. Паразитоскопія мазка крові та товстої краплі
C.  Загальний аналіз крові 
D. УЗД
Е. Визначення білірубіну

.  Хворий 45 років, госпіталі¬зований на 2 день захворювання. Не¬ділю назад повернувся з Індії (моряк дальнього плавання). Скарги на тем¬пературу 41 °С, сильний головний біль, задишку, кашель з виділенням пі¬нистої "іржавої" мокроти. Об'єктивно: блідий, ціаноз слизових, ЧД - 24/хв., тахікардія. В легенях дихання осла¬блене, вислуховуються вогкі хрипи над обома легенями, крепітація. Ймо¬вірний діагноз?
A. Грип
B.  Міліарний туберкульоз 
C*. Чума, легенева форма
D. Орнітоз
E.  Сепсис

.  До яких клітин крові вірус імунодефіциту людини має найбільшу тропність:
A. Тромбоцитів
B. Т-супресорів
C. Т-кілерів 
D*. T-хел перів 
Е. Еритроцитів

. 36-річний чоловік протягом 8 днів відмічає 6-8-годинні підйоми температури з сильним ознобом, які закінчуються рясним потовиділенням і повторюються регулярно через день. Були схожі приступи гарячки в Афга¬ністані, звідки повернувся 4 місяці тому. Температура - 39,2 °С, пульс -94/хв. Живіт при пальпації не болю¬чий. Є помірне збільшення селезінки та печінки, незначна жовтяниця. Який діагноз є найбільш імовірним?
A.  Сепсис
B. Черевний тиф 
C*. Малярія
D. Вірусний гепатит
E.  Туберкульоз

.  Загальний стан хворого над¬звичайно важкий. На запитання від¬повідає з затрудненням. Голос сиплий. Шкірні покриви бліді. Риси обличчя загострені. Очі запалі. Губи та нігтьові фаланги синюшні. Язик сухий, склери тмьяні. Шкіра, взята в складку, не роз¬правляється. Пульс не визначається. AT - 0 мм рт. ст. Тони серця слабкі. Живіт втягнутий. Часті судоми ниж¬ніх кінцівок. Напередодні протягом доби відмічав нестримне блювання та рідкі випорожнення. Температура тіла - 35 °С. Вкажіть ускладнення да¬ного захворювання:
А. Гостра ниркова недостатність 
В*. Дегідратаційний шок
C. Інфекційно-токсичний шок
D. Набряк головного мозку
E.  Гостра судинна недостатність

. Хворий 43 років, шахтар, на 7 день захворювання скаржиться на різ¬ку слабкість, високу температуру, біль у м'язах ніг і попереку, жовтяницю, темний колір сечі, головний біль. За¬хворів гостро - озноб, температура -40 °С, була носова кровотеча. Діурез -200 мл. Вірогідний діагноз?
A. Малярія
B. Черевний тиф
C. Вірусний гепатит
D. Сепсис 
Е*. Лептоспіроз

Хворий 40 років, повернувся з відрядження 4 доби тому з Африки. Захворів раптово, турбували напади з ознобом, підвищенням температури до 39-40 °С, рясним потовиділенням, трясовицею. Під час огляду: шкіра блі¬да, з жовтяничним відтінком, печінка і селезінка трохи збільшені. Який метод дослідження буде найбільш інформа-тивним для встановлення діагнозу?
A*. Мікроскопія товстої краплі та мазка на малярію
B. Загальний аналіз крові
C. УЗД печінки і селезінки
D. Біохімічне дослідження функці¬ональних проб печінки
E.  Серологічне обстеження на на¬явність антитіл до ВГА

.  Хворий Ш., 26 років, достав¬лений в лікарню на 4 день хвороби із
скаргами на лихоманку, головний біль, біль у литкових м'язах. Працює меліо¬ратором. Має невпорядковані статеві зв'язки. Об'єктивно: температура -39,7 °С. Стан тяжкий. Млявий. Затор-можений. Виражені іктеричність шкі¬ри та склер. Крововиливи у кон'юнк¬тиви і склери. На шкірі геморагичний висип. Пальпується печінка на 3 см нижче реберної дуги, край селезінки. Добовий діурез - 300 мл. Етіологіч¬ним фактором захворювання най¬більш вірогідно є:
A*. Лептоспіри
B. Вірус гепатиту А
C. Рикетсії
D. Спірохети
E.  Хламідії

.  Хворий 35 років, поступив на 12 день хвороби із скаргами на вира¬жені слабкість, нудоту, блювання. Три місяці назад проведена резекція шлун¬ка. При огляді: стан тяжкий. Млявий. Свідомість збережена. Інтенсивна жов-тушність шкіри, склер. На місці ін'єк¬цій крововиливи. Живіт м'який, чутли¬вий при пальпації у правому підребер'ї, печінка пальпується на 2 см нижче реберної дуги. Протромбіновий індекс 45 %. Переважне порушення якої функції печінки приводить до знижен¬ня протромбінового індексу?
A. Екскреторної
B. Детоксикаційної 
C*. Білковосинтетичної
D. Пігментоутворюючої
E.  Глікогенсинтетичної

. Чоловік 28 років, захворів го¬стро: з'явились озноб, відчуття жару, підвищення температури тіла до 38,5 °С, приступоподібний спастичний біль у лівій здухвинній ділянці, часті рідкі випорожнення. Випорожнення мають вигляд кров'янисто-слизової маси. При пальпації живота відзнача¬ється болючість і спазм сигмоподібної кишки. Попередній діагноз?
A.  Неспецифічний виразковий коліт
B. Амебіаз
C.  Ешерихіоз 
D*. Шигельоз
Е. Злоякісна пухлина товстої кишки

.  Хвора 27 років, скаржиться на головний біль, слабість, біль у над¬черевній ділянці, повторне блювання, пронос (стілець 9 разів на добу; випо¬рожнення рясні, зеленуватого кольо¬ру). За 12 годин до початку захворю¬вання вживала сирі курячі яйця. Об'єктивно: температура 38,8 °С. Язик обкладений білим нальотом, живіт по¬мірно здутий, болючий в надчеревній та навколопупковій ділянці. Найбільш вірогідний діагноз?
A. Готрий шигельоз
B. Холера
C*. Сальмонельоз
D. Вірусний гастроентерит
E.  Гострий апендицит

*.  Хворий 20 років, захворів го¬стро. З'явився профузний пронос, до якого приєдналось багаторазове блю¬вання великою кількістю блювотних мас. Хворий прибув з південно-схід¬ної Азії. Температура - 36,1 °С. Живіт втягнутий, неболючий. Випорожнен¬ня мають вигляд рисового відвару. Який діагноз найбільш вірогідний?
A. Сальмонельоз 
B*. Холера
C.  Ешерихіоз
D. Гострий шигельоз
E.  Ротавірусний гастроентерит

.  Хворий 36 років, фермер, за¬хворів поступово. З'явились незду¬жання, нерізкий біль в животі, розла¬ди випорожнення (8-12 раз на добу). Перебував в одній із країн з жарким кліматом впродовж останніх 2 місяців. Температура - 36,9 °С. При пальпації болючість живота в здухвинних ді¬лянках. Випорожнення рідкі, з доміш¬ками скловидного слизу, мають вигляд "малинового желе". Про яке захворю¬вання потрібно думати?
А*. Амебіаз
B.  Шигельоз
C.  Неспецифічний виразковий коліт
D. Балантидіаз
E.  Новоутворення товстої кишки

.  У хворого після рибалки че¬рез 2 дні гостро піднялась температура до 39,5 °С, з'явились біль у м'язах (осо¬бливо литкових), жовтяниця, змен¬шилась кількість сечі. При огляді ге-морагічний висип, гепатоспленомега-лія, ригідність м'язів потилиці. Який найбільш імовірний дагноз?
А. Сепсис 
В*. Лептоспіроз
C. Отруєння сурогатом алкоголю
D. Вірусний гепатит
E.  Геморагічна гарячка з нирковим синдромом

*. Хвора 37 років, фермер, скар¬житься на погане самопочуття, головний біль, підвищення температури тіла до 39,5 °С, набряк повік та облич¬чя, болі в м'язах, пітливість. За 2 тижні до початку захворювання вживала сире м'ясо. В загальному аналізі крові 25 % еозинофілів. Який найбільш імо¬вірний діагноз?
A.  Набряк Квінке
B. Лептоспіроз 
С. Бруцельоз
D*. Трихінельоз 
Е. Дерматоміозит

.  Хворий А., 17 років, звернув¬ся зі скаргами на головний біль, нудо¬ту, підвищену стомлюваність, незнач¬ний біль у животі, іноді пронос. Хворіє чотири місяці. За день до звернення до лікарні у калі помітив круглого черв'яка довжиною до 15 см. Що до¬цільно використовувати для лікуван¬ня цієї хвороби?
A. Альбендазол
B.  Метронідазол
C.  Фенасал
D. Більтрицид 
Е*. Декарис

.  Хворий 22 років, на другий день хвороби скаржиться на високу температуру, головний біль у ділянці чола, надбрівних дуг, при русі очними яблуками, у м'язах і суглобах. Об'єк¬тивно: температура - 39 °С. Обличчя гіперемоване, склери ін'єковані. Сли¬зова оболонка м'якого піднебіння, за¬дньої стінки глотки яскраво гіперемо-вана з точковими крововиливами. Які зміни в гемограмі типові для цього за¬хворювання?
A. Анемія
B. Лейкоцитоз
С. Нейтрофільоз 
D*. Лейкопенія 
Е. Прискорена ШОЕ

*. Жінка 65 років, захворіла го¬стро, через 12 годин після вживання в їжу консервованих грибів домашнього виготовлення та яєчні, смаженої на салі. З'явились різка слабкість, нудо¬та, дворазове блювання, "туман" перед очима, розлади ковтання. При огляді: температура - 36,2 °С. Птоз. Мідріаз. Анізокорія. Інспіраторна задишка. Яке захворювання у жінки?
A. Харчова токсикоінфекція
B. Сальмонельоз
C.  Отруєння грибами
D. Загострення хронічного холецис¬титу
E*. Ботулізм

.  У жінки 23 років з терміном вагітності 8 тижнів при обстеженні зна¬йдено антиген гепатиту В (HBsAg). Рі¬вень білірубіну крові та активність ала-нінамінотрансферази в межах норми. Які повинні бути рекомендації щодо вагітності при даному захворюванні?
А. Перервати вагітність 
В*. Зберегти вагітність і провести щеплення дитини проти гепатиту В при народженні
C. Перервати вагітність і провес¬ти лікування препаратами інтерфе¬рону
D. Зберегти вагітність і провести лікування противірусним препара¬том ламівудін
E.  Зберегти вагітність і щомісячно проводити ультразвукове обсте¬ження плоду

. До інфекційної лікарні госпі¬талізовано хворого зі скаргами на спра¬гу, неможливість пити воду. При спробі напитися у хворого виникають судоми м'язів глотки, дихання стає шумним, хворий відштовхує від себе склянку з водою. 1,5 місяці тому хворого вкусив собака у праву литку. В області рани відчуває печію, зуд і тягнучі болі. Який прогноз при цьому захворюванні?
A.  Введення вакцини в перші три дні хвороби веде до одужання
B.  При проведенні дезінтоксика-ційної терапії можливе одужання у 15 % хворих
C. Введення специфічної сироват¬ки в перші три дні хвороби веде до одужання
D*. Захворювання завжди закінчу¬ється смертю
Е. При введенні в перші три доби вакцини та сироватки можливе оду¬жання

.  Хвора 49 років, надійшла в клініку зі скаргами на диплопію, роз¬лад ковтання, слабкість у правій руці, нестійкість при ходьбі. Скарги вини¬кли через 12 днів після перенесеної ан¬гіни, що супроводжувалася підвищен¬ням температури до 38 °С, невеликими болями в горлі і змінами конфігурації шиї. Ймовірний діагноз:
A*. Дифтерійна полінейропатія 
B. Поліомієліт
C. Вірусний енцефаліт
D. Ботулізм
E.  Порушення мозкового кровообігу

*.  Терапевтом на консультацію до інфекціоніста направлений хворий
43 років, з діагнозом "лихоманка не¬ясної етіології". 15 день хвороби: тем¬пература при огляді - 39,3 °С. Блідий. Пульс - 86/хв., задовільних власти¬востей. AT - 110/70 мм рт. ст. Язик по-товщений, з відбитками зубів. Живіт трохи роздутий. На животі 10-12 роз¬еол до 5 мм у діаметрі. Збільшена пе¬чінка і селезінка. Найбільш імовірний діагноз:
A. Сипний тиф
B.  Ієрсиніоз
C*. Черевний тиф
D. ЕСНО-екзантема
E.  Псевдотуберкульоз

. У хворого 18 років, наркомана, на 5-й день хвороби відзначається пору¬шення, аерофобія, гідрофобія, слиноте¬ча, періодично - генералізовані судоми. За 2 місяці до захворювання вкушений собакою. Попередній діагноз:
А. Вірусний менінгіт. 
B*. Сказ.
C.  Правець.
D. Пухлина мозку.
E.  Отруєння опіатами.

. У дитини 6 років із сімейного туб-контакту виявлено віраж туберку¬лінової проби Манту з 2 ТО. Яким препаратом слід провести хіміопрофі-лактику?
A. Етамбутол
B.  Рифампіцин
C. Стрептоміцин 
D*. Ізоніазид
Е. Піразинамід

.  Жінка 24 p., захворіла гостро 2 дні тому: підвищилась температура до 39 °С. Об'єктивно спостерігається: збільшення навколовушних та підще¬лепних слинних залоз, гіпосекреція слини, гіперемія та набряк устя стено-нової протоки, при пальпації кута нижньої щелепи відмічається болю¬чість. Ваш діагноз:
A.  Інфекційний мононуклеоз
B.  Бактеріальний паротит
C.  Ентеровірусне захворювання
D. Аденовірусне захворювання 
Е*.  Епідемічний паротит

.  У крові хворого підвищений рівень прямого білірубіну, в сечі - ве¬ликий вміст білірубіну та уробіліну, в калі - сліди стеркобіліну. Який тип жовтяниці у хворого?
А*. Паренхіматозна
B.  Гемолітична
C. Транспортна
D. Шунтова
E.  Механічна

.  Хвора 20 років, лікувалась з приводу гострого респіраторного за¬хворювання протягом 5 днів, але нія¬ких проявів респіраторного синдрому не відмічала. Останні 2 дні температура нормальна, однак зник апетит, з'явився біль в епігастрії, нудота, потемніла сеча. Про яку хворобу можна думати?
A. Вірусний гепатит В
B.  Інфекційний мононуклеоз
C.  Псевдотуберкульоз 
D. Лептоспіроз
Е*. Вірусний гепатит А

*Хворий 15 років, захворів по¬ступово, усі дні субфебрильна темпе¬ратура, нежить, грубий болючий ка-
шель. На 5-й день: голос хриплий, ча¬сом з'являється стридорозне дихання, хворий приймає сидяче положення, стає неспокійним. Над легенями жор¬стке дихання, поодинокі сухі хрипи. Пульс - 100/хв. Прояви якого невід¬кладного стану мають місце в даному випадку?
A. Синдром бронхообструкції
B. Гостра   серцево-судинна   недо¬статність
C*. Ларингостеноз
D. Набряк легенів
E.  Гостра легенева недостатність

*.  Студент 18 років, протягом 7 днів скаржиться на слабкість, темпе¬ратуру до 37,8 °С, слизові виділення з носа, біль в горлі при ковтанні, почут¬тя "піску" в очах. Об'єктивно: збіль-шення задньошийних, кутощелепних лімфовузлів, набряк та ін'єкція судин кон'юнктив, гіперемія слизової обо¬лонки ротоглотки, гіпертрофія мигда¬ликів, нальот відсутній. Найбільш ві¬рогідний діагноз:
A. Риновірусна інфекція
B. Грип
C. Інфекційний мононуклеоз
D*. Аденовірусна інфекція 
E. Парагрип

.   Пацієнт 43 років, хворіє 2 тижні. Захворювання почалося з під¬вищення температури до 37,2 °С, го¬ловного болю, зниження апетиту, слаб¬кості. Потім температура досягла 39-40 °С. Об'єктивно: стан тяжкий, на пи¬тання відповідає повільно. Адинамія. Пульс - 80/хв. AT - 100/60 мм рт. ст. Живіт безболісний, метеоризм, ґепато-спленомегалія. Випорожнення зелено¬го кольору. Інформативним методом діагностики буде: 
A*. Гемокультура
B.  Загальний аналіз крові
C.  Бактеріоскопія калу
D. УЗД органів черевної порожнини
E.  Мікроскопія товстої краплі крові

.  Хворий 42 років, мисливець. Захворів гостро з ознобу, підвищеної температури тіла до 37,7 °С, ломоти у м'язах, суглобах. На 4-й день хвороби розвинулась носова кровотеча, з'яви¬лися висипання на шкірі. Госпіталізо¬ваний до стаціонару. Об'єктивно: стан важкий, сопор. Температура тіла -39 °С. На тулубі та кінцівках рясні пе-техіальні висипання. Симптом "капю¬шона". AT - 100/65 мм рт. ст., пульс -64/хв. Гепатолієнальний синдром. У неврологічному статусі: помірно вира¬жена ригідність потиличних м'язів. Назвіть провідний механізм виник¬нення екзантеми?
A. Деструктивно-проліферативний тромбоваскуліт
B.  Осідання імунних комплексів у капілярах шкіри
C*. Універсальний капіляротоксикоз
D. Дефіцит факторів згортання крові
E.  Попадання збудника у лімфа¬тичні судини дерми

*Хворий 28 років, поступив у клініку на дев'ятий день хвороби, скаржиться на підвищення температу¬ри до 39,0 °С, головний біль, загальну слабкість, затримку випорожнень, по-
рушення сну. При огляді: на шкірі жи¬вота по одинокі розеоли, язик обкладе¬ний коричнюватим нальотом, пульс -78/хв., ритмічний, печінка збільшена на 2 см. Вірогідний діагноз?
A. Туберкульоз
B. Лептоспіроз
C. Бруцельоз
D. Сепсис 
E*. Черевний тиф

.  Хворий 32 p., звернувся до лікаря на 7-й день хвороби зі скарга¬ми на високу температуру, головний біль, біль у м'язах, особливо литкових. Шкірні покриви і склери жовтянич¬ні, на шкірі геморагічний висип. Сеча кров'яниста. 2 тижня тому їздив на ри¬боловлю. Вірогідний діагноз?
A.  Геморагічна гарячка з нирковим синдромом
B. Трихінельоз
C.  Бруцельоз
D. Пієлонефрит 
E*. Лептоспіроз

.   Хвора 16 років, скаржить¬ся на загальну слабкість, підвищення температури, біль у горлі. Об'єктивно: слизова оболонка ротоглотки яскраво червона, на мигдаликах - білі нальоти, знімаються легко, виявлені збільшені всі групи лімфовузлів, 1-3 см у діаме¬трі, щільні, еластичні, малоболісні, не спаяні між собою. Печінка збільшена на 3 см, селезінка - на 1 см. У крові: лейкоцитоз, широкоплазмові лімфо¬цити - 20 %. Ймовірний діагноз?
A. Дифтерія
B. Гострий лімфолейкоз
C.  Гострий стрептококовий тонзиліт
D*. Інфекційний мононуклеоз 
Е. Аденовірусна інфекція

.   Хвора 28 років, ін'єкційна наркоманка, скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, слабкість, зни¬ження апетиту, біль у суглобах, який турбує впродовж 2 тижнів. При огля¬ді: жовтяниця шкіри та склер, печінка та селезінка збільшені, сеча темна, кал знебарвлений. Попередній діагноз?
A.  Вірусний гепатит А
B.  ВІЛ-інфекція
C.  Хронічний холецистит
D. Токсичний гепатит 
E*.. Вірусний гепатит В

 

Категорія: Інфекційні хвороби | Додав: АДМІН | Теги: Інфекційні захворювання
Переглядів: 1544 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0