Головна » Файли » ТЕСТИ » Інфекційні хвороби [ Додати матеріал ]

Тести: Інфекційні захворювання та епідеміологія. Частина 1
14.12.2016, 14:28

Інфекційні захворювання та епідеміологія

В сім'ї з 4-х чоловік захворіла на кір дитина віком 3 роки, яка госпі¬талізована. Батько хворої дитини ще¬плений проти кору відповідно кален¬дарю щеплень, мати перехворіла на кір в минулому. Брат дитини, віком 5 років, проти кору не щеплений за ме¬дичними протипоказаннями, які дій¬сні і в даний час; на кір не хворів. Який найбільш доцільний захід необхідно провести для попередження захворю¬вання на кір?
A. Дезінфекцію
B.  Госпіталізацію
C.  Вакцинацію 
D*. Введення гамма-глобуліну
E. Застосування антибіотиків

.  В бактеріологічній лаборато¬рії працюють з холерним вібріоном за умов дотримання всіх необхідних про¬філактичних заходів. До якого класу слід віднести умови праці лаборантів?
A. 2 клас - допустимі
B. З клас - шкідливі
C*. 4 клас - небезпечні
D. 1 клас - оптимальні
E.  5 клас - великі та напружені

. У дитячому садку захворіло 27 дітей на гастроентерит з клінічним перебігом в середній та декілька ви¬падків в тяжкій формі. При бактеріо¬логічному обстеженні майже у всіх хворих виділені шигелли Зонне. Се¬ред персоналу дитячого закладу ви¬падків захворювань та носійства це було. Санітарний стан дитячого закла¬ду та оточуючої території незадовіль¬ний, виявлені місця виплоду мух. Во¬допостачання централізоване. Поста¬чання продуктів харчування здійсню¬ється з господарств району та молоч¬но-товарної ферми. Який найбільш імовірний чинник передачі міг стати причиною епідемічного спалаху? 
А. Вода 
В*. Харчові продукти
C.  Мухи
D. Посуд
E.  Брудні руки

.   Хвора 40 років скаржиться на погане самопочуття, головний біль, збільшення температуридо39,2 °С,біль у м'язах, пітливість. За 2 тижні вжива¬ла свіже сало з прожилками м'яса. Стан середньої важкості. Набряк обличчя і особливо повік. Пульс - 96 /хв. Тони серця послаблені. AT 90/60 мм рт. ст. Аналіз крові: еритроцити 4,8х1012/л, КП - 1,0, ШОЕ - 26 мм/год., Л -12,4х109/л, є - 19 %, п/я - 2 %, с/я -59 %, л - 16 %, м - 4 %. Який попере¬дній діагноз?
A. Висипний тиф
B.  Грип
C. Лептоспіроз JD. Черевний тиф
D*. Трихінельоз

.  Хвора 22 років, вихователь¬ка дитсадка, скаржиться на загальну слабкість, зниження апетиту, нудоту, дискомфорт в епігастрії, темний колір сечі, знебарвлений кал, жовтяницю. Захворіла 7 днів тому, коли з'явилась загальна слабкість, зменшення апети¬ту, тупий біль під правою реберною дугою. Потемніла сеча, став ахолічним кал. В дитсадку мала контакт з дітьми, які хворіли на жовтяницю. Об'єктив¬но: шкіра та слизові оболонки жов¬туваті, печінка збільшена на 2-3 см, пальпується селезінка. Який найбільш вірогідний діагноз?
A*. Вірусний гепатит А
B. Лямбліоз
C.  Механічна жовтяниця
D. Лептоспіроз
E.  Інфекційний мононуклеоз
.  Хворий 20 років, поступив в клініку на 7 день хвороби із скаргами на жовтушність шкіри і склер, темну сечу, однократне блювання, зниження апетиту, підвищення температури тіла до 38 °С протягом 2-х днів. Три тижні тому на рибалці з друзями користу¬вався одним посудом. Об'єктивно: млявий, t - 36,8 °С, шкіра та склери жовтушні, печінка виступає з підре¬бер'я на 3 см, чутлива при пальпації, селезінка пальпаторно не виявляєть¬ся. Сеча темна, кал частково ахоліч-ний. Який попередній діагноз? 
А*. Вірусний гепатит А
B. Лептоспіроз
C.  Інфекційний мононуклеоз
D. Гемолітична анемія
E.  Кишковий ієрсініоз

Жінка 48 років, перенесла го¬стру форму вірусного гепатиту В. Че¬рез 3 місяці від початку захворювання відзначалася наявність HBV-ДНК ви¬сокої концентрації. Хвора живе разом з вагітною невісткою, сином та чоло¬віком. Який метод первинної профі¬лактики членів родини буде найбільш ефективним?
A.  Вакцинація чоловіка
B.  Інтерферонотерапія членам родини
C*. Вакцинація всіх членів родини
D. Вакцинація сина
E.  Вакцинація вагітної жінки

. Жінка 42 років, три роки тому перенесла вірусний гепатит С. У остан¬ні часи відзначає виражену слабкість, іктеричність склер. Показник АлАТ -2,0 ммоль/(лгод.). Знайдено HCV-РНК. Визначте найбільш ефективні засоби профілактики розвитку усклад¬нень гепатиту С в даному випадку:
A. Лікування вітаміном А
B.  Використання преднізолону
C. Лікування гептралом
D*. Використання інтерферону
Е. Лікування вітаміном Е

. Хвора Н, птахівниця. Занеду¬жала гостро: підвищення температури до 39,4 °С, головний біль в області чола і скронь, біль в очних яблуках, ломота у всьому тілі, закладеність носа, сухий кашель. Попередній діагноз?
A. Аденовірусна інфекція
B.  Парагрип 
C*. Грип
D. РС-інфекція
E.  Орнітоз

. У хворого 40 років на 2-й день високої температури і симптомів за¬гальної інтоксикації з'явилися нападо-подібні болі в нижніх відділах живота, часті рідкі випорожнення з домішкою слизу. При огляді: живіт болючий у лі¬вій клубовій області, сигмовидна киш¬ка спазмована. Попередній діагноз?
А. Амебіаз 
B*. Гострий шигельоз
C.  Сальмонельоз
D. Холера
E.  Ешерихіоз

.  До санпропускника швидкою допомогою доставлений на другу добу хвороби чоловік у важкому стані. При огляді температура 36,1 °С, риси об¬личчя загострені, шкіра суха, збираєть¬ся в складку, афонія, судорожні пошар¬пування окремих груп м'язів. Акроціа-ноз. Тони серця глухі, пульс - 102/хв., AT -  50/20 мм рт. ст.  Живіт м'який, втягнутий,   безболісний.   Анурія.   На прийомі рідкі випорожнення у вигляді рисового відвару. Ймовірний діагноз: 
А*.Холера
B.  Шигельоз
C.  Сальмонельоз
D. Ешерихіоз
E.  Кишковий амебіаз

.  Хворому 23 років проведена апендектомія, після чого зберігався субфебрилітет, рідкі випорожнення. З 10-го дня хвороби температура 39,5 °С, озноб, висипка, збільшення печінки, помірнажовтяниця,поліартралгії. Ймо¬вірний діагноз?
А. Сальмонельоз 
B*. Ієрсиніоз
C.  Ешерихіоз
D. Амебіаз
E.  Бруцельоз

.  В інфекційне відділення до¬ставлений хворий ЗО років, захворю¬вання якого почалося за добу: турбува¬ла нудота, повторна блювота, часті пі¬нисті рідкі випорожнення зеленого ко-льору. При огляді: блідий, млявий, тем¬пература 39,2 °С, AT - 70/50 мм рт. ст. Пульс - 90/хв., живіт роздутий, болю¬чий в ілеоцекальній та біляпупковій області. Ймовірний діагноз:
A. Холера
B.  Гострий шигельоз
C. Амебіаз 
D*. Сальмонельоз
Е. Ешерихіоз

. Хворий 30 років, рибалка, за¬недужав гостро з підвищення темпе¬ратури до 39,5 °С, слабості, болів у м'язах ніг і тулуба. До 3-го дня хворо¬би стан погіршився, наросла слабість, з'явилася кровоточивість ясен і носо¬ва кровотеча, виражена жовтяничність шкіри і склер, знизився діурез. Ймо¬вірний діагноз:
A. Трихінельоз
B.  Вірусний гепатит
C.  Грип
D. Епідемічна міалгія 
E*. Лептоспіроз

.  Хворий 45 років, занедужав поступово з підвищення температури до 37,3 °С, слабості, головного болю. До кінця першого тижня температура 39,9 °С, в'ялий, адинамічний. Шкіра бліда, дихання везикулярне, одинич¬ні сухі хрипи. Пульс - 54/хв., AT -100/60 мм рт. ст. Язик сухий, обкла¬дений у центрі коричневим нальотом. Живіт роздутий, безболісний, печінка і селезінка збільшені. Випорожнення затримані на 2 дні. Ймовірний діагноз:
А.Ієрсиніоз
B.  Сипний тиф
C.  Сепсис 
D*. Черевний тиф
E.  Пневмонія вогнищева

.  Під час медичного огляду 19-літнього робітника виявлене генералі-зоване збільшення лімфатичних вузлів з переважним ураженням задньошийних, пахвових і ліктьових. На шкірі ліктьових згинів - множинні сліди від ін'єкцій. Прийом наркотиків запере¬чує, сліди від ін'єкцій пояснює ліку¬ванням грипу. У крові: Ер - 3,2х1012/л, НЬ - 100 г/л, Л - 3,1х109/л, помірна лімфопенія. Яке дослідження необхід¬но зробити в першу чергу?
A. Біопсію лімфовузлів
B.  Імунограму
C.  Стернальну пункція
D. Рентгенографію легень 
E*. ІФА на ВІЛ
.  Чоловік, що мав 2 дні тому статевий контакт, як з'ясувалося піз¬ніше, з ВІЛ-інфікованим партнером, звернувся з проханням виключити ймовірність інфікування. Коли необ¬хідно проводити перше дослідження антитіл на ВІЛ у даного пацієнта?
А. У день звертання
B*. Через   місяць   після   статевого контакту
C. Через 3 місяці
D. Через 6 місяців
E.  Через 1,5 року

.  Хворий 20 років зі скаргами на підвищення температури до 38,5 °С, слабкість, головний біль, переймопо¬дібний біль по ходу кишок, дефекацію до 15 раз на добу. Незначні спорож-нення з прожилками крові і слизу, тенезми. Вірогідний діагноз:
A. Амебіаз
B.  Сальмонельоз
C.  Неспецифічний виразковий коліт 
D*. Шигельоз
Е. Ієрсініоз

. У хворого 45 років без визна¬ченого місця проживання впродовж 7 днів температура 38,5-39,5 °С. Балаку¬чий, ейфорія, скарги на сильний голо¬вний біль. Лице гіперемоване, одутле. Виражена ін'єкція склер, не може вису¬нути язика далі передніх нижніх зубів. На шкірі тулуба густа розеоло-петехіальна висипка. У крові: Л - 14109/л, п/я - 15 %, с/я - 52 %, л - 18 %, м -15 %, ШОЕ - ЗО мм/год. Вірогідний діагноз:
A*. Висипний тиф
B. Черевний тиф
C.  Геморагічна кримська гарячка
D. Сепсис
E.  Малярія

. У хворого, 45 років, впродовж 10 днів температура 38,5-39,5 °С, ЧСС - 56 /хв. Блідий, на шкірі живо¬та 2 розеоли. Язик потовщений. Живіт здутий, укорочений перкуторно звук в правій здухвинній ділянці. Гепатоме-галія. У крові: Л - 3,0х109/л, п/я - 8 %, с/я - 48 %, л - 36 %, м - 8 %, ШОЕ -8 мм/год. Вірогідний діагноз:
A.  Сепсис
B.  Висипний тиф 
C. Черевний тиф
D. Малярія
E.  Бруцельоз

.  У хворого 20-ти років темпе¬ратура 39,5 °С, головний біль, блюво¬та. Позитивні менінгеальні знаки. Лік-вор: цитоз - 7000 клітин (97 % нейтро¬філи). Вірогідний діагноз:
А. Вірусний менінгіт 
B*. Гнійний менінгіт
C. Туберкульозний менінгіт
D. Пухлина мозку
E.  Менінгізм

.  У хворого 25-ти років темпе¬ратура 38,0 °С, біль в горлі. Мигдали¬ки набряклі, помірно гіперемовані, по¬криті щільною сірою плівкою, яка по¬ширена на дужки, язичок. Знімаються
плівки з трудом. Після зняття поверх¬ня кровоточить. Вірогідний діагноз:
A. Скарлатина
B. Лакунарна ангіна
C.  Паратонзилярний абсцес 
D*. Дифтерія
Е. Інфекційний мононуклеоз

.   У хворої 35 років (працює дояркою) на шкірі передпліччя чор¬ний неболючий щільний струп. На¬вколо нього на запальному червоного кольору валику вторинні пухирці, які оточують його вінцем, головний біль, слабкість, температура - 38,5 °С. В господарстві є випадки падежу корів. Вірогідний діагноз:
A. Стафілококовий карбункул
B. Туляремія
C. Чума
D. Бешиха 
E*. Сибірка

.  Хворий 24 років, захворів го¬стро через 16 годин після вживання в'яленої риби. Була нудота, блювота, кволість, млявість, подвоєння в очах. Об'єктивно: зниження м'язового тону¬су, анізокорія, мляві глотковий та су¬хожильний рефлекси. Який найбільш імовірний діагноз?
Ботулізм
A*. Харчова токсикоінфекція
C.  Гострий гастрит
D. Гострий енцефаліт
E.  Сальмонельоз

.  Хворого 24 років на 4-й день хвороби турбує гострий біль в горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 38 °С. При огляді мигдалики гіпертрофовані, соковиті. Збільшені підщелепні, шийні, пахвові лімфовузли. Печінка +2 см, селезінка +3 см. В загальному анам-незі крові: Л - 14,0х109/л, лімфомоно-цитоз, атипових мононуклеарів - 24 %. Вірогідний діагноз:
A. Дифтерія
B. Лакунарна ангіна
C. Гострий лейкоз
D. Хронічний тонзиліт
E*.  Інфекційний мононуклеоз

.  Хворий 46 років, зоотехнік, гарячка протягом 2 тижнів до 39 °С, озноб, значна пітливість, біль у м'язах і суглобах. Гепатоспленомегалія, збіль¬шення лімфовузлів, проба Бюрне -6,5 см. Вірогідний діагноз:
A.  Інфекційний мононуклеоз
B.  Псевдотуберкульоз 
C*. Бруцельоз
D. Ревматоїдний поліартрит
E.  Лімфогранулематоз

.  Хворий 22 роки, захворів го¬стро, температура - 38 °С, з'явились незначні болі в горлі при ковтанні, гуг¬нявий голос. Об'єктивно: на лівому мигдалику і на дужці є плівчастий на¬літ. Поставлено діагноз: лакунарна ан¬гіна, призначено пеніцилін і полоскан¬ня. На другий день плівки поширилися на м'яке піднебіння та язичок. На шиї з'явився набряк до ключиці, голос гуг¬нявий. Тони серця приглушені, пульс -110/хв., AT - 95/65 мм рт. ст. Яка ліку¬вальна тактика у даному випадку?
A. Автогемотерапія
B. Дифтерійний анатоксин
C.  Еритроміцин
D*. Антитоксична протидифтерійна сироватка та еритроміцин 
Е. Розкриття  і дренування паратонзилярної клітковини

.   Громадянин Пакистану ЗО років захворів гостро: з'явились часті водянисті випорожнення, що нагаду¬вали рисовий відвар. Об'єктивно: тем¬пература - 35,4 °С, кінцівки холодні, акроціаноз, сухість у роті, різко зни¬жений тургор тканин. Що слід зроби¬ти для оцінки стану хворого?
A*. Визначити густину плазми крові
B.  Виміряти центральний венозний тиск
C.  Визначити   рівень   сечовини   і креатиніну в крові
D. Виміряти AT
E.  Визначити рівень гемоглобіну

.  Геолог 36 років, госпіталізова¬ний у лікарню на другий день хвороби зі скаргами на загальну слабість, сухість у роті, двоїння предметів і сітку перед очима. Напередодні вживав консерво¬ване м'ясо домашнього виготовлення. Об'єктивно: двосторонній птоз, розши¬рення зіниць, параліч акомодації, пору¬шення конвергенції. Слизова рота суха, ковтання затруднене, голос сиплий, ди¬зартрія. Живіт м'який, дещо здутий, ви¬порожнень і сечовиділення не було 24 години. Які причини запору?
A.  Гостра недостатність нирок
B.  Гіперергічне запалення кишеч¬ника по типу Артюса
C*. Паралітична дія екзотоксину на парасимпатичну іннервацію 
D. Гостре порушення мозкового кровообігу
Е. Дегенеративні зміни мієлінових оболонок нервових волокон

.  Сантехнік 40 років, захворів гостро - озноб, температура - 39,8 °С, сильний головний біль, блювання, біль у м'язах. До лікарів не звертався, стан погіршився, з'явилися гіперемія обличчя, ін'єкція судин склери, на гу¬бах герпес з геморагічним вмістом, но¬сова кровотеча, шкіра та склери стали жовтяничними, сеча темна, діурез -200 мл, ахолії не було. Найвірогідніше джерело інфекції?
A.  Кліщі
B.  Кішки
C. Людина-реконвалесцент 
D.Людина-бактеріоносій 
E*. Щури

.  Робітник 22 років, захворів гостро: температура - 39 °С, сильний головний біль, багаторазове блюван¬ня. Об'єктивно: стан важкий, психо¬моторне збудження, стогне через силь¬ний головний біль, ригідність м'язів шиї. Різко позитивні симптоми Бру-дзинського і Керніга, загальна гіперес¬тезія. Що треба зробити для уточнен¬ня діагнозу в першу чергу?
A.  Ехоенцефалографію
B.  Загальний аналіз крові і посів крові на стерильність
C.  Комп'ютерну томографію голов¬ного мозку
D. Рентгенографію черепа у двох проекціях
E*. Загальний аналіз ліквору і посів ліквору

.  Студента 20 років протягом місяця турбує значна втомлюваність,
підвищена температура тіла (39 °С), профузний піт, схуднення. Об'єктив¬но: збільшені всі групи периферич¬них лімфатичних вузлів, кандидоз ротової порожнини, герпетичні виси¬пання на губах. В аналізі крові: Л -3,3х109/л, ШОЕ - 15 мм/год., В-лім-фоцитів - 12 %, співвідношення Тх/Тс<0,5. Методи специфічної діа¬гностики захворювання?
A.  Бактеріологічне дослідження крові
B. Біопсія лімфовузла
C.  Стернальна пункція
D*. Виявлення антитіл в реакції ІФА до ВІЛ 
Е. Проба Манту

.  Дівчина 18 років, захворіла гостро: нежить, кашель, болі в животі, температура - 38,5 °С. До третього дня катаральні явища зменшились, темпе¬ратура 36,6 °С. На четвертий день хво-роби слабкість у правій нозі. Об'єк¬тивно; активні рухи в нозі відсутні, пасивні - болючі. М'язи стегна мляві, болючість по ходу нервових стовбурів. Колінний і ахіловий рефлекс на пра¬вій нозі не викликаються, симптом "триніжника" позитивний. У крові: Л - 4,2х109/л, ШОЕ - 6 мм/год. По¬передній діагноз?
A. Кліщовий енцефаліт
B.  Поліомієліт, понтинна форма
C.  Ботулізм
D. Енцефаломієліт
Е*. Поліомієліт, спінальна форма

. Колгоспник 50 років госпіталі¬зований в першу добу захворювання у тяжкому стані зі скаргами на озноб, високу температуру тіла, сухість у роті, ба¬гаторазове блювання, болі в епігастрії, часті водянисті випорожнення з непри¬ємним запахом, брудно-зеленого кольо¬ру, пінисті. Невідкладна допомога:
A. Призначення тетрацикліну в до¬бовій дозі 1,5 г
B. Переливання свіжозамороженої плазми
C*. Внутрішньовенне введення со¬льових розчинів та промивання шлунку
D. Гіпербарична оксигенація
E.  Гемосорбція

.   Сторож 42 років захворів гостро. Поступив на б день хвороби з температурою - 39,7 °С зі скаргами на сильний головний біль, шум у ву¬хах, безсоння. Об'єктивно: збудже¬ний, ейфоричний, балакучий. Облич¬чя почервоніле, очі блискучі, склери і кон'юнктиви з посиленим судинним малюнком. На внутрішніх поверхнях плечей і на бічних поверхнях грудної клітки розеольозно-петехіальний ви¬сип У волоссі голови знайдені воші.
А*. Епідемічний висипний тиф 
B. Ку-лихоманка
C.  Ендемічний (блошиний) висип¬ний тиф
D. Гострий сепсис
E. Туляремія

. Діагноз холери був поставле¬ний жінці 26 років, яка за 3 дні до цього повернулася з туристичної поїздки до Індії. Хвора госпіталізована, в осе¬редку проведена заключна дезінфекція. Сім'я, до складу якої входять чо-ловік і двоє дітей, мешкає в ізольованій квартирі з усіма зручностями. Які протиепідемічні заходи проводяться щодо членів сім'ї?
A. Імунопрофілактика 
B*. Ізоляція
C. Диспансерний нагляд
D. Фагопрофілактика
E.  Дезінфекція

.   Громадянин Афганістану 25 років, поступив у лікарню на 5-й день хвороби із скаргами на озноб, підви¬щення температури до 39-40 °С, вира¬жене потіння, головний біль, біль у крижах. Селезінка помірно збільшена. Приступи повторюються через добу. 10 місяців тому хворів на малярію, отри¬мував делагіл. Попередній діагноз:
A*. Пізній рецидив vivax-малярії
B. Туберкульоз
C. Черевний тиф
D. ВІЛ-інфекція
E.  Сепсис

.  Наводимо особливості одно¬го з вірусних гепатитів. Механізм пе¬редачі - фекально-оральний. Вибухо¬вий характер спалаху з переважним ураженням молодих осіб, у яких є ан-титіла до ВГА. Надзвичайно висока летальність, винятково у вагітних. Ви¬являється велика частота холестатичних змін. Виражений нирково-печін¬ковий синдром. Що це за гепатит?
A.  Вірусний гепатит D
B. Вірусний гепатит А
C.  Вірусний гепатит В 
D*. Вірусний гепатит Е
Е. Вірусний гепатит С

.  Стан хворого важкий - тем¬пература 35,8 °С. Свідомість порушена. Менінгеальні знаки позитивні. На шкірі багато геморагічних елемен¬тів. Пульс - 132/хв. ЧД - 28, AT -60/40 мм рт. ст. Хворіє 3-й день. Гостро підвищилась температура до 40 °С. На кінцівках з'явилась геморагічна ви¬сипка. Потім - сильний головний біль, блювання, упала температура, знизив¬ся AT. Визначте основне ускладнення хвороби.
A*. Інфекційно-токсичний шок
B.  Гостра серцева недостатність
C. Дихальна недостатність
D. Церебральна кома
E.  Гостра кровотеча

.   У лікарню потрапив місь¬кий мешканець. Хвороба почалася гостро, з озноба, підвищення темпе¬ратури до 38-39 °С. Відмічає кво¬лість, різкий головний біль, нудоту, блювоту, біль у всьому тілі, порушен¬ня сну. Об'єктивно: гіперемія шкіри обличчя, шиї, грудної клітки. Менін-геальні знаки позитивні. 12 днів тому повернувся із Тайги. Який найбільш вірогідний діагноз?
A*. Кліщовий енцефаліт 
B. Грип
C.  Омська геморагічна гарячка
D. Псевдотуберкульоз
E.  Висипний тиф

.  Хворого, 30 років, турбують напади ознобу, гарячки, профузного поту, які повторюються кожний третій день. Хворіє 2 тижні. Склери і шкіра яскраво жовтяничні. Печінка і селе¬зінка збільшені. Рік тому працював в Африці. Який з перерахованих діагно¬зів найбільш ймовірний?
A. Сепсис
B. Рак головки підшлункової залози 
C*. Малярія vivax
D. Вірусний гепатит
E.  Лептоспіроз

. У хворого, 40 років, на тлі нор¬мальної температури тіла розвинувся сильний пронос, пізніше - блювання "фонтаном". Шкіра і слизові оболонки сухі, шкіра збирається в складку, яка не розправляється, тахікардія, різке зни¬ження артеріального тиску, тотальний ціаноз, афонія, анурія. Який аналіз в першу чергу необхідно зробити?
A*. Виділення культури збудника з калу
B.  Гемокультура
C.  Серологічне дослідження крові
D. Копрологічне дослідження
E.  Визначення електролітів у крові

В населеному пункті протя¬гом останніх трьох років відмічається зростання захворюваності на дифте¬рію, реєструються окремі сімейні спа¬лахи. Який із перерахованих заходів може найбільш ефективно вплинути на епідемічний процес дифтерії і змен¬шити захворюваність до поодиноких випадків?
А. Госпіталізація хворих 
B*. Імунізація населення
C.  Виявлення носіїв
D. Рання діагностика
E.  Дезінфекція в осередку

Діагноз "черевний тиф" було встановлено чоловіку віком 50 років, який працює слюсарем і мешкає в ізо¬льованій квартирі з усіма зручностями. В сім'ї, крім нього, двоє дорослих.
Які заходи проводяться щодо осіб, які
спілкувались з хворим?
А. Антибіотикопрофілактика 
B*. Бактеріологічне дослідження
C. Ізоляція
D. Диспансерний нагляд
E.  Вакцинація

У хворого 27-ми років спосте¬рігається постійне блювання, пронос у вигляді "рисового відвару". Напередод¬ні вживав невідомі спиртні напої і гри¬би. З дні тому знаходився у місцевості, де був спалах кишкової інфекції. Об'єк¬тивно: температура - 35,6 °С, AT не ви-значається. Шкіра суха, бліда, складки на ній не розправляються, пульс нитко¬подібний, тони серця ослаблені. Який діагноз є найбільш імовірним?
A. Отруєння грибами
B.  Ротавірусний гастроентерит
C. Отруєння сурогатами алкоголю
D. Сальмонельоз 
E*. Холера

. У всьму світі відмічається не¬ухильне зростання ВІЛ-інфекції. Як цю ситуацію треба епідеміологічно трактувати?
A*. Пандемія
B.  Спорадична захворюваність
C.  Ендемічний антропоноз
D. Епідемія

.  Хвора 29 років, захворіла го¬стро - озноб, головний біль, ломота в тілі, біль в горлі, температура 38 °С. На 2-й день температура 39,5 °С, від¬мітила слабість, запаморочення. В той же день була оглянута лікарем, який
виявив нальоти у вигляді сірих щіль¬них плівок на обох мигдаликах, збіль¬шення і болючість підщелепних лім¬фатичних вузлів. Який найбільш ефек¬тивний метод верифікації діагнозу?
A. Пункція підщелепних лімфатич¬них вузлів
B.  Загальний аналіз крові 
C*. Бактеріологічний метод
D. Серологічний метод
E.  Внутрішньошкірна алергічна проба

.  Хвора 16 років, поступила в стаціонар на 6-й день хвороби. Захво¬рювання почалось з появи нежитю і кашлю. Температура - 37,7 °С. На 5-й день хвороби раптово підвищилась температура до 40 °С. Стан погіршив¬ся: з'явились в'ялість, різкий головний біль, часта блювота, не пов'язана з їжею. Загальний стан дуже важкий, свідомість потьмарена, зіниці розши¬рені, реакції на світло немає. Позитив¬ні менінгеальні симптоми. Загальна гіперестезія, тони серця глухі, тахікар¬дія, AT - 100/50 мм рт. ст. Який най¬більш імовірний діагноз?
A. Ентеровірусне захворювання
B. Аденовірусна інфекція
C.  Інфекційний мононуклеоз 
D*. Менінгококовий менінгіт
Е. Орнітоз

.   Медсестра дитячого садка 24 років госпіталізована зі скаргами на різкі болі навколо пупка, судо¬ми у нижніх кінцівках, багаторазове блювання з жовчю, багаторазові рід¬кі смердючі випорожнення зеленого кольору у великій кількості. Одночасно захворів весь персонал садка і діти старшої групи. 2 дні тому всі вони вживали сир зі сметаною. За¬гальний стан хворої середньої важко¬сті. Температура - 38,2 °С. Тони серця ритмічні, приглушені. ЧСС - 95/хв. AT - 100/60 мм рт. ст. Живіт помірно здутий, болючий. Печінка +2 см. Який найбільш імовірний діагноз? А. Шигельц B*. Сальмонельоз
C. Харчова токсикоінфекція
D. Холера
E.  Ентеровірусна інфекція
.  У хворого 42 років протягом тижня кожні 48 годин з'являлися на¬пади лихоманки, що змінювались жа¬ром. Температура тіла підвищується до 40 °С. Зниження температури че-рез 3-4 години супроводжується над¬мірним потовиділенням. Погіршився апетит, з'явилась загальна слабість. Шкірні покриви бліді, з землистим відтінком. Збільшені печінка і селе¬зінка, при пальпації - щільні. Який найбільш ефективний метод верифі¬кації діагнозу?
A. Бактеріологічний метод
B. Загальний аналіз крові
C*. Мікроскопія мазка крові і тов¬стої краплі
D. Імуноферментний аналіз
E.  Мікроскопія висячої краплі крові

. Хвора 45 років, госпіталізована на 2-й день хвороби зі скаргами на сла¬бість, двоїння в очах, сухість в роті, за¬крепи. За 3 дні до захворювання їла коп¬чену свинину домашнього приготуван¬ня. При огляді: шкірні покриви бліді,
свідомість ясна. Температура - 37,2 °С; пульс - 68/хв., AT - 120/80 мм рт. ст. Зіниці розширені, реакція на світло сповільнена, птоз, горизонтальний ніс¬тагм. Парез м'якого піднебіння справа. Чутливість не порушена. Менінгеаль-них симптомів немає. Найефективні¬шим лікуванням хворої будуть:
A. Антибіотики + преднізолон
B. Сольові розчини + сорбенти
C. Противірусні + антигістамінні 
D*. Протиботулінічна антитоксична
сироватка
Е. Сульфаніламіди + ферменти

.  В інфекційну лікарню госпі¬талізовано хворого 43 років зі скарга¬ми на високу температуру тіла і силь¬ний головний біль. Хворіє 2-й день. При огляді виявлено на передпліччі карбункул, навколо якого виражений набряк і незначна болючість. Регіо-нарний лімфаденіт. Гепатолієнальний синдром. Із анамнезу відомо, що хво¬рий працює на тваринницькій фермі. Про яке захворювання слід думати в першу чергу?
A. Еризипелоїд
B. Бешиха 
C*. Сибірка
D. Рак шкіри
E.  Екзема

.  Хворий 28 років, наркоман. Хворіє протягом року, коли відмітив за¬гальну слабість, підвищену пітливість, схуднення. Часто хворів респіраторни¬ми захворюваннями. За останні 2 дні була переміжна гарячка з профузними нічними потами, посилилась загальна слабість, приєднався пронос з домішками слизу і крові. При огляді полілімфо-аденопатія, у порожнині рота герпетич-ні висипання, при пальпації живота -збільшені печінка та селезінка. Який найбільш вірогідний діагноз?
А. Туберкульоз
B*. СНІД
C. Хронічний лімфолейкоз
D. Рак товстого кишечника
E.  Хроніосепсис

.  Хвора 23 років, захворіла на¬прикінці літа, коли підвищилась тем¬пература до 37,4 °С, появилися незна¬чний головний біль, слабість. Надалі вказані симптоми наростали. На 5-й день хвороби температура - 39,2 °С, відмічався закреп, різка ослабленість. До 9-го дня хвороби лікувалась амбу¬латорно з приводу ГРЗ. Стан погіршу¬вався, госпіталізована в стаціонар: тем¬пература - 40 ° С, бліда, різко ослаблена. Пульс - 96/хв., AT - 110/70 мм рт. ст. Живіт м'який, надутий, гепатоспленомегалія. Випорожнення затримане. Про яке захворювання слід думати в першу чергу?
А. Туберкульоз міліарний 
В. Ієрсиніоз
C.*  Черевний  тиф
D. Сепсис
E*. Черевний тиф

.  Хворий 32 років, ветсанітар, госпіталізований на 5-й день хвороби зі скаргами на підвищення температу¬ри до 38,4 °С, загальну слабість, появу з лівій пахвинній ділянці щільного утвору 5x6 см, малоболючого, рухомо¬го. Шкіра над утвором не змінена. Об¬личчя хворого гіперемоване, пастозне.
ЧСС - 95/хв., AT - 100/80 мм рт. ст. В загальному аналізі крові - помірна лейкопенія. Який найвірогідніший ді¬агноз? 
A*. Туляремія
B.  Гідраденіт
C. Чума
D. Ієрсиніоз
E.  Доброякісний лімфоретикульоз

.  Підліток 16 років, покусаний невідомим собакою. Рана поверхнева, на гомілці. Планове щеплення проти правця одержав 3 місяці тому. Яка найдоцільніша лікарська тактика?
A*. Провести курс щеплень антира-бічною вакциною
B.  Ввести антирабічний імуногло-булін
C.  Ввести Ап-анатоксин
D. Увести протиправцеву сироватку
E.  Увести протиправцевий глобу¬лін та імуноглобулін

  На прийом до лікаря зверну¬лася хвора зі скаргами на підвищення температури до 37,8 °С, помірні болі в горлі протягом 3-х днів. Об'єктивно: кутощелепні лімфовузли збільшені до З см. Мигдалики гіпертрофовані, по¬криті сірим, гладким нальотом, що по¬ширюється на язичок, передні підне¬бінні дужки. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Виразково-некротична ангіна Симоновського - Венсана
B.  Інфекційний мононуклеоз 
C*. Дифтерія ротоглотки
D. Агранулоцитарна ангіна
E.  Кандидоз ротоглотки

.  5 відпочиваючих на лісовій галявині пили алкоголь, їли консерво¬вані гриби, в'ялену рибу. Двоє госпіта¬лізовані з порушенням зору, ковтання, дихання. У третього відзначалася тіль¬ки різка загальна слабість, сухість у роті. Двоє були здорові. На тілі в одно¬го здорового виявлений кліщ. Який найбільш імовірний діагноз?
A.  Отруєння грибами
B.  Кліщовий енцефаліт 
С.Отруєння алкоголем
D*. Ботулізм 
Е. Лайм-бореліоз

. На консультацію направлений хворий з діагнозом "лихоманка неяс¬ного ґенезу". Хворіє 8 днів. Захворю¬вання розвивалося поступово, нарос¬тав головний біль, безсоння, адинамія. Температура - 39,5 °С, блідий, млявий. Пульс - 88/хв. Язик по центру обкла¬дений густим сірим нальотом. Живіт роздутий, гурчить у правій клубовій області. Печінка і селезінка збільше¬ні на 2 см. Випорожнення затримані. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Сипний тиф 
B. Ієрсиніоз 
C*. Черевний тиф
D. Аденовірусна інфекція
E.  Сепсис

. Хвора 21 року, без постійного місця проживання, скаржиться на по¬слаблення випорожнень протягом 2-х місяців, втрату ваги на 13 кг, слабість, постійну субфебрильну температуру, рецидивуючий герпес. Герпетичні ви¬сипання на губах, генералізована лім-фоаденопатія, збільшення печінки на
2 см. Аналіз крові: Ер - 4,4x1012/л, Нb - 115 мг/л, ШОЕ - 15 мм/год., Л - 10,0х109/л, e - 2 %, п/я - 6 %, с/я -61 %, л — 17 %, м - 3 %. Атипічні моно-нуклеари - 6 %. Який найбільш імо-вірний діагноз?
А. Затяжна дизентерія
B*. СНІД
C. Інфекційний мононуклеоз
D. Лімфогрануломатоз
E.  Амебіаз

.  Хворий 42 років, скаржиться на тупий біль у правому підребер'ї, слабкість, зниження апетиту, свербіння шкіри, жовтяницю. Хвороба почалась 1 місяць тому з тривалих артралгій, відрази до їжі, сильної слабості. Три тижні тому з'явилась жовтяниця, що зараз значно збільшилась. Температу¬ра - 36,0 °С. Місцями сліди розчухів. Пульс - 56/хв. Язик обкладений бі¬лим нальотом. Живіт м'який, болючий у правому підребер'ї. Печінка + 3 см. Селезінка не збільшена. Загальний аналіз крові: лейкопенія, відносний лімфомоноцитоз, ШОЕ - 3 мм/год. Який діагноз найбільш імовірний?
A*.  Вірусний гепатит В
B. Рак голівки підшлункової залози
C.  Вірусний гепатит А
D. Цироз печінки
E.  Загострення   хронічного   холе¬циститу

. У хворої 27 років через 10 го¬дин після вживання консервованих грибів з'явилась м'язова слабкість, па¬рез кишок, диплопія, двосторонній птоз, порушення ковтання і дихання, поверхневе дихання частотою 40/хв. Який медичний захід необхідно про¬вести найпершим?
А. Промивання шлунка та кишок 
B*. Iнтубація трахеї для проведення штучного дихання
C.  Введення протиботулінічної си¬роватки
D. Введення глюкокортикостероїдів
E.  Внутрішньовенна дезінтоксика-ційна терапія.

. Хвора 42 років, госпіталізова¬на на 12-й день хвороби. Захворюван¬ня розпочалось гостро - озноб, що змі¬нився відчуттям жару, температура 39,5 °С, інтоксикація. Напад лихоман¬ки продовжувався 6 годин, після чого температура знизилася до 36,5 °С з надмірною пітливістю. Напади лихо¬манки повторювалися кожен 3-й день. Об'єктивно: на губах герпетичний ви¬сип, легка жовтяниця склер. Гепатолі-єнальний синдром. Аналіз крові: ане¬мія, лейкопенія, відносний лімфоци-тоз, ШОЕ - 19 мм/год. Який найбільш інформативний метод діагностики при цьому захворюванні?
A.  Клінічний аналіз крові
B.  Бактеріологічне дослідження сечі
C.  Серологічна реакція Відаля 
D*. Мазок та товста крапля крові
Е. Визначення стерильності крові

.  Хворий провідник потягу, 39 років, госпіталізований на 4-й день хвороби зі скаргами на головний біль, слабкість, запаморочення, пітливість, безсоння, лихоманку. Обличчя гіпере-моване, набрякле, кон'юнктивіт. На пе¬рехідній складці кон'юнктиви - пооди¬нокі петехії. На шкірі тулуба, грудної
клітки, живота, кінцівок рясна розео-льозно-петехіальна висипка. Тахікар¬дія. AT - 100/60 мм рт. ст. Відмічаєть¬ся тремор язика. Пальпується печінка, селезінка. Випорожнення затримане. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. Лептоспіроз
B. Черевний тиф
C.  Грип
D. Менінгококцемія 
E*. Висипний тиф
.   Хворий напередодні відчув легке нездужання, незначний голо¬вний біль, слабкість. Сьогодні темпе¬ратура підвищилась до 38,5 °С з озно¬бом, значним головним болем, пере-важно в лобовій ділянці, вираженим болем при рухах очних яблук. Шкіра обличчя і кон'юнктива гіперемовані. Виник сухий надсадний кашель. Зів гіперемований, на м'якому піднебінні зерниста енантема, місцями точкові крововиливи. Над легенями дихання з жорстким відтінком. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Гарячка Ку
B.  Висипний тиф
C. Черевний тиф 
D*. Грип 
E. Ентеровірусна інфекція

. У хворого 28 років без постій¬ного місця проживання, госпіталізова¬ного з попереднім діагнозом "грип", на 5 день хвороби з'явився розеольозно-петехіальний висип на тулубі і вну-трішніх поверхнях кінцівок. Темпера¬тура 41 °С, ейфорія, гіперемія облич¬чя, почервоніння склер, тремор язика, тахікардія, спленомегалія, збудження. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Черевний тиф
B. Алкогольний делірій
C. Лептоспіроз
D. Кір 
E. Висипний тиф

.  Хвора 20 років, скаржиться на підвищену температуру до 39 °С, головний біль в лобній ділянці, біль в очних яблуках, світлобоязнь, біль в м'язах, сухий кашель. Захворіла гостро напередодні. Об'єктивно: стан важкий. Обличчя гіперемоване, очі блискучі, ін'єкція склер. Пульс - 96/хв., ритміч¬ний. Тони серця послаблені. В легенях розсіяні сухі хрипи. Слизова ротоглот-ки гіперемована, зерниста, судини роз¬ширені. Менінгеальних симптомів не¬має. Аналіз крові: Л - Зх109/л, є - 1 %, п/я - 6 %, с/я - 51 %, л - 35 %, м - 7 %. Який найбільш імовірний діагноз?
А. Кір 
B*. Грип
C. Менінгококова інфекція
D. Пневмонія
E.  Висипний тиф

.  Хвора 17 років, учениця 11 класу, де були відмічені випадки ГРЗ, звернулась в поліклініку на 3 день хвороби зі скаргами на озноб, загаль¬ну слабкість, помірний біль у горлі, нежить, набряк обличчя, сльозотечу. Об'єктивно: незначна гіперемія підне¬бінних дужок та мигдаликів на тлі по¬мірного набряку тканин. Кон'юнктивіт. Пальпуються м'які, неболючі підще¬лепні, шийні та підпахвинні лімфатич¬ні вузли. Хрипи не вислуховуються. Печінка і селезінка помірно збільшені. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Грип
B. Дифтерія
C. Менінгококовий назофарингіт 
D*. Аденовірусна інфекція
Е. Інфекційний мононуклеоз

.  Хворий 25 років, звернувся до терапевта зі скаргами на загальну слабкість, погіршення апетиту, відчут¬тя важкості в правому підребер'ї. Лі¬кувався з приводу ГРЗ амбулаторно З дні. Самопочуття погіршилось, з'яви¬лись нудота, біль у правому підребер'ї, жовтяничність склер, потемніння сечі. Об'єктивно: дихання везикулярне, серцеві тони ритмічні. Живіт м'який, болючий в правому підребер'ї, печінка збільшена, селезінка не пальпується. Який найвірогідніший діагноз?
A* . Вірусний гепатит А 
B. Лептоспіроз
C. Калькульозний холецистит
D. Грип
E.  Псевдотуберкульоз

.  У хворої, 48 років, протягом 3-х тижнів боліли суглоби, зник апе¬тит, поступово наростала слабкість, з'явилась субфебрильна гарячка. З дні тому помітила потемніння сечі, пожовтіння шкіри. 6 місяців тому хвора була прооперована з приводу раку шлунка. Об'єктивно: рівномірне збільшення печінки на 2 см. Який з наведених додаткових методів дослі¬дження є найінформативнішим для з'ясування причини?
А. Рентгеноскопія шлунка
B. УЗД печінки
C*. Комп'ютерна томографія гепа-тобіліарної системи
D. Визначення рівня гіпербілірубі-немії
E.  Визначення рівня діастази

. Хворий 45 років, захворів рап¬тово з появи ознобу і підвищення тем¬ператури до 39,2 °С. Ввечері з'явились інтенсивні болі в животі та литкових м'язах. Через 2 дні помітив жовтянич-ність шкіри і склер. Об'єктивно: стан важкий, температура - 39,9 °С. Вира¬жена в'ялість. Шкіра і склери помір¬но жовті. На тулубі множинні петехії. Дихання везикулярне. ЧД - 20 /хв., ЧСС - 102/хв., AT - 100/60 мм рт. ст. Живіт м'який, болючий в епігастрії, печінка на 3 см виступає з-під ребер¬ної дуги. Добовий діурез - 300 мл сечі темного кольору. Який попередній ді¬агноз?
А.Сепсис 
В*. Лептоспіроз 
С. Ієрсиніоз
D. Вірусний гепатит В
E.  Інфекційний мононуклеоз

.  Хворий 27 років, захворів го¬стро вранці з появою рідкого, водя¬нистого випорожнення. Через годину з'явилась невтримна блювота. Поси¬лилась слабкість, спрага, з'явились су¬доми в литкових м'язах. Об'єктивно: стан важкий. Шкіра бліда, ціаноз губ, температура - 35,8 °С. Тургор шкіри знижений. ЧД - 20/хв. Тони серця ритмічні, приглушені, ЧСС - 92/хв. Пульс середнього наповнення. AT -80/40 мм рт. ст. Язик сухий, обкладе¬ний білим нальотом. Живіт м'який, неболючий. Випорожнення за день -12 разів, водянисте з пластівцями. До-
бовий діурез - 300 мл. Яка найбільш раціональна терапія в даному випадку?
A. Розчин глюкози
B.  Розчин гемодезу
C. Левоміцетин
D*. Розчин трисолі 
E. Розчин альбуміну

.  Хвора 62 років, захворіла го¬стро з підвищенням температури до 39,8 °С, ознобу, інтенсивного головно¬го болю, ломоти в тілі. Скарги на ну¬доту одноразову блювоту. Через 18 годин відмітила збільшення і різку бо¬лючість пахвинних лімфовузлів зпра-ва. Ще через 6 годин з'явились набряк правої гомілки і гіперемія шкіри з чіт¬кими нерівними контурами. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Сибірка, едематозна форма
B. Чума, бубонна форма
C. Туляремія, бубонна форма
D. Флегмона правої гомілки. 
E. Бешиха, еритематозна форма

.   У чоловіка через 16 годин після вживання в їжу в'яленої риби і грибів виникла блювота, з'явилася слабість, задишка, сухість у роті, за¬паморочення. Випорожнення були за¬тримані. Наступного дня хворий госпі¬талізований у важкому стані з частим пульсом при нормальній температурі тіла зі скаргами на поганий зір і дво¬їння в очах. Який найбільш імовірний діагноз?
A*.Ботулізм
B.  Харчова токсикоінфекція
C.  Стафілококовий токсикоз
D. Опісторхоз
E.  Отруєння грибами

. У вогнищі дифтерії серед тих, хто спілкувався з хворим, виявлені носії токсигенних і нетоксигенних штамів, хворий ангіною з нальотами. Хто з них підлягає госпіталізації в першу чергу?
A. Носії токсигенних штамів
B. Тільки хворий дифтерією
C. Носій нетоксигенних штамів
D. Хворий ангіною
Е*. Усі зазначені контингенти

   Хвора скаржиться на часті, рясні, без патологічних домішок, пі¬нисті випорожнення, переймоподіб¬ний біль у біляпупковій області, гур¬чання в животі, лихоманку. Захворю¬вання пов'язує з вживанням у їжу яєць, зварених на м'яко. Який найімо¬вірніший збудник захворювання?
A. Shigella sonnei
B. Salmonella typhi
C*. Salmonella enteritidis
D. Escherichia coli 0-151
E.  V. cholerae eltor

.   У відділення реанімації на 2-й день хвороби у вкрай важкому стані доставлений хворий. Об'єктив¬но: у стані прострації. Температура -35,8 °С. AT - 40/0 мм рт. ст. Пульс не визначається. На кінцівках, тулу¬бі - рясна, різної величини і форми геморагічна висипка із синюшним відтінком. Який найбільш імовірний збудник захворювання?
A.  Yersinia enterocolitica
B. Salmonella typhi
C. Rickettsia prowazekii 
D*. Neisseria meningitidis
E. Yersinia pseudotuberculosis

.  Хворий занедужав дуже го¬стро: озноб, підвищення температури до 40,1 °С, інтенсивний головний біль у лобно-скроневих областях, біль в очних яблуках, закладеність носа, су¬хий кашель, біль за грудиною. Через 4 години приєдналася носова кровоте¬ча, нудота, дворазова блювота. Об'єк¬тивно: склерит, кон'юнктивіт, гіпере¬мія, набряк, точкові крововиливи в слизову ротоглотки. Тахікардія. Гіпо¬тонія. Жорстке дихання у легенях. Який, найбільш імовірний діагноз?
А*.Грип
B. Сипний тиф
C. Лептоспіроз
D. Менінгококцемія
E.  Ентеровірусна інфекція

.  У відділення з підозрою на менінгіт доставлений хворий, що пра¬цює геологом у Південно-Східній Азії. Захворювання почалося дуже гостро, розвивалося бурхливо і супроводжу¬валося гіпертермією, головним болем, блювотою. Об'єктивно: справа у пахо¬вій області виявлений збільшений до 3x5 см дуже болючий з нечіткими кон¬турами бубон. Шкіра над ним багря¬ного кольору, блищить. Менінгеальні знаки негативні. Який найбільш імо¬вірний діагноз?
A. Туляремія
B.  Гострий лейкоз 
C*. Чума
D. Сибірська виразка
E.  Доброякісний лімфоретикульоз (феліноз)
   У прийомний покій інфек¬ційного відділення доставлений хворий 30 років, з діагнозом: гостра киш¬кова інфекція. Захворювання виникло гостро на тлі нормальної температури, коли з'явилися часті, рідкі, рясні без патологічних домішок випорожнення. Понос не супроводжувався болем у животі. Через 12 годин приєдналася повторна рясна блювота. Швидко роз¬вивалося зневоднення. Який найбіль¬ше імовірний діагноз?
A.  Кампілобактеріоз
B. Дизентерія
C.  Стафілококова  харчова  токси-коінфекція
D. Сальмонельоз 
E*. Холера

  У хворого 17 років захворю¬вання виникло дуже гостро і розвива¬лося бурхливо: озноб, підвищення температури до 40,0 °С, інтенсивний розлитий головний біль, блювота, зго¬дом настала втрата свідомості. Об'єк¬тивно: менінгеальні знаки. Ліквор мутний. Цитоз - 4600 /мкл, білок -1680 мг/л, цукор - 2,5 ммоль/л, хло¬риди - 100 ммоль/л, нейтрофіли -98 %, лімфоцити - 2 %. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Паротитний менінгіт
B. Туберкульозний менінгіт
C. Лімфоцитарний хоріоменінгіт
D. Ентеровірусний менінгіт 
E*. Менінгококовий менінгіт

.   У прийомний покій інфек¬ційного відділення на 3-й день хво¬роби доставлений хворий у важкому стані зі скаргами на раптово виниклу високу температуру, головний біль, повторну носову кровотечу,  болі у литкових м'язах. Об'єктивно: помірна жовтяниця склер і шкіри, гепатоспле-номегалія, олігурія. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Інфекційний мононуклеоз
B.  Вірусний гепатит
C.  Ієрсиніоз 
D*. Лептоспіроз
Е. Малярія

.  У хворої 23 років, приймаль¬ниці молока, після викидня підвищи¬лася температура до 38,6 °С, відзнача¬лися повторні озноби, виражена піт¬ливість. Об'єктивно: поліаденіт, болю¬чість у попереково-крижовому відділі хребта, припухлість лівого колінного суглоба, збільшена печінка і селезінка. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Ієрсиніоз
B.  Сепсис
C. Токсоплазмоз
D. Ревматоїдний поліартрит 
E*. Бруцельоз

.  У доярки на правій кисті -виразка 3x3 см, покрита чорним щіль¬ним струпом. Кисть різко набрякла, безболісна. Колір шкіри в області на¬бряку не змінений. Збільшено пахво¬вий лімфовузол справа. Пальпація лімфовузла безболісна. Симптоми ін¬токсикації виражені помірно. Який найбільш імовірний діагноз?
A. Виразково-бубонна форма ту¬ляремії
B. Чума 
C* Сибірська виразки
D. Банальний карбункул
E.  Бешиха

.  Хвора 65-ти років, через 10 днів після травми в області стопи від¬значила утруднення при відкриванні рота. Наступного дня важко було їсти, приєдналася напруга м'язів потили¬ці, спини, живота. Під час прийому до стаціонару на третій день хвороби відзначена тонічна напруга всіх груп м'язів, генералізовані судоми кожні 10-15 хвилин. Який найбільш імовір¬ний діагноз?
A*. Правець
B. Тетанія
C.  Менінгоенцефаліт
D. Геморагічний інсульт
E.  Епілепсія

У селищі К. у липні протягом 3-х днів відзначене групове захворю¬вання, що супроводжувалося сильним підвищенням температури, головним болем у лобно-скроневих областях, майже в усіх - болем у різних групах м'язів, у деяких кіроподібна висипка, в інших - явища гастроентериту, гер-петичної ангіни, серозного менінгіту. Який попередній діагноз?
А. Псевдотуберкульоз 
B*. Пікорнавірус. Ентеровірусне захворювання
C.  Краснуха
D. Аденовірусне захворювання
E.  Кір

. У хворого 30 років на 9-у добу хвороби, яка почалась поступово, з по¬вільним наростанням гарячки та ін¬токсикації, з'явився нерясний розео-льозний висип на шкірі живота. Об'єк¬тивно: блідий, температура - 40 °С, пульс - 80/хв., AT - 100/65 мм рт. ст.
Язик обкладений, живіт здутий, паль¬пується селезінка та збільшена печін¬ка. Обстеження на яке захворювання потрібно провести в першу чергу? 
А*. Черевний тиф 
B. Висипний тиф
C.  Кір
D. Скарлатина
E.  Сепсис

.  На 2-й день хвороби з рапто¬вим початком, хворий 20 років скар¬житься на сильний головний біль у скронях та ділянці орбіт, ломоту в тілі, сухий болючий кашель. Температу¬ра - 39 °С. Адинамічний, слизова обо¬лонка ротоглотки "палаюча", в легенях хрипи не вислуховуються. Який діа¬гноз є найбільш імовірним?
А. Пневмонія 
B. Парагрип
C. Респіраторний мікоплазмоз 
D*. Грип 
E. Менінгококова інфекція

 

Категорія: Інфекційні хвороби | Додав: АДМІН | Теги: Інфекційні захворювання
Переглядів: 1489 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0