Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Патологічна анатомія [ Додати матеріал ]

Захворювання органів статевої системи та вагітності
10.12.2016, 22:10

Крок – 1
Хвороби статевих органів
?
Під час гістологічного дослідження злоякісної пухлини молочної залози
виявлено, що пухлина побудована з низькодиференційованих атипових
клітин епітеліального походження, які утворюють трабекули, відокремлені
між собою шарами сполучної тканини, співвідношення клітин і строми
приблизно 1: 1. Назвіть гістологічний варіант раку.
- Фіброзний
- Дрібноклітинний
- Плоскоклітинний
+ Солідний
- Аденокарцинома
?
У 40-річної жінки з матковою кровотечею при огляді виявили різке
потовщення слизової оболонки матки, яка мала поліпозні розростання.
Мікроскопічно - в ендометрії фаза проліферації, залози видовжені, покручені,
зустрічаються кісти. Визначте патологічний процес.
+ Залозиста гіперплазія ендометрію
- Ендометрит
- Поліп шийки матки
- Ендоцервікоз
- Рак матки
?
У жінки 52 років в яєчнику виявлено новоутворення округлої форми, з
чіткими межами, 2,5 см в діаметрі, на розрізі в ньому є порожнина з безліччю
дрібних випинань в просвіт. Яка макроскопічна форма новоутворення?
- Інфільтрат
- Вузол
+ Кіста
- Вузол з некрозом в центрі
- Виразка
?
Жінка, 30 років, при проходженні профілактичного огляду у гінеколога не
висувала скарг. В анамнезі - хронічний ендоцервіцит. При дослідженні
біоптату у вагінальній частині шийки матки був виявлений високий
циліндричний епітелій, секретуючий слиз, під епітелієм - розгалужені залози.
Який процес виявлений?
+ Ендоцервікоз
- Залозиста метаплазія
- Еритроплакія
- Плоскоклітинна метаплазія
- Лейкоплакія
?
У літньої жінки з метрорагією в менопаузі при патогістолгічному
дослідженні в зішкрібку слизової оболонки шийки матки виявлені
розростання атипового епітелію з утворенням так званих "ракових перлин".
Ваш діагноз?
+ Плоскоклітинний рак зі зроговінням
- Слизистий рак
- Аденокарцинома
- Недиференційований рак
- Плоскоклітинний рак без зроговіння
?
Хвора оперована з приводу пухлини матки. Макропрепарат: губчастий
строкатий вузол в міометрії. Гістологічно - є великі світлі епітеліальні
клітини, серед яких багато темних поліморфних клітин. Строма відсутня,
судини мають вигляд порожнин, висланих клітинами пухлини. Виявляються
множинні крововиливи. Як називається виявлена пухлина?
- Кавернозна гемангіома
- Медулярний рак
- Деструктивний (злоякісний) пухировий занесок
- Аденокарцинома
+ Хоріонепітеліома
?
У молодої жінки раптово наступило переривання вагітності на 20 тижні. При
цьому з матки виділилося все плідне яйце (плід і оболонки), згортки крові.
Під час гістологічного дослідження виявлено оболонка плоду, ворсинки
хоріона і децидуальну тканину. Назвіть вид патології вагітності.
+ Мимовільний повний аборт
- Деструктивний пухировий занесок
- Штучний аборт
- Пухировий занесок
- Передчасні пологи
?
У хворої 52 років встановлено діагноз: порушення оваріально-
менструального циклу, яке супроводжувалося мено- і метрорагією,
наростаючою слабкістю, анемією. Під час гістологічного дослідження
встановлено характерні морфологічні зміни слизової оболонки матки.
Визначити характер патологічного процесу.
- Гіпертрофія
- Атрофія
- Склероз
- Метаплазія
+ Гіперплазія
?
У хворого з простатопатією спостерігається постійне порушення виділення
сечі, в зв'язку з чим проведена операція простатектомії. Під час операції
стінка сечового міхура потовщена, слизова оболонка рожевого кольору,
просвіт міхура зменшений. Встановити характер патологічного процесу в
стінці сечового міхура.
- Метаплазія
- Гіпоплазія
- Атрофія
+ Гіпертрофія
- Гіперплазія
?
При дослідженні пухлини матки (післяопераційний матеріал) макроскопічно
– утворення м'якої консистенції, з крововиливами та ділянками вогнищевого
некрозу, нагадує 'риб'яче м'ясо'. Під час гістологічного дослідження
встановлено ознаки вираженого клітинного і тканинного атипізму,
зустрічаються клітини з патологічними мітозами. Поставити діагноз.
+ Саркома
- Аденокарцинома
- Фіброма
- Ангіома
- Ліпома
?
Під час гістологічного дослідження біоптату піхвової частини шийки матки
у хворої 47 років з ерозією виявлені ознаки клітинного атипізму, базальна
мембрана - без змін. Поставити діагноз.
- Ендометріоз
+ Карцинома in situ
- Аденокарцинома
- Папілома
- Ерозія
?
У 38-річної хворої з приводу дисфункціональних маткових кровотеч
виконано вишкрібання ендометрію. Виявлено: залози кістозно розширені,
звиті, клітини залоз у фазі проліферації. Який процес виник в ендометрії?
+ Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію
- Аденокарцинома
- Плоскоклітинна метаплазія
- Ендометрит
- Атрофія ендометрію
?
У хворої 55 років з'явилися рецидивуючі маткові кровотечі. Зроблено
діагностичне вишкрібання порожнини матки. У зішкрібі ендометрію серед
елементів крові видно залозисті елементи різної величини і форми, утворені
атиповими клітинами з гіперхромними ядрами, численними мітозами (в тому
числі і патологічними). Про який процес можна думати?
+ Аденокарцинома
- Хоріонепітеліома
- Аденоматозний поліп
- Залозиста гіперплазія ендометрію
- Ознаки перерваної вагітності
?
Під час гістологічного дослідження передміхурової залози, оперативно
видаленої у чоловіка 72 років, який скаржився на утруднення
сечовипускання, виявлено: збільшення кількості залозистих і м'язових
елементів. Долькова будова залози порушена. Який процес в передміхуровій
залозі найбільш можливий?
- Простатит
- Змішана форма простатопатії
+ М'язово-фіброзна гіперплазія
- Залозиста гіперплазія
- Аденокарцинома
?
У молодої жінки в зв'язку з гострим болем видалена маткова труба з
вогнищевим розширенням її середньої третини, заповненої кров'ю. При
гістологічного дослідження в отворі труби знайдені ворсини хоріону, великі
поля еритроцитів з домішкою лейкоцитів. Ваш діагноз:
- Крововилив в маткову трубу
- Геморагічний сальпінгіт
- Гнійний сальпінгіт
+ Трубна вагітність
- Гострий гнійний сальпінгіт
?
У жінки 30 років кримінальний аборт став причиною інфекції матки і
розвитку сепсису, який привів до смерті. На розтині виявлено: гнійний
ендометрит з гнійним лімфаденітом в воротах інфекції, метастатичні
гнійники в легенях, нирках, міокарді, септична селезінка, дистрофічні зміни
паренхіматозних органів. З крові був виділений стрептокок. Визначте
клініко-анатомічну форму сепсису.
- Гранулематозний сепсис
- Септицемія
- Хроніосепсис
- Септичний ендокардит
+ Септикопіемія
?
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки у хворої (54
роки) з клінічним діагнозом порушення оваріально-менструального циклу
виявлені розростання залозистих структур, які складаються з клітин з
гіперхромними ядрами, фігурами мітозів, атипією. Зміни в залозистих
структурах супроводжуються порушенням цілісності базальної мембрани.
Для якого патологічного процесу характерні виявлені мікроскопічні зміни?
- Залозиста гіперплазія ендометрію
+ Аденокарцинома матки
- Хоріонепітеліома матки
- Гострий ендометрит
- Плацентарний поліп
?
Під час операції з приводу пухлини яєчника у жінки в черевній порожнечі
виявлено 2 літри геморагічної рідини, на очеревині велика кількість
білуватих вузликів діаметром до 0,5 см. При цитобіопсіі в вузликах виявлені
розростання ракових клітин. Який процес розвинувся в черевній порожнині?
- Туберкульоз
- Геморагічний перитоніт
- Фібропластичний перитоніт
- Асцит
+ Карциноматоз очеревини
?
У молодої жінки, яка страждала на метрорагії, на операції виявлена червона,
м'яка, губчаста, кровоточива пухлина, побудована з атипових синцитіальних
клітин і клітин трофобласта, яка проростає з ендометрія в міометрій. Ваш
діагноз?
- Рак матки
- Фіброміома
- Міосаркома
- Гемангіома
+ Хоріонкарцинома
?
У молодої жінки з ознаками інфантилізму в одному з яєчників виявлена
пухлина. Гістологічне будова пухлини нагадує семіному яєчка. Назвіть
пухлину.
- Текома
+ Дисгермінома
- Цистоаденома серозна
- Фолікулома
- Цистоаденома муцинозна
?
У жінки 25 років, з'явилися ознаки гірсутизму (підвищене оволосіння),
аменорея. Про пухлини якого органу йдеться?
- Нирки
+ Яєчників
- Печінки
- Молочної залози
- Матки
?
У хворого М. 14 років, діагностована тріада Гетчинсона: зуби бочкоподібної
форми, паренхіматозний кератит і глухота. Для якої хвороби характерна дана
патологія?
- Проказа
- Токсоплазмоз
+ Сифіліс
- Туберкульоз
- Опісторхоз
?
У жінки 20 років, народився мертвий, мацерований плід. Вага плаценти
збільшена ( 2,3 кг), колір жовто-сірий, консистенція шкіряста. При
мікроскопічному дослідженні плаценти виявляється набряк, клітинна
інфільтрація, гіперплазія ворсин, поодинокі абсцеси, васкуліти. Про яке
захворювання йде мова?
- Грип
- Сепсис
- Туберкульоз
- Токсоплазмоз
+ Сифіліс
?
Для гістологічного дослідження доставлена видалена на операції матка. Під
слизовою оболонкою визначені множинні округлої форми вузли, які чітко
відмежовані від навколишньої тканини. Мікроскопічно пухлина побудована
з пучків гладкої мускулатури з явищами тканинного атипізму. Ваш діагноз?
+ Субмукозні лейоміоми
- Субсерозні лейоміоми
- Субмукозні рабдоміоми
- Субсерозні рабдоміоми
- Фіброміома матки
?
Одна з головних патологоанатомічних ознак еклампсії:
- Тигрове серце
+ Велика строката печінка
- Мускатна печінку
- М'ясиста селезінка
- Червоний кістковий мозок стегна
?
Зміни плаценти при міхуровому занеску:
- Дистрофія плаценти
- Некроз плаценти
- Розлад кровообігу плаценти
+ Кістоз ворсинок
- Відшарування плаценти
?
Який процес відбувається в тканинах, що утворюють плацентарний поліп:
- Інфаркт
- Некроз
- Дистрофія
+ Організація
- Тромбоз
?
На розтині у чоловіка 73 років виявлено збільшену, м'яку, еластичну, дещо
горбисту передміхурову залозу, яка на розрізі складається з окремих вузлів,
відокремлених сполучною тканиною. При мікроскопії відзначено збільшення
кількості залозистих елементів. Величина часточок і кількість залозистих
елементів в них - різні. Який процес має місце в передміхуровій залозі?
- Рак
- М'язово-фіброзна (стромальна) нодулярна гіперплазія
- Змішана нодулярна гіперплазія
- Аденома
+ Залозиста нодулярна гіперплазія
?
Жінка 32 років звернулася після аборту до лікаря зі скаргами на кашель і
кровохаркання. Рентгенологічно в легенях виявлені множинні вогнищеві 
затемнення. Бімануально по лівому ребру матки пальпується вузлувате
утворення. Мікроскопія зішкрібу стінок порожнини матки виявила світлі
епітеліальні клітини Лангханса, серед яких багато гігантських і поліморфних
клітин синцитію, які активно діляться. Ваш діагноз?
- Лейоміома
- Плоскоклітинний рак без зроговіння
- Поліморфноклітинна саркома
+ Хоріонепітеліома
- Синцитіальна саркома
?
У жінки 46 років під час паліативної операції з приводу раку шлунка
встановлено наявність крукенбергівских метастазів в яєчники
("крукенбергівский рак яєчників "). Який з наведених шляхів метастазування
призвів до враження яєчників?
- Гематогенний
- Лімфогенний ортоградний
+ Лімфогенний ретроградний
- Імплантаційний
- Каналікулярний
?
У 30-и річної жінки з матковою кровотечею під час огляду в стінці матки
знайдена пухлина. Мікроскопічно виявлені світлі епітеліальні клітини
Лангханса, серед яких багато гігантських і поліморфних клітин синцитію;
строма відсутня, судини мають вигляд порожнин, висланих клітинами
пухлини. Який патологічний процес найбільш ймовірний?
- Рак матки
+ Хоріонепітеліома матки
- Пухирний занесок
- Ендометрит
- Ендометріоз
?
У жінки 35 років при пальпації молочної залози виявлено вузол до 2 см в
діаметрі. Під час гістологічного дослідження визначається сполучна тканина
з ділянками гіалінозу, в якій розміщені атрофічні часточки і кістозно-
розширені протоки. Порожнина протоки і кісти вистелені атрофічним
епітелієм. Яке захворювання молочної залози найбільш ймовірне?
- Мастит
- Рак
- Фіброаденома
+ Доброякісна дисплазія
- Хвороба Педжета
?
Під час гістологічного дослідження біопсії шийки матки виявлено заміщення
плоского епітелію циліндричним епітелієм цервікального каналу і значне
розростання залоз під покривним епітелієм. Який можливий діагноз?
+ Проліферуючий ендоцервікоз
- Аденоматоз
- Простий ендоцервікоз
- Сосочковий ендоцервікоз
- Ендоцервікоз із заживленням
?
У хворої з молочної залози оперативно видалений щільний вузол діаметром
2,0 см в капсулі. На розрізі він біло-рожевий, волокнистий. Мікроскопічно:
пухлина представлена залозами без клітинного атипізму, які здавлені
сполучною тканиною. В пухлини строма переважає над залозистої
паренхімою. Ваш діагноз?
- Аденома
+ Фіброаденома
- Непроліферативна мастопатія
- Проліферативна мастопатія
- Аденокарцинома
?
У літнього чоловіка, який страждав на гіпертонію і помер від крововиливу в
мозок, на розтині виявлено збільшену передміхурову залізу розмірами 6х4 см,
щільноеластичної консистенції, на розрізі тканина її белувато-рожевого
кольору. Який загальнопатологічний процес розвинувся в передміхуровій
залозі?
- Гормональна гіпертрофія
+ Гормональна гіперплазія
- Робоча гіпертрофія
- Компенсаторна гіперплазія
- Вікарна гіпертрофія
?
При мікроскопічному дослідженні біоптату шийки матки хворої хронічним
ендоцервікозом виявлена клітинна і ядерна атипія багатошарового плоского
епітелію, патологічні мітози, а також рогові перлини в глибині епітеліальних
шарів. Ваш діагноз:
- Перехідноклітинний рак
- Плоскоклітинний рак без зроговіння
+ Плоскоклітинний рак зі зроговінням
- Залозистий рак
- Анапластичний рак
?
У жінки 28 років народився померлий плід з гестаційним віком понад 43
тижнів. Шкіра плоду суха та лущиться. На аутопсії - загальна гіпотрофія і
наявність ядер окостеніння проксимального епіфіза великогомілкової і
плечової кісток, навколоплідні води, пуповина і оболонки посліду забарвлені
меконієм. Проявом якого періоду є описані морфологічні зміни:
+ Антенатального періоду
- Пренатального періоду
- Інтранатального періоду
- Постнатального періоду
- Періоду прогенезу
?
В ході гістологічного дослідження зішкріба стінок порожнини матки 45-
річної жінки з порушеннями оваріально-менструального циклу виявлено
збільшення кількості ендометріальних залоз, клітини залоз з морфологічними
ознаками фази проліферації, деякі залози кістозно розширені. Діагностуйте
захворювання.
- Залозиста гіперплазія ендометрію
+ Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію
- Атипова гіперплазія ендометрію
- Залозистий поліп ендометрія
- Аденокарцинома ендометрію
?
Під час гістологічного дослідження зішкріба слизової оболонки матки у
хворої 54 років з клінічним діагнозом порушення оваріально-менструального
циклу виявлено - розростання залозистих структур, які складаються з клітин
з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів, атипією. Зміни в залозистих 
структурах супроводжуються порушенням цілісності базальної мембрани
клітин. Для якого патологічного процесу характерні виявлені мікроскопічно
зміни?
+ Аденокарцинома матки
- Залозиста гіперплазія ендометрію
- Гострий ендометрит
- Плацентарний поліп
- Хоріонепітеліома матки
?
При біопсії шийки матки було встановлено діагноз: ендоцервікоз
(псевдоерозія). Які характерні мікроскопічні зміни в біоптаті шийки матки
виявив патологоанатом?
+ Локальні перетворення багатошарового плоского епітелію на одношаровий
призматичний
- Клітинний атипізм покривного епітелію слизової оболонки
- Зроговіння покривного епітелію слизової оболонки
- Ракові перлини
- Слизова дистрофія залоз
?
У жінки з позаматковою вагітністю відбулося виділення плода в порожнину
маткової труби з кровотечею. Назвіть цей патологічний процес.
+ Неповний трубний аборт
- Повний трубний аборт
- Мимовільний аборт
- Штучний аборт
- Кримінальний аборт
?
Під час гістологічного дослідження біоптату шийки матки була виявлена
запальна інфільтрація із залученням стінок дрібних судин, артерій і вен,
наявність в інфільтраті плазматичних клітин, лімфоцитів, епітеліоїдних
клітин з ділянками склерозу і гіалінозу тканини. Про яке захворювання слід
думати?
+ Сифіліс
- Туберкульоз
- Лейкоплакія
- Ерозія шийки матки
- Кондилома
?
При гістологічному дослідженні видаленої матки виявлено, що ендометрій
має звичайний вигляд, проте багато залозистих структур розташовуються в
товщі міометрія з формуванням поодиноких кіст. Про який процес в матці
можна думати?
+ Ендометріоз
- Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію
- Інфільтративний ріст аденокарциноми
- Аденоматоз слизової оболонки матки
- Нормальна будова ендометрію
?
В зішкрібі з порожнини матки у жінки 36 років, у якої була значна маткова
кровотеча, знайдено велику кількість світлих епітеліальних клітин Лангханса
і багатоядерних симпластів, кількість фігур мітозів значно підвищена, строма
утворення була відсутня, судинні порожнини вистелені зазначеними
клітинами. Діагностуйте пухлину матки.
+ Хоріонепітеліома
- Поліп ендометрія
- Низькодиференційована аденокарцинома ендометрію
- Частковий міхуровий занесок
- Повний міхуровий занесок
?
У жінки з матковою кровотечею, при гінекологічному огляді в порожнині
матки виявлена тканина темно-червоного кольору з множинними
порожнинами, що нагадує "губку". При мікроскопічному дослідженні
пухлини в лакунах крові виявлений синцитій епітеліальних клітин з
гіперхромними ядрами і клітини трофобласта. Назвіть пухлину.
+ Хоріонепітеліома
- Плоскоклітинна карцинома
- Аденокарцинома
- Фіброміома
- Міхуровий занесок
?
У вагітної після кримінального аборту виник сепсис. Смерть наступила при
явищах наростаючої ниркової недостатності. При патоморфологічному
дослідженні нирок виявлено поширений тромбоз гломерулярних капілярів,
аферентних артеріол, початок некрозу епітелію звивистих канальців і
клубочків. Які зміни нирок послужили причиною ниркової недостатності?
+ Кортикальний некроз
- Папілярний некроз
- Гострий тубулярний некроз
- Амілоїдоз нирок
- Гострий гломерулонефрит
?
При інтраопераційній біопсії молочної залози виявлено концентричне
розростання внутрішньодолькової сполучної тканини навколо дрібних
проток, висланих одношаровим епітелієм. Ваш можливий діагноз.
+ Фіброаденома
- Внутрішньопротокова папілома
- Часточковий неінфільтруючий рак
- Внутрішньопротоковий неінфільтруючий рак
- Мастит
?
У жінки через 6 місяців після пологів розвинулася маткова кровотеча; при
гінекологічному огляді в порожнині матки виявлена тканина темно-
червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". При
мікроскопічному дослідженні пухлини в лакунах крові виявлені атипові
світлі епітеліальні клітини Лангханса і гігантські клітини
синцитіотрофобласту. Назвіть пухлину.
+ Хоріонепітеліома
- Плоскоклітинний незроговілий рак
- Аденокарцинома
- Фіброміома
- Міхуровий занесок
?
Жінка 45 років звернулася до гінеколога зі скаргами на ациклічні, рясні
маткові кровотечі. При досліджені біоптату виявлено збільшення кількості
залоз, кістозне їх розширення. Для якого процесу характерні ці зміни?
+ Гіперплазії ендометрія
- Атрофії ендометрія
- Гіпертрофії ендометрія
- Метаплазії
- Організації
?
У хворої 55 років з'явилися рецидивуючі маткові кровотечі. Виконано
діагностичне вишкрібання матки. У зішкрібі ендометрія серед елементів
крові видно залозисті елементи різної величини і форми, утворені атиповими
клітини з гіперхромними ядрами, з численними мітозами (в тому числі і
патологічними).Про який процес можна думати?
+ Аденокарцинома
- Залозиста гіперплазія ендометрію
- Хоріонепітеліома
- Аденоматозні поліпи
- Ознаки перерваної вагітності
?
Хвора прооперована з приводу пухлини матки. Макроскопічно: губчастий
строкатий вузол в міометрії. Гістологічно: є великі світлі епітеліальні
клітини, серед яких багато темних поліморфних клітин. Строма відсутня,
судини мають вигляд порожнини, висланих клітинами пухлини.
Визначаються великі крововиливи. Як називається виявлена пухлина?
+ Хоріонепітеліома
- Деструктивний (злоякісний) міхуровий занесок
- Аденокарцинома
- Кавернозна гемангіома
- Медулярний рак
?
У літньої жінки з метрорагіями в менопаузі при патогістологічному
дослідженні в зішкрібі слизової оболонки шийки матки виявлені розростання
атипового епітелію з утворенням так званих "ракових перлин". Ваш діагноз?
+ Плоскоклітинний рак зі зроговінням
- Аденокарцинома
- Плоскоклітинний рак без зроговіння
- Слизовий рак
- Недиференційований рак
?
У померлої 42 років, прооперованої в минулому з приводу пухлини шлунка,
при розтині яєчник різко збільшений, щільної консистенції, білого кольору.
Гістологічно: в препараті вкрай атипові епітеліальні клітини, розміщені серед
пластів і тяжів сполучної тканини. Яке захворювання має місце?
+ Крукенбергівский рак яєчника
- Серозна цистаденокарцинома
- Псевдомуцинозна цистаденокарцинома
- Злоякісна текома
- Злоякісна гранульозоклітинна пухлина
?
Жінка, 30 років, при проходженні профілактичного огляду у гінеколога не
висувала скарг. В анамнезі - хронічний ендоцервіцит. При дослідженні
біоптату у вагінальної частини шийки матки був виявлений високий
циліндричний епітелій, що секретує слиз, під епітелієм - розгалужені залози.
Який процес виявлений?
+ Ендоцервікоз
- Плоскоклітинна метаплазія
- Залозиста метаплазія
- Лейкоплакія
- Еритроплакія
?
Під час гістологічного дослідження вузла у видаленій молочній залозі серед
вираженої строми виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових
поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів у їх центрі. Клітини
з великими ядрами, збільшеним числом ядерець і ядерцевих організаторів,
наявністю атипових мітозів. Поставте передбачуваний діагноз.
+ Аденокарцинома
- Фіброаденома молочної залози
- Солідний рак
- Плоскоклітинний незроговілий рак
- Недиференційований поліморфноклітинний рак
?
Для гістологічного дослідження доставлена видалена під час операції матка.
Під слизовою оболонкою численні округлої форми вузли, чітко відмежовані
від навколишньої тканини. Мікроскопічно пухлина побудована з пучків
гладких м'язів з явищами тканинного атипізму. Ваш діагноз?
+ Лейоміома
- Рак матки
- Фіброміома
- Хоріонепітеліома
- Лейоміосаркома
?
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки у хворої 54
років з клінічним діагнозом порушення оваріально-менструального циклу
виявлено розростання залозистих структур, які складаються з поліморфних
клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів. Для якого патологічного
процесу характерні виявлені мікроскопічні зміни?
+ Аденокарцинома матки
- Залозиста гіперплазія ендометрію
- Гострий ендометрит
- Плацентарний поліп
- Хоріонепітеліома матки
?
У молодої жінки в зв'язку з гострим болем в клубовій ділянці була вилучена
маткова труба, заповнена кров'ю з локальним розширенням її середньої
третини. Під час гістологічного дослідження в просвіті труби знайдені
хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішкою лейкоцитів. Ваш
діагноз:
+ Трубна вагітність
- Гострий гнійний сальпінгіт
- Крововилив в маткову трубу
- Геморагічний сальпінгіт
- Гнійний сальпінгіт
?
У молодої жінки на 20-му тижні відбулося переривання вагітності. При цьому
з матки виділилося все плодове яйце (плід і оболонки), згортки крові. Під час
гістологічного дослідження виявлено оболонки плоду, ворсинки хоріона і
децидуальної тканина. Назвіть вид патології вагітності.
+ Мимовільний повний аборт
- Передчасні пологи
- Міхуровий занесок
- Деструктивний міхуровий занесок
- Штучний аборт
?
Під час гістологічного дослідження зішкріба слизової оболонки матки у
хворої 54 років з клінічним діагнозом порушення оваріально-менструального
циклу виявлено розростання атипових залозистих структур, які складаються
з клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів, атипією. Атипові
залозисті структури вростають в міометрій. Для якого патологічного процесу
характерні такі мікроскопічно зміни?
+ Аденокарцинома матки
- Залозиста гіперплазія ендометрію
- Гострий ендометрит
- Плацентарний поліп
- Хоріонепітеліома матки
?
В ході гістологічного дослідження зішкріба стінок порожнини матки 45-
річної жінки з порушеннями оваріально-менструального циклу виявлено
збільшення кількості ендометріальних залоз, деякі пилкоподібно покручені,
деякі залози - кістозно розширені. Діагностуйте захворювання.
+ Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію
- Плацентарний поліп
- Атиповагіперплазія ендометрію
- Залозистий поліп ендометрія
- Аденокарцинома ендометрію
?
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки знайдено
звивисті залози, пило- та штопороподібні, видовжені, розростання строми з
проліферацією її клітин. Ваш діагноз?
+ Залозиста гіперплазія ендометрію
- Гострий ендометрит
- Лейоміома
- Міхуровий занесок
- Плацентарний поліп
?
Хвора прооперована з приводу пухлини матки. Макропрепарат: губчастий
строкатий вузол в міометрії. Гістологічно - великі світлі епітеліальні клітини,
серед яких багато темних поліморфних клітин. Строма відсутня, судини 
мають вигляд порожнин, висланих клітинами пухлини. Визначаються
множинні крововиливи. Як називається виявлена пухлина?
+ Хоріонепітеліома.
- Деструктивний (злоякісний) міхуровий занесок.
- Аденокарцинома.
- Кавернозна гемангіома.
- Медулярний рак.
?
Жінка, 32 років, померла в післяпологовий період. На аутопсії - ознаки
гнійного ендометриту, гнійний тромбофлебіт вен матки, множинні абсцеси
легень, абсцеси нирок і селезінки, апостематозний міокардит та гнійний
менінгіт. Діагностуйте вид сепсису.
+ Септикопіемія.
- Септицемія.
- Хроніосепсис.
- Затяжний септичний ендокардит.
- Туберкульозний сепсис.
?
У жінки 39 років, під час операції була видалена збільшена маткова труба і
частина яєчника з великою кістою. Під час гістологічного дослідження
слизової оболонки стінки труби виявлено децидуальні клітини, ворсини
хоріона. Який найбільш ймовірний діагноз був встановлений при дослідженні
слизової оболонки маткової труби?
- Хоріонкарцинома.
- Плацентарний поліп.
+ Трубна вагітність.
- Паперовий плід.
- Літопедіон.
?
Після проведеної операції у жінки 24 років видалена маткова труба, яка була
досліджена патологоанатомом. Макроскопічно: значне потовщення труби,
серозна оболонка її тьмяна, вкрита жовтувато-сірими плівками, судини її
повнокровні. На розрізі просвіт труби заповнений жовто-зеленою в'язкою
масою, стінка - пухка. Який попередній патологоанатомічний діагноз?
+ Гострий гнійний сальпінгіт
- Гострий катаральний сальпінгіт
- Гострий гангренозний сальпінгіт
- Гострий фібринозний сальпінгіт
?
Хвора 20 років померла від інтоксикації через 8 днів після штучного
позалікарняного аборту при терміні вагітності 14 - 15 тижнів. На розтині тіла
померлої виявлене жовтувате забарвлення склер, шкіри, гнійно-некротичний
ендометрит, численні гнійники в легенях, гіперплазія селезінки з великою
кількістю нейтрофілів в її синусах. Яке ускладнення розвинулося після
аборту у хворої?
+ Септикопіемія
- Септицемія
- Геморагічній шок
- Хроніосепсис
- Вірусний гепатит А
?
Хвора 38 років тривало лікувалася в стаціонарі з приводу раку молочної
залози з множинними метастазами в кістки, в аналізі крові відрізнялася
гіперкальціемія, померла при явищах поліорганної недостатності. При
гістологічному дослідженні легень в міжальвеолярних перегородках по ходу
судин і волокнистих структур виявлено відкладення інтенсивно базофільної
речовини. Реакція Косса позитивна. Зміни в легенях - це прояв:
+ Метастатичного звапніння
- Метаболічного звапніння
- Дистрофічного звапніння
- Фібриноїдного набухання
- Гіалінозу
?
Під час гістологічного дослідження видаленого збільшеного пахвового
лімфатичного вузла в ньому виявлено пухлину органоїдної будови, що
складається з комплексів атипових епітеліальних клітин різної величини і
форми з гіперхромними ядрами і численними мітозами, ці клітини мають
рецептори до естрогену і прогестерону. Яка найбільш ймовірна первинна
локалізація пухлини?
+ Рак молочної залози
- Дрібноклітинний недиференційований рак легені
- Аденокарцинома шлунку
- Плоскоклітинний зроговілий рак стравоходу
- Медулярная карцинома щитоподібної залози
?
У перший період пологів у жінки відзначалося підвищення артеріального
тиску (220/110 мм.рт.ст.), з'явилася легка жовтяниця шкіри, потім
розвинулися судоми і втрата свідомості. Смерть наступила від гострого
порушення мозкового кровообігу. На розтині: ДВС синдром, жовтяниця,
набряк легенів і головного мозку, дрібні крововиливи в підкіркових ядрах
головного мозку, легенів, печінки; ішемія і повнокрів'я нирок, дрібні
симетричні некрози кіркової речовини нирок. Ваш діагноз.
+ Еклампсія
- Геморагічний інсульт
- Вірусний гепатит
- Некротичний нефроз
- Геморагічна пневмонія
?
У жінки після аборту виникла маткова кровотеча. Мікроскопічно в зішкрібі з
порожнини матки знайдені: ворсини хоріона з гідропічною дистрофією,
набряклі, з утворенням безлічі кіст, які супроводжуються проліферацією
епітелію і синцитію ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Встановіть
діагноз.
+ Міхуровий занесок
- Вагітність
- Хоріонепітеліома
- Ендометрит
- Плацентарний поліп
?
При аутопсії плода виявлена епідуральна (між кістками склепіння черепа і
твердою мозковою оболонкою) гематома, яка утворилася в результаті
розриву серпоподібного синуса і намету мозочка. Ці зміни є проявом
патології:
+ Інтранатального періоду
- Перинатального періоду
- Антенатального періоду
- Постнатального періоду
- Періоду прогенезу
?
Дитина 4 років померла від легенево-серцевої недостатності. На аутопсії
знайдено ущільнення підшлункової залози, в бронхах - обтураційні
ателектази і бронхоектази. У печінці - жирова інфільтрація. Мікроскопічно в
підшлунковій залозі відзначається: кістозні розширення проток, атрофія
залозистої паренхіми, дифузний фіброз і лімфо-гістфоцітарна інфільтрація.
Ваш діагноз?
+ Фетальний муковісцидоз.
- Інфекційна фетопатія.
- Гаметопатія.
- Ембріопатія.
- Хвороба Гіршпрунга.
?
У жінки після пологів з'явилися безперервні кровотечі з порожнини матки.
Після оперативного видалення матки в її порожнині був виявлений вузол,
м'якої консистенції, строкатого вигляду. Мікроскопічно тканина вузла
складається з клітин цитотрофобласту і поліморфних елементів
синцитіотрофобласту, визначаються множинні некрози. Ваш діагноз.
+ Хоріонкарцинома
- Гострий ендометрит
- Поліпозна гіперплазія ендометрію
- Плацентарний поліп
- Інвазивний міхуровий занесок
?
При аденомі передміхурової залози, що звужує сечівник, спостерігається
збільшення товщини стінки сечового міхура. Який вид гіпертрофії має місце
в даному випадку?
+ Робоча гіпертрофія
- Вікарна гіпертрофія
- Замісна гіпертрофія
- Відновлювальна гіпертрофія
- Дисплазія
?
Гістологічне дослідження тканини раку шийки матки показало високий
ступінь злоякісності пухлини у хворої. Що з переліченого нижче є
показником морфологічної анаплазії пухлини?
+ Висока співвідношення ядро / цитоплазма
- Ацидофілія цитоплазми
- Поліхроматофілія цитоплазми
- Наявність спеціалізованих органел
- Секреторні гранули в цитоплазмі
?
Жінці 32 років проведена секторальна резекція молочної залози. Виявлений
пухлиноподібний сузол діаметром 2,0 см, щільної консистенції, з чіткими
межами, на розрізі біло-рожевого кольору. У гістологічних зрізах паренхіма
пухлини представлена залозами різної форми, які вкриті одним або
декількома шарами дрібних темних епітеліоцитів без клітинного атипізму.
Строма пухлини різко переважає над паренхімою, представлена щільною
волоконистою сполучною тканиною. Вкажіть найбільш достовірний
гістологічний діагноз пухлини.
+ Фіброаденома
- Аденома
- Фіброма
- Аденокарцинома
- Фіброзний рак
?
У вагітної жінки після кесарського розтину в післяопераційному періоді
виникла масивна маткова кровотеча, яку вдалося зупинити, але розвинулася
анурія. Гемодіаліз виявився неефективним і хвора померла на 4-ту добу після
втручання. На розтині нирки трохи збільшені, набряклі, на розрізі кіркова
речовина бліда, піраміди і проміжна зона повнокровні. Яка патологія нирок
ускладнила операцію?
+ Некротичний нефроз
- Ішемічний інфаркт
- Ціанотична індурація
- Підгострий гломерулонефрит
- Гострий пієлонефрит
?
До патогістологічної лабораторії для дослідження доставлена матка. У товщі
міометрія виявлено 5 вузлів різного розміру, з чіткими межами, щільної
консистенції, на розрізі сірого кольору, волоконної будови. Мікроскопічно
при фарбуванні пікрофуксином видно різної товщини пучки
веретеноподібних клітин, які йдуть в різних напрямках і пофарбовані в
жовтий колір. Між ними широкі прошарки сполучної тканини червоного
кольору. Така морфологічна картина найбільш характерна для:
+ Фіброміоми
- Лейоміоми
- Лейміосаркоми
- Раку
- Рабдоміоми
?
У жінки 36 років в молочних залозах виявлені вузлуваті розростання
сполучної тканини навколо кістозно розширених внутрішньодолькових
протоків, які вкриті одношаровим епітелієм. Ваш діагноз?
+ Фіброзно-кістозна хвороба
- Мастит
- Внутрішньодольковий рак
- Фіброма
- Саркома
?
У жінки 25-ти років через 4 тижні після аборту з'явився кашель, температура
тіла підвищилася до 37,8 * С. На рентгенограмах у легенях виявлено вогнища
затемнення з обох боків. Протягом 10-ти днів хвора отримувала антибіотики,
але без ефекту. Виконана крайова резекція легені. У препараті знайдена
пухлина, яка складається з клітин трофобласта і поліморфних гігантських
елементів синцитіотрофобласту з високою мітотичної активністю: строма
відсутня, множинні крововиливи. Висновок по гістологічної картині:
+ Хоріонкарцинома
- Світлоклітинний рак
- Плоскоклітинний рак
- Трофобластична пухлина плацентарного ложа
- Аденокарцинома
?
Під час гістологічного дослідження вмісту порожнини матки, отриманого
шляхом діагностичного вишкрібання, виявлена хоріонепітеліома. З яких
тканинних елементів розвивається ця пухлина?
+ Тканинних елементів плаценти
- Слизової оболонки тіла матки
- М'язової оболонки тіла матки
- Тканини яєчника
- Слизової оболонки цервікального каналу
?
У жінки 25 років вагітність закінчилася смертю плоду на ранніх термінах
гестації. Під час гістологічного дослідження вмісту матки виявлені
гідропічна дистрофія і кістозне переродження ворсин хоріона, конгломерати
яких нагадують грона винограду. Який патологічний процес розвинувся в
плаценті?
+ Міхуровий занесок
- Плацентарний поліп
- Хоріонепітеліома
- Фолікулярні кісти
- Залозисто-кістозна гіперплазія
?
Під час розтину тіла жінки 32 років, яка померла від внутрішньої кровотечі,
виявлено розрив маткової труби і мертвий плід в черевній порожнини. Які
зміни привели до руйнування маткової труби і кровотечі?
+ Вростання ворсин хоріона
- Гострий сальпінгіт
- Децидуальна реакція слизової оболонки
- Міхуровий занесок
- Залозиста гіперплазія слизової оболонки матки
?
У жінки через добу після аборту, зробленого поза лікувальним закладом,
з'явилася гектична температура і гнійні виділення зі статевих органів. Назвіть
патологічний процес, який розвинувся в матці після аборту.
+ Гострий ендометрит
- Гострий сальпінгіт
- Міхуровий занесок
- Хоріонепітеліома
- Плацентарний поліп
?
Через дві доби після пологів у жінки розвинулася клініка шоку з ДВС-
синдромом, в результаті чого хвора померла. На аутопсії виявлений гнійний
ендоміометрит, регіональний гнійний лімфангіт і лімфаденіт, гнійний
тромбофлебіт. У паренхіматозних органах - дистрофічні зміни і проміжне
запалення. Який діагноз можна припустити?
+ Сепсис
- Сифіліс
- Туберкульоз статевих органів
- Деструктивний міхуровий занесок
- Міхуровий занесок
?
У зішкрібі з порожнини матки жінки 32 років знайдено: залози ендометрію в
фазі пізньої секреції, строма - децидуальна тканина, присутні множинні
ворсини хоріона і великі скупчення елементів цито- і синцитіотрофобласту,
клітини цитотрофобласту мають виражений клітинний поліморфізм і ядерну
гіперхромію, зустрічаються множинні осередки некрозу. Діагностуйте
враження.
+ Хоріонепітеліома.
- Частковий міхуровий занесок
- Повний міхуровий занесок.
- Плацентарний поліп.
- Децидуальний поліп.
?
Під час гістологічного дослідження матеріалу після трансуретральної
резекції простати виявлено переважання залоз різної форми і величини,
утворених атиповими, гіперхромними клітинами з патологічними мітозами.
Діагностуйте захворювання.
+ Аденокарцинома.
- Аденома.
- Аденоматозна нодулярна гіперплазія.
- М'язово-фіброзна гіперплазія.
- Хронічний простатит.
?
У 39-річної жінки в правій і в лівій молочній залозі діагностовані множинні
дрібні щільні вузли. При дослідженні біоптату з молочної залози виявлено
великі ділянки гіалінізованої сполучної тканини і зони ліпоматозу, серед яких
розташовані поодинокі атрофовані ацинуси і кістозно розширені протоки.
Діагностуйте захворювання:
+ Непроліферативна форма фіброзно-кістозної хвороби
- Проліферативна мастопатія.
- Інвазійних протоковий рак.
- Інтраканалікулярна фіброаденома.
- Периканалікулярна фіброаденома.
?
Під час гістологічного дослідження легеневої тканини недоношеного
хлопчика, померлого від дихальної недостатності, виявлені ділянки
ателектазів, а в просвіті розправлених альвеол визначаються набрякова
рідина, крововиливи, пристінково розташовані еозинофільні маси -
"гіалінові" мембрани. Діагностуйте захворювання.
+ Респіраторний дистрес-синдром новонароджених.
- Асфіксія новонароджених.
- Бронхолегенева дисплазія.
- Внутрішньоутробна пневмонія.
- Аспірація навколоплідних вод.
?
У жінки 39 років при операції були видалені збільшена в розмірах маткова
труба і частина яєчника з великою кістою. Під час гістологічного
дослідження стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріона.
Який найбільш ймовірний діагноз було встановлено при дослідженні
маткової труби?
+ Трубна вагітність
- Плацентарний поліп
- Хоріонкарцинома
- "Паперовий" плід
- Літопедіон
?
Молода жінка померла через 4 добу після кримінального аборту. На секції
фібринозно-гнійний ендометрит, тромбогеморагічний синдром,
морфологічні прояви гострої ниркової недостатності, септична гіперплазія
селезінки. Вкажіть клініко-морфологічну форму сепсису.
+ Септицемія
- Бактеріальний шок
- Септикопіемія
- Хроніосепсис
- Септичний ендометрит
?
При обстеженні вагітної жінки з резус-негативною групою крові знайдено
високий рівень антиеритроцитарних антитіл, для зниження якого їй було
підшито шкірний клапоть її резус-позитивного чоловіка. Через 2 тижні
клапоть видалений, мікроскопічно в ньому знайдено порушення кровообігу,
набряк, клітинну інфільтрацію переважно лімфоцитами, нейтрофілами і
макрофагами. Який з перерахованих патологічних процесів найбільш
вірогідний?
+ Трансплантаційний імунітет
- Реакція гіперчутливості негайного типу
- Реакція гіперчутливості сповільненого типу
- Гранульоматозне запалення
- Інтерстиційне запалення
?
У жінки 45 років народився хлопчик з розщелиною верхньої щелепи ( "заяча
губа" і "вовча паща"). Під час додаткового обстеження виявлено значні
порушення з боку нервової, серцево-судинної систем і зору. При дослідженні
каріотипу діагностована трисомія по 13 хромосомі. Який синдром має місце
у хлопчика?
- Клайнфельтера
- Шерешевського-Тернера
- Едвардса
+ Патау
- Дауна
?
Під час гістологічного дослідження слизової оболонки матки знайдено
звивисті залози, пило- та штопороподібні, подовжені, розростання строми з
гіперплазією її клітин. Який найбільш вірогідний діагноз?
- Плацентарнийполіп
- Лейоміома
+ Залозиста гіперплазія ендометрію
- Гострий ендометрит
- Міхуровий занесок
?
У жінки через 6 місяців після пологів розвинулося маткова кровотеча. Під час
гінекологічного обстеження в порожнині матки виявлена тканина темно-
червоного кольору з множинними порожнинами, що нагадує "губку". Під час
мікроскопічного дослідження пухлини в лакунах крові виявлені атипові 
світлі епітеліальні клітини Лангханса і гігантські клітини
синцитіотрофобласту. Яка це пухлина?
- Аденокарцинома
- Міхуровий занесок
+ Хоріонепітеліома
- Плоскоклітинний рак без зроговіння
- Фіброміома
?
Хвора 20-ти років померла від інтоксикації через 8 днів після штучного
позалікарняного аборту при терміні вагітності 14-15 тижнів. На розтині тіла
померлої: жовтуватезабарвлення склери очей, шкіри, гнійно-некротичний
ендометрит, численні гнійники в легенях, гіперплазія селезінки з великою
кількістю нейтрофілів в її синусах. Яке ускладнення після аборту
розвинулося у хворої?
- Септицемія
+ Септикопіемія
- Вірусний гепатит А
- Хроніосепсис
- Геморагічний шок

Категорія: Патологічна анатомія | Додав: АДМІН | Теги: Захворювання органів статевої систе
Переглядів: 513 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0