medbr.at.ua медицина
Дитяча хірургія
Дата: 13.09.2017
Автор: АДМІН
Дитяча хірургія
22 1 ​У дитини 2,5 років, що лікується у соматичному відділенні з приводу лівобічної ​вогнищевої зливної пневмонії раптово погіршився стан, посилилась задуха, ​появилися стогнуче дихання, ціаноз і тахікардія. Перкуторно виявлено тимпаніт зліва ​нижче кута лопатки, притуплення дихання над лівою легенею не вислуховується. Яке ​дослідження необхідно терміново виконати? A​* Оглядова рентгенографія органів грудної клітки B​Термографія C​УЗД грудної клітки D​ФГДС E​ЕКГ ​2 ​7-ми річну дитину госпіталізовано до клініки з переломом верхньої щелепи після ​автокатастрофи. Непритомніючи, дитина блювала. Через 2 години опритомніла, ​відповідала на запитання, а через 4 години розвинувся сопор. Об-но: Ps- 180/хв., ​судомні скорочення лівих кінцівок, анізокорія. Який основний діагноз? A​*Епідуральна гематома B​Струс головного мозку C​Забій головного мозку D​Перелом основи черепа E​Дислокаційний синдром 3 ​У двох близнюків шісти місяців одночасно піднялася температура тіла ввечері до ​39,2?С. З метою лікування мати натерла дітей горілкою та закутала у ватні ковдри. ​Зранку була констатована смерть близнюків. При дослідженні трупів: набряк ​головного мозку, повнокрів’я внутрішніх органів. Можлива причина смерті? A​* Тепловий удар B​Синдром раптової смерті C​Гостра пневмонія D​ОРЗ E​Причину смерті визначити не можливо 4 ​У дитини 2-х років, яка знаходиться на лікуванні в дитячому відділенні з приводу ​гострої пневмонії, різко погіршився загальний стан: дитина неспокійна, виявляється ​задишка, ЧДР- 50/хв., Ps- 130/хв. При перкусії: зміщення межистіння вліво, праворуч - ​притуплення перкуторного звуку до 5 ребра, вище - з коробковим відтінком; при ​аускультації - дихання праворуч різко послаблене. Який найбільш вірогідний діагноз? ​ A​*Напружений правобічний піопневмоторакс B​Ателектаз лівої легені C​Гостра емфізема межистіння D​Правобічна пневмонія E​Гострий перикардит 5 ​Пацієнт Г, 14 років, захворів гостро, коли визначалися висока лихоманка, різкий біль у ​ правої гомільці. При повторному дослідженні через два тижні на рентгенограмі у ​проекції середньої третини діафізу великої гомілкової кістки визначаються ділянки ​просвітлення (деструктивні осередкі) із нерівними контурами. Впродовж межі кістки на ​ відстані 1-2 мм від її поверхні з.являється вузька смужка затемнення (периостит). Про ​ що свідчить рентгенівська картина? A​*Остеомієліт правої гомілки B​Туберкульоз правої гомілки C​Сіфіліс правої гомілки D​Кісткова киста E​Травма правої гомілки ​6 ​У новонародженого хлопчика на третьому тижні життя протягом тижня ​спостерігається блювання фонтаном кислого запаху, без домішків жовчі, видима ​перистальтика в епігастрії, втрата ваги, закрепи. Апетит збережений. Яка патологія ​найбільш вірогідно відповідає даній клінічній картині? A​Вроджений пілоростеноз B​Пілороспазм C​Пухлина шлунку D​Аберантна судина E​Внутрішня мембрана 7 ​У дитини 3 років з моменту народження спостерігається затримка випорожнення, ​кожні 3 - 4 дні мати робить клізми. Хлопчик відстає від своїх однолітків у фізичному ​розвиткові. Відмічається блідість шкіряних покривів, здуття живота. Яке захворювання ​у дитини слід припустити? A​ Хвороба Гіршпрунга B​Копростаз C​Глистна інвазія D​Перитоніт E​Пухлина кишківника 8 ​Мати 1-місячної дівчинки помітила асиметрію складок на стегні дитини. Об’єктивно: ​вкорочення лівої кінцівки, невелика зовнішня ротація, обмежене розведення ніг, ​зігнутих в кульшових суглобах. Встановлено діагноз: дисплазія лівого кульшового ​суглобу. Який лікувальний засіб доцільно застосувати? A​ Стремена Павліка, відводящі шини B​Оперативне вправлення вивиху C​Закрите вправлення вивиху та фіксація в гіпсовій пов’язці D​Скелетний витяг стегна E​Оперативне лікування після 2 років ​9 ​Дитинi 1,5 мiсяцi. Мати скаржиться на щоденне нечасте блювання зразу пiсля ​годування, “фонтаном”. Об'єм блюватних мас завжди бiльший вiд спожитої їжi. Хворiє ​з 2-тижневого вiку. Дитина в'яла, шкiра блiда, збирається в складки, якi повiльно ​розправляються. Дефiцит маси тiла 24%. Чiткий симптом “пiскового годинника”. ​Закрепи. Сечi мало. Який дiагноз є найiмовiрнiшим? A​Пiлоростеноз B​Пiлороспазм C​Гiпервiтамiноз Д D​Адреногенiтальний синдром E​Кардiостеноз 10 ​У новорожденного в роддоме отмечались приступ кашля после приема пищи. ​Выписан на 18 сутки в связи с перенесенной пневмонией. В течение 1,5 месяцев ​дважды перенес пневмонию. Периодически отмечаются приступы кашля после ​приема пищи, особенно на левом боку. Объективно: гипотрофия ІІ ст.; единичные ​влажные хрипы, одышка. Стул и диурез не нарушены. Каков наиболее вероятный ​диагноз? A​ Трахео-пищеводный свищ B​Муковисцедоз C​Постгипоксическая энцефалопатия D​Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы E​Трахеобронхомаляция 11 ​У ребенка 3,5 лет диагностирована двусторонняя вирусно бактериальная ​пневмония. Последние 4 дня состояние ухудшилось. Наросли одышка и бледность, ​фебрильная температура. Отказывается от пищи. Объективно: правая половина ​грудной клетки выбухает, межреберные промежутки сглажены. Перкуторно справа - ​тупой звук, дыхание не прослушивается. Границы сердца смещены влево. В крови ​гиперлейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг, токсическая зернистость лейкоцитов. Каков ​наиболее вероятный диагноз? A​ Двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония пиоторакс справа B​Релаксация правого купола диафрагмы C​Туберкулез легких, правосторнний плеврит D​Ателектаз правого легкого E​Опухоль правого легкого 12 ​Ребенок 5 лет получает комплексную терапию по поводу двусторонней ​вирусно-бактериальной пневмонии. На последней рентгенограмме наряду с ​уменьшением инфильтрации легочных полей отмечено появление мелких полостей, ​содержащих жидкость. Во время еды ребенок закашлялся, стал резко беспокойным, ​наросла одышка. Объективно: цианоз слизистых, выбухание левой половины грудной ​ клетки. Перкуторно слева у верхушки легкого - тимпанит, от ІІІ ребра книзу - ​притупление, дыхание не прослушивается. Границы сердца смещены вправо. Каков ​наиболее вероятный диагноз? A​Двусторонняя вирусно-бакткериальная пневмония пиопневмоторакс слева B​Инородное тело левого бронха C​Ущемленная диафрагмальная грыжа слева D​Напряженная киста левого легкого E​Лобарная эмфизема слева 13 ​У учащегося ПТУ обнаружена асимметрия лопаток, треугольник талии меньше ​выражен слева, слева на спине имеется мышечный валик, угол искривления дуги ​позвоночника – 20°, искривление частично исчезает при активном выпрямлении ​спины. Диагноз? A​ Сколиоз I-II степени B​Сутуловатая осанка C​Кифотическая осанка D​Лордотическая осанка E​Сколиоз III-IV степени ​14 ​Снимая с трехлетней девочки свитер, мать резко потянула ее за кисть, после чего ​ребенок заплакал от боли. Указывает на болезненность в области локтевого ​сустава. При попытках активных и пассивных супинационных движений девочка ​проявляет беспокойство. Какое повреждение у ребенка наиболее вероятно? A​ Подвывих головки лучевой кости B​Вывих предплечья C​Травматический неврит лучевого нерва D​Растяжение сумочно-связочного аппарата локтевого сустава E​Эпифизиолиз дистального отдела плечевой кости 15 ​При осмотре девочки 10 лет врач определил, что все физиологические изгибы ее ​позвоночника едва обозначены. Вследствие слабо выраженного шейного лордоза ​голова наклонена кпереди. Какой тип спины у ребенка? A​ Плоская B​Сутулая C​Круглая D​Нормальная E​Недифференцированная 16 ​При осмотре родившегося в ягодичном предлежании новорожденного педиатр ​установил ограничение пассивного отведения правого бедра и щелчок при ​отведении, асимметрию паховых и бедренных ягодичных складок. Какой признак ​достоверно свидетельствует о наличии врожденного вывиха бедра у ребенка? A​ Щелчок при отведении бедра B​Рождение в ягодичном предлежании C​Ограничение пассивного отведения бедра D​Асимметрия паховых и бедренных кожных складок E​Достоверного признака нет 17 ​После ранее перенесенного гнойного отита мальчика 1-го года стали беспокоить ​боли в верхней трети левого бедра, повысилась температура тела до $39^oC$. ​Объективно: припухлость бедра в верхней трети и сглаженность паховой складки. ​Конечность в полусогнутом положении. Активные и пассивные движения невозможны ​ из-за резких болей. Какой наиболее вероятный диагноз? A​*Острый гематогенный остеомиелит B​Острый коксит C​Межмышечная флегмона D​Остеосаркома E​Абсцесс Броди 18 ​Ребенок 8 лет доставлен в клинику спустя 1 час после травмы живота. Общее ​состояние тяжелое. Бледен. Живот увеличен в объеме. Перкуторно на всем ​протяжении - тимпанит, печеночная тупость не определяется. Разлитая ​болезненность по всему животу, выраженное напряжение мышц брюшного пресса. ​Какой наиболее вероятный диагноз? A​ Повреждение полого органа, перитонит B​Подкапсульная гематома печени C​Разрыв поджелудочной железы, перитонит D​Разрыв печени, внутрибрюшное кровотечение E​Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря ​19 ​Девочка 12 лет заболела остро 6 часов назад, когда появились схваткообразные ​боли в животе, тошнота, многократная рвота съеденной накануне пищей. Стул и ​газы не отходили. Два месяца назад больная перенесла аппендэктомию. На ​передней брюшной стенке правее пупка контурируется опухолевидное образование ​со звуком высокого тимпанита над ним. Каков наиболее вероятный диагноз? A​ Спаечная кишечная непроходимость B​Воспалительный инфильтрат брюшной полости C​Инвагинация кишечника D​Опухоль брюшной полости E​Острый гнойный правосторонний паранефрит 20 ​У хворого після падіння з висоти другого поверху при натискуванні на крила тазу ​виявляється патологічна рухомість, симптом "прилиплої" п'ятки зліва, зовнішня ​ротація та скорочення лівої нижньої кінцівки.. Який діагноз? A​Вертикальний перелом кісток тазу (типа Мельгеня) B​Крайовий перелом крила клубової кістки C​Перелом кісток тазу типа "метелика" D​Перелом вертлюжної западини із вивихом стегна E​Перелом шийки лівого стегна ​21 ​У хворого з відкритим переломом кісток гомілки є рана величиною до 5 см в діаметрі з ​ забійними краями та дефектом шкіри. Якому способу оперативного лікування слід ​віддати перевагу? A​* Остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації B​Інтрамедулярний остеосинтез C​З'єднання пластинкою Лена або балкою Клімова D​Накістний остеосинтез пластинкою АО E​Діафіксація шпицями Кіршнера або гвинтами 22 ​У хворого перелом поперечних відростків хребців поперекового відділу (L3,L4) зліва ​внаслідок прямої травми. Яка найбільш вірна перша кваліфікована допомога? A​Знеболення в місці перелому B​Постільний режим C​Введення наркотичних засобів D​Іммобілізація корсетом. E​Електрофорез новокаїну 23 ​В приймальне відділення доставлено потерпілого з місця дорожно-транспортної ​пригоди без свідомості. АТ - 60/0 мм рт. ст., пульс - 140/хв. Обэєктивно: перелом ​стегна в середній третині. Внутрішньочеревна кровотеча. При КТ мозку – ​геморагичний забій лобної долі. Коли можна виконати остеосинтез стегна? A​Після виведення із шоку і зупинки внутрішньочеревної кровотечі B​Безпосередньо після закінчення діагностичного процесу C​Після виведення хворого із шоку, не пізніше третьої доби D​Після зупинки внутрішньочеревної кровотечі E​Після виведення хворого із шоку. ​24 ​У потерпілого непроникаюче поранення животу, яке супроводжується пошкодженням ​зачеревинно розташованих відділів товстої кишки. Які перші найбільш достовірні ​ознаки подібних пошкоджень? A​Локальне напруження черевної стінки B​Стійке падіння артеріального тиску C​Втрата свідомості D​Непроходження кишок E​Корчі ​25 ​До відділення через 8 годин після ДТП доставлено пораненого із закритою травмою ​черепа та мозку, без свідомості. Об'єктивно: анізокорія, рана у тім'яній ділянці - ​3,0х1,0см, ригідність м'язів шиї, брадикардія, пульс - 58/хв, напружений. Судомний ​синдром. Що є найголовнішим показником до негайного оперативного втручання? A​Внутрішньочерепна кровотеча B​Анізокорія C​Втрата свідомості D​Наявність ран E​Наростання судом 26 ​Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілий отримав множинні переломи ​кінцівок та кісток тазу. В анамнезі: гемофілія А. Під час обстеженням формуються ​гематоми на ушкоджених ділянках. Стан погіршується. АТ - 90/50 мм рт.ст. Вкажіть ​найбільш доцільну комбінацію інфузійних засобів для лікування пацієнта після ​застосування поліглюкіну та сольових розчинів? A​Кріопреципітат, еритроцитарна маса B​Свіжозаморожена плазма, альбумін C​Еритроцитарна маса, свіжозаморожена плазма D​Кріопреципітат, глюкоза E​Еритроцитарна маса ​27 ​У дитини 6 місяців 8 годин тому раптово виник інтенсивний переймоподібний біль в ​животі. Періоди неспокою дитини тривають 5 хв з проміжком в 15 хв. Стільця не було. ​Годину тому виникла прямокишкова кровотеча. При пальпації: живіт м”який, болючий ​у правій половині, де нечітко визначається видовжене утворення 10х4 см. При ​ректальному дослідженні - сліди крові. Який найбільш ймовірний діагноз ? A​Ілеоцекальна інвагінація B​Кишкова кровотеча C​Гострий аппендицит D​Заворот кишечника E​Гострий ентероколіт ​28 ​Після ручної репозиції і накладання гіпсової лонгети у хворого з переломами кісток ​передпліччя виник набряк кисті і пальців, біль, порушення чутливості. Якою має бути ​тактика лікаря? A​Розрізати бинт, яким фіксовано лонгету B​Призначити анальгетики і сечогінні C​Зняти гіпсову пов'язку D​Це закономірне явище, набряк самостійно зменшиться через І добу E​Повторити репозицію 29 ​Який метод лікування слід вибрати при переломі ліктьового відростка з розходженням ​ уламків ? A​*Відкрита репозиція, металоостеосинтез B​Іммобілізація гіпсовою пов'язкою C​Остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації D​Фіксація гіпсовою лонгетою E​Лікування скелетним витяганням 30 ​У приймальне відділення хірургічного стаціонару доставлено хворого з підозрою на ​розрив селезінки. Які з нижче перелічених методів дослідження дадуть найбільш ​вірогідну інформацію для підтвердження діагнозу? A​Лапароцентез B​Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини C​Пневмоперітоніум D​УЗД E​Загальний аналіз крові 31 ​Під час огляду потерпілого після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається ​ціаноз, утруднене дихання. Стан хворого тяжкий, права половина грудної клітини ​відстає в акті дихання, міжреберні проміжки розширені справа, під час перкусії ​коробковий звук, відсутнє дихання під час аускультації. Який найбільш імовірний ​діагноз? A​Клапанний пневмоторакс B​Відкритий пневмоторакс C​Пневмоперитонеум D​Гострий гнійний плевріт E​Тотальний гемоторакс справа 32 ​Хворий 17-ти років скаржиться на загальну слабкість, тризм, подьоргування м'язів ​лівої гомілки. 7 діб тому наколов стопу гвіздком. об'єктивно: на подошві рана ​0,3х0,2мм із скупим серозно-гнійним виділенням, шкіра навколо рани гіперемійована. ​Який найбільш ймовірний діагноз? A​Правець B​Флегмона C​Остеомієліт D​Інфіквана рана E​Бешиха 33 ​Хвора 17 років скаржиться на біль і набряк 2 пальця правої руки. 3 доби тому зробила ​ манікюр. Біль з'явилась на другий день. Об'єктивно: навколоногтьовий валик ​набрякший, гіперемований, нависає над ногтьовою пластинкою, болючий при ​пальпації. Який найбільш ймовірний діагноз? A​Пароніхія B​Підшкірний панарицій C​Шкірний панарицій D​Підногтьовий панарицій E​Ерізіпелоїд 34 ​У дитини 4-х років від народження 12 годин назад виникло защемлення лівобічної ​пахової грижі. Об'єктивно: дитина неспокійна, плаче, при пальпації різка болючість в ​місці защемлення, яке не вправляється в черевну порожнину. Пахове кільце ​пропальпувати неможливо. Яка найбільш оптимальна тактика лікування? A​Термінова операція B​Ручне вправлення грижі C​Комплекс консервативних заходів, розрахованих на самостійне вправлення грижі D​Вправлення грижі під наркозом E​Призначення знеболюючих 35 ​У дитини 3 років з періодичним болем у животі та піурією при УЗД виявлена ​збільшена нирка та округлої форми порожнини, сполучені з розширеною мискою. ​Права нирка не змінена. Який діагноз найбільш вірогідний? A​*Гідронефроз B​Полікістоз C​Мультикістоз D​Ехінокок E​Коралоподібний камінь нирки 36 ​У новонародженої дитини віком 2 години встановлено діагноз атрезії стравоходу. Що ​треба робити для профілактики ускладнень даного захворювання у ​передопераційний період? A​Відмовитися від годування; відсмоктування слизу з ротової порожнини B​Годування на фоні інтубації трахеї C​Годування через шлунковий зонд D​Годування дрібними порціями E​Тільки поїти 37 ​Дитина 2-х років протягом 9 місяців страждає на закрепи, здуття живота. ​На ірігограмі наявна звужена зона у дистальних відділах товстої кишки з ​воронкоподібним переходом в супростенотичне розширення. Який найбільш ​вірогідний діагноз? A​*Хвороба Гіршпрунга B​Доліхосигма C​Синдром мегаколона невідомої етіології D​Подвоєння кишківника E​Хвороба Крона 38 ​Дитина віком 2 доби народилася вагою 3200 г. В кінці 1 доби життя з’явилося ​наполегливе блювання з домішкою жовчі. Живіт не здутий, спостерігаються ​вибухання в епігастральній області, яке зникає після блювання. Випорожнення після ​клізми - світлий слиз. Сечовипускання самостійне. Рентгенологічно визначено дві чаші ​ Клойбера. Який найбільш ймовірний діагноз? A​*Вроджена висока кишкова непрохідність B​Пілоростеноз C​Атрезія стравохода D​Низька кишкова непрохідність E​Динамічна кишкова непрохідність 39 ​В дитяче хірургічне відділення госпіталізовано хлопчика віком 1 місяць, якому ​пренатально встановлено діагноз лівосторонньої пієлоектазії. На основі аналізу даних ​ інфузійно-краплинної урографії, цистографії, УЗД у дитини виявлено гідронефроз ​початкової стадії. Даних щодо вторинного пієлонефриту немає. Яка тактика ведення ​цього хворогонайбільш доцільна? A​Спостереження впродовж 6 місяців B​Термінова нефростомія C​Операція Андерсена-Хайнса D​Нема потреби у нагляді та лікуванні E​Антибактеріальна терапія 40 ​Девочка 3 лет доставлена в хирургическое отделение в тяжелом состоянии. ​Объективно: пульс - 126/мин. Т тела - 40,3 С. Нижняя конечность согнута в колене, ​несколько приведена внутрь, пассивные движения в коленном и тазобедренном ​суставе болезненны. Пальпация нижней трети левого бедра также вызывает резкое ​беспокойство больной. Гиперемии на коже нет. Регионарные лимфатические узлы не ​ увеличены. Каков наиболее вероятный диагноз? A​Острый гематогенный остеомиелит B​Туберкулез бедренной кости C​Ревматизм D​Тифозное поражение левой бедренной кости E​Остеосаркома 41 ​В травпункт обратился пациент с травмой стеклом нижней трети волярной ​поверхности предплечья. Объективно: нарушено сгибание IV и V пальцев, снижена ​чувствительность внутренней тыльной и ладонной поверхности кисти и IV пальца. ​Какой нерв травмирован? A​*Локтевой B​Лучевой C​Срединный D​Мышечно-костный E​Подмышечный 42 ​Через 3 тижні після перенесеної гострої ангіни у хворого залишаються слабкість, ​кволість, субфебрильна температура, збільшені позащелепні лімфатичні вузли. ​Мигдалики рихлі, зпаяні з дужками, в лакунах - гнійні пробки. Який найбільш ймовірний ​ діагноз? A​Хронічний тонзиліт B​Хронічній фарингіт C​Гостра лакунарна ангіна D​Паратонзиліт E​Пухлина мигдаликів 43 ​У дівчинки 3-х років виникло защемлення пахової кили. Давність защемлення -1 ​година. Який метод лікування найбільш оптимальний? A​Негайне оперативне втручання B​Ручне вправління кили C​Короткочасний наркоз D​Комплекс консервативних заходів, розрахований на самовправлення кили E​Клізма з хлоралгідратом 44 ​У хлопчика у віці 1 року виникло защемлення пахової кили. При огляді та ​промацуванні килового випину відмічається гіперемія та пастозність тканин. Який ​метод лікування найбільш оптимальний? A​Негайне оперативне втручання B​Комплекс консервативних заходів, розрахованих на самовправління кили C​Ручне вправління кили D​Негайне вправлення кили під короткочасним наркозом E​Призначення барбітуратів 45 ​Дівчинка 6 років хворіє 2 дні з підвищенням температури до 38 С. Збільшена ​білявушна ділянка, пальпація тут болюча. Шкіра напружена, у складку не береться. З ​протоку слинної залози виділяється слина з домішками гною. Який найбільш ​вірогідний діагноз? A​*Бактеріальний паротит B​Епідемічний паротит C​Абсцес привушної ділянки D​Лімфаденіт привушної ділянки E​Гострий артрит скронево-нижньощелепного суглобу 46 ​Під час грижосічення у пацієнта 12 років виявили знаходження яєчка у грижовому ​мішку. Яка грижа у хворого? A​* У хворого вродженна коса пахвинна грижа B​У хворого набута коса пахвинна грижа C​У хворого пряма пахвинна грижа D​У хворого стегнова грижа E​У хворого затульна грижа 47 ​На рентгенограмі органів грудної клітки справа на рівні 4 ребра відмічається ​інтенсивна негомогенна з нечіткими контурами тінь великих розмірів. В центрі ​вказаної тіні визначається горизонтальний рівень та просвітлення легеневої тканини ​над ним. Якому захворюванню відповідає дана рентгенологічна картина? A​* Абсцес правої легені. B​Периферичний рак. C​Туберкулома правої легені. D​Бульозна хвороба. E​Правобічний пневмоторакс. 48 ​При оглядовій рентгеноскопії і наступній рентгенографії черевної порожнини у хворого ​ визначається декілька ділянок просвітлення напівсферичної форми, розміщених над ​чіткими горизонтальними рівнями. Чим обумовлена така рентгенологічна картина? ​ A​* Кишкова непрохідність. B​Перфоративна виразка. C​Метеоризм. D​Рак товстого кишечника. E​Хвороба Прайса 49 ​У хлопчика 10 років різана рана передньої поверхні передпліччя. З рани витікає тонка ​цівка темної крові. Який метод тимчасової зупинки кровотечі слід застосувати? A​* Накласти тиснучу пов”язку B​Пальцеве притиснення плечевої артерії C​Накласти жгут вище рани D​Накласти жгут нижче рани E​Використати метод перерозгинання кінцівки 50 ​Немовля народилося вчасно. Пологи патологічні, сідницями вперед. При огляді ​немовляти: обмеження відведення правої нижньої кінцівки до $50^o$, позитивний ​симптом луску з правого боку. Асиметрія пахвинних складок. Який найбільш вірогідний ​ діагноз? A​*Вроджений вивих правого стегна B​Вроджений звих стегон C​Варусна деформація шийок стегон D​Перелом шийок стегнових кісток E​Дисплазія правого стегна 51 ​Хлопчик 5 років доставлен до лікарні з приводу вираженого утруднення дихання, яке ​з?явилося після випадкового вдоху насіння фасолі. Відразу з?явилось утруднення ​дихання, та синюшність шкіряних покровів. Об?єктивно: стан дитини надзвичайно ​важкий, дихання утруднено, поверхне, шумне. Відмічається втяження міжреберь, ​епігастральної області над І під ключичних ямок. Пульс частий зі слабим ​наповненням, шкірні покрови синюшного кольору, вогкі. Який першочерговий захіод ​слід провести? A​*Трахеотомія B​Інтубація трахеі C​Внутрішньовенне введення кортікостероїдних препаратів D​Інгаляції кисню E​- 52 ​У дитини із діагнозом стрептококова пневмонія раптово з‘явилася задишка. На ​рентгенограмі – правобічний напружений пневмоторакс. Першочерговим буде? A​*Негайна дренування плевральної порожнини. B​Переведення на ШВЛ C​Довенне введення глюкокортикоїдів D​Визначення газів крові E​Довенне введення серцевих глікозидів 53 ​Ребёнок 7-месячно возраста выписывается из хирургического стационара после ​консервативного расправления илеоцекальной инвагинации. Какие рекомендации ​должен дать врач матери по профилактике рецидива этого заболевания? A​*Строгое соблюдение режима вскармливания ребёнка. B​Профилактика простудных заболеваний. C​Наблюдение за характером стула ребёнка. D​Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. E​Закаливание ребёнка. 54 ​У хворого, який лікувався в амбулаторних умовах з приводу фурункулу стан різко ​погіршився: з’явився головний біль, пропасниця, на шкірі геморагічні висипання. Про ​яке ускладнення фурункулу слід думати в даному випадку ? Тактика лікаря ? A​* Сепсис. Негайна госпіталізація B​Фурункульоз. Негайна госпіталізація C​Лімфаденіт. Призначити антибіотикотерапію D​Бешихове запалення. Змінити антибіотик E​Алергічна реакція. Відмінити антибіотикотерапію 55 ​Швидкою допомогою до стаціонару доставлена дитина 2 років. 3 години тому під час ​гри з мозаїкою стався несподіваний напад кашлю. Відмічається збудження, з(явився ​цианоз.Температура тіла нормальна. Першочергова дія. A​* Лариготрахеобронхоскопія B​Фібробронхоскопія. C​Антибактеріальна терапія. D​Терапія брохоспазму. E​Консультація інфекціоніста. 56 ​До хірургічного відділення надійшов хлопчик у першу добу після народження з ​пінистими виділеннями з носа та рота, нападами ціанозу. Рентгенологічно: сліпий ​кінець стравоходу на рівні II грудного хребця, газовий міхур шлунка під лівим куполом ​діафрагми. Який найбільш імовірний діагноз? A​*Атрезія стравоходу, трахео-стравохідна нориця. B​Атрезія стравоходу тотальна C​Параезофагеальна грижа стравохідного отвору діафрагми D​Атрезія стравоходу без нориці E​Бронхо-стравохідна нориця 57 ​Хворого 15-ти років турбує головний біль, носові кровотечі, відчуття похолодання ​нижніх кінцівок. Об-но: м'язи плечового поясу добре розвинуті, нижні кінцівки ​гіпотрофовані. Пульсація на артеріях ступні та стегновій різко ослаблена. АТ- 150/90 ​мм.рт ст. на руках, 90/60 мм рт.ст. на ногах. Над сонними артеріями - систолічний ​шум. Який найбільш вірогідний діагноз? A​Коарктація аорти B​Аневризма аорти C​Аортальний стеноз D​Аортальна недостатність E​Коарктація легеневої артерії 58 ​Хворий О., 15 р. відстає у фізичному розвитку, періодичне пожовтіння шкіри. Об-но: ​селезінка 16х12х10 см, холецистолітіаз, виразка шкіри н/3 лівої гомілки. В крові - Ер. ​3,0х1012/л, Hb 90 г/л, КП 1.0, мікросфероцитоз, ретикулоцитоз. Білірубін крові 56 ​мкмоль/л, непрямий - 38 мкмоль/л. Оберіть метод лікування: A​Спленектомія B​Пересадка селезінки C​Портокавальний анастомоз D​Оментоспленопексія E​Оментогепатопексія 59 ​Дівчинка 8-ми місяців народилася недоношеною. Відмічається задуха, тахікардія, ​гепатоспленомегалія, відставання в фізичному розвитку, цианоз кінцівок. ​Визначається парастернальний серцевий горб, в ІІ міжребір'ї зліва вислуховується ​систолодіастолічний шум, АТ- 90/0 мм рт.ст. Про яке захворювання слід думати? A​Відкрита артеріальна протока B​Коарктація аорти C​Стеноз аортального клапана D​Стеноз легеневої артерії E​Незарощення міжшлуночкової перетинки 60 ​У дитини 3 років погіршене дихання, відмова від їжі, t?-40?С, гугнявість голосу. ​Впродовж 10 днів явища риніту. Асиметрії м’якого піднебіння немає. Визначається ​гіперемія та вибухання сферичної форми задньої стінки глотки, більше справа. По ​передньому краю кивального м’язу за кутом нижньої щелепи болісна при пальпації ​припухлість. Дихання утруднене, помірний стридор. Діагноз? A​*Загорловий абсцес B​Правосторонній паратонзиліт C​Правосторонній паратонзилярний абсцес D​Аденофлегмона шиї справа E​Дифтерія ротоглотки 61 ​У хлопчика 5 років після перенесеної ангіни на 5 день з’явились болі в правому ​кульшовому суглобі. Температура тіла до 39°С. Лейкоцитоз 18,0?109/л, зсув формули ​ вліво. Рухи в кульшовому суглобі болючі, обмежені. Живіт м’який, безболісний. На ​рентгенограмах кісток таза патології не виявлено. При ретельному дослідженні ​знайдено інфільтрацію в ділянці правої здухвинної кістки, болюча, напружена. Ваш ​попередній діагноз? A​* Гострий гематогенний остеомієліт правої здухвинної кістки. B​Злоякісна пухлина правої здухвинної кістки. C​Гострий апендицит. D​Доброякісна пухлина правої здухвинної кістки. E​Токсико-алергічний коксит. 62 ​3-х річна дитина доставлена в приймальне відділення зі скаргами на біль в животі і ​одноразову блювоту. Температура тіла до 38°С. Дитина неспокійна. Язик сухий. ​Живіт не вздутий. Пальпація живота неможлива із-за неспокою. При піднаркозній ​пальпації виявляється напруга м’язів передньої черевної стінки в правій ​мезогастральній ділянці. Лейкоцитоз 12,3х109/л, з зсувом формули вліво. При ​ректальному дослідженні патології не виявлено. Ваш попередній діагноз? A​* Гострий апендицит. B​Гострий холецистіт. C​Інвагінація кишечника. D​Пухлина черевної порожнини. E​Опущення нирки. 63 ​У новонародженого хлопчика на протязі 24 годин не відходить меконій. Дитина ​неспокійна, відмовляється від груді. Анальний отвір розташований звичайно. Живіт ​рівномірно здутий, при пальпації дитина неспокійна, плаче. На оглядовій ​рентгенограмі органів черевної порожнини видно чисельні різнокаліберні повітряні ​пухирі з горизонтальними рівнями рідини (чаші Клойбера) Ваш діагноз? A​* Вроджена низька кишечна непрохідність. B​Пологовий параліч плечового сплетіння зправа. C​Вроджений пілороспазм. D​Вроджена висока кишкова непрохідність. E​Хвороба Гіршпрунга. 64 ​Хлопчик 9 років, періодично страждає задишкою. При огляді: температура тіла 37,2 С, ​ ЧД – 26 дих. за 1 хв. Ліва половина грудної клітки відстає в диханні, збільшена в об’ємі, ​ міжреберні проміжки розширені. Дихання, легеневий звук різко ослаблені. ​Рентгенологічно: зниження прозорості лівої легені. Межистіння зміщене вправо на 2 ​см. Ваш попередній діагноз? A​* Лівосторонній плеврит. B​Бронхіальна астма. C​Вроджена вада серця. D​Стороннє тіло дихальний шляхів. E​Плевропневмонія. 65 ​3 дні назад у хлопчика з-під нігтьової пластинки видалено потустороннє тіло. Через 2 ​дні з’явився різкий пульсуючий біль в кінці нігтьової фаланги, особливо при ​надавлюванні, гіперемія нігтьового валика, піднялась температура тіла до 37,5°С, ​змінився колір нігтьової пластинки. Ваш діагноз? A​*Піднігтьовий панарицій. B​Бешиха. C​Пароніхія. D​Ерізіпілоїд. E​Абсцес. ​66 ​У новонародженого хлопчика лікарі відмітили відсутність активних рухів у правій ручці, ​ пасивні рухи викликають крик. Крововилив в області правої ключиці. Яку патологію ​можливо запідозрити? A​* Пологовий перелом правої ключиці. B​Пологовий параліч плечового сплетіння зправа. C​Пологовий перелом правого плеча. D​Пологова черепно-мозкова травма. E​Пологовий епіфізіоліз прав. плеча. ​67 ​У хворого 10 років тому був перелом середньої третини лівої стегнової кістки, після ​чого протягом останіх 7 років в ділянці колишнього перелому з’являється гостре ​запалення з утворенням нориці, через яку виділяється гнійний вміст з дрібними ​фрагментами кісткової тканини. Через деякий час нориця закривається. Про яке ​ускладнення перелому можна думати? A​* Хронічний остеомієміт B​Туберкульоз кісток C​Флегмона м’яких тканин D​Несправжній суглоб E​Трофічна виразка 68 ​Немовля, 3 тижнів, у тяжкому стані, кволе, пульс частий, гіпертермія до 39о, шкіра ​мармурового відтінку, втрата маси до 10\%. У поперековій ділянці пляма ​синюшньо-червоного кольору і інфільтрація м’яких тканин, яка швидко збільшується. ​Якою буде тактика лікування дитини з флегмоною новонароджених у такому стані? A​*Множинні розрізи шкіри в шаховому порядку B​Лампасні розтини над вогнищем C​Динамічний нагляд за дитиною. D​Пункція вогнища. E​Спиртово-фурациліновий компрес. 69 ​Немовля, 2 тижнів, від ускладнених пологів, з ознаками внутрішньоутробного ​інфікування, у тяжкому стані, який прогресивно погіршується. Живіт збільшений, ​черевна стінка напружена, зникла печінкова тупість та з’явилося притуплення у ​відлогих місцях. Яке дослідження підтверджує ускладнений перебіг некротичного ​ентероколіту A​*Рентгенограма черевної порожнини . B​Рентгенологічне дослідження з йодолі полом. C​Термографія черевної порожнини. D​Електроміографія м’язів черевної стінки E​Негайна езофагогастроскопія. 70 ​Дівчина, 12 років, звернулася до лікаря зі скаргами на біль у животі на протязі 10 ​годин, який стає інтенсивнішим. В анамнезі відмічається виділення з піхви на протязі ​останніх 2 діб мутної рідини. У дитини виражені ознаки інтоксикації, роздутий, ​болючий та напружений живіт, одноразово був рідкий стілець. В аналізі крові ​лейкоцитоз, з зсувом формули вліво. Який найімовірніший діагноз у дитини. A​*Гематогенний перитоніт B​Гострий апендицит C​Вульвовагініт D​Гстрий апендицит, перитоніт E​Ентероколіт 71 ​Немовля, 3 тижнів, з клінічними ознаками внутрішньоутробного інфікування, раптово ​перестало активно рухати кінцівкою. Пасивні рухи болючі, різко обмежені, плечовий ​суглоб збільшений, гарячий, стан дитини різко погіршується. При ультразвуковому ​досліджені - розширення суглобної щілини, нечіткі контури метаепіфізу. Яке ​захворювання має місце? A​*Метаепіфізарний остеомієліт плечової кістки. B​Інфекційно-токсичний шок. C​Парез верхньої кінцівки. D​Неспецифічний артрит плечового суглоба. E​Ушкодження верхньої кінцівки. 72 ​Пацієнтка 16 років скаржиться на біль в спині, швидку стомлюваність. Травму ​заперечує. Об'єктивно: трикутники талії згладжені, ліва лопатка нижче на 1 см, ​довжина кінцівок однакова, лінія остистих відростків відхилена вліво в грудному і ​вправо в поперековому відділі, розгинач тулуба напружений зліва в грудному відділі. В ​ горизонтальному положенні не зникає. Який діагноз найбільш імовірний? A​*сколіотична хвороба B​сколіотична постава C​вторинний сколіоз D​юнацький кіфоз E​остеохондропатія поперекових хребців. 73 ​Дитину 3 рокiв госпiталiзовано з пiдозрою на аспiрацiю стороннього тiла. Анамнез ​характерний. При обстеженнi вiдмiчається значна задишка у спокої. Дихання шумне з ​добре чутним "лескаючим" звуком на видиху. Оглянути глотку неможливо у зв’язку з ​вираженим блювальним рефлексом. Про яку локалiзацiю стороннього тiла можна ​думати при наявностi вказаних симптомiв? A​*трахея B​глотка C​стравохiд D​гортань E​бронхи 74 ​На второй день после рождения ребёнка (крупный плод) врач отметил, что ​новорожденный не производит активного отведения, ротации и сгибания в плечевом ​суставе. Объём движений в локтевом суставе ограничен, а в лучезапястном суставе ​и суставах пальцев кисти сохранён. Диагноз? A​*Верхний паралич плечевого сплетения. B​Нижний паралич плечевого сплетения. C​Перелом ключицы. D​Перелом плечевой кости. E​Врождённая контрактура плечевого сустава. 75 ​У новорожденного 3-х суток кормление почти всегда сопровождается возникновением ​ одышки, приступообразным кашлем, цианозом, пенистыми выделениями изо рта. ​После еды при аускультации количество влажных крупнопузырчатых хрипов в легких ​увеличивается. Кормление через зонд не сопровождается кашлем и нарастающим ​цианозом. Диагноз? A​*Пищеводо-трахеальный свищ B​Атрезия пищевода C​Атрезия хоан D​Диафрагмальная грыжа E​Незаращение твердого неба 76 ​У новорожденного с первых часов отмечен прогрессивно нарастающий цианоз, ​одышка. Ребенок стал вялым, крик слабый, повторная рвота. Дыхание ​поверхностное, брадипное - 26 в мин. В акте дыхания участвует вспомогательная ​мускулатура, при вдохе западает эпигастральная область, крик и попытка ​кормления усиливают цианоз. Какая причина появления этих симптомов? A​*Диафрагмальная грыжа B​Порок сердца C​Поликистоз легких D​Атрезия пищевода E​Атрезия пищевода 77 ​У новорожденного заподозрена врожденная диафрагмальная грыжа (асфиктическое ​ущемление). Что необходимо предпринять для подтверждения диагноза? A​*Обзорная рентгенография грудной полости,. B​Обзорная рентгенография брюшной полости C​Ирригография D​Пневмоирригоскопия E​Фиброэзофагогастродуоденоскопия 78 ​Мальчик 8 суток доставлен с жалобами на беспокойство, повышение температуры ​до 38 в тяжелом состоянии. Заболел остро. В области грудной железы имеет место ​гиперемия кожи, локальная гипертермия, пальпируется плотный инфильтрат с ​четкими краями и флюктуацией в центре. Пальпация вызывает беспокойство. ​Диагноз? A​*Гнойный мастит новорожденного B​Рожистое воспаление C​Физиологический мастит D​Остеомиелит ребра E​Рожистое воспаление 79 ​Ребенок в возрасте 7 лет, доставлен в стационар с острым гематогенным ​остеомиелитом нижней трети бедра на 4 сутки от начала заболевания. Состояние ​при поступлении тяжелое, выражены симптомы интоксикации. Ваша лечебная ​тактика? A​*Остеоперфорация после предоперационной подготовки B​Инфузионная и антибактериальная терапия C​Оперативное лечение в плановом порядке D​Разрез мягких тканей после предоперационной подготовки E​Скелетное вытяжение 80 ​Ребенок 4-х лет час назад подавился пуговицей. Доставлен в санпропускник ​областной больницы. При осмотре – цианоз кожных покровов, одышка, частота ​дыхательных движений 40 в минуту, аускультативно – над правым легким резкое ​ослабление дыхания, обилие сухих хрипов. На рентгенограмме грудной клетки – тень ​инородного тела в правом главном бронхе. Какова тактика врача в данном случае? A​*Трахеобронхоскопія с удалением инородного тела. B​Консервативное лечение – бронхолитики, отхаркивающие, антибактериальная ​терапия. C​Торакотомия с удалением инородного тела. D​Трахеотомия. E​Интубация, искусственная венталяция легких. 81 ​Хлопчик 8 років у фізичному розвитку не відстає від ровесників. З народження над ​серцем вислухується шум. Шкіра та видимі слизові звичайного кольору. АТ 100/70 мм ​рт.ст.. над легеневою артерією вислухується систоло-диастоничний шум, акцент 2 ​тону. На ЕКГ – признаки перевантаження лівих відділів серця. При рентгеноскопії ​відмічається посилення легеневого рисунку, затемнення серця звичайної форми. Ваш ​ діагноз? A​* дефект міжпредсерцевої перетинки B​Стеноз легеневої артерії C​Коарктація аорти D​Тетрада Фалло E​Відкрита артеріальна протока 82 ​Хворий отримав тупу травму надлобкової ділянки внаслідок падіння з висоти. ​Перелому кісток тазу не виявлено. Відмічає різкий біль, сеча виділяється з домішками ​крові. Наявні ознаки подразнення очеревини. У черевній порожнині при УЗД виявлено ​наявність вільної рідини. Який найбільш інформативний метод необхідно застосувати ​для встановлення діагнозу? A​* Висхідну цистографію B​Екскреторну урографію C​Катетеризацію сечового міхура D​Цистоскопію E​Хромоцистоскопію 83 ​У дитини 2-х років дома у ночі з'явилось утруднення дихання, лаючий кашель, ​захриплість голосу. Хворіє на протязі 4 днів, коли з’явився кашель, підвищення ​температура тіла. Об’єктивно: дитина збуджена, дихання шумне, інспіраторна ​задишка в покої. Які першочергові заходи слід провести? A​* внутришньовене введення кортикостероїдів B​трахеотомія C​конікотомія D​введення атибіотиків E​інтубація 84 ​Дитина 7-ми років скаржиться на виникнення задишки при фізичному навантаженні, ​швидку втомлюваність. Об'єктивно: межи серця дещо розширенні вправо. ​Аускультативно: у другому міжребер'ї зліва вислуховується грубий систолічний шум, ​ослаблення ІІ тону над легеневим стовбуром, І тон на верхівці посилений. ​Рентгенологічно: гіпертрофія правого шлуночка і збіднення легеневого малюнку на ​ЕхоКс: наявність звуження в вихідному відділі правого шлуночка; тонкий струмінь ​крові крізь легеневий стовбур у місці звуження. Був встановлений діагноз: стеноз ​легеневої артерії. Яке найбільш доцільне лікування? A​* Оперативне лікування. B​Зменшення фізичного навантаження C​Антибіотикотерапія D​Призначення глюкокортикостероїдів E​Призначення серцевих глікозидів. 85 ​Ребёнок 4-х лет подавился грецким орехом несколько дней назад. В настоящее ​время беспокоит кашель, повышение температуры до $37,5^oC$. При аускультации - ​ множественные сухие и влажные хрипы над правым лёгким. Какой наиболее ​вероятный диагноз? A​*Инородное тело правого бронха B​Инородное тело левого бронха C​Инородное тело гортани D​Инородное тело трахеи E​Инородное тело глотки 86 ​Дитина 4-х місяців госпіталізована до хірургічного відділення через 8 годин з нападом ​неспокою протягом 2-3 хвилин з інтервалами 10 хвилин, відмічалося одноразове ​блювання. Стан дитини важкий. При пальпації живіт м'який, в правій клубовій ділянці ​визначається пухлинопобібне утворення. При ректальному огляді - на пальці кров. ​Який найбільш вірогідний діагноз? A​Ілеоцекальна інвагінація B​Шлунково-кишкова кровотеча C​Пухлина Вільмса D​Глистна інвазія E​Пілоростеноз 87 ​В поліклініку звернулися батьки хлопчика 2-х років зі скаргами на відсутність у дитини ​в калитці правого яєчка. При огляді виявляється гіпоплазія правої половини калитки, ​яєчко відсутнє. Воно зменшене в розмірах, пальпується по ходу пахового каналу, але ​в калитку не низводиться. Діагноз? A​*Правобічний крипторхізм, пахова форма B​Ретракція правого яєчка (псевдокрипторхізм) C​Лівобічний монорхізм D​Правобічний крипторхізм, черевна форма E​Ектопія правого яєчка, лобкова форма -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 88 ​У хлопчика 3-х років раптово під час гри з іграшками з'явився напад кашлю, задишка. ​Об-но: ЧДР- 45/хв., ЧСС- 130/хв. Перкуторно: вкорочення перкуторного звуку з правого ​ боку в нижніх відділах. Аускультативно: з правого боку послаблене дихання с ​бронхіальним відтінком. На рентгенограмі: затемнення нижньої частки легень ​праворуч. В крові: запальних змін не виявлено. Поставлено діагноз: стороннє тіло ​правого бронху. Вкажіть яке ускладнення викликало дану клінічну картину: A​*Ателектаз B​Емфізема C​Пневмоторакс D​Бронхіт E​Пневмонія 89 ​Дитина 4 років надійшла до лікарні з скаргами на температуру до 39,50, задишку, біль ​ у правому боці, незначний кашель. Об(єктивно: стан тяжкий, значно виражена ​інтоксикація, задишка змішаного характеру, дитина лежить на правому боці, ​потовщення шкірної складки під лопаткою праворуч. Лейкоцитоз, нейтрофільний зсув ​ліворуч. Ваш діагноз? A​*Правосторонній плевріт B​правостороння пневмонія C​Абсцесс правої легені D​Аппендицит E​Бронхіоліт 90 ​Новонароджена дівчинка з оцінкою за шкалою Апгар на 1-5 й хвилинах 7-8 балів. Під ​час пологів спостерігалося короткочасне утруднення при виведенні плечового поясу. ​Після народження у дитини спостерігається порушення функції проксимального ​відділу та вимушене положення правої ручки. Плече повернуто досередини, лікоть ​розігнутий, відмічається пронація передпліччя, кисть зігнута у вигляді “руки ляльки”. ​Який клінічний діагноз у даної дитини? A​*Парез Дюшена-Ерба B​Травма грудного відділу хребта C​Остеомієліт правої ручки D​Внутрішньочерепний крововилив E​Травма м’яких тканин правої ручки 91 ​У дівчинки 9-ти місяців при об'єктивному обстеженні відмічаються: блідість шкірних ​покривів, виникнення під час неспокою ціанозу. Перкуторно: розширення меж серця в ​поперечному напрямку. Аускультативно: зліва від груднини у 3-4 міжребір'ї ​вислуховується тривалий систолічний шум, що проводиться над усією ділянкою серця ​ і на спину. Яку вроджену ваду серця можна запідозрити у дитини? A​Дефект міжшлуночкової перетинки B​Дефект міжпередсердної перетинки C​Коарктація аорти D​Тетрада Фалло E​Стеноз легеневої артерії 92 ​У новонародженої дитини констатовано інтранатальну асфіксію. При відсмоктуванні ​слизу з верхніх дихальних щляхів у вмісті виявлені домішки меконію. Самостійного ​дихання немає. Подальша дія неонатолога передбачає: A​* Інтубацію трахеї, санацію дихальних шляхів. B​Зовнішній масаж серця. C​Застосування 100\% кисню. D​Введення адреналіну. E​Тактильну стимуляцію дихання. 93 ​У 10-річної дитини з гострою крововтратою різке падіння артеріального тиску, ​виражена загальмованість, спрага. Шкірні покриви бліді, вкриті липким холодним ​потом; пульс нитковидний, 132 уд/хв; дихання поверхневе, тахіпное. В основі даного ​стану лежить: A​* Гіповолемія. B​Гіпоксія. C​Гіперкаліємія. D​Ацидоз. E​Гіпотермія. 94 ​У дитини з політравмою реакція на зовнішні подразники відсутня. Шкірні покриви ​мармурові з землистим відтінком, вкриті холодним потом. Зіниці розширені, слабо ​реагують на світло. Кінцівки холодні, гіпотермія. Ознаки дихальної недостатності. Ps- ​132/хв, ниткоподібний. Гіпотонія. Анурія. Який стан виник у дитини? A​* Травматичний шок B​Гостра наднирникова недостатність C​Кардіогенний шок D​Пневмоторакс E​Гіпоглікемічна кома 95 ​Хлопчик, 9 років, з 3-річного віку хворіє на бронхоектатичну хворобу. Загострення ​виникають часто (3 – 4 рази на рік), після консервативної терапії - короткочасні ​періоди ремісіїї. Захворювання прогресує, дитина відстає у фізичному розвитку, шкіра ​бліда, акроціаноз, нігті деформовані у вигляді „годинникових скелець”. За даними ​бронхографії виявлено мішкоподібні бронхоектази нижної частки правої легені. Якою ​повинна бути подальша лікувальна тактика? A​* Оперативне лікування B​Продовжувати консервативну терапію C​Фізіотерапевтичне лікування D​Санаторно-курортне лікування E​Загартовування дитини 96 ​У доношеної дитини від 1-ї неускладненої вагітності, обтяжених пологів, мала місце ​кефалогематома. На 2 добу з'явилась жовтяниця, на 3-ю - зміни в неврологічному ​стані: ністагм, синдром Грефе. Сеча жовта, кал золотисто-жовтого кольору. Група ​крові матері А (II) Rh-, дитини - А (II) Rh+. На 3 добу Hb у дитини 200г/л, ер - ​6,1х10*12/л, білірубін у крові - 58 мкмоль/л за рахунок незв'язаної фракції, Ht - 0,57. ​Чим пояснити жовтяницю у дитини? A​*Черепно-мозковою пологовою травмою B​Фізіологічною жовтяницею C​Гемолітичною хворобою новонароджених D​Атрезією жовчовивідних шляхів E​Фетальним гепатитом 97 ​У потерпілого при землетрусі уламками зруйнованого будинку було здавлено обидві ​нижні кінцівки, які вдалося визволити лише чере 4 години. Розвиток якого ​патологічного процесу загрожує хворому? A​Гостра ниркова недостатність B​Фібриноліз C​Гіперкоагуляція з розпосвюдженим тромбозом D​Метаболічний алкалоз E​Септичний шок 98 ​Хлопчик 10 років скаржиться на слабкість, головокружіння, шум у вухах. Протягом ​останніх 2-х тижнів виникло загострення, тричі було блювання "кавовою гущею", ​дьогтьоподібні випорожнення кишківника. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки ​бліді, чисті. Пульс ритмічний, 108/хв. АТ- 80/50 мм рт.ст. Живіт напружений та ​болючий при пальпації в епігастрії. В крові: ер. - 2,3х10*12/л, Нв - 60 г/л, КП - 0,7, л ​-10х9/л, е-3%, п/я-4%, с/я-58%, л-27%, м-8%, ШЗЕ-12 мм/год. Згортання крові: ​початок - 2 хв 30 сек, кінець - 5 хв, тривалість кровотечі - 4 хв. Реакція Грегерсена ​різко позитивна. Який найбільш ймовірний діагноз? A​*Виразкова хвороба шлунку, період загострення, шлункова кровотеча B​Хронічний виразковий коліт C​Дивертикул Меккеля, кровотеча D​Хронічна дизентерія, гемоколіт E​Гемофілія, шлунково-кишкова кровотеча 99 ​У 6-ти мiсячної дитини з народження наростає жовтяниця з зеленуватим вiдтiнком. ​Спостерiгаються явища геморагiчного дiатезу та сверблячки. Яка найбільш вірогідна ​патологія у дитини? A​*Атрезiя жовчевивiдних шляхiв B​Еритробластоз C​Синдром Жiльбера D​Синдром Криглера-Найяра E​Синдром Дабiна-Джонсона ​100 ​У дитини віком 2 доби, народженої на 32-ому тижні вагітності з вагою 1700 г ​наростають зміни з боку дихальної системи, які з'явились через 8 годин після ​народження. У матері дитини - ІІІ вагітність, ІІ пологи, абортів не було. Попередня ​народжена дитина загинула від синдрому дихальних розладів. Об'єктивно: оцінка за ​шкалою Сільвермана 6 балів, дихання з порушеним ритмом, апное, звучний видих, ​кивання головою при диханні, зниження тонусу м'язів. При аускультацїі: дихання ​помірно послаблене, багато хрипів з обох боків. Рентгенологічно:наявність ​нодозно-ретикульозної сітки. Чим зумовлений синдром дихальних розладів у дитини? A​ Синдромом гіалінових мембран B​Діафрагмальною грижею C​Ателектазами легенів D​Внутрішньоутробною пневмонією E​Набряково-геморагічним синдромом ​101 ​Мати скаржиться на задишку та кашель у дитини 2-х років. В періоді ​новонародженості у дівчинки встановлено грубий систолічний шум в серці. ​Об'єктивно: шкіра бліда, зрушення меж серця у лівий бік та вгору, грубий ​систоло-діастолічний шум у ІІ міжребер'ї з лівого боку, який проводиться до верхівки ​серця, на шийні судини, аорту, міжлопатковий простір, посилення ІІ тону на легеневій ​ артерії. Над легенями жорстке дихання, різнокаліберні вологі хрипи. Печінка + 3 см. ​Який попередній діагноз? A​ Відкритий артеріальний проток B​Стеноз легеневої артерії C​Дефект міжпередсердної перетинки D​Легенева гіпертензія E​Двостороння бронхопневмонія 102 ​Дитині 1 місяць. Під час пологів спостерігалась слабкість пологової діяльності, ​утруднення виведення плечиків. Об`єктивно: ліва рука в`яло звисає упродовж тулуба, ​верхня її частина декілька повернута усередину, передпліччя проніровано та зігнуто у ​ліктьовому суглобі, долоня повернута назад і назовні. Рефлекс Моро зліва від`ємній, ​рефлекси Бабкіна та Робінсона значно зніжені. Виявляється м`язова гіпотонія лівої ​верхньої кінцівки. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину ? A​*Параліч Дюшена - Ерба B​Параліч Дежерін - Клюмпке C​Лівосторонній геміпарез D​Верхній парапарез E​Подвійна геміплегія ​103 ​У новорожденного (роды патологические) с первого дня жизни отсутствуют активные ​движения в правой руке. Состояние нарушено. Рефлекс Моро справа не вызывается. ​Резко снижены сухожильно-периостальные рефлексы на пораженной руке. Каков ​наиболее вероятный диагноз? A​* Травматический плексит, тотальный тип B​Травматический плексит, дистальный тип C​Остеомиелит правой плечевой кости D​Травматический перелом правой плечевой кости E​Внутричерепная родовая травма ​104 ​Батьки дитини 2 місяців скаржаться на часте зригування, блювання після їжі ​неперевареним молоком. Об'єктивно: неспокійна. Вага тіла відповідає віку . Тургор ​м'яких тканин задовільний. Живіт помірно здутий, м'який. Стілець 5 разів на добу, ​жовтий, без слизу. Копрограма та бактеріальне дослідження випорожнень без ​патології. Який найбільш ймовірний діагноз? A​*Пілороспазм B​Пілоростеноз C​Кишкова інфекція D​Вада розвитку кишечника E​Дизбактеріоз кишечника 105 ​Дитина віком 1.5 місяця народилася з масою 3250 г, довжиною 52 см, психофізичний ​розвиток відповідає вікові. Фактична достатня (4350 гр.). Дитина знаходиться на ​природному вигодовуванні , періодично спостерігаються зригування . Чим зумовлені ​зригування дитини ? A​*Аерофагія B​Пілоростеноз C​Пілороспазм D​Гострий гастроентеріт E​Атрезія стравоходу 106 ​У переношеного новонародженого, що народився на 43-му тижні вагітності ​відмічається апное, блідість, дитина покрита зеленуватою амніотичною рідиною. ​Перші кроки в реанімації новонародженого включають: A​Відсмоктування вмісту трахеї B​Штучна вентиляція із застосуванням маски з мішком C​Штучна вентиляція із застосуванням ендотрахеальної трубки D​Застосування 100% кисню E​Катетеризація умбілікальної вени 107 ​У дитини на 3-ю добу життя шкіра набула жовтушний колір. Дитина народилась з ​вагою 3,200 кг, довжина тіла 52 см. Активна. Над легенями пуерильне дихання. ЧДР- ​36/хв. Тони серця ритмічні. ЧСС- 130/хв. Живіт м'який. Печінка виступає з-під реберної ​ дуги на 2 см., селезінка не пальпується. Випорожнення у вигляді меконію. Який ​найбільш вірогідний діагноз? A​*Фізіологічна жовтяниця B​Гемолітична хвороба новонароджених C​Сепсис новонароджених D​Анемія Міньковського-Шафара E​Атрезія жовчних шляхів 108 ​У 1-місячного хлопчика з симптомами збудження окружність голови складає 37 см, ​розміри великого тім'ячка 2x2 см. Дитина зригує після годівлі малими порціями ​молока; випорожнення нормальні по складу та об'єму. М'язовий тонус у нормі. Який ​діагноз найбільш ймовірний? A​*Пілороспазм B​Менінгіт C​Пілоростеноз D​Мікроцефалія E​Краніостеноз 109 ​У новонародженого з асфіксією при народженні відзначалися апное та брадикардія ​(частота серцевих скорочень 70 ударів за хвилину), була негайно почата штучна ​вентиляція легень із 100 % киснем із застосуванням маски та мішка Амбу. Через 30 ​секунд серцевий ритм не змінився. Яким повинен бути наступний крок реанімаційних ​ заходів? A​*Непрямий масаж серця B​Тактильна стимуляція C​Продовжити вентиляцію D​Натрію гідрокарбонат внутришньовенно E​Епінефрин внутришньовенно 110 ​У доношеної дитини, яка народилася з обвиттям пуповини навколо шиї на 1-й хв. ​життя відмічається тотальний ціаноз, апноє, ЧСС – 80 в хв., м’язева гіпотонія і ​арефлексія. Ознак аспірації меконію немає. Після санації дихальних шляхів дихання ​не з’явилось. Ваша наступна дія? A​* ШВА за допомогою маски 100 % О2 B​В/в введення адреналіну C​В/в введення етамзілат D​Інтубація трахеї та ШВЛ E​Подразнення шкіри вдовж хребта
0 комментариев:
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Регистрация | Вход