Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Патологічна анатомія [ Додати матеріал ]

Порушення кровообігу частина 2
10.12.2016, 21:43

При мікроскопічному дослідженні печінки виявлено: венозне повнокрів'я центру дольок,
діапедез еритроцитів у міжбалкові простори, дистрофія та атрофія гепатоцитів у
вогнищах венозного застою, жирова дистрофія гепатоцитів по периферії дольки з
наявністю розростання сполучної тканини в місцях атрофії гепатоцитів. Про який
патологічний процес йде мова?
- Біліарний цироз печінки
- Гепатит
- Жировий гепатоз
- Токсична дистрофія печінки
+ Мускатна печінка з передциротичними явищами

У патоморфологічне відділення надіслана сполучна тканина з крупною артеріальною
судиною, у просвіті якої сіруватого кольору сухі крихкі маси щільно з'єднані зі стінкою
судини. При гістологічному дослідженні виявлена артеріальна судина з масою
облітеруючого характеру, утвореною з тромбоцитів, фібрину, переважно лейкоцитів і
малої кількості еритроцитів з явищем організації. Різновидність якого процесу
спостерігається в цьому випадку?
- Сполучна тканина у просвіті судини
- Згорток крові у просвіті судини
- Тромб-ембол у просвіті судини
+ Білий тромб у просвіті судини
- Гіаліновий тромб у просвіті судини

Під час операції в верхній долі правої легені виявлений крупний клиноподібний осередок
темно-червоної, щільної тканини. При цито-біопсії в ній виявлений некроз стінок
альвеол, отвори альвеол щільно заповнені еритроцитами. Ваш діагноз:
- Пневмонія
- Ішемічний інфаркт легень
- Гангрена легень
+ Геморагічний інфаркт легень
- Ателектаз легень

При розтині у жінки, що раптово померла на 4-й добі після пологів, в головній легеневій
артерії знайдено складений вдвоє тромбоембол діаметром 2 см, який спричинив
обтурацію артерії. Вкажіть безпосередню причину раптової смерті:
- Асфіксія
- Рефлекторний спазм коронарних артерій
- Механічна обтурація легеневої артерії
- Рефлекторний спазм бронхіол
+ Рефлекторний спазм коронарних артерій і бронхіол

Хворий помер за явищ серцево-судинної недостатності. Результати розтину:
постінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилатація його порожнин,
особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладкою поверхнею, на розрізі
повнокрівна, з темно-червоним крапом на бурому тлі тканини. Гістологічно: повнокрів'я
центральних відділів часточок; в периферичних відділах навколо портальних трактів -
гепатоцити в стані жирової дистрофії. Як називаються описані вище зміни печінки?
16
- Амілоїдоз
- Псевдомускатна печінка
+ Мускатна печінку (хронічне венозне повнокров'я)
- Цироз печінки
- Стеатоз печінки

При розтині трупа чоловіка 45 років, що помер від гострого трансмурального інфаркту
лівого шлуночка серця, виявлено аневризму серця та дилятаційний тромб. Який із
перелічених факторів є найбільш суттєвим у розвитку останнього ускладнення при
вказаній локалізації інфаркту?
- Гіперліпідемія
- Сповільнення кровоплину
- Порушення кровоплину
- Порушення реологічних властивостей крові
+ Пошкодження ендотеліоцитів ендокарду

Хворий 65 років скаржиться на біль в ділянці серця, а також у лівій руці. Аускультативно
- частота серцевих скорочень збільшена, ритм порушений, звучність серцевих тонів
зменшена. Артеріальний тиск - 170/100 Hg. Температура тіла 38 С. У загальному аналізі
крові - лейкоцитоз, еозинопенія; прискорення ШОЕ. На електрокардіограмі виявлено
монофазну криву. На розтині виявлено великовогнищевий інфаркт міокарда лівого
шлуночка. Окрім того виявлено: рідкий стан крові у серці і великих судинах;
тромбогеморрагічний синдром; секвестрація крові в судинах мікроциркуляції;
шунтування кровотоку; швидка мобілізація глікогену із тканинних депо; циркуляторно-
гіпоксичне пошкодження органів. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює такі
морфологічні зміни?
- Анафілактичний шок
- Інфекційно-токсичний шок
+ Кардіогенний шок
- Геморагічний шок
- Шок унаслідок ДВЗ-синдрому

Під час емоційно-напруженої роботи раптово помер молодий чоловік. На розтині
виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно - зниження вмісту
глікогену і деструкція мітохондрій. Електронно мікроскопічно - контрактури міофібрил.
Вкажіть ймовірний розлад кровообігу?
- Хронічна ішемія
+ Гостра ішемія
- Вакатна артеріальна гіперемія
- Гостра венозна гіперемія
- Ангіоневротична артеріальна гіперемія

Під час дорожно-транспортної пригоди водій отримав поранення в шию розбитим склом.
Кровотеча була невелика, але через декілька хвилин потерпілий помер за явищ гострої
ядухи. При розтині серця померлого у заповненій водою порожнині перикарду
виділяються пухирці. Вкажіть ймовірний патологічний процес.
- Тромбоемболія
- Газова емболія
- Жирова емболія
+ Повітряна емболія
- Емболія чужерідними тілами
17
При розтині померлого хворого 43 років, що страждав ІХС з розвитком інфаркту
міокарда, патологоанатом виявив набряк легенів. Які патологічні зміни могли обумовити
набряк легенів?
- Ішемія малого кола кровообігу
- Гостре загальне недокрів'я
- Гостра правошлуночкова недостатність
+ Гостра лівошлуночкова недостатність
- Стаз крові

Бура індурація легень розвивається при:
- Емфіземі легень
- Гіпертонії в малому колі кровообігу
- Хронічній недостатності правого відділу серця
+ Хронічній недостатності лівого відділу серця
- Хронічній проміжній пневмонії

Гематома - це скупчення крові в тканині:
+ З порушенням цілісності тканини
- З рівномірною інфільтрацією кров'ю тканини
- Кров накопичується в анатомічних порожнинах
- З утворенням лінійних крововиливів
- З утворенням множинних точкових крововиливів

Смерть при тромбоемболії основного стовбуру легеневої артерії настає в результаті:
- Асфіксії
- Механічної перешкоди в основному стовбурі
- Спазму розгалужень легеневої артерії
- Спазму бронхів
+ Проявів пульмокоронарного рефлексу

Морфологія "мускатної печінки" характеризується:
+ Застійним повнокрів'ям центру печінкової часточки
- Накопиченням білірубіну в центрі печінкової часточки
- Інфільтрацією жиром печінкових клітин периферії часточки
- Розвитком гідропічної дистрофії в центрі печінкової часточки
- Утворенням регенераторних аденом.

На розтині обидві нирки характеризуються різкою блідістю кіркової речовини,
повнокрів'ям пірамід, причому найбільш вираженому на межі між кірковою та мозковою
речовиною. Такий вигляд нирки характерний для:
- Гострого гломерулонефриту
- Декомпенсованої недостатності серця
+ Шоку
- Білатеральної емболії ренальних артерій
- Білатерального тромбозу ренальних вен

На розтині померлого після абдомінальної операції в венах малого тазу були знайдені
численні тромби. Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром. Де слід шукати
тромбоемболи?
- Головний мозок
- Портальна вена
- Лівий шлуночок серця 
18
+ Легеневі артерії
- Вени нижніх кінцівок
?
Запис в акті судово-медичного експерта про обстеження трупа потерпілого з тупою
травмою обох нирок, у якого після травми спостерігалась гостра ниркова недостатність:
"В обох сечоводах виявлені червоні тромби довжиною до 10 см., що обтурують прозір
сечоводів". Начальник судово-медичного бюро прочитав і не погодився з цим записом.
Він поступив правильно, тому що:
- Тромби в сечоводах не бувають обтуруючими
- В сечоводах можуть бути лише білі тромби
- Це тромбоемболи, а не тромби, оскільки вони не фіксовані до стінки сечоводу
+ В сечоводах не буває тромбів
- В сечоводах можуть бути лише змішані тромби

На розтині хворого 65років, що помер від хронічної серцевої недостатності внаслідок
ревматичної вади серця легені бурого кольору, збільшені у розмірах, ущільнені. Як
звуться такі зміни у легенях?
- Сотові легені
- Мускатні легені
+ Бура індурація легень
- Хронічний бронхіт
- Хронічна емфізема

Хворий, якому швидко видалили близько 10 літрів асцітічной рідини з черевної
порожнини, раптово втратив свідомість. Яка причина цього явища?
- Тромбоз церебральних артерій
- Вакатная гіперемія
- Тромбоз церебральних вен
- Крововилив у головний мозок
+ Малокрів’я головного мозку

При мікроскопічному дослідженні згортка крові, виявленого в просвіті стегнової артерії,
патологоанатом побачив нерівномірне чергування скупчення фібрину і зруйнованих
формених елементів крові, зв'язок з інтимою, повне закриття просвіту артерії. Що це?
- Гіаліновий тромб
- Червоний тромб
+ Змішаний тромб
- Тромбоемболія
- Посмертний згорток крові

У хворого, який страждає гнійним отитом і тромбозом сигмовидного синуса твердої
мозкової оболонки, відрив частини тромбу може загрожувати розвитком:
+ Тромбоемболії гілок легеневої артерії
- Тромбоемболії судин головного мозку з розвитком сірого розм'якшення мозку
- Тромбоемболії коронарних артерій
- Місцевого недокрів'я
- Тромбоемболії судин сітчастої оболонки ока і розвитком сліпоти

Хворий 55 років прооперований з приводу гострого апендициту. На 5-у добу під час
підйому з ліжка відчув нестачу повітря, розвинувся різкий ціаноз обличчя, знепритомнів.
Після безуспішної реанімації констатована смерть. На розтині виявлена тромбоемболія
легеневого стовбура. Що могло бути найбільш імовірним джерелом тромбоемболії?
+ Тромбоз вен нижніх кінцівок
- Тромбоз брижових артерій
- Тромбоз ворітної вени
- Тромбоз в лівому шлуночку серця
- Кулястий тромб передсердя

Хворому з переломом плечової кістки наклали гіпс. Через 2:00 кисть і видима частина
передпліччя стала синюшною, холодною на дотик, набряклою. Який розлад кровообігу
мав місце?
- Стаз
- Місцеве недокрів'я
- Місцеве артеріальне повнокров'я
- Тромбоз
+ Місцеве венозне повнокров'я

У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлено збільшення в'язкості крові,
при капіляроскопії виявлені пошкодження стінок судин мікроциркуляторного русла. Які
з порушень периферичного кровообігу можливі в даному випадку?
- Емболія
- Тромбоз
+ Сладж-феномен
- Венозна гіперемія
- Артеріальна гіперемія

У хворого флеботромбозом нижніх кінцівок після фізичного навантаження виникла
тромбоемболія сегментарних легеневих артерій. У легенях з'явилися червоні клиновидні
вогнища некрозу щільної консистенції. Яка форма некрозу виникла в легенях?
- Колікваційний некроз
- Ішемічний інфаркт
- Гангрена
+ Геморагічний інфаркт
- Коагуляційний некроз

У хворого після відкритого перелому ключиці раптово наступила смерть. На розтині в
правому шлуночку серця і легеневих артеріях виявлена піниста кров. Що стало
причиною смерті?
- Кровотеча
+ Повітряна емболія
- Тканинна емболія
- Бактеріальна емболія
- Жирова емболія

Чоловік з кесонною хворобою помер на тлі явищ гострих порушень мозкового
кровообігу в басейні а. meningea media лівої півкулі головного мозку. На розтині
виявлено вогнище сірого розм'якшення мозку у зазначеній ділянці розмірами 6,0х7,0х3,4
см. Визначити характер процесу, який викликав смерть людини.
- Тромбоемболія
- Жирова емболія
- Атеросклероз судин
- Тромбоз
+ Газова емболія
20
Хворий помер від септичного шоку з вираженим ДВЗ-синдромом. Які патологічні явища,
характерні для ДВС-синдрому, найбільш ймовірно будуть виявлені при розтині?
- Генералізована лімфаденопатія
+ Множинні мікроінфаркти в легенях, нирках
- Гемосидероз легень
- Дилятація і кулястий тромб правого передсердя
- Велика кількість згустків крові у великих судинах
?
При розтині померлого внаслідок набряку легенів в серці виявлений великий осередок
розм'якшеного міокарда жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб.
Уточніть діагноз:
+ Інфаркт міокарда
- Амілоїдоз
- Кардіосклероз
- Міокардит
- Гіаліноз

Під час розтину жінки 60 років, яка страждала варикозним розширенням вен гомілки і
померла раптово, в місці розгалуження основного стовбура легеневої артерії виявлено
щільний пошматований конгломерат сіро-червоного кольору, довжиною 1,2 см,
гістологічно представлений тромбоцитами, фібрином, лейкоцитами і фібробластами.
Який генез смерті в даному випадку?
- Тромбоемболічний синдром
- Інфаркт міокарда
- Геморагічний інфаркт легені
- Атеросклероз легеневої артерії
+ Пульмо-коронарний рефлекс

При мікроскопічному дослідженні пуповинної вени новонародженого, померлого від
інтоксикації, виявлено: стінка судини з дифузною запальною інфільтрацією, в просвіті її
- обтуруючий тромб з великою кількістю нейтрофільних лейкоцитів з явищами
каріорексису і колоніями бактерій. Вкажіть, який з наслідків тромбозу був виявлений?
- Організація і каналізація тромбу
- Петрифікація тромбу
+ Септичний аутолиз
- Асептичний аутоліз
- Перетворення в тромбоемболію

У патоморфологичне відділення надіслана сполучна тканина з великию артеріальнию
судиною, в просвіті якої сіруватого кольору суха крихка маса, щільно з’єднана зі стінкою
судини. При гістологічному дослідженні виявлена артеріальна судина з масою
облітеруючого характеру, що утворена з тромбоцитів, фібрину, переважно лейкоцитів і
малої кількості еритроцитів з явищем організації. Різновид якого процесу спостерігається
в цьому випадку?
- Сполучна тканина в просвіті судини
- Згусток крові в просвіті судини
- Тромбоемболія в просвіті судини
+ Білий тромб в просвіті судини
- Гіаліновий тромб в просвіті судини

21
Під час операції у верхній частці правої легені виявлений крупний клиноподібний
осередок темно-червоної, щільної тканини. При цитобіопсії в ньому виявлено некроз
стінок альвеол, просвіти альвеол щільно заповнені еритроцитами. Ваш діагноз:
- Пневмонія
- Ішемічний інфаркт легень
- Гангрена легенів
+ Геморагічний інфаркт легень
- Ателектаз легенів

При розтині у жінки, яка раптово померла на 4-у добу після пологів, в легеневій артерії
знайдений складений удвічі тромбоембол діаметром 2 см, який викликав обтурацию
артерії. Вкажіть безпосередню причину раптової смерті:
- Асфіксія
- Рефлекторний спазм коронарних артерій
- Механічна обтурація легеневої артерії
- Рефлекторний спазм бронхіол
+ Рефлекторний спазм коронарних артерій і бронхіол

При розтині трупа чоловіка 45 років, який помер від гострого трансмурального інфаркту
лівого шлуночка серця, виявлена аневризма серця і дилятаційний тромб. Який з
перерахованих факторів є найбільш істотним в розвитку останнього ускладнення при
зазначеній локалізації інфаркту?
- Гіперліпідемія
- Уповільнення кровообігу
- Порушення кровотоку
- Порушення реологічних властивостей крові
+ Пошкодження ендотеліоцитів ендокарда

Під час дорожньо-транспортної пригоди водій отримав поранення в шию розбитим
склом. Кровотеча була невелика, але через кілька хвилин потерпілий помер за явищ
гострої задухи. При розрізі серця померлого, в заповненій рідиною порожнини
перикарда, виділяються бульбашки. Вкажіть ймовірний патологічний процес.
- Тромбоемболія
- Газова емболія
- Жирова емболія
+ Повітряна емболія
- Емболія чужорідними тілами

Смерть при тромбоемболії основного стовбура легеневої артерії настає внаслідок:
- Асфіксії
- Механічної перешкоди в основному стовбурі легеневої артерії
- Спазму розгалужень легеневої артерії
- Спазму бронхів
+ Проявів пульмо-коронарного рефлексу

На розтині обидві нирки характеризуються різкою блідістю коркової речовини,
повнокрів'ям пірамід, найбільш вираженому на межі між кірковою і мозковою
речовиною. Такий вид нирки характерний для:
- Гострого гломерулонефриту
- Декомпенсованої недостатності серця
+ Шоку
- Білатеральної емболії ренальних артерій
22
- Білатерального тромбозу ренальних вен

Поява у хворих, які померли від шоку, гепатоцитів зі світлою (оптично порожньою)
цитоплазмою пояснюється:
- Ожирінням клітин
- Гідропічною дистрофією
- Колікваційним некрозом
+ Зникненням запасів глікогену
- Зернистою дистрофією

Після тривалого впливу підвищеного атмосферного тиску і швидкого переходу до
нормального атмосферному тиску може розвинутися:
- Ателектаз
+ Декомпресійна хвороба
- Пневмоторакс
- Емфізема
- Пневмонія

Хвора 70 років прооперована з приводу "гострого живота". Під час операції виявлено, що
близько 80 см клубової кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, покрита фібринозним
накладенням, перистальтика не визначається, просвіт верхньої брижової артерії
обтурований сухим бурим згустком крові, який легко кришиться і прикріплений до
стінки судини. Який процес розвинувся в кишці?
- Пролежень
- Білий інфаркт
- Білий інфаркт з геморагічним вінчиком
+ Гангрена
- Коагуляційний некроз

При аутопсії хворої, яка померла від поляорганної недостатності, виявлено численні
згортки крові в мікросудинах легень, головного мозку, нирок, печінки, наднирників, а
також осередкові геморагії в слизових і серозних оболонках органів. Який процес
виявлено в даному випадку?
+ Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові
- Дисемінований тромбоз
- Дисеміноване гостре недокрів'я
- Дисемінований стаз
- Дисемінований садж-феномен

У жінки 30 років з гіпернефроїдним раком правої нирки з проростанням пухлини в
ниркову вену під час операції нефректомії відбулася раптова зупинка серцевої
діяльності. При аутопсії в порожнині правого шлуночка виявлений пухлинний ембол
великих розмірів. Вкажіть, який із зазначених факторів мав провідне патогенетичне
значення в розвитку раптової смерті.
- Великий розмір емболу
+ Пульмокоронарний рефлекс
- Спазм бронхіального дерева
- Спазм гілок легеневої артерії
- Спазм вінцевих артерій серця

У 68-річної жінки внаслідок стенозувального атеросклерозу вінцевих артерій розвинувся
гострий інфаркт міокарда. Під час секції виявлено: в просвіті передньої міжшлуночкової 
гілки лівої коронарної артерії крихкі сіро-жовті маси, які нагадують атероматозний
детрит і повністю обтурують просвіт судини, в товщі передньої і бічної стінок лівого
шлуночка - трансмуральна ділянка некрозу неправильної форми, сіро-жовтого
забарвлення, по периферії оточена геморагічним
віночком. Діагностуйте причину інфаркту.
- Тканинна емболія
- Емболія стороннім тілами
- Жирова емболія
- Ретроградна емболія
+ Тромбоз

На секції виявлено: множинні геморагічні інфаркти легенів, в деяких судинах легенів
бурі крихкі щільні маси. Про який патологічний процес йде мова?
- Жирова емболія судин легеневої артерії
- Тканинна емболія судин легеневої артерії
+ Тромбемболія судин легеневої артерії
- Застійний тромбоз судин легеневої артерії
- Геморагічна бронхопневмонія

У хворого 60 років при обстеженні був виявлений рак передміхурової залози з
метастазами в нижні відділи хребта, кістки тазу і патологічний перелом стегна. Який
патологічний процес лежить в основі розвитку метастазів пухлини?
+ Тканинна емболія
- Мікробна емболія
- Газова емболія
- Емболія стороннім тілами
- Некроз тканини

Жінка 59 років, поступила в лікарню з ознаками ексикозу в стані глибокого шоку,
аутопсійне мікробіологічне дослідження кишкового вмісту виявило наявність вібріона
Ель Тор. Який вид шоку спричинив смерть хворої.
+ Гіповолемічний
- Травматичний
- Токсичний
- Кардіогенний
- Анафілактичний

У хворого 75 років, який довгий час страждав на атеросклероз церебральних судин, на
аутопсії у правій тім'яно-скроневої ділянці головного мозку виявлено вогнище
неправильної форми, в'ялої консістенокціі, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна
причина розвитку цього процесу?
+ Тромбоз правої середньої мозкової артерії
- Тромбоз правої передньої мозкової артерії
- Тромбоз правої задньої мозкової артерії
- Тромбоз базилярної артерії
- Тромбоз судини м'якої мозкової оболонки

У льотчика, який загинув у результаті розгерметизації кабіни літака, при гістологічному
дослідженні внутрішніх органів у судинах виявлено велику кількість бульбашок, в
печінці - жирова дистрофія. У головному і спинному мозку - множинні дрібні ішемічні
осередки сірого розм'якшення. Вкажіть найбільш ймовірну причину таких змін.
+ Газова емболія
- Повітряна емболія
- Жирова емболія
- Тромбоемболія
- Тканинна емболія

У хворого 29 років з діагнозом: перелом правого стегна зі множинними уламками на 3
добу від отримання травми з'явилися скарги на біль в грудній порожнині праворуч,
утруднене дихання. Через добу на тлі прогресуючої серцево-легеневої недостатності
настала смерть. При гістологічному дослідженні в кровоносних судинах легенів і
головного мозку виявлені суданофільні краплини оранжевого кольору, які повністю
закривали просвіт судин мікроциркуляторного русла. З яким ускладненням пов'язана
смерть хворого?
+ Жирова емболія
- Газова емболія
- Медикаментозна емболія
- Мікробна емболія
- Тромбоемболія

У хворої 65 років, яка страждає тромбофлебітом глибоких вен гомілки, в поліклініці, у
черзі на прийом до лікаря, раптово настала смерть. На розтині трупа в загальному
стовбурі і біфуркації легеневої артерії виявлені червоні пухкі маси з тьмяною
гофрованою поверхнею. Який патологічний процес в легеневій артерії виявив
патологоанатом?
+ Тромбоемболію
- Тромбоз
- Тканинну емболію
- Емболію стороннім тілам
- Жирову емболію

Хворий 65 років, який страждає атеросклерозом, госпіталізований до хірургічного
відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано
тромбоз брижових артерій. Яка найбільш ймовірна причина перитоніту?
+ Геморагічний інфаркт
- Ішемія ангіоспастична
- Ішемічний інфаркт
- Стаз
- Ішемія компресійна

При мікроскопічному дослідженні пупкової вени новонародженого, померлого від
інтоксикації, виявлено: стінка судини з дифузною запальною інфільтрацією, в просвіт її -
обтуруючий тромб з великою кількістю нейтрофільних лейкоцитів з явищами
каріорексису і колоніями бактерій. Який результат тромбозу найбільш ймовірний?
+ Септичний аутоліз
- Асептичний аутоліз
- Організація і каналізація тромбу
- Перетворення в тромбоембол
- Петрифікація тромбу

При розтині померлого хворого на атеросклероз в головному мозку виявлено тромбоз
гілок внутрішньої сонної артерії і сірого кольору вогнище вологого розм'якшення
тканини. Який патологічний процес виявлено в головному мозку?
+ Ішемічний інфаркт
- Геморагічна інфільтрація
- Гематома
- Енцефаліт
- Пухлина мозку

На аутопсії померлого, 48 років, виявлена обтурація тромбом просвіту середньої
мозкової артерії. У тім'яно-скроневій ділянці лівої півкулі головного мозку визначається
вогнище кашкоподібної консистенції сірого кольору. Яка найбільш ймовірна причина
цих змін?
- Фібриноїдний некроз.
- Секвестр.
- Гангрена.
- Казеозний некроз.
+ Інфаркт.

У 68-річної жінки внаслідок стенозуючого атеросклерозу вінцевих артерій розвинувся
гострий інфаркт міокарда. Під час секції виявлено: в просвіті передньої міжшлуночкової
гілки лівої коронарної артерії крихкі сіро-жовті маси, що нагадують атероматозний
детрит і повністю обтурують просвіт судини, в товщі передньої і бічної стінок лівого
шлуночка - трансмуральна ділянка неправильної форми, сіро-жовтого забарвлення, по
периферії оточена геморагічним вінчиком. Діагностуйте причину інфаркту.
- Тканинна емболія
- Емболія стороннім тілами
- Жирова емболія
- Ретроградна емболія
+ Тромбоз

Під час внутрішньовенної трансфузії фізіологічного розчину стан хворого різко
погіршився і на тлі гострої задухи настала смерть. При розтині померлого виявлене
гостре венозне повнокрів'я внутрішніх органів з різко розширеними правими відділами
серця. При проколі правого шлуночка під водою були виявлені бульбашки. Вкажіть,
який патологічний процес і його вид виник у хворого?
+ Повітряна емболія
- Газова емболія
- Жирова емболія
- Тканинна емболія
- Тромбоемболія

У хворого 27 років з діагнозом політравма (закрита травма грудної клітки, закритий
перелом правого стегна) через 2 години після проведення скелетного витяжіння різко
погіршився стан і на тлі гострої легенево-серцевої недостатності настала смерть. При
гістологічному дослідженні кровоносних судин легенів, головного мозку померлого при
фарбуванні суданом III, виявлені краплини оранжевого кольору, які заповнюють просвіт
судин. Яке ускладнення політравми розвинулося у хворого?
+ Жирова емболія
- Газова емболія
- Мікробна емболія
- Тромбоемболія
- Повітряна емболія
26
На патологоанатомічному розтині тіла жінки 24 років, яка надійшла до лікарні після
автомобільної катастрофи і померла через дві доби, в порожнині матки виявлені темно-
червоні згортки крові. Як правильно назвати виявлені зміни?
+ Гематометр
- Метрорагія
- Менометрорагія
- Менорея
- Аменорея

Хворий 53 років надійшов до клініки з нестримною блювотою "свіжою" кров'ю і через 1
годину помер помер. На розтині в нижній третині стравоходу - варикозно-розширені
вени з декількома розривами. Патологія якого органу викликала зміни в судинах
стравоходу?
+ Печінка
- Нирки
- Підшлункова залоза
- Легені
- Серце

У вагітної жінки після кесарського розтину в післяопераційному періоді виникла
масивна маткова кровотеча, яку вдалося зупинити, але розвинулася анурія. Гемодіаліз
виявився неефективним і хвора померла на 4-ту добу після втручання. На розтині нирки
трохи збільшені в розмірі, набряклі, на розрізі кіркова речовина бліда, піраміди і
проміжна зона повнокровні. Яка патологія нирок ускладнила операцію?
+ Некротичний нефроз
- Ішемічний інфаркт
- Ціанотична індурація
- Підгострий гломерулонефрит
- Гострий пієлонефрит

Чоловік 58 років помер від гострого недокрів'я внаслідок стравохідно-шлункової
кровотечі. На розтині вени підслизового шару нижньої третини стравоходу і
кардіального відділу шлунка варикозно розширені. Печінка маленька, щільна, горбиста,
діаметр вузликів 2-3 мм; мікроскопічно долькова будова печінки порушена, виражені
дистрофічні зміни і вогнищевий некроз гепатоцитів. Значна кількість "несправжніх
часточок", розростання в стромі прошарків сполучної тканини. Морфологічні зміни в
печінці характерні для:
+ Дрібновузлового цирозу печінки
- Великовузлового цирозу печінки
- Змішаного цирозу печінки
- Хронічного активного гепатиту
- Біліарного цирозу печінки

На аутопсії тіла чоловіка 49 років, який помер від гострої лівошлуночкової
недостатності, в лівому шлуночку серця знайдене сіро-жовте вогнище неправильної
форми, оточене червоним віночком. Вогнище великих розмірів і охоплює всю товщу
стінки шлуночка. Діагностуйте патологічний процес.
+ Інфаркт міокарда
- Абсцес міокарда
- Кардіосклероз
- Флегмона серцевого м'яза
- Гематома
27
54-річний чоловік раптово помер на шляху до роботи. З анамнезу відомо, що померлий
вважав себе хворим, не лікувався, лише іноді відзначав короткочасну біль за грудиною.
При аутопсії встановлений обтуруючий тромб лівої передньої міжшлуночкової артерії,
який утворився біля атеросклеротичної бляшки, яка стенозіровала просвіт на 2/3. Ні яких
інших морфологічних змін у серці діагностовано не було. Діагностуйте захворювання.
+ Ішемічна хвороба серця, раптова серцева смерть.
- Ішемічна хвороба серця, гострий інфаркт міокарда.
- Ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія.
- Ішемічна хвороба серця, хронічна форма.
- Ішемічна хвороба серця, гострий повторний інфаркт міокарда.

Жінка 45-ти років хворіє на рак лівої молочної залози. На лівій руці є ознаки
недостатності лімфатичної системи - набряк кінцівки, збільшення лімфовузлів. Яка
форма недостатності лімфообміну спостерігається у хворої?
- Динамічна недостатність
+ Механічна недостатність
- Резорбційна недостатність
- Змішана недостатність

У хворого тромбофлебітом нижніх кінцівок з'явилася біль у грудній клітці,
кровохаркання, наростаюча дихальна недостатність, при явищах якої він помер. На
розтині діагностовано множинні інфаркти легенів. Яка найбільш вірогідна причина їх
розвитку в цьому випадку?
- Тромбоз гілок легеневої артерії
- Тромбоз легеневих вен
+ Тромбоемболія гілок легеневої артерії
- Тромбоемболія бронхіальних артерій
- Тромбоз бронхіальних артерій

Категорія: Патологічна анатомія | Додав: АДМІН | Теги: Порушення кровообігу
Переглядів: 333 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0