Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Мікробіологія [ Додати матеріал ]

Мікробіологія (частина 2)
21.11.2016, 19:12

Крок 1.  Загальна лікарська підготовка
    8.0  Мікробіологія (частина 2)
    1
    При подозрении на туберкулез  больному ребенку сделали пробу Манту. Через 24 часа в 
    месте введения аллергена появилась припухлость, гиперемия и болезненность. Какие 
    основные компоненты определяют эту реакцию организма?   
A    *Мононуклеары, Т-лимфоциты и лимфокины
B    Гранулоциты, Т- лимфоциты и Ig G.  
C    Плазматические клетки, Т-лимфоциты и лимфокины  
D    В-лимфоциты,  Ig М  
E    Макрофаги,  В-лимфоциты и моноциты  


     2
    При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольпо-вагінітом лікар виявив
     округлої форми та еліпсоподібні, що брунькуються клітини, розміром 3-6 мкм. Про 
    збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?  
A    *Кандидозу  
B    Кокцидіозу  
C    Епідермофітії  
D    Мікроспорії  
E    Криптококозу  


     3
    У хворої М. спостерігається локальна реакція на укус бджоли, що виникла в перші 
    хвилини після укусу. За яким типом реакції гіперчутливості вона проходить?  
A    *Анафілактичний  
B    Цитотоксичний  
C    Імунокомплексний  
D    Уповільненого типу  
E    Ідіотип-антиідіотип  


     4
    У лабораторію поступило харкотиння хворого на туберкульоз. Який метод 
    зафарбовування слід використати для виявлення збудників туберкульозу?  
A    *Циля-Нельсена  
B    Грам-Синьова  
C    Гімзе-Романовського  
D    Буррі-Гінса  
E    Нейссера  


     5
    У харкотинні хворого з підозрою на пневмонію виявлено грам позитивні диплококи, трохи 
    подовжені з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені у 
    харкотинні?  
A    *Streptococcus pneumoniae  
B    Staphylococcus  aureus  
C    Klebsiella pneumoniae  
D    Neisseria meningitidis  
E    Neisseria gonorrhoeae  


     6
    З випорожнень хворого на гострий гастроентерит виділена чиста культура рухливих 
    дрібних, дещо зігнутих грам негативних паличок, які впродовж 6 годин дають ріст на 
    лужній 1 \% пептонній воді у вигляді ніжної голубуватої плівки. Яким мікроорганізмам 
    притаманні такі властивості?  
A    *Вібріонам   
B    Спірохетам   
C    Клостридіям   
D    Бацилам   
E    Спірилам   


     7
    При плановому обстеженні доярок поставлено шкірно-алергічну пробу Бюрне. Вказана 
    проба використовується для виявлення гіперчутливості до  
A    *Бруцеліну   
B    Туберкульну   
C    Альттуберкуліну   
D    Тулярину  
E    Антраксину  


     8
    У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей 
    раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні 
    блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як 
    доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?  
A    *Провести фаготипування виділених штамів  
B    Визначити здатність штамів до токсиноутворення  
C    Провести дослідження обладнання харчоблоку  
D    Вивчити наявність антитіл у хворих дітей  
E    Поставити алергічну пробу  


     9
    При мікроскопії харкотиння хворого на крупозну пневмонію виявлена значна кількість 
    грампозитивних ланцетоподібних диплококів, оточених капсулою. Виявлення якого 
    збудника слід очікувати?  
A    *Streptococcus pneumoniae  
B    Klebsiella pneumoniae  
C    Chlamidia pneumoniae  
D    Staphylococcus aureus  
E    Escherichia coli  


     10
    У бактеріологічній лабораторії підготували до стерилізації м’ясо-пептонний бульйон. Який
     із способів стерилізації слід застосувати?   
A    *Автоклавування при 121оС 30 хв.  
B    Сухим жаром 160оС 2 год.  
C    Кип’ятінням 1 год.  
D    Фільтрування  
E    -


     11
    Хворий Н. поступив у лікарню зі скаргами на блювоту, запаморочення, двоїння в очах, 
    важкість при ковтанні. Лікар запідозрив ботулізм. Які методи діагностики доцільно 
    використати для підтвердження діагнозу?  
A    *Біологічна проба, бактеріологічний   
B    Алергічна проба, серологічний  
C    Бактеріологічний, мікологічний  
D    Протозоологічний, мікроскопічний  
E    -


     12
    В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі 
    випорож-нення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури, слабкість. Лікар 
    запідозрив дизентерію. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити 
    для підтвердження діагнозу?  
A    *Бактеріологічний   
B    Серологічний  
C    Мікологічний  
D    Мікроскопічний  
E    Протозоологічний  


     13
    У клініку доставлено хворого з важким загаль-ним станом, високою температурою, 
    затрудне-ним  диханням. Бактеріоскопічне дослідження матеріалу із зіву та дихальних 
    шляхів дозволило попередньо діагностувати дифтерійний круп. Який метод фарбування 
    при цьому був застосований?  
A    *Нейссера   
B    Циль-Нільсена  
C    Гнса-Буррі  
D    Пешкова  
E    Ожешки  


     14
    Хворий поступив в інфекційну лікарню на 8-й день зі скаргами на головний біль, 
    недомагання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні 
    реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з 
    О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього 
    дослідження?  
A    *Черевний тиф  
B    Дизентерія  
C    Холера  
D    Лептоспіроз  
E    Туберкульоз  


     15
    При перевірці стану повітря в операційній перед операцією седиментаційним методом 
    виявлено 5 дрібних округлих, навколо яких чітко було видно зону гемолізу. На яке 
    середовище були зроблені посіви?  
A    *Кров’яний МПА   
B    МПА  
C    Ендо  
D    ЖСА  
E    Левіна  


     16
    В селищі К. у  декількох господарствах було виявлено масову загибель щурів. Виникла 
    підозра, що причиною може бути чума. Які постмортальні дослідження тварин слід 
    провести з метою екстренного встановлення збудника інфекції?  
A    * Реакція кільцепреципітації  
B    Реакція аглютинації  
C    Реакція пасивної аглютинації  
D    Реакція зв”язування комплементу  
E    Реакція нейтралізації  


     17
    У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними, 
    культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих 
    реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?  
A    *Аглютинації з діагностичними сироватками   
B    Зв’язування комплементу   
C    Непрямої гемаглютинації   
D    Преципітації   
E    Затримки гемаглютинації   


     18
    З метою перевірки крові донорів на наявність антигенів гепатиту В необхідно застосувати
     високочутливі методи .Яку з названих реакцій слід застосувати з вказаною метою?  
A    *Твердофазний імуноферментний аналіз  
B    Імуноелектрофорез   
C    Непрямої гемаглютинації   
D    Зв’язування комплементу   
E    Непрямої імунофлуоресценції   


     19
    Випорожнення хворого з підозрою на кишкову вірусну інфекцію обробили антибіотиками 
    протягом доби при 40оС. Потім суспензією заразили первинні та перещеплювані клітинні 
    культури. Через 2-3 дні в заражених клітинах культур виявлено цитопатичну дію. Як 
    проводиться ідентифікація ентеровірусів?  
A    * За допомогою реакції нейтралізації цитопатичної дії типоспецифічними 
    енетровірусними сироватками.  
B    За реакцією імунофлюоресценції.  
C    За допомогою реакції гальмування гемаглютинації  
D    За допомогою реакції аглютинації.  
E    За допомогою реакції преципітації.  


     20
    Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними 
    даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз 
    шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати слід використовувати для цієї 
    мети?
A    *Діагностикуми  
B    Діагностичні сироватки   
C    Мічені сироватки   
D    Моноклональні антитіла   
E    Адсорбовані монорецепторні сироватки   


     21
    У лабораторію поступив матеріал /витяжка тваринницької сировини/ з району, де 
    відмічені випадки на сибірку серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно 
    застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?  
A    *Реакцію термопреципітації   
B    Реакцію зв’язування комплементу   
C    Реакцію непрямої гемаглютинації   
D    Радіоімунний аналіз   
E    Реакцію преципітації в агарі   


     22
    У зв’язку з випадком дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення в 
    студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного 
    імунітету?  
A    *Дифтерійний анатоксин   
B    Антидифтерійну сироватку   
C    Специфічний імуноглобулін   
D    Вакцина АКДП   
E    Вакцина з вбитих бактерій   


     23
    Реакція імунофлюоресценції широко використовується для експрес-діагностики багатьох
     бактеріальних та вірусних інфекцій. Виберіть умову, без дотримання якої неможливо 
    визначити результат реакції.  
A    *Наявність люмінесцентного мікроскопа  
B    Наявність електронного мікроскопа   
C    Наявності імерсійного мікроскопа   
D    Виділеної чистої культури збудника   
E    Сироватки хворого   


     24
    Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку 
    ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як 
    сальмонелла тифу. Яке дослідження слід застосувати для остаточної ідентифікації 
    збудника?  
A    *Сероідентифікацію  
B    Серодіагностику   
C    Алергодіагностику   
D    Антибіотикограму   
E    Фаготипування   


     25
    В хірургічний кабінет звернулась людина, яку покусала невідома собака. Широкі рвані 
    рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрівбно надати 
    для профілактики сказу?  
A    * Розпочати імунізацію антирабічною вакциною  
B    Призначити комбіновану антибіотикотерапію  
C    Терміново ввести вакцину АКДП  
D    Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря  
E    Терміново ввести нормальний гама-глобулін  


     26
    При спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грип 
    проводиться експрес-діагностика, яка грунтується на виявленні специфічного вірусного 
    антигену в досліджуваному матеріалі (змив носоглотки). Яку серологічну реакцію 
    використовують для цього?  
A    * Реакція імунофлюоресценції  
B    Реакція зв’язування комплементу  
C    Реакція  аглютинації  
D    Реакція преципітації  
E    Реакція опсонізації  


     27
    Серологічна діагностика грипу передбачає виявлення наростання титру антитіл до 
    збудника в сироватці крові хворого. В скільки разів повинен зрости титр антитіл з парною 
    сироваткою, щоб результат вважався достовірним?  
A    * В 4 рази і більше  
B    В 2 рази  
C    В один раз  
D    В 3 рази  
E    В пів-титру  


     28
    Вірус грипу містить внутрішні антигени - нуклеопротеїдні (NP), полімеразні (P1, P2, P3), 
    матриксний білок (М) та зовнішні антигени - гемаглютинін (Н) і нейрамінізазу (N). Яким з 
    них належить основна роль у створені імунітету до грипозної інфекції?  
A    * Гемаглютинін та нейрамінідаза  
B    Нуклеопротеїдні антигени  
C    Матриксний білок  
D    Полімеразні білки  
E    Нейрамінідаза  


     29
    У пацієнтки 20 років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до 
    вірусу імунодефіциту людини?  
A    * Т-хелпери  
B    Гепатоцити  
C    Ендотеліоцити  
D    Епітеліоцити  
E    В-лімфоцити  


     30
    Відомо, що вірус імунодефіциту людини належить до родини Ретровірусів. Вкажіть 
    основну ознаку, що характеризує дану родину.  
A    * Наявність ферменту зворотньої транскриптази  
B    Містять мінус-РНК  
C    Прості віруси, що вражають тільки людину  
D    Нуклеїнова кислота не інтегрує в геном хазяїна  
E    Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів  


     31
    У зв’язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні 
    новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах 
    догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають 
    можливість встановити їхнє походження з одного джерела?  
A    *Фаготип  
B    Пігментоутворення   
C    Антигенна структура   
D    Біохімічна активність   
E    Антибіотикограма   


     32
    В закритому колективі виникла необхідність перевірити стан імунітету проти дифтерії, 
    щоб обгрунтувати необхідність вакцинації. Які дослідження слід провести з такою метою?      
A    *Встановити титр антитоксинів в РНГА  
B    Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії   
C    Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички   
D    Перевірити медичну документацію щодо вакцинації   
E    Перевірити стан імунітету щодо дифтерійної палички   


     33
    Хлопчик 12 років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві 
    фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який
     мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих 
    збудників захворювання?  
A    * Escherichia coli  
B    Salmonella enteritidis  
C    Proteus vulgaris  
D    Pseudomonas aeruginosa  
E    Yersinia enterocolitica  


     34
    Хлопчик 1,5 років, який не отримував планові щеплення, контактував з хворим на кір. З 
    метою екстреної специфічної профілактики дитині було введено донорський 
    гамаглобулін. Який вид імунітету було створено при цьому?  
A    * Пасивний  
B    Природний  
C    Антитоксичний  
D    Поствакцинальний  
E    Місцевий  


     35
    Лікар-педіатр, проводячи з батьками бесіду про профілактику кору, зауважив, що певна 
    категорія дітей має природний пасивний імунітет до цього захворювання. Яких саме дітей
     мав на увазі лікар?  
A    * Новонароджені  
B    Старші 14 років  
C    Ті, що перенесли кір на першому році життя  
D    Ті, що отримали планові щеплення  
E    Ті, чиї батьки не хворіли на кір  


     36
    При посеве испражнений больного брюшным тифом на среде Эндо выросли  колонии 
    имеющие различную окраску и размеры: одни – красные крупные, другие – бесцветные 
    средних размеров. К каким по назначению средам относится указанная в условии 
    питательная среда?  
A    *Дифференциально- диагностическим  
B    Элективным  
C    Специальным  
D    Избирательным  
E    Обогащения  


     37
    На 1\% щелочной пептонной воде после посева в неё исследуемого материала 
    (испражнений) и 8 часовой инкубации в термостате при 37оС обнаружен рост в виде 
    нежной голубоватой пленки. Для возбудителя какого заболевания характерны такие 
    культуральные свойства?  
A    * холеры  
B    чумы  
C    брюшного тифа  
D    паратифа А  
E    дизентерии  


     38
    В мазке из материала взятого от больного с подозрением на дифтерию обнаружены 
    желтые палочки с синими зернами на концах. Какой способ окраски использован в 
    данном случае?  
A    * Нейссера  
B    Леффлера  
C    Циль- Нильсена  
D    Козловского  
E    Романовского  


     39
    Молодой человек, у которого  в анамнезе была гонорея и от которой он полностью 
    излечился, снова заболел гонореей. В данном случае можно говорить о  
A    *реинфекции  
B    микст-инфекции  
C    рецидиве  
D    суперинфекции  
E    вторичной инфекции  


     40
    Достоверность бактериологического исследования при диагностике чумы повышается 
    при применении реакции иммунофлуоресценции. Опишите полученную при этом 
    микроскопическую картину.  
A    *Мелкие овоидные палочки с ярко-зеленым свечением  
B    Мелкие кокковидные бактерии розового цвета  
C    Крупные палочки с обрубленными концами фиолетового цвета  
D    Мелкие палочки с закругленными концами розового цвета  
E    Слегка изогнутые красные палочки, расположенные под углом  


     41
    При исследовании мокроты больного методом Прайса в мазках обнаружены красного 
    цвета палочковидные бактерии, образующие извитые тяжи. Какое вещество 
    обусловливает склеивание данных бактерий и их рост в виде жгутов?  
A    *Корд-фактор  
B    Альттуберкулин  
C    Фтионовая кислота (фосфатид)  
D    Туберкулостеариновая кислота  
E    РРД  


     42
    В кабинет к врачу-дерматологу обратился больной. Из гнойного отделяемого уретры 
    этого пациента врач приготовил мазок, окрасил по Граму. При микроскопии в препарате 
    обнаружена масса лейкоцитов, в цитоплазме которых находилось большое количество 
    грамотрицательных бобовидной формы диплококков. Результаты какого процесса 
    наблюдаются в препарате?  
A    *Фагоцитоза  
B    Метаболизма  
C    Капсулообразования   
D    Спорообразования   
E    Малигнизации  


     43
    У больного, получившего травму в автомобильной катастрофе, через 7 дней появились 
    первые симптомы столбняка. Ему назначили курс лечения противостолбнячной 
    сыворотки и больной начал выздоравливать. Через две недели у больного повысилась 
    температура, увеличились лимфоузлы, появилась отечность суставов, сыпь, зуд и 
    нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы. Как называется состояние, 
    которое возникло у больного?  
A    *Сывороточная болезнь  
B    Крапивница  
C    Анафилактический шок  
D    Дисбактериоз  
E    Отек Квинке  


     44
    Вам предложены для работы следующие препараты: 1.Бруцеллезная накожная вакцина. 
    2.Лептоспирозная вакцина. 3.Вакцина БЦЖ. 4.Адсорбированная 
    коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина АКДС. 5.Адсорбированный столбнячный 
    анатоксин. Какой иммунитет создают эти препараты.  
A    *Искусственный активный  
B    Нестерильный (инфекционный)
C    Антибактериальный  
D    Искусственный пассивный  
E    Антитоксический  


     45
    У больного ребенка с подозрением на дифтерию было взято на исследование 
    отделяемое пораженной слизистой оболочки зева. Приготовлен и окрашен мазок. При 
    микроскопии обнаружены желтые палочки с темно-синими утолщениями на концах. 
    Какой структурный элемент микробной клетки определяется у выявленных 
    микроорганизмов?  
A    *Зерна волютина   
B    Плазмиды  
C    Капсула  
D    Споры  
E    Жгутики  


     46
    Больной был доставлен в больницу с жалобами на головную боль, повышенную 
    температуру, частый стул, боли в животе с тенезмами. Врач поставил клинический 
    диагноз “дизентерия?” и направил исследуемый материал /испражнения/ в 
    баклабораторию. Каким методом диагностики врач-бактериолог должен был 
    подтвердить или опровергнуть клинический диагноз?  
A    *Бактериологическим  
B    Биологическим  
C    Бактериоскопическим  
D    Серологическим  
E    Аллергическим  


     47
    При медицинском обследовании учащихся 1 класса поставлена проба Манту. Из 35 
    учащихся у 15 проба Манту была отрицательной. Что необходимо сделать детям с 
    отрицательной пробой Манту?  
A    *Ввести вакцину БЦЖ  
B    Ввести антитоксическую сыворотку  
C    Ввести вакцину антирабическую  
D    Сделать повторную пробу  
E    Исследовать сыворотку крови  


     48
    З метою діагностики тифо-паратифозного захворювання проведено реакцію аглютинації 
    Відаля. Вона виявилася позитивною з черевнотифозним О-антигеном у розведенні 
    1:1600, з черевнотифозним Н-антигеном – у розведенні 1:200. Про що це свідчить?  
A    * Про захворювання на черевний тиф.  
B    Відсутність тифо-паратифозного захворювання.  
C    Черевнотифозне бактеріоносійство.  
D    Інкубаційний період черевного тифу.  
E    Перенесений черевний тиф в анамнезі.  


     49
    Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня 
    інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. 
    Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?  
A    * Реакція імунофлюоресценції.  
B    Реакція Кумбса.  
C    Імуноферментний аналіз.  
D    Реакція опсонізації.  
E    Радіофмунний аналіз.  


     50
    Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено 
    діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?  
A    * Туберкулін.  
B    Вакцину БЦЖ.  
C    Вакцину АКДП.  
D    Тулярін.  
E    Вакцину АДП.  


     51
    У хворого після вжитку в їжу консервованих грибів з’явилися симптоми бульбарного 
    паралічу: птоз, двоїння в очах, афонія, порушення ковтання. Попередній діагноз: ботулізм.
     За допомогою якої реакції можна визначити тип токсину?  
A    * Реакція нейтралізації  
B    Реакція аглютинації  
C    Реакція преципітації  
D    Реакція зв’язування комплементу  
E    Реакція імунно-флюорестенції  


     52
    Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Через 4-5 днів шкірний
     трансплантат прижився. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 
    11 добу почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?  
A    *Т-лімфоцити  
B    Еритроцити  
C    Базофіли  
D    Еозинофіли  
E    В-лімфоцити  


     53
    У больного с симптомами – головная боль, высокая температура, озноб, кашель, из 
    мокроты выделили палочки овоидной формы с биполярной окраской, Грам-негативные, 
    в мазке из бульонной культуры располагаются цепочками, на агаре образуют колонии 
    R-формы. Это характерно для возбудителя
A    *  чумы  
B    Туберкулеза  
C    Дифтерии  
D    Стрептококковой ангины  
E    Менингококкового назофарингита  


     54
    Хворий 5 років скаржиться на сильний головний біль, блювоту. Об’єктивно: ригідність 
    м’язів потилиці, блювота без попередження нудотою, герпетичні висипи на обличчі, 
    лихоманка. На підставі бактеріологічних досліджень якого патологічного матеріалу 
    можливе підтвердження попереднього діагнозу – цереброспінальний  менінгіт ?  
A    * Пункція спинно- мозгової рідини, яка витікає під тиском і має неприємний запах  
B    Виділення урінокультур N.meningitidis  
C    Виділення копрокультур   N. Meningitidis  
D    Дослідження блювоти  
E    Виділення бактерій N. Meningitidis  з слизової оболонки сечостатевої системи  


     55
    Хворий 34 роки звернувся  з приводу карбункулу на обличчі. Під час огляду : нещільний, 
    без болю набряк  підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний  струп, по периферії 
    везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало 
    наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є 
    збудниками  даної хвороби.   
A    * Bacillus  antracis  
B    Staptylococcus  aureus  
C    Bacillus  anthracoides  
D    Bacillus  subtilis  
E    Bacillus  megaterium  


     56
    У хворого з жовтяницею одержано такі дані лабораторного обстеження:  HbsAg-, НВеАg-, 
    анти НВsAg+, анти НВsМ-, НСАg+. Який діагноз підтверджується на основі цих даних?
A    * Гепатит С, в анамнезі - гепатит В.  
B    Гепатит С.  
C    Хронічний гепатит В з низькою репликативною активністю.   
D    Рецидив гепатиту В.  
E    Повторне зараження гепатитом В.  


     57
    Новонароджений, 20 днів, помер від правцю. Де з найбільшою імовірністю може бути 
    знайдений збудник?  
A    * Пупкова ранка  
B    Спинний мозок  
C    Кров  
D    Шлунково-кишковий тракт  
E    М‘язи  


     58
    У больного М врач диагностировал острую гонорею. Из анамнеза стало известно, что 
    ранее он перенес гонорею и излечение было полным. К какой категории инфекций 
    можно отнести это новое заболевание?
A    *Реинфекция.
B    Суперинфекция.
C    Рецидив
D    Вторичная инфекция.
E    Аутоинфекция


     59
    Учитывая жалобы больного, данные объективного исследования и эпидситуацию, врач 
    выставил предварительный клинический диагноз "Брюшной тиф" и направил 
    исследуемый материал в бактериологическу лабораторию. Больной болеет 2 дня. Каким
     методом микробиологической диагностики можно подтвердить диагноз у данного больного?
A    *Бактериологическим.
B    Микроскопическим.
C    Серологическим.
D    Биологическим.
E    Аллергологическим.


     60
    У дитячому садку  зробили пробу Манту.Який препарат був для цього використаний?
A    *Туберкулiн
B    Бруцелін
C    Тулярин
D    Антраксин
E    Токсоплазмін


     61
    У хворого з пiдозрою на черевний тиф на протязi двох тижнiв захворювання 
    лабораторний дiагноз не був встановлений.Який матерiал треба направити до 
    лабораторi для бактерiологiчного дослiдження на третьому тижнi?
A    *Фекалi, та сечу
B    Харкотиння
C    Слиз з носу
D    Слиз з зiву
E    Промивнi води шлунку


     62
    Для серологiчної дiагностики черевного тифу використовують реакцiю Вiдалю.Який 
    механiзм взаємодiї антигенiв та антитiл лежить в її основi?
A    *Аглютинацiя
B    Преципiтацiя
C    Бактерiолiз
D    Гемолiз
E    lмобiлiзацiя бактерiй


     63
    Від хворої дитини з підозрінням на дифтерію виділено коринебактерію дифтерії. Яке 
    дослідження необхідно провести, щоб переконатись, що даний мікроб є збудником 
    дифтерії у цієї дитини?
A    *Перевірити токсигенність мікроба
B    Провести фарбування за методом Буррі - Гінса
C    Виконати посів на кров'яний агар
D    Заразити кролика
E    Провести реакцію аглютинації


     64
    З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження 
    для встановлення джерела інфекції?  
A    *Провести фаготипування виділеної чистої культури
B    Зробити антибіотикограму  
C    Поставити реакцію преципітації  
D    За допомогою реакції зв”язування комплементу  
E    Поставити реакцію нейтралізації  


     65
    Серед дітей школи-інтернату мають місце випадки захворювання ангіною. При 
    мікроскопії мазків з мигдаликів, зафарбованих по методу Нейсера знайдені тонкі палички
     жовтого кольору з темно-коричневими зернами на кінцях, що розміщуються в вигляді 
    римської цифри п’ять. Яку інфекцію можна запідозрити в цьому випадку?  
A    *Дифтерію
B    Інфекційний мононуклеоз  
C    Лістеріоз  
D    Тонзиліт  
E    Скарлатину  


     66
    В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для 
    бактеріоскопічного дослідження препаратів – мазків і виявлення туберкульозної палички 
    потрібно використати один із вказаних методів фарбування:  
A    *Ціля - Нільсена
B    Буррі - Гінса  
C    Здрадовського  
D    Грама  
E    Романовського  


     67
    Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень 
    сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої
     оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція відома під назвою:  
A    *Відаля
B    Борде - Жангу  
C    Вассермана  
D    Райта  
E    Асколі  


     68
    Фекалії дитини, що хворіє на ентерит емульгують в фізіологічному розчині і краплю 
    емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно – сольовий, або жовточно – 
    сольовий агар. Які мікроорганізми передбачається виділити?  
A    *Стафілококи
B    Кишкову паличку  
C    Стрептококи  
D    Клебсієли  
E    Ентерококи  


     69
    Лікар - педіатр при огляді трьохмісячнї дитини відмітив, що слизова оболонка порожнини 
    рота, а також язик вкриті щільним білим нальотом. В матеріалі, взятому з місця 
    ураження, бактеріолог виявив наявність грибів дріжжеподібної форми, в зв’язку з цим 
    запідозрили мікоз:
A    *Кандідоз
B    Фавус  
C    Епідермофітія  
D    Актиномікоз  
E    Трихофітія  


     70
    После употребления мясных консервов у больного Н. Появилось двоение в глазах, 
    сильная головная боль, нарушение глотания, затрудненное дыхание, мышечная 
    слабость. Поставлен диагноз ботулизм. С каким фактором патогенности связаны 
    клинические проявления этого заболевания?  
A    *Экзотоксин.  
B    Гемолизин.  
C    Эндотоксин.  
D    Плазмокоагулаза.  
E    Фибринолизин.  


     71
    В інфекційне відділення поступив хворий  з підозрою на дизентерію. Який основний із 
    наведених методів лабораторної діагностики необхідно назначити?
A    *Бактеріологічний.
B    Серологічний.
C    Алергічний.
D    Біологічний.
E    Мікроскопічний.


     72
    При бактерiологiчному  дослiдженнi  сечi хворого  пiєлонефритом  видiленi  
    мiкроорганiзми,  що  утворюють  на  мясо-пептонному  агарi  жовто-зелений  пiгмент  i  
    характерний  запах.  Як  вони називаються?  
A    *Псевдомонади
B    Ешерiхiї  
C    Протеї  
D    Клебсiєли  
E    Азотобактерiї  


     73
    Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які
     за Грамом фарбуваалися  негативно, нагадували кавові зернини. Розташовувалися в 
    лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх  віднести?
A    *Гонорея
B    Сифіліс  
C    Венеричний  лімфогранулематоз  
D    М'який шанкр
E    Трихомонадоз


     74
    Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин, але на 
    наступний день стан хворого погіршився, температура підвищилася до 39,6оС. Чим 
    пояснити погіршення стану хворого?
A    *Дією ендотоксинів збудника
B    Алергічною реакцією
C    Нечутливістю збудника до левоміцетину
D    Приєднанням вторинної інфекції
E    Реінфекцією


     75
    В лікарню поступив хворий з рваною раною гомілки, внаслідок укусу хворої на сказ 
    тварини. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?  
A    * Антирабічну вакцину  
B    АКДП  
C    АДП  
D    БЦЖ  
E    ТАВte  


     76
    Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії 
    антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні 
    антигени адсорбовані на еритроцитах?  
A    *Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації  
B    Реакція преципітації  
C    Реакція зв'язування комплементу  
D    Реакція гемадсорбції  
E    Реакція нейтралізації  


     77
    У мазку з нальоту на мигдалинах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички 
    синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було 
    використано?  
A    *Леффлера.
B    Буррі.  
C    Гінса.  
D    Грама.  
E    Нейссера.  


     78
    На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої 
    дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличик 
    О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55  
A    Антигенних властивостей  
B    Морфологічних ознак  
C    Культуральних ознак   
D    Біохімічних властивостей  
E    Визначення фаговару  


     79
    У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження 
    патологічного матеріалу, забарвленого за Гінсом-Буррі, від хворого з підозрою на чуму. 
    Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?  
A    Капсулоутворення  
B    Спороутворення  
C    Кислотоскість  
D    Лугостійкість  
E    Наявність зерен волютину  


     80
    Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену, 
    внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні 
    клітин-мішеній – тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові?           
A    * Анафілаксія  
B    Антитіло-залежна цитотоксичність  
C    Гиперчутливість уповільненого типу  
D    Імунно-комплексна гиперчутливість  
E    Сироваткова хвороба  

Категорія: Мікробіологія | Додав: АДМІН | Теги: мікробіологія
Переглядів: 525 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0