Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Патологічна анатомія [ Додати матеріал ]

Порушення кровообігу частина 1
10.12.2016, 21:43

1
РОЗЛАДИ КРОВООБІГУ
Хвора 24 років з дитинства страждає ревматизмом, клінічно діагностовано мітральний
стеноз. В останні роки часті епізоди серцево-судинної недостатності, майже постійний
кашель з іржавою мокротою. Назвіть можливі зміни в легенях у даної хворої.
+ Бура індурація легень
- Емфізема легень
- Ателектаз легень
- Пневмосклероз
- Бронхоектази
У хворого похилого віку виникло гостре порушення мозкового кровообігу з коматозним
станом і смертельним наслідком. При розтині в правій півкулі головного мозку виявлена
велика порожнина, заповнена кров'ю. Який патологічний процес виявлено в головному
мозку?
- Діапедезні крововиливи
- Пухлина мозку
- Геморагічна інфільтрація
+ Гематома
- Інфаркт мозку
У хворої 46 років з ревматичним пороком серця - стеноз лівого атріовентрикулярного
отвору - визначаються задишка при незначному фізичному навантаженні, посилене
серцебиття, ціаноз губ, вологі хрипи в нижніх відділах легень, набряки на нижніх
кінцівках. Які гістологічні зміни будуть характерні для печінки?
- Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гіаліново-крапельна дистрофія на
 периферії
- Гідропічна дистрофія гепатоцитів в центрі часточки, некроз на периферії
+ Некроз гепатоцитів в центрі часточки, жирова дистрофія на периферії
- Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гідропічна дистрофія на периферії
- Жирова дистрофія гепатоцитів в центрі часточки, некроз на периферії
Хворий помер за явищ серцево-судинної недостатності. Результати розтину:
постінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда та дилятація його порожнин,
особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладкою поверхнею, на розрізі
повнокровна, з темно-червоним крапом на бурому тлі тканини. Гістологічно: повнокрів'я
центральних відділів часточок; в периферичних відділах навколо портальних трактів -
гепатоцити в стані жирової дистрофії. Як називаються описані вище зміни печінки?
- Амілоїдоз
+ Мускатна печінка
- Стеатоз печінки
- Цироз печінки
- Псевдомускатна печінка
Під час гри у волейбол спортсмен після стрибка приземлився на зовнішній край стопи.
Виник гострий біль у гомілковостопному суглобі, активні рухи в ньому обмежені,
пасивні - в повному обсязі, але болісні. Потім розвинулася припухлість в ділянці
зовнішньої кісточки, шкіра почервоніла, стала теплою на дотик. Який вид розладу
периферійного кровообігу розвинувся в даному випадку?
- Тромбоз
+ Артеріальна гіперемія
- Стаз
- Венозна гіперемія
- Емболія

У жінки 40 років, яка хворіла ревматичним пороком серця - мітральний стеноз – й
померла від серцево-судинної недостатності, при аутопсії виявлені ознаки бурої індурації
легенів. Вкажіть основний фактор її морфогенезу.
- Підвищена судинна проникність
- Перебудова судин легенів за замикаючим типом
+ Венозне повнокрів'я в малому колі кровообігу
- Діапедезні геморагії
- Активація проліферативної активності фібробластів

При вивченні вогнища крововиливу патологоанатом звернув увагу на наявність
золотисто-жовтого пігменту в цитоплазмі макрофагів і висловив припущення, що цей
крововилив настав не менш, ніж 24 години тому, оскільки він встановив, що мова йде
про один з нижче наведених гемоглобіногенних пігментів:
- Гематоїдин
- Гематин
- Ліпофусцин
+ Гемосидерин
- Білірубін

Після зняття джгута з кінцівки, вона різко почервоніла. Назвіть причину цього явища.
+ Артеріальна гіперемія після анемії
- Колатеральна гіперемія
- Вакатная гіперемія
- Венозна гіперемія
- Стаз

Хворий багато років страждав ревматичною вадою серця з переважанням стенозу
атріовентрикулярних отворів. Асцит 10 літрів. На секції передній край печінки щільний,
горбистий, округлений, досягає рівня пупка. Поверхня печінки щільна, зморшкувата, на
розрізі - паренхіма жовтого кольору, з явним мускатним малюнком. Гістологічно:
спустошені центри часточок перетворені на кров'яні озера, в яких
грубіють аргірофільних волокна, гепатоцити периферії часточок у стані жирової
дистрофії, різко виражений інтерлобулярних склероз. У якій стадії знаходиться дана
печінка?
- Жирова мускатна печінка
- Атрофічна мускатна печінка
+ Циротична мускатна печінка
- Склеротична мускатна печінка
- Проста мускатна печінка
Хворий 45 років, хронічний алкоголік, лікується з приводу цирозу печінки. Під час
фіброгастроскопічного дослідження раптово виникає кровотеча. Кров темно-червона,
рідка, без домішок. Який найбільш імовірний генез кровотечі?
- Шлункова кровотеча
- Розрив аневризми аорти
- Легенева кровотеча
- Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання
+ Кровотеча з вен стравоходу
3

При розтині померлого чоловіка 73 років, який довго страждав ішемічною хворобою
серця з серцевою недостатністю, виявлено: макро- і мікроскопічні ознаки "мускатної"
печінки, бурої індурації легенів, ціанотичної індурації нирок і селезінки. Вкажіть, який з
видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?
- Гостре загальне венозне повнокров'я
- Гостре недокрів'я
- Хронічне недокрів'я
- Артеріальна гіперемія
+ Хронічне загальне венозне повнокров'я

Чоловік 44 років, хворий на інфаркт міокарда, помер від лівошлуночкової недостатності.
При розтині виявлені: набряк легенів, дрібнокраплинні крововиливи в серозних і
слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію
проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи і вогнища
некрозу. Вкажіть, який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?
+ Гостре загальне венозне повнокрів'я
- Хронічне недокрів'я
- Гостре недокрів'я
- Хронічне загальне венозне повнокрів'я
- Артеріальна гіперемія

Хворий 65 років скаржиться на біль в ділянці серця, а також в лівій руці. Аускультативно
- частота серцевих скорочень збільшена, ритм порушений, звучність серцевих тонів
зменшена. Артеріальний тиск - 170/100 мм. рт. ст. Температура тіла 38о С. У загальному
аналізі крові - лейкоцитоз, еозінопенія; прискорення ШОЕ. На електрокардіограмі
виявлена монофазна крива. Після смерті на розтині виявлено великовогнищевий інфаркт
міокарда лівого шлуночка. Крім того виявлено: рідкий стан крові в серці і великих
судинах; тромбогеморагічний синдром; секвестрація крові в судинах
мікроциркуляторного русла; шунтування кровотоку; швидка мобілізація глікогену з
тканинних депо; циркуляторно-гіпоксичне пошкодження органів. Яка найбільш ймовірна
патологія, що обумовлює такі морфологічні зміни?
- Анафілактичний шок
- Інфекційно-токсичний шок
+ Кардіогенний шок
- Геморагічний шок
- Шок внаслідок ДВЗ-синдрому

Під час емоційно-напруженої роботи раптово помер молодий чоловік. На розтині
виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно - зниження вмісту
глікогену і деструкція мітохондрій. Електронно-мікроскопічно - контрактури міофібрил.
Вкажіть ймовірний розлад кровообігу?
- Хронічна ішемія
+ Гостра ішемія
- Вакатная артеріальна гіперемія
- Гостра венозна гіперемія
- Ангіоневротична артеріальна гіперемія

При розтині померлого хворого 43 років, який страждав ІХС з розвитком інфаркту
міокарда, патологоанатом виявив набряк легенів. Які патологічні зміни могли обумовити
набряк легенів?
- Ішемія малого кола кровообігу
4
- Гостре загальне недокрів'я
- Гостра правошлуночкова недостатність
+ Гостра лівошлуночкова недостатність
- Стаз крові

Бура індурація легень розвивається при:
- Емфіземи легенів
- Гіпертонії в малому колі кровообігу
- Хронічної недостатності правого відділу серця
+ Хронічній недостатності лівого відділу серця
- Хронічній проміжній пневмонії

Гематома - це скупчення крові в тканини:
+ З порушенням цілісності тканини
- З рівномірною інфільтрацією кров'ю тканини
- Кров накопичується в анатомічних порожнинах
- З утворенням лінійних крововиливів
- З утворенням множинних точкових крововиливів

Морфологія "мускатної печінки" характеризується:
+ Застійним повнокров'ям центру печінкової часточки
- Накопиченням білірубіну в центрі печінкової часточки
- Інфільтрацією жиром печінкових клітин периферії часточки
- Розвитком гідропічної дистрофії в центрі печінкової часточки
- Утворенням регенераторних аденом

На розтині померлого після абдомінальної операції в венах малої миски були виявлені
численні тромби. Клінічно був зафіксований тромбоемболічний синдром. Де слід шукати
тромбоемболії?
- Головний мозок
- Портальна вена
- Лівий шлуночок серця
+ Легеневі артерії
- Вени нижніх кінцівок

Запис в акті судово-медичного експерта про обстеження трупа потерпілого з тупою
травмою обох нирок, у якого після травми спостерігалася гостра ниркова недостатність:
"В обох сечоводах виявлені червоні тромби довжиною до 10 см, які обтурують просвіт
сечоводів". Начальник судово-медичного бюро прочитав і не погодився з цим записом.
Він вчинив правильно, так як:
- Тромби в сечоводах не бувають обтуруючими
- У сечоводах можуть бути лише білі тромби
- Це тромбоемболії, а не тромби, оскільки вони не фіксовані до стінки сечоводу
+ В сечоводах не буває тромбів
- У сечоводах можуть бути лише змішані тромби

На розтині хворого 65 років, який помер від хронічної серцевої недостатності внаслідок
ревматичної вади серця, легені бурого кольору, збільшені в розмірах, ущільнені. Як
називаються такі зміни в легенях?
- Стільникові легені
- Мускатні легені
+ Бура індурація легень
- Хронічний бронхіт
- Хронічна емфізема

Методом парацентезу швидко випущено з черевної порожнини 12 літрів асцитичної
рідини. У хворого розвинувся колапс і гіперемія очеревини. Визначте вид артеріальної
гіперемії очеревини:
- Вакатная місцева
+ Гіперемія після анемії
- Колатеральна
- Гіперемія унаслідок функціонування артеріо-венозного шунта

На розрізі виявлено збільшену в розмірі печінку зі строкатою поверхнею, з малюнком
мускатного горіха на розрізі. У просвіті печінкових вен знайдені пристінкові тромби.
Назвіть вид порушення кровообігу в печінці:
+ Місцеве венозне повнокрів'я
- Загальне венозне повнокрів'я
- Малокрів’я
- Крововилив
- Кровотеча

На розтині померлого виявлено, що печінка збільшена в розмірах, щільна, краї
закруглені, на розрізі тканина жовтувато-коричневого кольору з темно-червоними
крапками і смужками, що нагадує малюнок мускатного горіха. Який патологічний
процес лежить в основі таких змін печінки?
+ Хронічне венозне повнокрів'я
- Жирова емболія
- Артеріальне повнокрів'я
- Артеріальне недокрів'я
- Хронічна кровотеча

При закупорці магістральної артерії верхньої кінцівки тромбом, спостерігається
почервоніння шкіри вище місця обтурації. Назвіть вид артеріальної гіперемії, яка
виникає при враженні кровотоку по магістральній артерії.
+ Колатеральна гіперемія
- Ангіоневротична гіперемія
- Запальна гіперемія
- Вакатная гіперемія
- Постанемічна гіперемія

На розтині в потиличній частці головного мозку виявлена порожнина 2,5х1,5 см,
заповнена прозорою рідиною, стінка її гладенька, бурого кольору. Який процес
розвинувся в головному мозку?
+ Кіста на місці крововиливу
- Сіре розм'якшення мозку
- Абсцес мозку
- Вада розвитку мозку
- Кіста на місці сірого розм'якшення

При розтині чоловіка 40 років, померлого від великих опіків, патологоанатом зазначив,
що кров густа, в'язка, темна. При мікроскопічному дослідженні в мікроциркуляторному
руслі легень, нирок, печінки, головного мозку виявлені тромби, сладжування
еритроцитів. Про який розлад кровообігу йдеться?
6
+ Ангідремія
- Гідремія
- Загальне венозне повнокрів'я
- Загальне артеріальне повнокрів'я
- Загальне гостре недокрів'я

У хворого, що довго страждав на ревматизм, виявлений стеноз мітрального отвору,
смерть наступила від серцево-легеневої недостатності. На розтині виявлена бура
індурація легень. Назвіть при якому типу порушення кровообігу виникають подібні
зміни в легенях.
+ Хронічна лівошлуночкова недостатність.
- Хронічна правошлуночкова недостатність.
- Гостра лівошлуночкова недостатність.
- Гостра правошлуночкова недостатність
- Портальна гіпертензія.
?
Хворий, зі стенозом мітрального клапана 4 ступеня, помер від серцево-легеневої
недостатності. На розтині виявлений гемосидероз легенів. Назвіть вид порушення
кровообігу в легенях.
+ Місцеве венозне повнокрів'я
- Загальне венозне повнокрів'я
- Артеріальна гіперемія
- Вакантна гіперемія
- Крововилив
На розтині померлої дитини 1,5 років виявлено: геморагічні висипання на шкірі, помірна
гіперемія і набряк слизової носоглотки, дрібні крововиливи в слизових оболонках і
внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни в печінці, міокарді, гострий некротичний
нефроз, масивні крововиливи в наднирниках. Для якого захворювання найбільш
характерні виявлені зміни?
+ Менінгококцемія
- Септична скарлатина
- Дифтерія зіва
- Токсична скарлатина
- Токсична форма грипу

На розтині померлого в підкоркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається
порожнина неправильної форми 5,0х 3,5 см, заповнена червоними згортками крові і
розм'якшеною тканиною мозку. Назвіть патологію, яка розвинулася в головному мозку?
+ Гематома
- Геморагічне просочування
- Ішемічний інфаркт
- Кіста
- Абсцес

У хворого з цирозом печінки, після видалення з черевної порожнини 10 літрів асцитичної
рідини розвинувся колапс і гіперемія очеревини. Визначте вид артеріальної гіперемії
очеревини.
+ Гіперемія після анемії
- Запальна
- Вакатна
- Колатеральна
- У результаті шунтування крові

На аутопсії хворого, що помер від отруєння етиленгліколем, нирки дещо збільшені в
розмірах, набряклі, їх капсула знімається дуже легко, кіркова речовина широка, блідо-
сірого кольору, мозкова речовина - темно-червона. Яка патологія нирок розвинулася у
хворого?
+ Некротичний нефроз
- Гострий пієлонефрит
- Гострий гломерулонефрит
- Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит
- Ліпоїдний нефроз
?
При розтині померлого, який страждав гіпертонічною хворобою в речовині головного
мозку виявлена порожнина, стінки котрої мають іржаве забарвлення. Що передувало
виникненню даних змін?
+ Гематома
- Діапедезні крововиливи
- Ішемічний інфаркт
- Плазморагій
- Абсцес
?
У хворого, котрий довго страждав ревматизмом, виявлений стеноз мітрального отвору,
смерть настала від серцево-легеневої недостатності. На розтині виявлена бура індурація
легень. Назвіть при якому вигляді порушення кровообігу виникають подібні зміни в
легенях.
+ Хронічна лівошлуночкова недостатність
- Хронічна правошлуночкова недостатність
- Гостра лівошлуночкова недостатність
- Гостра правошлуночкова недостатність
- Портальна гіпертензія
?
Хворий 70 років, який страждав на цукровий діабет і переніс інфаркт міокарда, помер
при явищах прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині - ціанотична
індурація селезінки і нирок, бура індурація легень і мускатна печінка. Який вид
порушення кровообігу обумовив зміни внутрішніх органів?
+ Загальна хронічна венозна гіперемія
- Загальна гостра венозна гіперемія
- Загальна артеріальна гіперемія після анемії
- Артеріальна ішемія в резульат перерозподілу крові
- Місцева хронічна венозна гіперемія
?
На розтині в потиличній ділянці головного мозку виявлена порожнина 2,5х1,5 см,
заповнена прозорою рідиною, стінка її гладка, бурого кольору. Який процес розвинувся в
головному мозку?
+ Кіста на місці крововиливу
- Сіре розм'якшення мозку
- Абсцес мозку
- Вада розвитку мозку
- Кіста на місці сірого розм'якшення
?
У чоловіка, який за життя страждав мітральним стенозом, під час розтину виявлені
ущільнені легені, бурого кольору. Про який патологічний процес в легенях йде мова?
8
+ Гемосидероз
- Гемохроматоз
- Жовтяниця
- Гемомеланоз
- Ліпофусциноз
?
На розтині померлого виявлено, що печінка збільшена в розмірах, щільна, краї
заокруглені, на розрізі тканина жовтувато-коричневого кольору з темно-червоними
крапками і смужками, що нагадує малюнок мускатного горіха. Який патологічний
процес лежить в основі таких змін печінки?
+ Хронічне венозне повнокрів'я
- Гостре венозне повнокрів'я
- Артеріальне повнокрів'я
- Артеріальне недокрів'я
- Хронічна кровотеча
?
При розтині померлого чоловіка 73 років, який довго страждав ішемічною хворобою
серця з серцевою недостатністю, знайдено: «мускатна" печінка, бура індурація легень,
ціанотична індурація нирок та селезінки. Вкажіть, який з видів порушення кровообігу
найбільш ймовірний?
+ Хронічне загальне венозне повнокрів'я
- Артеріальна гіперемія
- Гостре загальне венозне повнокрів'я
- Гостре недокрів'я
- Хронічне недокрів'я
?
Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого розвинулася кіста головного мозку.
Через 2 роки він помер від грипозної пневмонії. На секції трупа виявлено в мозку кіста зі
стінками світло-рожевого відтінку, реакція Перлса позитивна. Який з процесів найбільш
ймовірний в стінці кісти?
+ Місцевий гемосидероз
- Загальний гемосидероз
- Місцевий гемомеланоз
- Інфільтрація білірубіну
- Первинний гемохроматоз

При мікроскопічному дослідженні печінки виявлено: венозне повнокрів'я центру
часточок, дистрофія і атрофія гепатоцитів у вогнищах венозного застою, жирова дістофія
гепатоцитів по периферії часточки з наявністю розростання сполучної тканини в місцях
атрофії гепатоцитів. Про який патологічний процес йде мова?
+ Мускатна печінка з передциротичними змінами
- Біліарний цироз печінки
- Гепатит
- Жировий гепатоз
- Токсична дистрофія печінки

На розтині померлого з хронічною серцево-судинною недостатністю виявлена збільшена
в розмірі печінка строкатого виду, з малюнком мускатного горіха на розрізі. Назвіть вид
порушення кровообігу.
+ Загальне венозне повнокрів'я
- Загальна артеріальне повнокрів'я
- Малокров’я
- Крововилив
- Кровотеча

Смерть хворого, який страждав ішемічною хворобою серця і переніс повторний інфаркт
міокарда, наступила на тлі явищ прогресуючої серцево-судинної недостатності. На
розтині виявлена збільшена, щільна селезінка темно-вишневого кольору на розрізі. При
мікроскопічному дослідженні органу встановлені склероз пульпи і атрофія фолікулів.
Яким терміном позначають ці зміни?
- Порфірна селезінка
- Сагова селезінка
- Сальна селезінка
+ Ціанотична індурація селезінки
- Септична селезінка

На розтині померлої, 86 років, яка за життя страждала атеросклерозом судин головного
мозку, виявлена атрофія кори головного мозку. Як називається ця атрофія відносно
причини?
- Від тиску
+ Від недостатнього кровопостачання
- Від дії фізичних і хімічних чинників
- Нейротична
- Дисфункціональна

На аутопсії в підкіркових ядрах правої півкулі головного мозку визначається порожнина
неправильної форми 5,0х 3,5 см, заповнена червоними згустками крові і розм'якшеною
тканиною мозку.Яка патологія розвинулася в цьому випадку?
- Кіста
- Геморагічне просочування
- Ішемічний інфаркт
+ Гематома
- Абсцес

На розтині тіла чоловіка 60 років, що помер від легенево-серцевої недостатності
виявлено: міогенне розширення порожнини шлуночків серця, гідроперикард, бура
індурація легень, мускатна печінка, ціанотична індурація нирок та селезінки. Яке
порушення кровообігу мало місце у хворого?
+ Хронічне загальне венозне повнокрів'я
- Хронічне місцеве венозне повнокрів'я
- Гостре загальне венозне повнокрів'я
- Гостре місцеве венозне повнокрів'я
- Загальна артеріальне повнокрів'я

У хворого діагностований облітеруючий ендофлебіт печінкових вен, що одночасно
супроводжується розвитком дистрофічного процесу в печінці і розростанням сполучної
тканини. Які розлади гемодинаміки викликають розвиток цієї хвороби?
+ Симптомокомплекс портальної гіпертензії
- Застій крові в системі нижньої порожнистої вени
- Порушення кровопостачання кишечника
- Застій крові в системі верхньої порожнистої вени
- Гепато-ренальний синдром

10
На секції тіла жінки 76 років були знайдені ознаки хронічного бронхіту і легеневого
серця, печінка збільшена в розмірах, щільна, тканина на розрізі строката. Мікроскопічно
- просвіт центральних вен печінкових часточок розширений, синусоїди центрів часточок
повнокрівні, центри часточок склерозовані, а гепатоцити мають ознаки дистрофії,
некрозу та атрофії; на периферії часточок гепатоцити збережені. Який вид розладів
кровообігу викликав зміни печінки.
+ Загальна венозна гіперемія
- Місцева венозна гіперемія
- Загальна артеріальна гіперемія
- Місцева артеріальні гіперемія
- Загальне недокрів'я

Хворий, якому швидко видалили біля 10 літрів асцитичної рідини з черевної порожнини,
раптом втратив свідомість. Яка причина цього явища?
- Тромбоз церебральних артерій
- Вакатна гіперемія
- Тромбоз церебральних вен
- Крововилив у головний мозок
+ Недокрів'я головного мозку

Хвора 24 років з дитинства страждає ревматизмом, клінічно діагностовано мітральний
стеноз. В останні роки часті епізоди серцево-судинної недостатності, майже постійний
кашель з іржавою мокротою Назвіть можливі зміни в легенях у даної хворої.
+ Бура індурація легень
- Емфізема легень
- Ателектаз легень
- Пневмосклероз
- Бронхоектази

При мікроскопічному дослідженні згортка крові, виявленого в просвіті стегнової артерії,
патологоанатом побачив нерівномірне чергування скупчень фібрину і зруйнованих
формених елементів крові, зв'язок з інтимою, повне закриття просвіту артерії. Що це?
- Гіаліновий тромб
- Червоний тромб
+ Змішаний тромб
- Тромбоемболія
- Посмертний згорток крові

У хворого, який страждає гнійним отитом і тромбозом сигмовидного синуса твердої
мозкової оболонки, відрив частини тромбу може загрожувати розвитком:
+ Тромбоемболії гілок легеневої артерії
- Тромбоемболії судин головного мозку з розвитком сірого розм'якшення мозку
- Тромбоемболії коронарних артерій
- Місцевого недокрів'я
- Тромбоемболії судин сітчастої оболонки ока і розвитком сліпоти

Хворий 55 років прооперований з приводу гострого апендициту. На 5-у добу піднявшись
з ліжка відчув нестачу повітря, розвинувся різкий ціаноз обличчя, знепритомнів. Після
безуспішної реанімації констатована смерть. На розтині виявлена тромбоемболія
легеневого стовбура. Що могло бути найбільш імовірним джерелом тромбоемболії?
+ Тромбоз вен нижніх кінцівок
- Тромбоз брижових артерій
11
- Тромбоз ворітної вени
- Тромбоз в лівому шлуночку серця
- Кулястий тромб передсердя

Хворому з переломом плечової кістки наклали гіпс. Через 2 години кисть і видима
частина передпліччя стала синюшною, холодною на дотик, набряклою. Який розлад
кровообігу мав місце?
- Стаз
- Місцеве недокрів'я
- Місцеве артеріальне повнокров'я
- Тромбоз
+ Місцеве венозне повнокров'я

У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлено збільшення в'язкости крові,
при капіляроскопії виявлено ушкодження стінок судин мікроциркуляторного русла. Які з
порушень периферичного кровообігу можливі у даному випадку?
- Емболія
- Тромбоз
+ Сладж-феномен
- Венозная гіперемія
- Артеріальна гіперемія

У хворого на флеботромбоз нижніх кінцівок після фізичного навантаження виникла
тромбоемболія сегментарних легеневих артерій. В легенях з'явились червоні
клиноподібні вогнища некрозу щільної консистенції. Яка форма некрозу виникла в
легенях?
- Колікваційний некроз
- Ішемічний інфаркт
- Гангрена
+ Геморагічний інфаркт
- Коагуляційний некроз

У хворого похилого віку виникло гостре порушення мозкового кровообігу з коматозним
станом і смертельним наслідком. При розтині в правій півкулі головного мозку виявлена
велика порожнина, заповнена кров'ю. Який патологічний процес виявлено в головному
мозку?
- Діапедезний крововилив
- Пухлина мозку
- Геморагічна інфільтрація
+ Гематома
- Інфаркт мозку

У хворого після відкритого перелому ключиці раптово наступила смерть. При ранньому
розтині в правому шлуночку серця і легеневих артеріях виявлена піниста кров. Що стало
причиною смерті?
- Кровотеча
+ Повітряна емболія
- Тканинна емболія
- Бактеріальна емболія
- Жирова емболія

12
У хворої 46 років з ревматичною вадою серця - стенозом лівого атріовентрикулярного
отвору - визначаються задуха при невеликому фізичному навантаженні, серцебиття,
ціаноз губ, вологі хрипи в нижніх відділах легень, набряки на нижніх кінцівках. Які
гістологічні зміни будуть характерні для печінки?
- Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гіаліново-крапельна дистрофія на периферії
- Гідропічна дистрофія гепатоцитів в центрі часточки, некроз на периферії
+ Некроз гепатоцитів в центрі часточки, жирова дистрофія на периферії
- Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гідропічна дистрофія на периферії
- Жирова дистрофія гепатоцитів в центрі часточки, некроз на периферії

Хворий помер за явищ серцево-судинної недостатності. Результати розтину:
постінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилатація його порожнин,
особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладкою поверхнею, на розрізі
повнокрівна, з темно-червоним крапом на бурому тлі тканини. Гістологічно: повнокрів'я
центральних відділів часточок; в периферичних відділах навколо портальних трактів -
гепатоцити в стані жирової дистрофії. Як називаються описані вище зміни печінки?
- Амілоїдоз
+ Мускатна печінку (хронічне венозне повнокрів'я)
- Стеатоз печінки
- Цироз печінки
- Псевдомускатна печінка

Чоловік з кесонною хворобою помер з ознаками гострих порушень мозкового кровообігу
в басейні a. meningea media лівої півкулі головного мозку. На розтині виявлено вогнище
сірого розм'якшення мозку у зазначеній області розмірами 6,0х7,0х3,4 см. Визначити
характер процесу, що спричинив смерть людини.
- Тромбоемболія
- Жирова емболія
- Атеросклероз судин
- Тромбоз
+ Газова емболія

Хворий загинув від септичного шоку з вираженим ДВЗ-синдромом. Які патологічні
явища, характерні для ДВЗ-синдрому, найбільш вірогідно буде знайдено при розтині?
- Генералізована лімфоаденопатія
+ Множинні мікроінфаркти в легенях, нирках
- Гемосидероз легень
- Дилятація і кулеподібний тромб правого передсердя
- Велика кількість згустків крові в крупних судинах

Під час гри у волейбол спортсмен після стрибка приземлився на зовнішній край стопи.
Виник гострий біль в гомілкостопному суглобі, активні рухи в ньому обмежені, пасивні
- в повному обсязі, але болісні. Потім розвинулась припухлість в ділянці зовнішньої
кісточки, шкіра почервоніла, стала теплішою на дотик. Який вид розладу периферичного
кровообігу розвинувся в даному випадку?
- Тромбоз
+ Артеріальна гіперемія
- Стаз
- Венозна гіперемія
- Емболія

13
У жінки 40 років, що хворіла на ревматичну ваду серця - мітральний стеноз - померла від
серцево-судинної недостатності, при аутопсії виявлено ознаки бурої індурації легень.
Вкажіть основний фактор її морфогенезу.
- Підвищена судинна проникність
- Перебудова судин легень за замикаючим типом
+ Венозне повнокрів'я в малому колі кровообігу
- Діапедезні геморагії
- Активація проліферативної активності фібробластів

При вивченні вогнища крововиливу патологоанатом звернув увагу на наявність
золотисто-жовтого пігменту в цитоплазмі макрофагів і висловив припущення, що цей
крововилив настало не менш, ніж 24 години тому, оскільки він встановив, що мова йде
про один з нижче наведених гемоглобіногенних пігментів:
- Гематоїдин
- Гематин
- Ліпофусцин
+ Гемосидерин
- Білірубін

Після зняття джгута з кінцівки, вона різко почервоніла. Назвіть причину цього явища.
+ Артеріальна гіперемія після анемії
- Колатеральна гіперемія
- Вакатна гіперемія
- Венозна гіперемія
- Стаз

При розтині померлого від набряку легень в серці знайдено велике вогнище
розм'якшеного міокарду жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб.
Уточніть діагноз:
+ Інфаркт міокарда
- Амілоїдоз
- Кардіосклероз
- Міокардит
- Гіаліноз

Хворий багато років страждав ревматичною вадою серця з переважанням стенозу
атріовентрикулярних отворів. Асцит 10 літрів. На секції передній край печінки щільний,
бугристий, закруглений, сягає рівня пупка. Поверхня печінки щільна, зморшкувата, на
розрізі паренхіма жовтого кольору, з явним мускатним малюнком. Гістологічно:
спустошені центри часточок перетворені на кров'яні озера, в яких грубшають
аргірофільні волокна, гепатоцити периферії часточок у стані жирової дистрофії, різко
виражений інтерлобулярний склероз. У якій стадії знаходиться дана печінка?
- Жирова мускатна печінка
- Атрофічна мускатна печінка
+ Циротична мускатна печінка
- Склеротична мускатна печінка
- Проста мускатна печінка

Хворий 45 років, хронічний алкоголік лікується з приводу цирозу печінки. Під час
гастрофіброскопічного дослідження раптово виникає кровотеча. Кров темно-червона,
рідка, без домішок. Який найбільш імовірний генез кровотечі?
- Шлункова кровотеча 
- Розрив аневризми аорти
- Легенева кровотеча
- Синдром дисемінованого внутрішньовенного згортання
+ Кровотеча з вен стравоходу

Під час розтину жінки 60 років, яка хворіла варікозним розширенням вен гомілки і
померла миттєво, у місці розгалуження основного стовбура легеневої артерії, виявлено
щільний посмугований конгломерат сіро-червоного кольору, довжиною 1,2 см,
гістологічно представлений тромбоцитами, фібрином, лейкоцитами та фібробластами.
Який генез смерті у даному випадку?
- Тромбоемболічний синдром
- Інфаркт міокарду
- Геморагічний інфаркт легені
- Атеросклероз легеневої артерії
+ Пульмо-коронарний рефлекс

При мікроскопічному дослідженні пупочної вени новонародженого, померлого від
інтоксикації, знайдено: стінка судини з дифузною запальною інфільтрацією, у просвіті її
- обтуруючий тромб з великою кількістю нейтрофільних лейкоцитів з явищами
каріорексису та колоніями бактерій. Вкажіть, який з наслідків тромбозу найбільш
вірогідний?
- Організація та каналізація тромбу
- Петрифікація тромбу
+ Септичний аутоліз
- Асептичний аутоліз
- Перетворення у тромбоембол

При розтині померлого чоловіка 73 років, який довго страждав ішемічною хворобою
серця з серцевою недостатністю, знайдено: макро- та мікроскопічні ознаки "мускатної"
печінки, бурої індурації легень, ціанотичної індурації нирок та селезінки. Вкажіть, який
з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?
- Гостре загальне венозне повнокрів'я
- Гостре малокрів'я.
- Хронічне малокрів'я.
- Артеріальна гіперемія.
+ Хронічне загальне венозне повнокрів'я.

Чоловік 44 років, хворий на інфаркт міокарду, помер від лівошлуночкової недостатності.
При розтині знайдено: набряк легень, дрібнокраплинні крововиливи у серозних та
слизових оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні та некробіотичні зміни епітелію
проксимальних канальців нирок, у печінці - центролобулярні крововиливи та осередки
некрозу. Вкажіть, який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?
+ Гостре загальне венозне повнокрів'я
- Хронічне малокрів'я
- Гостре малокрів'я
- Хронічне загальне венозне повнокрів'я
- Артеріальна гіперемія

На секції виявлено геморагічні інфаркти легень, у деяких судинах легень буруватого
кольору маси, варикозне розширення вен нижніх кінцівок, у яких наявні кришкуват
темно-бурого кольору маси. Про який патологічний процес йде мова?
- Геморагічна бронхопневмонія
- Застійний тромбоз легеневих судин
- Тканинна емболія легеневих судин
+ Тромбемболія легеневих судин
- Жирова емболія легеневих судин
 

Категорія: Патологічна анатомія | Додав: АДМІН | Теги: Порушення кровообігу
Переглядів: 404 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0