Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Патологічна анатомія [ Додати матеріал ]

Туберкульоз
10.12.2016, 22:12

Крок – 1
Туберкульоз
?
На розтині тіла дитини виявлено первинний кишковий туберкульозний
комплекс: первинна афект-виразка тонкої кишки, лімфангіт і регіонарний
казеозний лімфаденіт. Смерть наступила від перфорації виразки і розвитку
розлитого перитоніту. Назвіть шлях зараження дитини туберкульозом.
- Трансплацентарний.
+ Аліментарний.
- Аерогенний.
- Змішаний.
- Контактний.
?
На розтині тіла 17-річної дівчини, яка померла внаслідок легеневої
недостатності: в нижній частці правої легені виявлено зливні зони
казеозного некрозу, в бронхолегеневих, бронхіальних і біфуркаційних
лімфатичних вузлах - явища казеозного некрозу. Який з перерахованих
діагнозів найбільш вірогідний?
- Туберкулома.
- Гематогенна форма прогресування первинного туберкульозу.
- Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень.
+ Ріст первинного афекту при первинному туберкульозі.
- Казеозна пневмонія при вторинному туберкульозі.
?
На розтині тіла чоловіка. 44 років, який помер від легенево-серцевої
недостатності, виявлені пневмосклероз, емфізема легенів, гіпертрофія
правого шлуночка серця. В обох легенях, переважно субплеврально,
локалізовані множинні осередки діаметром до 1 см. Гістологічно: в центрі
вогнища - зона некрозу, по периферії - вал з епітеліоїдних клітин і
лімфоцитів з домішкою макрофагів і плазматичних клітин. Визначаються 
гігантські клітини Пирогова - Лангханса. Невелика кількість кровоносних
капілярів - на периферії вогнища. Яке захворювання було у померлого?
+ Гематогенний туберкульоз.
- Актиномікоз легень.
- Саркоїдоз.
- Сифіліс.
- Силікоз.
?
На розтині тіла чоловіка, 48 років, який помер від туберкульозу легень,
виявлені частково спорожнені симетричні туберкульозні каверни в кортико-
плевральних зонах з переважанням продуктивної тканинної реакції; в обох
легенях - ніжний сітчастий пневмосклероз та емфізема; легеневе серце; в
біфуркаційних лімфатичних вузлах - туберкульозний казеозний лімфаденіт.
У III сегменті правої легені - вогнище Гона. Який з перерахованих діагнозів
найбільш вірогідний?
- Гематогенна генералізація первинного туберкульозу.
+ Гематогенно-дисемінований туберкульоз.
- Хронічний первинний туберкульоз.
- Хронічний міліарний туберкульоз.
- Циротичний туберкульоз.
?
При мікроскопічному дослідженні легенів хворого, 52 років, виявлені
вогнища некрозу, оточені валом епітеліоїдних клітин і лімфоцитів. Між
лімфоцитами і епітеліоїдними клітинами знаходяться великі клітини
округлої форми з великою кількістю ядер, розміщених по периферії. Як
називаються такі гістологічні зміни?
- Сифілітична гранульома.
- Саркоїдозна гранульома.
+ Туберкульозна гранульома.
- Лепрозна гранульома.
- Склеромна гранульома.
?
Ув'язнений, 40 років, помер у виправно-трудовій колонії від туберкульозу.
При аутопсійному дослідженні тіла померлого встановлено деформація і
зменшення розмірів верхівок обох легенів, множинні порожнини з
щільними стінками товщиною 2 - 3 мм у верхніх частках обох легенів,
дисеміновані вогнища казеозного некрозу діаметром від 5 мм до 2 см в
нижніх частках легенів. Діагностуйте форму туберкульозу.
- Вторинний циротичний.
- Вторинний фіброзно-вогнищевий.
- Гематогенний великовогнищевий з ураженням легень.
- Первинний, ріст первинного афекту.
+ Вторинний фіброзно-кавернозний.
?
У чоловіка 50 років, який хворів на туберкульоз і помер на тлі явищ
легенево-серцевої недостатності, на розтині виявлено лобарний характер
ураження легень: верхня частка правої легені збільшена, щільна, на розрізі
жовтого кольору, пухка, на плеврі - фібринозні нашарування. До якої з форм
вторинного туберкульозу належить зазначена патологія?
- Туберкулома.
- Фіброзно-вогнищевий туберкульоз.
- Інфільтративний туберкульоз.
+ Казеозна пневмонія.
- Гострий вогнищевий туберкульоз.
?
На розтині тіла померлого 48 років, в ділянці I сегмента правої легені
виявлено округле утворення діаметром 5 см з чіткими контурами, оточене
тонким прошарком сполучної тканини, заповнене білими пухкими масами.
Діагностуйте форму вторинного туберкульозу.
+ Туберкулома.
- Казеозна пневмонія.
- Гострий кавернозний туберкульоз.
- Гострий вогнищевий туберкульоз.
- Фіброзно-кавернозний туберкульоз.
?
У хворого, який помер від туберкульозу легень: в I сегменті правої легені -
вогнище блідо-сірого кольору, оточене капсулою, діаметром 3 см.
Мікроскопічно: вогнище некрозу з капсулою, відсутність перифокального
запалення. Назвіть форму туберкульозу.
- Казеозна пневмонія.
- Гострий кавернозний туберкульоз.
- Фіброзно-кавернозний туберкульоз.
- Циротичний туберкульоз.
+ Туберкулома.
?
У померлої з клінічним діагнозом: хронічний абсцес легенів - на розтині
виявлено порожнину в II сегменті правої легені розміром 5 см, округлої
форми. Внутрішня поверхня порожнини сформована казеозними масами,
зовнішня - щільною тканиною легенів, піогенна мембрана відсутня. Про
який процес йде мова?
- Гострий абсцес.
- Фіброзно-кавернозний туберкульоз.
+ Гострий кавернозний туберкульоз.
- Хронічний абсцес.
- Первинна легенева каверна.
?
На розтині трупа чоловіка 44 років, який помер від легенево-серцевої
недостатності, виявлені пневмосклероз, емфізема легенів, гіпертрофія
правого шлуночка серця. В обох легенях, переважно субплеврально,
множинні вогнища діаметром до 1 см. Гістологічно: в центрі вогнища - зона
некрозу, на периферії - вал з епітеліоїдних клітин і лімфоцитів з домішкою
макрофагів і плазматичних клітин. Визначаються гігантські клітини
Пирогова-Лангханса. Невелике число кровоносних капілярів визначається
на периферії вогнища. Яке захворювання має місце у хворого:
+ Гематогенний туберкульоз
- Первинний легеневий туберкульоз
- Канцероматозний туберкульоз
- Первинний туберкульоз
- Вторинний туберкульоз
?
Хворий з 30-річним стажем роботи в шахті помер від легенево-серцевої
недостатності. На розтині легені роздуті, пухнасті, на розрізі в них велика
кількість вузликів розмірами з просяні зерна. Гістологічно вузлики
представлені зоною некрозу, на периферії - вал з епітеліоїдних клітин і
лімфоцитів з домішкою макрофагів і плазматичних клітин. Визначаються
гігантські клітини Пирогова-Лангханса. Назвіть найбільш ймовірне
захворювання:
+ Міліарний туберкульоз
- Первинний легеневий туберкульоз
- Канцероматозний туберкульоз
- Первинний туберкульоз
- Вторинний туберкульоз
?
На розтині хворого, який помер від серцево-легеневої недостатності,
знайдені зміни в легенях у вигляді порожнин (каверн) з розростанням
сполучної тканини. Легені деформовані, ущільнені, виявляються рубці
лінійної форми, численні бронхоектази, виражені плевральні зрощення,
"легеневе" серце. Яке захворювання привело до смерті?
+ Циротичний туберкульоз
- Бронхоектатична хвороба
- Хронічна неспецифічна пневмонія
- Адгезивний плеврит з пневмосклерозом
- Гострий кавернозний туберкульоз
?
При аутопсії трупа чоловіка, який помер від хронічної серцево-легеневої
недостатності, виявлено ознаки хронічної дифузійної емфіземи і "легеневого
серця". Який з нижчеперерахованих факторів відіграє найважливішу роль в
розвитку легеневої гіпертензії як причини "легеневого серця"?
+ Редукція капілярної мережі в респіраторному відділі легень
- Проліферація гладком'язових клітин в стінках артеріол і дрібних артерій
- Інтракапілярний склероз
- Гіаліноз артеріол і дрібних артерій
- Атеросклероз бронхіальних артерій
?
Хворий, що страждає гематогенним туберкульозом, скаржився на слабкість,
нудоту, блювоту, свербіyyz шкіри, біль в суглобах, головний біль. При
наростаючих проявах уремії наступила смерть. На розтині: шкіра в'яла,
землисто-сіра, ніби "припудрена" сечокислими солями, запах аміаку, на
поверхні перикарда, листках плеври і очеревини - відкладення фібрину у
вигляді білуватих ниток. Який процес в нирках спричинив розвиток уремії?
- Полікістоз
+ Амілоїдоз
- Пієлонефрит
- Гідронефроз
- Гломерулонефрит
?
Губчастий і кортикальний шари гомілкової кістки подекуди в стані розпаду,
порожнини, які виникли, заповнені вершковоподібними масами зеленувато-
жовтого кольору. Найбільш ймовірна форма запалення:
+ Гнійне
- Туберкульозне
- Гранулематозне
- Проліферативне
- Змішане
?
У хворого висока температура, задишка, біль у правій частині грудної
клітини. Плевральна пункція дала 700 мл в'язкої рідини зеленувато-жовтого
кольору. Який патологічний процес розвинувся в плевральній порожнині?
+ Емпієма плеври
- Серозний плеврит
- Гематогенний туберкульоз з переважним ураженням легень
- Карциноматозний плеврит
- Туберкульозний плеврит
?
На розтині померлого від легенево-серцевої недостатності в легенях
виявлено значну кількість щільних міліарних і великих вузликів, круглої ,
овальної і неправильної форми, білого кольору, діаметром 0,1-0,5 см, які
місцями зливаються між собою. Відзначається кортико- плевральна
локалізація цього процесу. Крім цього в легенях відзначається сітчастий
пневмосклероз, продуктивна гранулематозна тканинна реакція, емфізема.
Серце збільшене: товщина стінки правого шлуночка 1,0 см, лівого -1,3см. З
анамнезу відомо, що хворий протягом 15 років сидів у в'язниці. Яке
захворювання має місце у хворого?
+ Хронічний крупновогнищевий туберкульоз
- Вторинний туберкульоз
- Хронічна обструктивна емфізема легенів
- Продуктивний пневмосклероз
- Гіпертрофічна кардіоміопатія
?
При розтині трупа чоловіка 67 років в легені виявлено вузлики 0,2-0,3 см в
діаметрі, які промацуються як піщинки. Легені збільшені, пухнасті, є
невеликі ділянки відкладення вугільного пігменту. Про яке захворювання
слід думати в даному випадку?
+ Гострий міліарний туберкульоз
- Асбестоз
- Антракоз
- Пневмосклероз
- Емфізема
?
У півторарічного хлопчика, який помер від вірусної пневмонії, на аутопсії
виявлено: виступаючі потиличні і лобові горби ( "квадратна голова"),
сідлоподібний ніс, приплюснуту потилицю, незаросле велике тім'ячко,
потовщення в ділянках кістково-суглобових з'єднань ребер і епіфізів довгих
трубчастих кісток, Х-подібну деформацію нижніх кінцівок. При
макроскопічному дослідженні зона росту кісток нерівна, розширена, 
склоподібна; гістологічно - розширення хрящової зони з неправильним
чергуванням і розташуванням хрящових клітин, відсутня чітка і рівна лінія
між хрящовою і остеоїдною тканинами. Діагностуйте захворювання скелета.
+ Рахіт
- Туберкульозний спондиліт
- Хондродисплазія
- Недосконалий остеогенез
- Гематогенний туберкульоз з переважною позалегеневою локалізацією
?
У дитини 10 років, яка страждає на хронічний тонзиліт з багаторазовими
рецидивами, з'явився гострий біль в горлі. Під час огляду було виявлено
виразку на лівому мигдалику, гіперемію слизової щоки, збільшення шийних
лімфовузлів. У сім'ї цієї дитини дідусь хворіє на туберкульоз. Який з
перерахованих діагнозів найбільш можливий?
+ Первинний туберкульозний комплекс, аліментарний шлях зараження
- Хронічний туберкульозний комплекс, аліментарний шлях зараження
- Первинний туберкульозний тонзиліт, повітряний шлях зараження
- Хронічний туберкульоз
- Первинний туберкульозний лімфаденіт, повітряно крапельний шлях
зараження
?
При гістологічному дослідженні легень хворого, котрий помер від легенево-
серцевої недостатності, виявлено порожнину розпаду в другому сегменті
правої легені округло- овальної форми в діаметрі 5,0 см, що сполучена з
сегментарним бронхом. Внутрішній шар порожнини представлений
казеозними масами, зовнішній шар - ущільненою паренхімою легені. Який
характер змін в легенях?
+ Гострий кавернозний туберкульоз
- Гострий абсцес легені
- Хронічна каверна
- Хронічний абсцес
- Флегмона
?
У померлого від інтоксикації чоловіка під час розтину виявлено збільшення
тазостегнового суглоба, на поверхні шкіри - свищі з виділенням з них
каламутної рідини; стегнова кістка потовщена і деформована, має місце
утворення секвестрів; при мікроскопічному дослідженні – секвестральні
порожнини оточені грануляційною і сполучною тканиною з наявністю
лімфоцитів, нечисленних плазмоцитів і одиничних нейтрофілів,
епітеліоїдних клітин, клітин Пирогова - Лангханса. Який з перерахованих
діагнозів найбільш вірогідний?
+ Гематогенний туберкульоз з позалегеневими ураженнями
- Гострий гематогенний остеомієліт
- Туберкульозний гоніт
- Туберкульозний спондиліт
- Первинний туберкульозний коксартроз
?
На розтині чоловіка знайдені збільшені в обсязі ущільнені легені зі значною
кількістю міларних вогнищ, які промацуються як піщинки. Ці зміни більше
виражені в верхніх сегментах. Який з перерахованих діагнозів найбільш
вірогідний?
+ Гострий міліарний туберкульоз
- Дифузно-склеротична форма туберкульозу
- Первинний туберкульоз з гематогенним поширенням
- Вторинний туберкульоз з переважним ураженням легень
- Хронічний міліарний туберкульоз
?
У померлого хворого з фіброзним вогнищевим туберкульозом при розтині
знайдено, що права легеня збільшена, щільна, жовтого кольору, на плеврі
виражені фібринозні накладення. Як охарактеризувати дані зміни?
+ Казеозна пневмонія
- Крупозна пневмонія в стадії сірого спечінкування
- Гангрена легені
- Емпієма плеври і крупозна пневмонія
- Флегмона легені
?
У легенях пацієнта 34 років, який протягом 9 років працював
шліфувальником, виявлені лобулярна сирниста бронхопневмонія, явища
ендобронхіту, мезобронхіту і панбронхіту, запальна інфільтрація з
утворенням валу з лімфоцитів, епітеліоїдних і гігантських клітин. Проявом
якого захворювання є зміни в легенях?
+ Гострий вогнищевий туберкульоз
- Хронічний первинний туберкульоз
- Фіброзно-вогнищевий туберкульоз
- Хронічний бронхіт і казеозна пневмонія
- Полісегментарна бронхопневмонія
?
У хворого 40 років при прогресуванні періодонтиту виявлено запалення
альвеолярного відростка і мигдалика. На мигдалику виявлена овальної
форми виразка. Лімфатичні вузли шиї збільшені. Мікроскопічно навколо
лімфатичних судин виявлена запальна реакція гранулематозного характеру з
наявністю епітеліоїдних і гігантських клітин. Назвіть захворювання.
+ Первинний туберкульоз
- Вторинний туберкульоз
- Гематогенний туберкульоз
- Виразково-некротична ангіна
- Гнійний періостит і тонзиліт
?
У хворої дівчинки 12 років мають місце зміни в кишечнику. У лімфоїдній
тканини сліпої кишки виявлено некроз слизової з утворенням виразки. У
мезентеріальних вузлах зазначає гранулематозна запальна інфільтрація з
казеозним некрозом. Який з перерахованих діагнозів найбільш вірогідний?
+ Первинний туберкульоз
- Вторинний туберкульоз
- Прогресування вторинного туберкульозу мезентеріальних лімфовузлів
- Гематогенний туберкульоз кишечника
- Неспецифічний виразковий коліт
?
На розтині чоловіка 59 років, померлого від хронічної легенево-серцевої
недостатності виявлені наступні зміни: легені збільшені, щільні,
малоповітряні, на розрізі в них визначається безліч дифузно розташованих
вузликів білястого кольору, діаметром 2-3 мм. Мікроскопічно вузлики
представлені вогнищами казеозу, перифокальною лімфо- та
плазмоцитарною інфільтрацією, епітеліоїдними і гігантськими клітинами.
Про яке захворювання йде мова?
+ Міліарний туберкульоз легень
- Інфільтративний туберкульоз
- Фіброзуючий альвеоліт
- Дрібновогнищева гігантоклітинна пневмонія
- Метастази пухлини в легені - карциноматоз
?
При дослідженні тканини тазостегнового суглоба виявлено хронічне
запалення компактної речовини і кісткового мозку, утворення секвестрів,
виражена запальна реакція гранулематозного характеру з наявністю
епітеліоїдних і гігантських клітин. При якому захворюванні розвиваються
такі зміни?
+ Гематогенний туберкульоз
- Гострий туберкульозний спондиліт
- Хронічний остеомієліт
- Туберкульозний гоніт з секвестрацією
- Продуктивний остеомієліт
?
На розтині хворого, який багато років працював на шахті і помер від
хронічної легенево-серцевої недостатності, виявлено, що легені
малоповітряні, ущільнені, склерозовані, верхівки емфізематозно змінені,
вогнищева продуктивна тканинна реакція кортико- плевральної локалізації,
сітчастий пневмосклероз, дрібні вузлики в паренхімі обох легенів. Від якої
хвороби настала смерть?
+ Гематогенно- дисемінований туберкульоз
- Туберкульозний поліартрит
- Пневмосклероз
- Емфізема легень
- Хронічна пневмонія і туберкульозний гоніт
?
При розтині тіла жінки 50 років, яка померла від уремії, знайдено однобічне
ураження нирок. У кірковій речовиніправої нирки виявляються вогнища
деструкції з утворенням порожнин, заповнених казеозними масами. Навколо
них має місце запальна інфільтрація лімфоцитами, гістіоцитами,
епітеліоїдними клітинами. Яка хвороба найбільш вірогідна?
+ Гематогенний туберкульоз
- Генералізований гематогенний туберкульоз
- Первинний туберкульоз нирок
- Туберкулома нирки
- Вторинний туберкульоз
?
При розтині тіла чоловіка 56 років і гістологічного дослідження в легенях
було знайдено вогнища склерозу навколо бронхів і судин легенів;
розростання сполучної тканини в альвеолярних перегородках, вогнище
казеозного некрозу в третьому сегменті правої легені. У біфуркаційних
лімфовузлах виявляються казеозні маси осередкового характеру, запальна
периваскулярная інфільтрація гранулематозного характеру з наявністю
клітин Пирогова-Лангханса. Виявляється інфільтрація і по ходу
лімфатичних судин в правій легені. Яка форма захворювання має місце?
+ Первинний туберкульоз
- Туберкульоз гематогенний
- Вторинний туберкульоз
- Туберкулома
- Крупозная пневмонія з гранулематозним лімфаденітом
?
Мікроскопічно в видаленому другому сегменті правої легені шахтаря
знайдені округлі вузли в діаметрі від 2,0до 5,0 см, побудовані з
концентричних шарів казеозних мас, оточені сполучнотканинною капсулою.
Найбільш достовірний діагноз:
+ Вторинний туберкульоз
- Метастази раку
- Первинний туберкульозний комплекс
- Гематогенний туберкульоз
- Рак легенів
?
Губчастий і кортикальний шари великогомілкової кістки на окремих
ділянках в стані розпаду, порожнини, які утворилися, заповнені масами
сірого кольору, виявляється гранулематозний характер запалення з
наявністю лімфоцитів, поодиноких лейкоцитів, плазмоцитів, гігантських
клітин. Самий достовірний діагноз:
+ Гематогенний туберкульоз
- Хронічний остеомієліт
- Гострий остеомієліт
- Вторинний туберкульоз
- Генералізований туберкульоз
?
У будинку дитини під час профогляду у дитини віком 1,5 років виявили
осередкові утворення в хребті, представлені деструкцією, наявністю
секвестрів. Під час гістологічного дослідження визначаються гігантські
клітини Пирогова-Лангханса. Яке захворювання розвинулося у дитини?
+ Гематогенний туберкульоз
- Вторинний туберкульоз
- Первинний туберкульоз
- Гнійний остеомієліт
- Остеомаляція
?
У робітника 37 років з'явилися ознака гострого порушення мозкового
кровообігу, непрітомність. Через кілька днів він помер. На розтіні в м'яких
оболонках головного мозку виявлені дрібні вузлики сірого кольору,
Оболонки тьмяні з набряком, особливо виражені зміни в стовбуровій
частині головного мозком. При гістологічному дослідженні виявлено
інфільтрація в лімфоцитарного характеру з поодинокими клітинами
Пирогова-Лангханса. Який процес мав місце у головному мозку?
- Вірусній енцефаліт
+ Туберкульозний менінгіт
- Серозний менінгіт
- Вторинний менінгіт
- Стафілококовий менінгоенцефаліт
?
У жінки 20 р. скарги на слабкість, патологічну стомлюваність, підвищення
температури, розладі менструального циклу. При дослідженні зіскрібку
ендометрія були виявлені такі зміни: некроз, навкруги нього вогнищеву
інфільтрацію лімфоцитами, епітеліоїдними клітинами, гігантськими
клітинами Пирогова-Лангханса, поодинокими плазмоцитами, нейтрофілами.
Ваш діагноз?
+ Гематогенний туберкульоз
- Первинний туберкульозний ендометрит
- Вторинний туберкульозний ендометрит
- Позалегеневий первинний туберкульозний комплекс
- Інфільтративний туберкульоз
?
Чоловік 40 років, смерть наступила від уремії. На секції: нирки збільшені з
явищами піонефрозу, в корковому шарі осередки деструкції з утвореннями
порожнин, в сечоводі виявлені казеозні маси. Вкажіть патологію нирок, яка
розвинулася.
+ Туберкульоз нирок, як форма гематогенного туберкульозу
- Гідронефроз з піонефрозом
- Двобічній кортикальний нефроз
- Сепсис, септікопіемія, абсцеси коркового шару нирок
- Туберкульоз нирок, як форма вторинного туберкульозу
?
Чоловіка 40 років госпіталізовано з приводу пневмонії. На третю добу він
помер. При мікроскопічному дослідженні виявлено множинні дрібні
вузлики сірого кольору у всіх органах. Мікроскопічно це некротичні
осередки без проліферативної реакції, в легені виявлена слабка ексудативна
реакція. Для якого захворювання характерні описані зміни?
+ Найгостріший туберкульозний сепсис
- Карциноматоз без первинного осередку
- Хронічний міліарний туберкульоз
- Гематогенно- дисемінований туберкульоз
- Вторинний туберкульоз, дифузноінфільтративна форма
?
На розтині тіла чоловіка 35-ти років у другому сегменті правої легені
виявлено вогнище ущільнення діаметром 5 см, оточене тонкою капсулою.
Вогнище представлене сухою крихкою тканиною з тьмяною поверхнею. Для
якого захворювання характерні такі морфологічні зміни?
- Хондрома
- Післязапальний пневмосклероз
- Туморозна форма силікозу
+ Туберкулома
- Рак легені
?
У жінки 22-х років, при гістологічному дослідженні збільшених шийних
лімфатичних вузлів, виявлені вузлики, що складаються з плоских, дещо
витягнутих, з блідо забарвленим ядром, гігантських клітин округло-овальної
форми з блідо-рожевою цитоплазми та з ядрами, розташованими на
периферії ( у вигляді частоколу), а також дрібних округлої форми клітин з
вузьким обідком цитоплазми: у центрі деяких вузликів безструктурні масі,
забарвлені в блідо-рожевий колір. Для якого захворювання характерні такі
зміни?
+ Туберкульоз
- Бруцельоз
- Лімфогранулематоз
- Неспецифічний гіперпластичний лімфаденіт
- Саркоїдоз
?
Дитина трьох років, протягом 6 місяців перебувала в гіпсовій пов'язці
правого тазостегнового суглоба в зв'язку з туберкульозним кокситом. Після
зняття пов'язки виявлено, що об’єм лівого стегна на 7см більше правого. В
даному випадку мова йде про:
+ Атрофію дисфункціональну
- Атрофію від тиску.
- Атрофію нейротичну при денервації
- Атрофію, викликану недостатністю кровопостачання
- Гіпоплазію
?
Хворий, який страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-
серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки правої легені
виявляється порожнина діаметром 5 см, яка з'єднується з просвітом
сегментарного бронха. Стінки порожнини зсередини вкриті сирнистими
масами, під якими знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-
Лангханса. Вкажіть морфологічну форму туберкульозу.
+ Гостра туберкульозна каверна
- Туберкулома
- Казеозна пневмонія
- Інфільтративний туберкульоз
- Гострий осередковий туберкульоз
?
Хворий 46 років, що страждав на туберкульоз протягом 6 років, помер від
масивної легеневої кровотечі. При розтині: в легенях визначаються осередки
склерозу і казеозного некрозу різних розмірів, у верхній частині правої
легені - порожнина розміром 5,0 см в діаметрі з щільними стінками сірого 
кольору, в порожнині міститься рідка кров і згустки крові. Який різновид
туберкульозу?
+ Фіброзно - кавернозний
- Гострий кавернозний
- Інфільтративний
- Фіброзно - вогнищевий
- Гострий вогнищевий
?
Хворий 60-ти років тривалий час страждав фіброзно-кавернозним
туберкульозом легенів, який ускладнився емпіємою плеври. Протягом
останнього року з'явилася і наростала ниркова недостатність. Помер хворий
від масивної легеневої кровотечі. Яка причина розвитку хронічної ниркової
недостатності:
+ Вторинний амілоїдоз
- Туберкульоз сечо-статевої системи
- Хронічний гломерулонефрит
- Нефросклероз
- Хронічний пієлонефрит
?
Хворий, який страждав на туберкульоз, помер від прогресуючої легенево-
серцевої недостатності. На розтині в ділянці верхівки правої легені
визначається порожнина діаметром 5 см, яка має вихід до сегментарного
бронха. Стінки порожнини з середини вкриті сирнистими масами, під якими
знаходяться епітеліоїдні клітини і клітини Пирогова-Лангханса. Вкажіть
морфологічну форму туберкульозу:
- Гострий вогнищевий туберкульоз
- Туберкулома
+ Гострий кавернозний туберкульоз
- Інфільтративний туберкульоз
- Казеозна пневмонія

Категорія: Патологічна анатомія | Додав: АДМІН | Теги: туберкульоз
Переглядів: 292 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0