Головна » Файли » медичні статті » 1 [ Додати матеріал ]

Крок1. Буклет 2013 ч1.
20.08.2015, 21:13

1    
При алкаптонурії відбувається надмірне виділення гомогентизинової кислоти із сечею. С порушенням метаболізму якої амінокислоти пов’язано виникнення цього захворювання?
A     Аланін
B     Фенілаланін
C     Метіонін
D     Тирозин
E     Аспарагін
2    
У синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в синтезі пуринових нуклеоти-дів?
A     Піридоксин
B     Пантотенова кислота
C     Нікотинова кислота
D     Фолієва кислота
E     Рибофлавін
3    
Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеней -тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові?
A     Сироваткова хвороба
B     Гіперчутливість уповільненого типу
C     !мунно-комплексна гіперчутливість
D     Анафілаксія
E     Антитіло-залежна цитотоксичність
4    
При глікогенозі - хворобі Гірке -порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що призводить до накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною захворювання?
A     Ілюкозо-6-фосфатаза
B     Гексокіназа
C     Альдолаза
D     Ілікогенсинтетаза
E     Фосфорилаза
5    
Хвора 39-ти років, з цукровим діабетом в анамнезі, госпіталізована до клініки у прекоматозному стані кето-ацидотичного типу. Збільшення вмісту якого метаболіту до цього призвело?
A     Малонат
B     Альфа-кетоглутарат
C     Цитрат
D     Ацетоацетат
E     Аспартат
6    
У юнака 16-ти років діагностовано хворобу Марфана. При дослідженні встановлено: порушення розвитку сполучної тканини, будови кришталика ока, аномалії серцево-судинної системи, арахнодактилія. Яке генетичне явище зумовило розвиток цієї хвороби?
A     Плейотропія
B     Неповне домінування
C     Кодомінування
D     Комплементарність
E     Множинний алелізм
7    
У студента 19-ти років запальний процес у крилопіднебінній ямці. Інфекція поширилась в середню черепну ямку. Через яке анатомічне утворення розповсюдилась інфекція?
A     Foramen sphenopalatinum
B     Canalis ptherygoideus
C     Canalis palatinus major
D     Foramen rotundum
E     Canalis palatinus minor
8    
При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5° нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг, перш за все, зменшує тепловіддачу таким шляхом:
A     Конвекція
B     Випаровування
C     Радіація
D     Проведення
E     -
9    
В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі циклу відповідає такий стан?
A     Ізометричного скорочення
B     Асинхронного скорочення
C     Протодіастолічний період
D     Швидкого наповнення
E     Повільного наповнення
10    
Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до -80 мВ. Які канали було заблоковано?
A     Магнієві
B     Кальцієві
C     Хлорні
D     Натрієві
E     Калієві
11    
Дитині 14-ти років поставили діагноз: бруцельоз. В контакті з хворими тваринами вона не була. Як дитина могла заразитись?
A     Під час ін’єкції
B     Через брудні руки
C     Через немиті овочі і фрукти
D     Через сире молоко
E     Через воду
12    
У жінки 23-х років після аборту з’явилась маткова кровотеча. Мікроскопічно у вишкребі з порожнини матки знайдені ворсини хоріона, що нагадують грона винограду. Мікроскопічно: набряк строми ворсин з утворенням безліч кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію та синцитію ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Який найбільш імовірний діагноз?
A     Ендометрит
B     Міхуровий занесок
C     Плацентарний поліп
D     Вагітність
E     Хоріонепітеліома
13    
Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого на пневмонію показало збільшення однієї з білкових фракцій. Вкажіть її:
A     в-глобулши
B     «і-глобулши
C     y-глобуліни
D     Альбуміни
E     «2-глобуліни
14    
Перебуваючи у робочому відрядженні в одній із країн тропічної Африки, лікар зіткнувся зі скаргами місцевого населення з приводу хвороби дітей 10-14 років, що супроводжується стійкими лихоманками, які не мають правильного чергування, виснаженням, анемією, збільшенням печінки і селезінки. Враховуючи місцеві умови, що пов’язані з великою кількістю москітів, можна передбачити що це:
A     Хвороба Чагаса
B     Токсоплазмоз
C     Вісцеральний лейшманіоз
D     Балантидіаз
E     Сонна хвороба
15    
Під час тривалого бігу у чоловіка 35-ти років виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м’язі при цьому стані?
A     Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+
B     Зменшення в позаклітинному просторі іонів K + і Mg2+
C     Накопичення в клітинах міокарда іонів K + і Mg2+
D     Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
E     Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+
16    
Юнака 15-ти років вжалила бджола. На місці укусу визначається набряк, гіперемія, підвищення температури. Назвіть ініціальний патогенетичний фактор запального набряку:
A     Зниження онкотичного тиску крові
B     Підвищення осмотичного тиску у вогнищі запалення
C     Порушення лімфовідтоку
D     Підвищення проникності мікросудин
E     Підвищення кров’яного тиску в капілярах
17    
У результаті побутової травми у пацієнта виникла значна крововтрата, що супроводжувалося зниженням артеріального тиску. Дія яких гормонів забезпечує швидке відновлення кров’яного тиску, викликаного крововтратою?
A     Кортизол
B     Статеві
C     Альдостерон
D     Окситоцин
E     Адреналін, вазопресин
18    
У чоловіка відмічається випадіння функції медіальних половин сітківки. Який відділ провідного шляху зорового аналізатора уражений?
A     Правий зоровий нерв
B     Правий зоровий тракт
C     Лівий зоровий нерв
D     Лівий зоровий тракт
E     Зорове перехрестя
19    
При розтині тіла померлого виявлена гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6 кг), гепатомегалія (5 кг), збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
A     Хронічний лімфолейкоз
B     Лімфогрануломатоз
C     Мієломна хвороба
D     Хронічний мієлолейкоз
E     Справжня поліцитемія
20    
У людини внаслідок тривалого перебування у горах на висоті 3000 м над рівнєм моря збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі:
A     Катехоламінів
B     Еритропоетинів
C     Лейкопоетинів
D     2,3-дифосфогліцерату
E     Карбгемоглобіну
21    
На препараті представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, від якої відходять трабекули. В органі можна розрізнити кіркову речовину, де містяться лімфатичні вузлики та мозкову речовину, представлену тяжами лімфоїдних клітин. Який орган представлений на препараті?
A     Мигдалики
B     Селезінка
C     Тимус
D     Червоний кістковий мозок
E     Лімфатичний вузол
22    
Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій, виділеного від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?
A     Хімічна вакцина
B     Асоційована вакцина
C     Іенно-інженерна вакцина
D     Атенуйована вакцина
E     Автовакцина
23    
З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити?
A     Гіпоальбумінемія
B     Перерозподільчий лейкоцитоз
C     Зсув лейкоцитарної формули вліво
D     Лейкопенія
E     Анемія
24    
При мікроскопії мазка фекалій школяра виявлені жовто-коричневого кольору яйця з горбкуватою оболонкою. Якому гельмінту вони належать?
A     Ціп ’як карликовий
B     Гострик
C     Стьожак широкий
D     Аскарида
E     Волосоголовець
25    
У дівчинки 18-ти років через 5 годин після вживання морепродуктів на шкірі тулуба та дистальних відділів кінцівок з’явились маленькі сверблячі папули, які частиною зливаються між собою. Через добу висипка самовільно зникла. Назвіть механізм гіперчутли-вості, що полягає в основі даних змін:
A     Атопія (місцева анафілаксія)
B     Системна анафілаксія
C     Клітинна цитотоксичність
D     Антитілоопосередкований клітинний цитоліз
E     Імунокомплексна гіперчутливість
26    
В основі розвитку імунних і алергічних реакцій організмом застосовуються однакові механізми відповіді імунної системи на антиген. Визначте основну відмінність алергічних реакцій від імунних?
A     Розвиток пошкодження тканин
B     Шляхи потрапляння в організм
C     Спадкова схильність
D     Особливість будови антигенів
E     Кількість антигену, що потрапляє
27    
У товщі шкіри макроскопічно зна- йдена і видалена щільна пухлина, рухлива. При мікроскопії вона представлена хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою кількістю вєрєтєноподі6них клітин. Яка пухлина видалена?
A     Іломус-ангіома
B     Меланома
C     Щільна фіброма
D     Лейоміома
E     Ліпома
28    
Жінка 53-х років хвора на гіпертонічну хворобу тривалий час лікувалася гіпотензивними засобами. Останнім часом стан її погіршився: з’явились нудота, набряк повік та губ, уртикарні висипання на шкірі, блювання, брадикардія, пронос. Який препарат викликає ці явища?
A     Клофелін
B     Анаприлін
C     Дибазол
D     Бензогексоній
E     Резерпін
29    
При гістологічному дослідженні вузла у видаленій молочній залозі серед рясної строми виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у центрі комплексів. Клітини з великими ядрами, збільшеним числом ядерець і ядерцевих організаторів, наявністю атипових мітозів. Який попередній діагноз?
A     Аденокарцинома
B     Фіброаденома молочної залози
C     Плоскоклітинний незроговілий рак
D     Недиференційований поліморфно-клітинний рак
E     Солідний рак
30    
У потерпілого 35-ти років встановлено гнійне запалення жовчного міхура. В який відділ очеревинної порожнини потрапить гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні?
A     Лівий бічний канал
B     Чепцева сумка
C     Передшлункова сумка
D     Верхній дванадцятипалий закуток
E     Печінкова сумка
31    
У мазку з нальоту на мигдаликах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було використано?
A     Грама
B     Буррі
C     Пнса
D     Нейссера
E     Леффлера
32    
Для запобігання нападів гострого панкреатиту лікар призначив трасілол (контрікал, гордокс), який є інгібітором:
A     Гастриксину
B     Карбоксипептидази
C     Хімотрипсину
D     Еластази
E     Трипсину
33    
У жінки 30-ти років при гістологічному дослідженні шийного лімфовузла виявлено порушення малюнка внаслідок розростання епітеліоїдних, лім-фоїдних клітин і макрофагів з ядрами у вигляді підкови, в центрі деяких скупчень клітин - безструктурні ділянки блідо-рожевого кольору з уламками ядер. Для якого захворювання характерні такі зміни?
A     Туберкульоз
B     Метастаз пухлини
C     Актиномікоз
D     Сифіліс
E     Лімфогрануломатоз
34    
Серологічна діагностика інфекцій- них захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?
A     Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації
B     Реакція гемадсорбції
C     Реакція преципітації
D     Реакція зв’язування комплементу
E     Реакція нейтралізації
35    
Хворому на контактний дерматит необхідно призначити антигістамінний лікарський засіб, що не викликає сонливості. Назвіть цей препарат:
A     Дипразин
B     Лоратадин
C     Супрастин
D     Димедрол
E     Ранітидин
36    
У хлопчика 8-ми років виник біль у горлі, підвищилась температура тіла. На 2-й день від початку захворювання виявлені висипання червоного кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям, величиною з макове зерно. Вони покривають все тіло, за винятком носо-губного трикутника. При огляді порожнини рота - в зіві яскраве почервоніння, мигдалики збільшені, язик малиново-червоний. Який найбільш імовірний діагноз?
A     Аденовірусна інфекція
B     Дифтерія зіва
C     Кір
D     Скарлатина
E     Стрептококова ангіна
37    
Під час футбольного матчу між вболівальниками виникла сутичка. На фоні негативних емоцій в одного учасника сутички були розширені зіниці й підвищене серцебиття. Активація якої системи організму забезпечує такі вегетативні зміни при негативних емоціях?
A     Симпато-адреналова
B     Гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдна
C     Соматична нервова
D     Метасимпатична нервова
E     Парасимпатична нервова
38    
Внаслідок ДТП у потерпілої 37-ми років виникло неутримання сечі. Які сегменти спинного мозку пошкоджені?
A     Thi — Li
B     Li — L2
C     Thi — Th5
D     5*2 - S4
E     Th2 — Th5
39    
Юнак 17-ти років звернувся до медико-генетичної консультації з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце Барра. Вкажіть найбільш імовірний каріотип юнака:
A     47, XYY
B     47,18+
C     47,21+
D     47, XXY
E     45, Х0
40    
У жінки 52-х років при обстеженні було виявлено зниження кількості еритроцитів у крові та підвищення рівня вільного гемоглобіну в плазмі крові (гемоглобінемія). КП- 0,85. Який вид анемії спостерігається у хворої?
A     Хронічна постгеморагічна
B     Анемія внаслідок порушення еритро-поезу
C     Спадкова гемолітична
D     Набута гемолітична
E     Гостра постгеморагічна
41    
У чоловіка 63-х років, що багато років страждав на атеросклероз і переніс раніше інфаркт міокарда, розвинувся напад загрудинного болю. Хворий госпіталізований, через 3 дні, на фоні прогресуючої серцево-судинної недостатності, помер. Під час розтину тіла у ділянці задньої стінки лівого шлуночка і міжшлуночкової перегородки виявлена ділянка білого кольору близько 3 см у діаметрі, волокниста, западаюча, з чіткою межею. Прозектор трактував ці зміни як:
A     Дистрофія міокарда
B     Вогнищевий кардіосклероз
C     Міокардит
D     Ішемія міокарда
E     Інфаркт міокарда
42    
У чоловіка 36-ти років розвинулася гарячка, яка супроводжувалася зміщенням установчої точки терморегуляційного центру на більш високий рівень, з послідовним чергуванням наступних стадій: Incrementi, fastigii, decrementi. При якому захворюванні можуть спостерігатися подібні зміни?
A     Гостра пневмонія
B     Акромегалія
C     Цукровий діабет
D     Ренальний діабет
E     Гіпертрофія міокарда
43    
Жінка 28-ми років доставлена до приймального відділення зі скаргами на різкий біль у нижній ділянці живота. Гінеколог при огляді припустив позаматкову вагітність. Яке анатомічне утворення потрібно пропунктувати для підтвердження діагнозу?
A     Міжсигмоподібний закуток
B     Прямокишково-маткова заглибина
C     Міхурово-прямокишкова заглибина
D     Передміхуровий простір
E     Матково-міхурова заглибина
44    
У спортсмена внаслідок довільної затримки дихання на 40 секунд зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?
A     Умовні парасимпатичні рефлекси
B     Умовні симпатичні рефлекси
C     Безумовні парасимпатичні рефлекси
D     Безумовні симпатичні рефлекси
E     -
45    
У здорових батьків, спадковість яких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цито-генетичний аналіз виявив у соматичних клітинах дитини трисомію за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?
A     Хромосомна мутація
B     Домінантна мутація
C     Соматична мутація
D     Рецесивна мутація
E     Порушення гаметогенезу
46    
Анатомічний мертвий простір - це частина повітря, яка залишається в по-вітроносних шляхах після видиху. В якій із наведених нижче ситуацій відбудеться зменшення анатомічного мертвого простору?
A     Накладання трахеостоми
B     Нахил голови вперед
C     Поворот лежачого пацієнта на лівий бік
D     Дихання через рот
E     Поворот лежачого пацієнта на правий бік
47    
Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер’ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовтілі склери хворого. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ та негативну реакцію на стеркобілін у калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
A     Хронічний гастрит
B     Гепатит
C     Хронічний коліт
D     Гемолітична жовтяниця
E     Жовчнокам’яна хвороба
48    
Чоловік 55-ти років доставлений до реанімаційного відділення без свідомості. Зі слів родичів стало відомо, що хворий помилково випив спиртовий розчин невідомого виробника. За даними проведеного обстеження діагностовано отруєння метиловим спиртом. Який антидот необхідно використати в даному випадку?
A     Налоксон
B     Етанол
C     Тетурам
D     Ацетилцистеїн
E     Протаміну сульфат
49    
У пацієнта 38-ми років при прогресуванні стафілококового гнійного пе-ріодонтиту виникло гнійне запалення кістково-мозкових просторів альвеолярного відростка, а потім тіла нижньої щелепи. Мікроскопічно кісткові балки витончені, вогнища некрозу, кісткові секвестри, оточені сполучнотканинною капсулою. Який найбільш імовірний діагноз?
A     Гнійний періостит
B     Пародонтома
C     Гострий остеомієліт
D     Хронічний фіброзний періостит
E     Хронічний остеомієліт
50    
Прикладом специфічних паразитів людини є малярійний плазмодій, гострик дитячий і деякі інші. Джерелом інвазії таких паразитів завжди є людина. Такі специфічні паразити людини викликають захворювання, які назива- ються:
A     Антропонозні
B     Мультифакторіальні
C     Антропозоонозні
D     Зоонозні
E     Інфекційні
51    
У лікарню наприкінці робочого дня доставлений робітник "гарячо-го"цеху, який скаржиться на головний біль, запаморочення, нудоту, загальну слабкість. Об’єктивно: свідомість збережена, шкірні покриви гіперемовані, сухі, гарячі на дотик. ЧСС- 130/хв. Дихання часте, поверхневе. Яке порушення процесів терморегуляції, найбільш імовірно, виникло у людини в даній ситуації?
A     Зниження теплопродукції без змін тепловіддачі
B     Посилення теплопродукції без змін тепловіддачі
C     Зниження тепловіддачі
D     Посилення тепловіддачі та теплопродукції
E     Посилення тепловіддачі та зниження теплопродукції
52    
При проведенні операції на тонкій кишці лікар виявив ділянку слизової оболонки, де на фоні колових складок була присутня поздовжня складка. Який відділ тонкої кишки має таку будову?
A     Pars descendens duodeni
B     Pars horizontalis duodeni
C     Дистальний вiддiл ileum
D     Pars ascendens duodeni
E     Початковий eiddrn jejunum
53    
На розтині тіла хворого 43-х років, померлого від ревматизму, поверхня епікарду ворсиста, покрита плівками сірого кольору, що легко відділяються. Після їх відділення визначається набрякла повнокровна поверхня епікарду. Який найбільш імовірний діагноз?
A     Проліферативний перикардит
B     Геморагічний перикардит
C     Гнійний перикардит
D     Катаральний перикардит
E     Фібринозний перикардит
54    
Чоловіку 44-х років за вимогою діагностичних тестів зробили лімфогра-фію органів грудної порожнини. Хірург встановив, що пухлина вразила орган, з лімфатичних судин якого лімфа безпосередньо переходить у грудну протоку. Який це орган?
A     Серце
B     Стравохід
C     Лівий головний бронх
D     Трахея
E     Осердя
55    
Хворий 34-х років страждає на туберкульоз легень з дитинства. Йому призначена операція. Під час операції у хворого була видалена середня доля правої легені. Які сегменти були видалені?
A     Верхній язичковий і нижній язичковий
B     Медіальний базальний і латеральний базальний
C     Верхній і передній
D     Латеральний і медіальний
E     Задній і передній
56    
Хворий 33-х років звернувся до стоматолога зі скаргами на те, що після лікування солями важких металів у нього з’явились сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини. Який засіб слід застосувати для усунення побічних ефектів?
A     Калію перманганат
B     Метиленовий синій
C     Налоксон
D     Унітіол
E     Діамантовий зелений
57    
Робочий комунальної служби спустився в каналізаційний колодязь без засобів захисту і через деякий час знепритомнів. Лікарями швидкої допомоги діагностовано отруєння сірководнем. Який вид гіпоксії при цьому розвинувся?
A     Тканинний
B     Перевантажувальний
C     Циркуляторний
D     Іемічний
E     Респіраторний
58    
У хлопчика 2-х років з вираженим геморагічним синдромом відсутній анти-гемофільний глобулін А (фактор VIII) у плазмi крові. Яка фаза гемостазу первинно порушена у цього хворого?
A     Внутрішній механізм активації про-тромбінази
B     Перетворення протромбіну в тромбін
C     Зовнішній механізм активації про-тромбінази
D     Ретракція кров’яного згустку
E     Перетворення фібриногену в фібрин
59    
Жінка 24-х років звернулася до медико-генетичної консультації з приводу оцінки ризику захворювання на гемофілію у її дітей. Її чоловік страждає на гемофілію. Під час збору анамнезу виявилося, що у сім’ї жінки не було випадків гемофілії. Вкажіть ризик народження хворої дитини:
A     75%
B     Відсутній
C     100%
D     25%
E     50%
60    
Фільтрат бульйонної культури збудників газової анаеробної інфекції розлили по пробірках, додали видові антитоксичні сироватки, витримали впродовж 40 хвилин при кімнатній температурі. Для визначення виду анаероба тепер необхідно:
A     Додати у пробірки аглютинуючу діагностичну сироватку
B     Додати у пробірки преципітуючу діагностичну сироватку
C     Додати у пробірки еритроцитарний діагностикум
D     Вміст про6ірок посіяти на щільні поживні середовища
E     Ввести тваринам вміст пробірок
61    
Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатолентикулярною дегенерацією (хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. У цього пацієнта в сироватці крові буде підвищена концентрація таких іонів:
A     Мідь
B     Кальцій
C     Фосфор
D     Натрій
E     Калій
62    
На мікропрепараті очного яблука плода спостерігається пошкодження рогівки. Частина якого зародкового листка була уражена в процесі ембріонального розвитку?
A     Нефротом
B     Ектодерма
C     Дерматом
D     Мезодерма
E     Ентодерма
63    
Щуру в плевральну порожнину введено 0,5 мл повітря. Який тип недостатності дихання виникає в даному випадку?
A     Рестриктивне порушення альвеолярної вентиляції
B     Перфузійний
C     Дифузійний
D     Обструктивне порушення альвеолярної вентиляції
E     Дисрегуляторне порушення альвеолярної вентиляції
64    
При обстеженні жінки 56-ти років, що хвора на цукровий діабет 1-го типу, виявлене порушення білкового обміну, що при лабораторному дослідженні крові проявляється аміноацидемією а клінічно - уповільненням загоєння ран і зменшенням синтезу антитіл. Який з перерахованих механізмів викликає розвиток аміноацидемії?
A     Підвищення онкотичного тиску в плазмі крові
B     Підвищення протеолізу
C     Зменшення концентрації амінокислот у крові
D     Збільшення ліпопротеїдів високої щільності
E     Гіперпротеїнемія
65    
Порушення процесів мієлінізації нервових волокон призводить до неврологічних розладів і розумової відсталості. Такі симптоми характерні для спадкових і набутих порушень обміну:
A     Нейтральних жирів
B     Сфінголіпідів
C     Фосфатидної кислоти
D     Холестерину
E     Вищих жирних кислот
66    
Пацієнту 40-ка років з ознаками емоційної лабільності та пов’язаним з ними порушенням сну призначено ні-тразепам. З чим пов’язаний снодійний ефект цього засобу?
A     Блокада опіатних рецепторів
B     Стимуляція Hi-гістамінових рецепторів
C     Інгібування ефектів збуджуючих амінокислот
D     Активація ГАМК-ергічної системи
E     Пригнічення серотонінергічної ней-ромедіації
67    
Чоловік 38-ми років поступив до неврологічного відділення зі скаргами на погіршення пам’яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте лікарський засіб для покращення метаболізму головного мозку:
A     Пірацетам (ноотропіл)
B     Анальгін
C     Меридил
D     Кофеїн
E     Сиднокарб
68    
До інфекційної лікарні доставлено літнього чоловіка, безпритульного. Скарги на високу температуру, запаморочення, висип на шкірі. Враховуючи, що хворий страждає також на педику-льоз, лікар запідозрив висипний тиф. Який метод діагностики найдоцільніше використати для підтвердження діагнозу?
A     Бактеріологічний
B     Серологічний
C     Алергологічний
D     Мікроскопічний
E     Вірусологічний
69    
На електронній мікрофотографії епідермісу шкіри серед клітин кубічної форми виділяються паросткові клітини, в цитоплазмі яких добре розвинутий апарат Іольджі, багато рибосом і меланосом. Назвіть ці клітини:
A     Меланоцити
B     Кератиноцити
C     Клітини Лангеганса
D     Тканинні базофіли
E     Клітини Меркеля
70    
Жінка 68-ми років, що страждає на атеросклероз, госпіталізована до хірургічного відділення з приводу розлитого гнійного перитоніту. Під час операції діагностовано тромбоз брижових артерій. Яка найбільш імовірна причина перитоніту?
A     Ішемія ангіоспастична
B     Стаз
C     Геморагічний інфаркт
D     !шемія компресійна
E     Немічний інфаркт
71    
Еритроцити людини не містять міто-хондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?
A     Аеробний гліколіз
B     Креатинкіназна реакція
C     Аденілаткіназна реакція
D     Окислювальне фосфорилювання
E     Анаеробний гліколіз
72    
Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?
A     Лобелін
B     Атропін
C     Празозин
D     Етимізол
E     Прозерин
73    
У хворого 26-ти лет, що приймав високоефективний протитуберкульозний засіб, наприкінці курсу лікування розвинувся периферичний неврит. Який препарат викликав ускладнення?
A     Флориміцину сульфат
B     Ципрофлоксацин
C     Етамбутол
D     Рифампіцин
E     Ізоніазид
74    
Досліджуються рецептори, інформація від яких прямує до кори без участі таламусу. Які це рецептори?
A     Слухові
B     Смакові
C     Нюхові
D     Дотикові
E     Зорові
75    
У дитини 6-ти років гостро виникло захворювання з високою температурою тіла, вираженою інтоксикацією і геморагічною висипкою на шкірі. Смерть настала від гострої надниркової недостатності. На розтині морфологічні зміни визначалися головним чином важкістю ДВЗ-синдрому і ендотоксичного шоку. У шкірі виявлені вогнища некрозу, діапедезні крововиливи, у судинах дерми фібринові тромби. У на-днирниках масивні крововиливи. Який найбільш імовірний діагноз?
A     Менінгококцемія
B     Кір
C     Скарлатина
D     Грип
E     Висипний тиф
76    
У хворого 47-ми років виникла кишкова коліка на фоні гіпертонічної хвороби. Засоби якої з перерахованих груп найбільш доцільно використати для її купірування у даній ситуації?
A     Антихолінестеразні засоби
B     Міотропні спазмолітики
C     Адреноміметики
D     Симпатоміметики
E     М-холиноміметики
77    
В хронічному експерименті на щурах стимулювали електричним струмом паравентрикулярні та супраопти-чні ядра гіпоталамуса. Яку поведінкову реакцію це спричинило у тварин?
A     Збільшення споживання їжі
B     Відмова від їжі та рідини
C     Збільшення споживання води
D     Зменшення споживання їжі
E     Зменшення споживання води
78    
У хворих із синдромом набутого імунодефіциту (СНІД) різко знижується імунологічна реактивність, що проявляється розвитком хронічних запальних процесів, інфекційних захворювань, пухлинного росту. Клітини якого типу ушкоджує ВІЛ-інфекція, внаслідок чого знижується імунний захист?
A     Т-супресори
B     В-лімфоцити
C     Т4-хелпери
D     Природні кілери (NK)
E     Т8-ефектори
79    
Через рік після субтотальної резекції шлунка з приводу виразки малої кривизни виявлені зміни в аналізі крові - анемія, лейко- і тромбоцитопенія, КП-1 ,3, наявність мегалобластів та ме-галоцитів. Дефіцит якого фактору обумовив розвиток цієї анемії?
A     Хлороводнева кислота
B     Пепсин
C     Іастрин
D     Муцин
E     Фактор Касла
80    
У хворого 32-х років у заочере-винному просторі виявлено пухлиноподібне утворення розміром 17х15 см з проростанням його в брижу, яке хірург цілком вилучити не зміг. Макроскопічно: тканина утворення на розрізі жовтувата, м’яка, з осередками некрозу і ослизнення. При мікроскопічному дослідженні виявлено: клітини з вираженим поліморфізмом ядер, з наявністю патологічних мітозів, цитоплазма клітин світла, дрібновакуолізована, при фарбуванні суданом вакуолі дають позитивну реакцію. Визначте пухлину:
A     Ліпосаркома
B     Фібросаркома
C     Ліпома
D     Гібернома
E     Фіброма
81    
Хворому 63-х років з атонією сечового міхура лікар призначив препарат, дозу якого хворий самостійно збільшив. З’явились підвищене потовиділення, салівація, діарея, м’язові спазми. Препарат якої групи був призначений?
A     Іангліоблокатори
B     Холіноміметики
C     Адреноблокатори
D     Токолітики
E     Реактиватори холінестерази
82    
У жінки 36-ти років має місце гіповітаміноз B2. Причиною виникнення специфічних симптомів (ураження епітелію, слизових, шкіри, рогівки ока) імовірно є дефіцит:
A     Цитохрому С
B     Цитохромоксидази
C     Цитохрому В
D     Флавінових коферментів
E     Цитохрому А1
83    
У хворого 20-ти років видалена пухлина лобної частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, яка була нечітко відмежована від довколишньої тканини. На розрізі - однорідного вигляду, гістологічно - складається із зіркоподібних клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння. Яка пухлина була у хворого?
A     Іангліоневрома
B     Олігодендрогліома
C     Епендімома
D     Хоріоїдпапілома
E     Астроцитома
84    
Потерпілий 19-ти років доставлений до травматологічного відділення з різаною раною трапецієподібного м’яза. Яка з фасцій шиї формує піхву для даного м’яза?
A     М ’язова частина передтрахейної пластинки шийної фасції
B     Вісцеральна частина передтрахейної пластинки шийної фасції
C     Сонна піхва шийної фасції
D     Поверхнева пластинка шийної фасції
E     Передхребтова пластинка шийної фасції
85    
У чоловіка 36-ти років хворого на туберкульоз легень непереносимість аміноглікозидного антибіотика аміка-цину. Який протитуберкульозний антибіотик можна включити до складу комплексної терапії у даному випадку?
A     Амоксицилін
B     Стрептоміцин
C     Бензилпеніцилін
D     Канаміцин
E     Рифампіцин
86    
У біоптаті нирки 45-річного чоловіка, що має хронічну хворобу нирок, виявлено: склероз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок, дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплющений ("щитопо-дібна"нирка). Який діагноз найбільш імовірний?
A     Іломерулонефрит
B     Іострий пієлонефрит
C     Тубуло -інтерстиційний нефрит
D     Хронічний пієлонефрит
E     Нефросклероз
87    
Хворий 47-ми років з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої лєгєні, в скиді комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред’являти скарги на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?
A     Вітамін A
B     Вітамін В6
C     Вітамін C
D     Вітамін D
E     Вітамін В12
88    
Хлопчик 10-ти років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоін-фекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих збудників захворювання?
A     Yersinia enterocolitica
B     Pseudomonas aeruginosa
C     Escherichia coli
D     Salmonella enteritidis
E     Proteus vulgaris
89    
У хворого 42-х років з хронічною серцевою недостатністю, незважаючи на терапію кардіотонічними засобами і тіазидовим діуретиком, зберігаються набряки і виникла загроза асциту. Який препарат слід призначити для підсилення діуретичного ефекту застосованих ліків?
A     Фуросемід
B     Клопамід
C     Амілорид
D     Манітол
E     Спіронолактон
90    
На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?
A     Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів
B     Артеріола
C     Артерія м’язового типу
D     Артерія змішаного типу
E     Вена волокнистого типу
91    
В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал О2. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:
A     Ілутатіонредуктаза
B     Каталаза
C     Пероксидаза
D     Ілутатіонпероксидаза
E     Супероксиддисмутаза
92    
У дитини 10-ти років через 2 тижні після перенесеної ангіни розвинувся не-фритичний синдром (протеїнурія, гематурія, циліндрурія), що свідчить про ураження базальної мембрани клубочків нирок. Який найбільш імовірний механізм лежить в основі ушкодження базальної мембрани?
A     Гранулематозний
B     Реагіновий
C     Антитільний
D     Цитотоксичний
E     Імунокомплексний
93    
Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?
A     Спинний мозок
B     Довгастий мозок
C     Середній мозок
D     Кора великих півкуль
E     Проміжний мозок
94    
Жінці 54-х років поставили попередній діагноз: інфаркт міокарда. Характерною ознакою даного захворювання є суттєве підвищення в крові активності такого ферменту:
A     Аргіназа
B     Г-6-ФДГ
C     Альфа-амілаза
D     Каталаза
E     Креатинфосфокіназа
95    
При травмі периферичних нервів виникає м’язова атрофія, кістки стають порозними і ламкими, на шкірі і слизових виникають виразки. Яка функція нервових системи уражується у даному випадку?
A     Вегетативна
B     Чутлива
C     Трофічна
D     Рухова
E     Вища нервова діяльність
96    
Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд?
A     Лізин, аргінін, гістидин
B     Глутамат, валін, лейцин
C     Аспартат, глутамат, гліцин
D     Цистеїн, гліцин, пролін
E     Аспартат, аргінін, глутамат
97    
Синтез і-РНК проходить на матриці ДНК з урахуванням принципу ком-плементарності. Якщо триплети у ДНК наступні - АТГ-ЦГТ, то відповідні кодо-ни і-РНК будуть:
A     ТАГ-УГУ
B     АУГ-ЦГУ
C     УАГ-ЦГУ
D     УАЦ-ГЦА
E     АТГ-ЦГТ
98    
В експерименті необхідно оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити:
A     Тривалість ПД
B     Поріг деполяризації
C     Критичний рівень деполяризації
D     Амплітуду ПД
E     Потенціал спокою
99    
У хворого 45-ти років при рентгенологічному обстеженні була виявлена кила міжхребцевого диску грудного відділу хребетного стовпа. Який вид з’єднання між хребцями зазнав патологічних змін?
A     Синостоз
B     Діартроз
C     Синхондроз
D     Синсаркоз
E     Іеміартроз
100    
У клітині в гранулярній ЕПС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК щодо рибосоми. Амінокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певній послідовності - відбувається біосинтез поліпептиду. Послідовність амінокислот у поліпептиді буде відповідати послідовності:
A     Нуклеотидів т-РНК
B     Антикодонів т-РНК
C     Антикодонів р-РНК
D     Кодонів і-РНК
E     Нуклеотидів р-РНК
 

 

Категорія: 1 | Додав: АДМІН | Теги: Буклет 2013
Переглядів: 1119 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0