Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Мікробіологія [ Додати матеріал ]

Мікробіологія (частина 1)
21.11.2016, 19:11

    Крок 1.  Загальна лікарська підготовка
    8.0  Мікробіологія  (частина 1)
    1
    До лікарні надійшла дитина з діагнозом “стафілококовий сепсис”. На яке живильне 
    середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?  
A    * Цукрово-пептонний бульйон  
B    М’ясо-пептонний агар  
C    Середовище Плоскірьова  
D    Середовище Бучіна  
E    Жовчно-сольовий агар  


     2
    Доярка у розпал епідемії грипу звернулась до лікаря зі скаргами на високу температуру, 
    загальну слабкість, відсутність апетиту, біль в суглобах. Протягом 10 діб вона лікувалась 
    з діагнозом “Грип”. Але інфекціоніст запідозрив в неї бруцельоз. Якою реакцією можна 
    поставити остаточний діагноз бруцельоз?  
A    * Райта  
B    Хедльсона  
C    Імунофлюорестенції  
D    Відаля  
E    Оухтерлоні  


     3
    У посіві гною з фурункулу знайдено кулястої форми мікроби, розташовані як “гроно” 
    винограду. Які мікроби виявлено?  
A    * Стафілококи  
B    Диплококи  
C    Мікрококи  
D    Стрептококи  
E    Тетракоки  


     4
    У дитячому садку здійснено обстеження дітей і персоналу з метою виявлення 
    менінгококового носійства. Підберіть метод мікробіологічного  дослідження:  
A    * Бактеріологічний  
B    Алергічний  
C    Бактеріоскопічний  
D    Біологічний  
E    Серологічний  


     5
    З центрифугату порції сечі, одержаної від хворого з підозрою  на туберкульоз нирок, 
    приготували препарат для мікроскопії. Який метод фарбування препарату 
    використовують для виявлення збудника?  
A    * За Цілем-Нильсеном  
B    За Бурі  
C    За Грамом  
D    За Леффлером  
E    За Ожешко  


     6
    В лабораторію особливо небезпечних інфекцій поступили випорожнення хворого з 
    діагнозом “холера”. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно використати, щоб 
    підтвердити або відхилити діагноз?  
A    * Бактеріологічний  
B    Алергічний  
C    Бактеріоскопічний  
D    Біологічний  
E    Вірусологічний  


     7
    При перевірці крові донорів на станції переливання крові, в сироватці одного з них 
    виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для 
    підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?  
A    *Вестернблоту (імуноблотингу)
B    Електронної мікроскопії  
C    Імуноферментного аналізу  
D    Імунофлюоресценції  
E    Радіоімунного аналізу  


     8
    Хворий поступив в інфекційну клініку з попереднім діагнозом “Черевний тиф?”. Відчуває 
    себе хворим протягом трьох днів. Використання, якого метода, дасть змогу підтвердити 
    діагноз?   
A    *Виділення гемокультури
B    Виділення копрокультури  
C    Виділення уринокультури  
D    Виділення білікультури  
E    Виділення розеолокультури  


     9
    В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день 
    захворювання грипом.Який метод найдостовірніше підтверджує грипозну етіологію 
    пневмонії?  
A    *Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом ІФА.
B    Дослідження парних сироваток.  
C    Зараження курячих ембріонів.  
D    Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів.  
E    Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу.  


     10
    У зв'язку з важким перебігом гепатиту В, пацієнту  призначено обстеження з метою 
    виявлення можливого агента-супутника, що ускладнює перебіг основного захворювання. 
    Вкажіть цей агент.
A    * Дельта-вірус.  
B    Вірус  гепатиту С.  
C    Вірус гепатиту G.  
D    Вірус гепатиту Е..  
E    НВs- антиген.  


     11
    Врач-бактериолог выделил у больного ребенка возбудителя дизентерии Флекснера -–тип
     2, Зонне – тип I и этеропатогенную кишечную палочку – 055/В5. Как называется такой 
    тип инфекции у данного ребенка?
A    *Смешанная инфекция  
B    Вторичная инфекция  
C    Носительство патогенных бактерий  
D    Суперинфекция  
E    Реинфекция  


     12
    При бактериологическом исследовании материала от больного с подозрением на 
    хроническую гонорею, роста микроорганизмов на специальных питательных средах не 
    обнаружено. Какие методы диагностики следует применить чтобы подтвердить или 
    опровергнуть диагноз хронической гонореи?  
A    *Поставить РСК, аллергическую кожную пробу с гонококковым аллергеном  
B    Определить титр антител в сыворотки крови больного, используя РПГА  
C    Биологический метод  
D    Иммунную электронную микроскопию  
E    Повторить посев исследуемого материала на дифференциально-диагностические 
    среды  


     13
    В больницу поступил ребенок с диагнозом дифтерия. Какими препаратами для 
    специфической терапии Вы воспользуетесь?  
A    *Противодифтерийной антитоксической сывороткой, антибиотиками  
B    Дифтерийным анатоксином, антибиотиками  
C    Вакциной “Кодивак”, сульфаниламидами  
D    Дифтерийными вакцинами: АКДС, АДС, АД  
E    Дифтерийным бактериофагом  


     14
    При первичном посеве воды на  1\% пептонную воду, через 6  часов на поверхности 
    среды обнаружен рост- нежная пленка. Для возбудителя какого заболевания характерны 
    такие культуральные свойства?  
A    * Возбудителя холеры  
B    Возбудителя чумы  
C    Возбудителя туберкулеза  
D    Возбудителя дизентерии  
E    Возбудителя псевдотуберкулеза  


     15
    В мазке приготовленном из мокроты больного туберкулезом микобактерии (БК) не 
    обнаружены. Можно ли повысить вероятность бактериоскопического oбнаружения 
    возбудителя в мокроте? Если да, то какими методами.  
A    * Методами обогащения исследуемого материала (цетрифугированием флотацией)  
B    Биологическим методом  
C    Посевом материала в среды обогащения  
D    Методом иммуноферментного анализа  
E    Серологическими методами  


     16
    В городскую инфекционную больницу поступил пациент с симптомами, позволившими 
    врачу поставить предварительный диагноз: туляремия. Какой из ниже перечисленных 
    методов является наиболее ранним методом  диагностики и наиболее применим в 
    обычных клинических условиях?  
A    *Аллергологический  
B    Биологический  
C    Серологический  
D    РИФ (экспресс-метод)  
E    Бактериологический  


     17
    После исследования биоптата, взятого у больного при эзофагогастрозуоденоскопии, 
    был поставлен бактериологический диагноз: хеликобактериоз. Какая из особенностей 
    бактерий, выделенных у данного больного, была обязательно учтена при 
    культивировании?  
A    *Микроаэрофильность  
B    Наличие фермента уреазы  
C    Колонизация клеток гастрального типа  
D    Отсутствие спор и капсул  
E    Наличие шести полярных жгутиков  


     18
    При бактериологічному дослідженні фекалій жінки 38 років, яка 1,5 років тому перенесла 
    черевний тиф, було виявлено Salmonella typhi у кількості 102/г. Як найбільш точно 
    охарактеризувати стан обстеженої жінки?  
A    * Бактерионосійство  
B    Дисбактериоз  
C    Реінфекція  
D    Суперінфекція  
E    Рецидив  


     19
    Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, доки в 
    організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як найбільш правильно назвати такий вид 
    імунітету?  
A    * Нестерильний  
B    Гуморальний  
C    Типоспецифічний  
D    Природжений  
E    Перехресний  


     20
    У чоловіка 36 років з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду 
    сечі. При мікроскопії знайдено кислотостійкі бактерії, але за методом Прайса 
    корд-фактор не виявлений. Яке дослідження дозволить найбільш надійно підтвердити 
    або спростувати попередній діагноз?  
A    * Зараження лабораторних тварин  
B    Вивчення токсигенності  
C    Фаготипування виділеної культури  
D    Серологічна ідентифікація збудника  
E    Шкірна алергічна проба  


     21
    При бактеріоскопічному дослідженні носоглоткового слизу дитини 2,5 років, хворої на 
    назофарінгіт, виявлені Гр- диплококи, схожі за формою на кавові зерна. Які органи дитини
     найбільш імовірно будуть уражені, якщо ці мікроорганізми проникнуть у кров?  
A    * Оболонки мозку  
B    Серцеві клапани  
C    Ниркові гломерули  
D    Статево-сечові шляхи  
E    Лімфатичні вузли  


     22
    У хлопчика 12 років після перенесеної ангіни розвинулося ревматичне ураження серця. 
    Кожна наступна стрептококова інфекція погіршує стан хворого. Який препарат доцільно 
    використати для профілактики ускладнень?  
A    * Пеніцилін  
B    Стрептококовий анатоксин  
C    Стрептококовий бактеріофаг  
D    Донорський гама-глобулін  
E    Аутовакцина  


     23
    У чоловіка 40 років ушкоджені міжпальцеві проміжки на ногах: шкіра мокне, 
    відшаровується, з‘явилися тріщини. При посіві зішкрябу шкіри на середовище Сабуро 
    виросли пухнасті колонії, білі зверху та зеленувато-жовті внизу. У мазках з верхньої 
    частини колоній видно конідії  у вигляді “дубинок” з 1-5 клітинами. Які ще органи найбільш
     імовірно може уразити цей збудник?  
A    * Нігті
B    Волосся  
C    Підшкірна клітковина  
D    Лімфатичні судини  
E    Слизова статевих шляхів  


     24
    У зв‘язку з тим, що наближається епідемія грипу, районний епідеміолог складає заявку на
     профілактичні препарати. Який з них сприятиме формуванню активного специфічного 
    імунітету та є найменш реактогенним?  
A    * Субодинична вакцина  
B    Жива вакцина  
C    Вбита вакцина  
D    Донорський гама- глобулін  
E    Лейкоцитарний інтерферон  


     25
    У хлопчика 6 років помірне помірне підвищення температури, привушні залози збільшені. 
    Зі слини хворого було виділено вірус, який розмножується у курячих ембріонах та 
    тканинних культурах, має гемаглютинуючі властивості та викликає утворення симпластів 
    у культурі клітин. Які ще органи найбільш імовірно можуть бути уражені в наслідок 
    інфекції, викликаної цим вірусом?  
A    * Статеві залози  
B    Печінка  
C    Легені  
D    Глоткові мигдалини  
E    Головний мозок  


     26
    У хворої дитини з явищами гнійного керато-кон'юнктивіту лікар-офтальмолог запідозрив 
    бленорею (гонорейний кон'юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід 
    скористатися для підтвердження діагнозу?  
A    * Мікроскопічним та бактеріологічним  
B    Серологічним та алергічним  
C    Біологічним та методом фагодіагностики  
D    Біологічним та алергічним  
E    Мікроскопічним та серологічним  


     27
    Хворій назо-фарингітом дитині лікар поставив діагноз "менінгококовий назо-фарингіт". 
    Який метод лабораторної діагностики найбільш раціональний для підтвердження 
    діагнозу?  
A    * Бактеріологічний  
B    Біологічний  
C    Серологічний  
D    Мікроскопічний  
E    Алергічний  


     28
    Від хворої дитини на церебро-спінальний менінгіт отримано спинномозкову рідину 
    мутного характеру, яка вміщує велику кількість лейкоцитів. Якою із серологічних реакцій 
    слід скористатися для експрес-діагностики захворювання?  
A    * Реакцією преципітації  
B    Реакцією аглютинації  
C    Реакцією зв'язування коиплементу  
D    Реакцією гемаглютинації  
E    Реакцією нейтралізації  


     29
    Із рото-глотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт виділили культуру кокових 
    бактерій. У мазках вони розташовувалися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути 
    бактерії?   
A    * Стрептококи  
B    Стафілококи  
C    Ешерихії  
D    Клостридії  
E    Вібріони  


     30
    Від хворого з діагнозом дизентерія було виділено шигелу зі здатністю продукувати 
    екзотоксин. Про який вид шигел йде мова?  
A    * Шигела дизентерії  
B    Шигкла Зоне  
C    Шигела Флекснера  
D    Шигела Бойда  
E    Шигела Нью-Кастла  


     31
    У мазках, як. були виготовлені з харкотиня хворого на туберкульоз легень мікобактерій не
     виявлено. Яким методом можна підвищити імовірність виявлення мікобактерій в харкотині?  
A    * Гомогенізації і флотації  
B    Прайса і Школьнікової  
C    Темнопільна мікроскопія  
D    Мікроскопія препаратів, пофарбованих за Циль-Нільсеном  
E    Мікроскопія нативних мікропрепартів  


     32
    При мікроскопічному дослідженні нативного препарату з випорожнень хворого, які мають 
    кров'яно-слизистий характер виявлені мікроорганізми округлої форми, в цитоплазмі яких 
    містяться еритроцити, а також цисти дрібних розмірів з 4 ядрами. Про який збудник йде мова?  
A    * Entamoeba hystolitica  
B    Entamoeba coli  
C    Lamblia intestinalis  
D    Trichomonas intestinalis  
E    Leichmania donovani  


     33
    З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному годуванні, 
    виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна 
    поставити?  
A    *Колі-ентерит
B    Гастро-ентерит  
C    Холероподібне захворювання  
D    Харчове отруєння  
E    Дизентерієподібне захворювання  


     34
    Хворому на туберкульоз, в акнамнезі якого була відкрита легенева форма захворювання, 
    проведено мікроскопічне дослідження мокротиння, з метою виявлення збудника. Який 
    метод забарвлення доцільно використати при цьому?  
A    *Метод Ціля-Нільсена  
B    Метод Грама  
C    Метод Буррі-Гінса  
D    Метод Романовського-Гімза  
E    Метод Нейссера  


     35
    У дитини 4 років спостерігаються клінічні ознаки коклюшу. З метою серологічної 
    діагностики була поставлена розгорнута реакція з коклюшним та паракоклюшним 
    діагностикумами. На дні пробірок, до яких було внесено  діагностикум з Bordetella 
    parapertussis, утворився зернистий осад. Які антитіла виявила ця реакція?  
A    * Аглютиніни  
B    Преципітини  
C    Опсоніни  
D    Бактеріолізіни  
E    Антитоксини  


     36
    До інфекційного відділення госпіталізовано хворого зі скаргами на багаторазовий пронос 
    та блювоту, біль у м'язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар виставив 
    попередній діагноз "холера". Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес
     діагнозу?   
A    * Пряма і непряма РІФ  
B    РА  
C    Бактеріологічним методом  
D    Серологічним методом  
E    Біологчним методом  


     37
    Під час хірургічної операції пацієнту проведено переливання крові. На антигени якого 
    збудника необхідно перевірити цю кров ?
A    *Віруса гепатиту В.
B    Віруса гепатиту А.
C    Вірус гепатиту Е.
D    Ентеровірусів.
E    Аденовірусів.


     38
    Через декілька хвилин після введення препарату хворому правцем з'явилася задишка, 
    частий пульс, впав артеріальний тиск. Який препарат міг бути найбільш імовірною 
    причиною виниклого ускладнення?
A    *Антитоксична сироватка
B    Сульфаниламид  
C    Антибіотик  
D    Анатоксин  
E    Донорський гама- глобулін  


     39
    Хворому після вживання інфікованого продукту необхідно провести екстренну 
    профілактику (ботулізму). Вкажіть, якіий з перелічених препаратів слід використати ?
A    *Полівалентна антитоксична сироватка.
B    Інтерферон.
C    Моновалентна антитоксична сироватка.
D    Анатоксин.
E    Плацентарний гама-глобулін.


     40
    В детском саду после употребления в пищу творога у детей возникло заболевание, 
    характеризующееся острым началом, тошнотой, рвотой, поносом. При микроскопии 
    мазков, приготовленных из творога и рвотных мас обнаружены грамположительные 
    микроорганизмы, располагающиеся в мазках в виде скоплений, напоминающих гроздья 
    винограда. Какими будут Ваши последующие действия по установлению этиологии этой 
    вспышки пищевой интоксикации ?
A    *Дополнительно провести бактериологический метод исследования.
B    Сделать заключение о том, что причиной заболеваний стал стафилококк.
C    Дополнительно поставить аллергическую пробу.
D    Дополнительно определить антитела в сыворотке крови.
E    Дополнительно определить фаготип стафилококка.


     41
    На спецiальному живильному середовищi, пiсля посiву  видiлень гною з уретри ,виросли 
    нiжнi голубоватi колонiї. При мiкроскопiї препаратiв з них виявленi грамнегативнi 
    бобовиднi диплококи. Збудником якої хвороби вони являються?
A    *Гонореї
B    Хламiдiозу
C    Сифiлiсу
D    Туляремiї
E    Мелiоїдозу


     42
    До  iнфекцiйної лiкарнi поступила дитина з пiдозрою на колiентерит. З випорожнень 
    виділено кишкову паличку. Як встановити належнiсть   палички до патогенних варіантів?
A    *У реакцiї аглютинацiї з О сироватками
B    На пiдставi бiохiмiчних властивостей
C    Шляхом фаготипування
D    Мікроскопію забарвлених мазків
E    За характером росту на середовищi Ендо


     43
    Хворий з підозрою на черевний тиф поступив в інфекційну лікарню на 3-й день 
    захворювання.   Який метод мікробіологічної  діагностики слід використати ?
A    *Виділення гемокультури.
B    Виділення копрокультури.
C    Виділення урінокультури.
D    Виділення збудника з ліквора.
E    Виділення білікультури.


     44
    У вагітної жінки  діагностований бактеріаль-ний дісбактеріоз пихви. Який препарат є 
    препаратом вибору в даному випадку?
A     *Еубіотик.
B    Антибіотик.
C    Інтерферон.
D    Бактеріофаг.
E    Полівітаміни.


     45
    При микроскопии мазка, приготовленного из исследуемого материала от больного 
    ребенка с подозрением на дифтерию и окрашенного по Нейссеру, обнаружены палочки 
    светло-коричневого цвета с темно-синими включениями на концах. Какой структурный 
    элемент микробной клетки выявлен в этом случае?
A    *Зерна волютина.
B    Споры.  
C    Капсула.  
D    Жгутики.  
E    Ядерная субстанция.  


     46
    При бактериологическом исследовании гноя из послеоперационной раны выделены 
    микроорганизмы, которые дали рост на сахарно-кровяном агаре через 7-10 дней в 
    анаэробных условиях: колонии S-формы, блестящие, черного цвета с неприятным 
    запахом. При микроскопии обнаружены полиморфные грам-отрицательные палочки. 
    Какие микроорганизмы могли вызвать этот нагноительный процесс?
A    *Бактероиды.
B    Клостридии.  
C    Фузобактерии.  
D    Вейлонеллы.  
E    Кишечная палочка.  


     47
    Обследуя больного ребенка, у которого отмечалось повышени температуры до 38$^0$С,
     боли в горле при глотании, одутловатость лица, адинамия, грязно-белые пленки на 
    миндалинах, врач заподозрил дифтерию. Какими микробиологическими методами 
    можно подтвердить предполагаемый диагноз?
A    *Микроскопическим + бактериологическим.  
B    Микроскопическим + аллергологическим.  
C    Микроскопическим + серологическим.  
D    Аллергологическим + серологическим.  
E    Биологическим + серологическим.  


     48
    У студента мединститута, госпитализированного в инфекционное отделение, на 2-е 
    сутки заболевания подозревают инфекционный мононуклеоз. Какой результат 
    лабораторного обследования может подтвердить диагноз у данного студента в день 
    госпитализации?  
A    *Выявление Ig M-антител к вирусу Эпштейн-Барр.  
B    Выявление Ig M-антител к вирусу простого герпеса.  
C    Выявление 4-х кратного нарастания антител к вирусу Эпштейн-Барр.  
D    Изоляция (выделение) вируса герпеса.  
E    Обнаружение антител к цитомегало-вирусу.  


     49
    Хворому запропонували пройти бактеріологіч-ний аналіз для встановлення етіології 
    виразки шлунку. Які мікроорганізми мають намір виявити?      
A    *Гелікобактер
B    Лістерії  
C    Лептоспіри  
D    Сальмонелу  
E    Шигелу  


     50
    У  хворого  на  протязi  10  днiв  має  мiсце  пiдвищена  температура,  приступи  
    характерного  кашлю. Лiкар  назначив  посiв  слизу  з  носоглотки  на  середовище  КУА.  
    Який  мiкроорганiзм  передбачається  виявити?     
A    * Палочку  коклюшу
B    Палочку  iнфлюенцiї  
C    Лiстерiю  
D    Стафiлокок  
E    Клебсiєлу  


     51
    В  дитячому  садку  проведенi  плановi  щеплення  вакциною  проти  кору.  Яким  методом
      можна  перевiрити  формування  пiслявакцинального  iмунiтету?
A    *Серологiчним
B    Вiрусологiчним  
C    Бактерiологiчним  
D    Бактерiоскопiчним  
E    Алергiчним  


     52
    В бактерiологiчну лабораторiю з вогнища харчового отруєння доставлена в'ялена риба, 
    при дослiдженнi якої на середовищі Кiтта-Тароцi бактерiолог виявив мiкроорганiзми 
    подiбнi до “тенiсної ракетки”. Збудником якоi хвороби вони могли бути?
A    *Ботулiзму
B    Сальмонельозу  
C    Дизентерiї  
D    Стафілококової токсикоінфекції
E    Черевного тифу    


     53
    При ідентифікації збудника харчовий токсикоінфекції з'ясувалося, що за своїми 
    біохімічними властивостями він відноситься до роду Salmonella. Яка ознака збудника 
    дозволить найбільш точно встановити його видову приналежність?
A    *Антигенна структура
B    Фаготип  
C    Культуральні властивості
D    Патогенність для лабораторних тварин
E    Морфо-тинкторіальні властивості


     54
    Студенту заборонено бути донором, бо у нього виявлено маркер, що вказує на 
    інфікованість  одним із вірусів гепатиту. Який маркер був виявлений?
A    * НВs-АГ  
B    ВНs-АТ  
C    НВс - АГ  
D    НВс-АТ  
E    НВе - АГ  


     55
    У патогенезі холери значну роль відіграють екзо- і ендотоксини, ферменти агресії. 
    Основним синдромом цієї хвороби є дегідратація.  Виберіть, які з перерахованих 
    птогенетичних впливів є основною  причиною зневоднення.  
A    *Активація аденілатциклази
B    Відщеплення нейрамінової  кислоти  
C    Деструкція гіалуронової кислоти  
D    Дефект фосфоліпідів мембран  
E    Деструкція муцину  


     56
    У мазку слизу з мигдалин у хворого на ангіну знайдено кулястої форми мікро-організми, 
    розташованъ короткими ланцюжками.         Який з перелічених мікроорганізмів знайдено в 
    мазках з мигдалин?  
A    *Стрептококи  
B    Стафілококи  
C    Мікрококи  
D    Диплококи  
E    Тетракоки  


     57
    При проведені медичного обстеження учнів була поставлена проба Манту. Наявністю 
    яких  із перелічених специфічних чинників зумовлена позитивна реакція?
A    *Т-лімфоцити
B    В-лімфоцити  
C    Антитіла  
D    Еритроцити  
E    Лейкоцити  


     58
    Укажите возбудителя инфекции, который может поражать слизистые, вызывать 
    воспаление внутренних органов, сепсис, образование сине-зеленого гноя, как правило, 
    устойчив к большинству антибиотиков:  
A    *Pseudomonas aeruginosa
B    Proteus vulgaris  
C    Staphylococcus aureus  
D    Streptococcus mutants  
E    Escherichia coli  


     59
    После лабораторного обследования больного с часто рецидивирующими вирусными, 
    бактериальными и грибковыми оппортунистическими инфекциями поставлен диагноз 
    "ВИЧ-инфекция". Результаты какого исследования позволили поставить такой диагноз?
A    *Иммуноферментный анализ.
B    Реакция связывания комплемента.
C    Реакция преципитации в геле.
D    Реакция торможения гемагглютинации.
E    Реакция пассивной гемагглютинации.


     60
    При бактериологическом исследовании рвотных масс больных выделены 
    грам-отрицательные палочки средних размеров с закругленными концами, подвижные, 
    агглютинирующие с сальмонеллезной О-сывороткой группы В. Идентичные 
    микроорганизмы обнаружены в мясном салате, который накануне употребляли все 
    заболевшие. О возбудителях какого заболевания можно думать в данном случае?
A    *Сальмонеллы - возбудители острого гастроэнтерита.
B    Сальмонеллы - возбудители брюшного тифа.
C    Сальмонеллы - возбудители паратифа А.
D    Эшерихии - возбудители пищевой токсикоинфекции.
E    Протеи - возбудители пищевой токсикоинфекции.


     61
    Из кала и рвотных масс от больного с подозрением на холеру были выделены культуры 
    вибрионов. Проведение какой реакции  позволит определить вид микроба, вызвавшего 
    это заболевание?
A    *Агглютинации с сыворотками, содержащими  О-антитела.
B    Агглютинации с сыворотками, содержащими Н-антитела.
C    Пассивной гемагглютинации с эритроцитарным антигенным диагностикумом.
D    Агглютинации Видаля.
E    Преципитации.


     62
    Из гнойной раны больного выделен патогенный стафилококк и определена 
    чувствительность его к антибиотикам: пенициллин - зона задержки роста 8 мм; 
    оксациллин - 9 мм; ампициллин - 10 мм; гентамицин - 22 мм; линкомицин - 11 мм. Какой 
    антибиотик необходимо  выбрать для лечения больного?
A    *Гентамицин
B    Оксациллин
C    Ампициллин
D    Пенициллин
E    Линкомицин


     63
    В лабораторiї була визначена чутливість стафiлокока до антибіотиків i отримані наступні 
    результати дослідження - діаметр зон затримки росту дорівнює: пенiцилiн - 8 мм, 
    оксацилiн - 8 мм, ампiцилiн - 25 мм, гентамiцин - 22 мм. Який метод дослідження був 
    використаний?
A    *Метод паперових дисків
B    Метод серійних розведень
C    Біохімічний
D    Бактерiоскопiчний
E    Біометричний


     64
    При мікроскопії  харкотиння хворого з попереднім діагнозом "гостра пневмонія" виявлено 
    хаотично розташовані мікроорганізми овоїдної форми довжиною до 2 мкм, інтенсивніше 
    забарвлені на полюсах. Який найбільш імовірний діагноз можна встановити на підставі 
    отриманих даних?
A    *Легенева форма чуми
B    Пневмококова пневмонія
C    Стафілококова пневмонія
D    Клебсієльозна пневмонія
E    Дифтерія


     65
    У приймальному відділенні лікарні відбирають матеріал для бактеріологічного 
    дослідження. З якою метою слід взяти матеріал у хворого з гнійним ураженням глибоких 
    тканин нижньої кінцівки?
A    *Для встановлення етіології гнійного процесу і визначення чутливості до антибіотиків
B    Для виявлення патогенного стафілокока і визначення антибіотикограми
C    Для виявлення збудника, щоб попередити внутрішньолікарняне інфікування
D    Для підтвердження анаеробної інфекції
E    Для виявлення токсичності  збудника


     66
    Для оцінки придатності води для пиття проведено бактеріологічне дослідження.  Який 
    показник характеризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що знаходяться в 1 л води?
A    *Колі-індекс
B    Колі-титр
C    Титр колі-фага
D    Перфрінгенс-титр
E    Мікробне число


     67
    При вірусоскопії клітинного моношару, зараженого інфекційним матеріалом, 
    лікар-лаборант поставив діагноз - респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція. Які зміни 
    викликає цей вірус у культурі клітин?
A    *Утворення багатоядерних клітин
B    Круглоклітинна дегенерація
C    Тотальна деструкція клітинного моношару
D    Наявність тілець Бабеша-Негрі
E    Відшарування моношару


     68
    При бактеріологічному дослідженні випорожнень чотиримісячної дитини з симптомами 
    гострої кишкової інфекції на середовищі Ендо виросли у великій кількості червоні колонії. 
    Які це можуть бути мікроорганізми?
A    *Ешерихії
B    Сальмонели
C    Стафілококи
D    Стрептококи
E    Шигели


     69
    У дитини, що одужує після кору, развинулася пневмонія, викликана умовно-патогенними 
    бактеріями. Яка найбільш імовірна форма цієї інфекції?
A    *Вторинна інфекція
B    Реінфекція  
C    Суперінфекція  
D    Персистуюча інфекція  
E    Госпітальна інфекція  


     70
    До лікаря-інфекціоніста на прийом прийшов хворий зі скаргами на пропасницю, яка 
    триває три дні, загальну слабість, безсоння, погіршення апетиту. Лікар запідозрив 
    черевний тиф. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити для 
    підтвердження діагнозу?
A    *Виділення гемокультури
B    Виділення копрокультури  
C    Виділення уринокультури  
D    Виділення білікультури  
E    Виділення  мієлокультури  


     71
    У хлопчика 7 років - холероподібне захворювання  (блювота, профузна діарея). При посіві
     фекалій хворого на середовище Ендо виросли однотипні колонії: малинового кольору, з 
    металевим блиском. Який мікроорганізм є найбільш імовірним збудником захворювання?      
A    * ентеротоксигенна Escherichia coli  
B    Salmonella enteritidis  
C    Yersinia enterocolitica  
D    Shigella sonnei  
E    НАГ-вібріон  


     72
    У лікарні вирішено проводити контроль якості стерилізації інструменту в автоклаві за 
    допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми найбільш доцільно використати як 
    тест - культури?  
A    * Спорові  
B    Капсульні  
C    Кислотоупорні  
D    Патогенні  
E    Термофільні  


     73
    З носоглотки дитини 5 років виділено мікроорганізм, який за морфологічними та 
    біохімічними ознаками ідентичний Corynebacterium diphtheriae, але не утворює 
    екзотоксин. У результаті якого процесу цей мікроорганізм може стати токсигенним?  
A    * Фагова конверсія  
B    Культивування на телурітовому середовищі  
C    Пасаж через організм чутливих тварин  
D    Вирощування у присутності антитоксичної сироватки  
E    Хромосомна мутація  


     74
    Для серологічної діагностики черевнотифозного бактеріоносійства було використано 
    діагностикум, що являє собою оброблені таніном еритроцити барана, на яких 
    адсорбований Vi-антиген Salmonella typhi. В якій реакції буде застосовано цей діагностикум?  
A    * РПГА  
B    РГГА  
C    РГА  
D    РП  
E    РЗК  


     75
    У хворого діагностовано набутий дефект імунної системи – порушення активації системи 
    комплементу за класичним шляхом на фоні достатнього вмісту компонентів системи. 
    Запідозрено наявність дефекту антитілоутворення. Зменшення вмісту в організмі яких 
    антитіл можна очікувати в першу чергу?  
A    *Ig M, IgG  
B    Ig A, IgG   
C    Ig D, IgG  
D    Ig E, IgG  
E    Ig M, Ig А   


     76
    При оформлении ребенка в школу для решения вопроса о необходимости ревакцинации 
    поставлена проба Манту, которая оказалась отрицательной. О чем свидетельствует 
    данный результат пробы?  
A    *Об отсутствии клеточного иммунитета к туберкулезу  
B    О наличии клеточного иммунитета к туберкулезу  
C    Об отсутствии антител туберкулезным бактериям  
D    Об отсутствии антитоксического иммунитета иммунитета к туберкулезу  
E    О наличии антител к туберкулезным бактериям  


     77
    При обследовании донора, длительно не сдававшего кровь,  методом ИФА выявлены 
    анти-НBS  антитела. О чем свидетельствует в данном случае положительный результат ИФА?  
A    *Перенесенном гепатите В  
B    Остром гепатите В  
C    Остром гепатите С  
D    Хроническом гепатите В  
E    Хроническом гепатите С  


     78
    При микроскопии волоса взятого от больного из пораженных участков обнаружены 
    обрывки мицелия  гриба, споры, пузырьки воздуха и капельки жира. Для возбудителей 
    какого грибкового заболевания характерна такая микроскопическая картина волоса?  
A    * Фавуса  
B    Микроспории  
C    Трихофитии  
D    Эпидермофитии  
E    Споротрихоза  


     79
    Для определения уровня противодифтерийного иммунитета у ребенка решено было 
    поставить реакцию пассивной  гемагглютинации. Чем необходимо сенсибилизировать 
    эритроциты, чтобы решить поставленную задачу?  
A    *Дифтерийным анатоксином  
B    Дифтерийным антитоксином  
C    Антигенами дифтерийной палочки  
D    Противодифтерийной сывороткой  
E    Гемолитической сывороткой  


     80
    При изучении мокроты, взятой у больного с подозрением на туберкулез, приготовили 
    препарат и окрасили его по Цилю-Нильсену. Какова микроскопическая картина при 
    подтверждении предполагаемого диагноза?  
A    *Тонкие бактерии красного цвета   
B    Микроорганизмы с ядром рубиново-красного цвета и голубой цитоплазмой  
C    Красного цвета овоидные бактерии биполярно окрашенные 
D    Палочковидные микробы в виде цепочек, фиолетового цвета  
E    Кокковидные микроорганизмы красного цвета   

Категорія: Мікробіологія | Додав: АДМІН | Теги: мікробіологія
Переглядів: 1076 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0