Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Патологічна анатомія [ Додати матеріал ]

Серцево-судинна система частина 3
10.12.2016, 21:56

Людина 63 років, який протягом 15 років страждав хронічною дифузною
обструктивною емфіземою легенів, помер від прогресуючої серцевої
недостатності. На розтині виявлено мускатний цироз печінки, ціанотична індурація
нирок та селезінки, асцит, набряки нижніх кінцівок. Для якого типу серцевої
недостатності характерні дані зміни у внутрішніх органах?
+ Хронічна правошлуночкова недостатність
- Гостра правошлуночкова недостатність
- Хронічна лівошлуночкова недостатність
- Гостра лівошлуночкова недостатність
- Загальна серцева недостатність
При дослідженні коронарних артерій серця виявлені атеросклеротичні бляшки з
кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м'язі дрібні множинні білі прошарки
сполучної тканини. Як називається процес, виявлений в міокарді?
+ Дифузний кардіосклероз
- Тигрине серце
- Постінфарктний кардіосклероз
- Міокардит
- Інфаркт міокарда
66
На розтині трупа чоловіка 60 років в міокарді передньої стінки лівого шлуночка
серця виявлено сіре неправильної форми щільне вогнище 5 х 4 см. З чіткими
кордонами волокнистої структури. Який діагноз найбільш вірогідний?
+ Післяінфарктний міокардіосклероз
- Дифузний дрібновогнищевий міокардіосклероз
- Інфаркт
- Міокардит
- Кардіоміопатія
У дитини 7 років на шкірі розгинальних поверхонь ліктьових і колінних суглобів
з'явилися щільні, безболісні вузли розмер 1-2 мм. У біоптаті вузлів - велике
вогнище фібриноїдного некрозу сполучної тканини з лімфоцитами і макрофагами
по периферії. При якому захворюванні спостерігаються такі зміни?
+ Ревматизм
- Ревматоїдний артрит
- Склеродермія
- Вузликовий періартеріїт
- Системна червона вовчанка
При розтині тіла жінки 40 років, яка померла від уремії, знайдено: збільшені
строкаті нирки, у нирках - потовщення капілярних мембран клубочків у вигляді
"дротяних петель", вогнища фібриноїдного некрозу їх стінок і "гіалінові" тромби в
просвіті, в ядрах - "гематоксилінові тільця "; у серці - ендокардит Лібмана-Сакса.
Яке ураження нирок найбільш достовірне?
+ Вовчаковий нефрит
- Ревматичний гломерулонефрит
- Холерний гломерулонефрит
- Склеротична нирка
- Термінальний гломерулонефрит
67
При гістологічному дослідженні стінки аорти виявлено велику кількість
ксантомних клітин, які розташовані переважно в інтимі. Для якого захворювання
можлива така картина?
+ Атеросклероз
- Гіпертонічна хвороба
- Сифілітичний мезаортит
- Неспецифічний аортоартеріїт
- Нодозной періартеріїт
При розтині померлого чоловіка 73 років, який довго страждав ішемічною
хворобою серця з серцевою недостатністю, знайдена: «мускатна печінка», бура
індурація легень, цианотическая індурація нирок та селезінки. Вкажіть, який з видів
порушення кровообігу найбільш достовірний?
+ Хронічне загальне венозне повнокров'я
- Артеріальна гіперемія
- Гостре загальне венозне повнокров'я
- Гостре недокрів'я
- Хронічне недокрів'я
При розтині тіла хворого 57 років, який страждав гіпертонічною хворобою і помер
від серцевої декомпенсації, знайдено збільшене серце з розширеною порожниною
(маса його 550 г товща стінки лівого шлуночка 2,5 см). Мікроскопічно
кардіоміоцити значно збільшені в розмірах, з жировою дистрофією і
гіперхромними бочкоподібними ядрами. Який з перерахованих патологічних
процесів найбільш достовірний в серці?
+ Ексцентрична гіпертрофія
- Міокардит
- Концентрична гіпертрофія
- Ангіогенная кардіосклероз
- Кардіоміопатія
68
При розтині у чоловіка 62 років виявлений надклапанний розрив аорти з
тампонадою серця. При гістологічному дослідженні висхідного відділу аорти в
зовнішній і середній оболонках - інфільтрати з лімфоїдних, плазматичних,
епітеліоїдних клітин, вогнища некрозу в середній оболонці, адвентиціальних і
ендотеліальних клітин, в судинах зовнішньої оболонки проліферація. Зміни в аорті
характерні для:
+ Аортиту
- Септичного аортита
- Ревматичного аортита
- Атеросклерозу
- Гіпертонічної хвороби
У хворого, який переніс інфаркт міокарда, після фізичного навантаження
відзначаються ознаки недостатності кровообігу: ціаноз і набряк підшкірної
клітковини нижніх кінцівок. Які морфологічні зміни розвиваються на місці
інфаркту міокарда в людини, яка видужала?
+ Кардіосклероз
- Внутріклітинна регенерація
- Мітотичне новоутворення кардіоміоцитів
- Міокардит
- Атрофія міокарда
При розтині трупа жінки, яка померла з явищами серцевої недостатності, серце
збільшене в об'ємі, в'яле; міокард - глинисто-жовтий, тьмяний; з боку ендокарда
видно жовто-білу посмугованість (тигрове серце). Мікроскопічно: в групах
кардіоміоцитів відсутня поперечна посмугованість, цитоплазма кардіоміоцитів
містить дрібні краплі, які фарбуються суданом ІV в чорний колір. Ваш діагноз?
+ Жирова дистрофія міокарда
- Кардіосклероз
- Ревматичний міокардит
- Ожиріння серця
- Міомаляція
69
При розтині померлого 48 років виявлена обтурація просвіту середньої мозкової
артерії тромбом. У тім’янно-скроневій області лівої півкулі головного мозку -
вогнище кашкоподібної консистенції сірого кольору. Найвірогідніше це:
+ Інфаркт
- Секвестр
- Гангрена
- Казеозний некроз
- Фібриноїдний некроз
У хворого, померлого від серцевої недостатності, при патоморфологічному
дослідженні виявлено: стулки мітрального клапана деформовані, потовщені,
зрощені по краях; у сполучній тканині міокарда - дифузно розкидані вузли, які
складаються з ділянок фібриноїдного некрозу, навколо яких скупчуються
макрофагоцити, які нагадують гігантські багатоядерні клітини. Подібні вогнища
оточені лімфоцитами і одиночними плазматичними клітинами. Яка з
перерахованих гранульом має місце в даного хворого?
+ Ревматична
- Туберкульозна
- Актиномікотична
- Сифілітична
- Лепра
У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлено
"тигрове серце". З боку ендокарда помітна жовтувато-біла посмугованість, міокард
тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?
+ Жирова паренхіматозна дистрофія
- Вуглеводна дистрофія
- Гіаліново-крапельна дистрофія
- Жирова судинно-стромальна дистрофія
- Амілоїдоз
70
Хворий помер при явищах серцево-судинної недостатності. Результати розтину:
постінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилатація його порожнин,
особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладкою поверхнею, на розрізі
повнокровна, з темно-червоним крапом на бурому тлі тканини. Гістологічно:
повнокрів'я центральних відділів часточок; в периферичних відділах навколо
портальних трактів - гепатоцити в стані жирової дистрофії. Як називаються описані
вище зміни печінки?
+ Мускатна печінка (хронічне венозне повнокров'я)
- Гостре венозне повнокров'я
- Амілоїдоз
- Цироз печінки
- Стеатоз печінки
У дитини 7 років на шкірі розгинальних поверхонь ліктьових і колінних суглобів
з'явилися щільні, безболісні вузлики розміром 1-2 мм. У біоптаті вузликів - велике
вогнище фібриноїдного некрозу сполучної тканини з лімфоцитами і макрофагами
по периферії. При якому захворюванні спостерігаються такі вузлики?
+ Ревматизм
- Ревматоїдний артрит
- Склеродермія
- Вузликовий періартеріїт
- Системна червона вовчанка
Літній хворий, тривалий час страждає гіпертонічною хворобою, помер при явищах
уремії. На аутопсії виявлено: нирки маленькі, щільні, з дрібнозернистою
поверхнею, капсула відділяється важко. Гістологічно в нирках відзначається
колапс артеріол клубочків і їх склероз. Деякі клубочки заміщені однорідною
еозинофільною речовиною, не фарбується Конго-рот; канальці атрофовані. Як слід
назвати описані вище зміни нирок?
+ Первинно-зморщені нирки
- Вторинно-зморщені нирки
- Амілоїдно-зморщені нирки
- Пієлонефротично-зморщені нирки
71
- Діабетичний нефросклероз
На аутопсії у чоловіка 56 років з клінічним діагнозом ішемічна хвороба серця,
атеросклероз вінцевих артерій серця, гіпертонічна хвороба, на розрізі міокард в
області верхівки, передньої і бічної стінок лівого шлуночка має добре відмежовану
від навколишньої тканини ділянку біло-жовтого кольору, оточений зоною
крововиливів. Про який патологічний процес йде мова?
+ Інфаркт міокарда
- Постінфарктний кардіосклероз
- Дифузний кардіосклероз
- Міокардит
- Жирова дистрофія міокарда
При мікроскопічному дослідженні міокарда чоловіка, який помер від серцевої
декомпенсації, виявлено склероз периваскулярної сполучної тканини і дифузна
інфільтрація її лімфоцитами, макрофагами, плазмоцитами і одиночними
нейтрофілами. Вкажіть, який з перелічених видів запалення найбільш вірогідний?
+ Інтерстиціальне продуктивне
- Гранульоматозне
- Альтеративне
- Ексудативне дифузне
- Ексудативне осередкове
Під час розтину в міокарді макроскопічно виявлено великовогнищеву щільну
ділянку сірого кольору, яка гістологічно складається з грубоволокнистої сполучної
тканини, оточений гіпертрофованими м'язовими волокнами. Які зміни виникли у
серці?
+ Післяінфарктний великовогнищевий кардіосклероз
- Ішемічна стадія інфаркту міокарда
- Некротична стадія інфаркту міокарда
- Дрібновогнищевий дифузний кардіосклероз
- Міокардит
72
При гістологічному дослідженні у стулках мітрального клапана серця виявлено:
мукоїдний набряк, пошкодження ендотелію, утворення по краю фібринових
тромбів. Яка спостерігається форма ревматичного ендокардиту?
+ Гострий бородавчастий ендокардит
- Дифузний ендокардит
- Фібробластичний ендокардит
- Поворотно-бородавчастий ендокардит
- Поліпозно-виразковий ендокардит
При розтині померлого від набряку легенів в міокарді знайдено велике вогнище
жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії знайдений свіжий тромб. Уточніть
діагноз:
+ Інфаркт міокарда
- Кардіосклероз
- Міокардит
- Амілоїдоз
- Кардіоміопатія
У померлого при розтині знайдений тромбоз лівої середньої мозкової артерії і
велике вогнище сірого розм'якшення тканин лівої півкулі мозку. Який
патологічний процес розвинувся в головному мозку?
+ Ішемічний інфаркт
- Коагуляційний некроз
- Абсцес
- Волога гангрена
- Секвестр
Мікроскопічне дослідження коронарної артерії у померлого 53 років виявило
звуження просвіту судини за рахунок фіброзної бляшки з додаванням ліпідів.
Найдостовірніша форма атеросклерозу:
+ Ліпосклероз
73
- Ліпоїдоз
- Доліпідна стадія
- Атероматоз
- Виразка
На розтині померлого 34 років від ревматизму - поверхня епікарда ворсинчаста,
покрита плівками сірого кольору, які легко відділяються. Після їх відділення
визначається набрякла повнокровна поверхня епікарда. Самий достовірний
діагноз:
+ Фібринозний перикардит
- Гнійний перикардит
- Геморагічний перикардит
- Проліферативний перикардит
- Катаральний перикардит
Літня людина перенесла інфаркт правої півкулі головного мозку. Через рік у
хворого залишилась відсутність рухів в лівих кінцівках. Була проведена
комп'ютерна томографія мозку, при якій в правій півкулі знайдена порожнина з
гладкими стінками, заповнена ліквором. Який патологічний процес знайдений в
головному мозку?
+ Постінфарктна кіста
- Гідроцефалія
- Сіре розм'якшення мозку
- Інфаркт мозку
- Гематома
На аутопсії трупа чоловіка 39 років, який раптово помер, в інтимі черевного відділу
аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не підносяться над її
поверхнею. Гістологічно - в цих ділянках серед гладком'язових клітин і макрофагів
виявляються клітини з пінистою цитоплазмою. При фарбуванні суданом ІІІ
відзначається їх яскраво-жовте забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу
характерні такі зміни?
74
+ Ліпоїдоз
- Ліпосклероз
- Атероматоз
- Виразки
- Атерокальциноз
У померлої жінки, 86 років, яка страждала атеросклерозом судин головного мозку,
на розтині виявлена атрофія кори головного мозку. Як називається ця атрофія
залежно від причини виникнення?
+ Від недостатнього кровопостачання
- Від тиску
- Від дії фізичних і хімічних чинників
- Нейротична
- Дисфункціональна
Хворий 67 років на протязі 20 років страждав гіпертонічною хворобою. Помер від
хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки при розтині трупа?
+ Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста
- Великі строкаті
- Великі червоні
- Великі білі
- Великі з множинними тонкостінними кістами
На розтині померлої виявлені морфологічні прояви стенозу лівого
атріовентрикулярного отвору, недостатність мітрального клапана. Гістологічно в
міокарді - вогнищевий кардіосклероз, наявність квітучих гранулем Ашоф-
Талалаева. Який з перерахованих діагнозів найбільш ймовірний?
+ Ревматизм
- Склеродермія
- Дерматоміозит
- Вузликовий періартеріїт
75
- Системна червона вовчанка
На розтині померлої дівчини 19 років знайдений бородавчастий ендокардит всіх
клапанів. Осередковий крововилив під ендокард. Виразковий стоматит. Виразки
стравоходу. Пневмонія. Нефрит. Гіперплазія селезінки з периваскулярним
склерозом. Васкуліт і некроз у ділянці зорового бугра, численні фурункули. Яке
більш імовірне захворювання?
+ Системний червоний вовчак
- Ревматизм
- Септичний ендокардит
- Ішемічна хвороба серця
- Гіпертонічна хвороба
У хворого 58 років при розтині в правій скроневій частині головного мозку
знайдено великий осередок розм'якшеної сірої речовини кашкоподібної
консситенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку численні біло-жовті
потовщення інтими, які різко звужують просвіт. Ваш діагноз?
+ Ішемічний інсульт
- Абсцес мозку
- Крововилив
- Геморагічний інфаркт
- Набряк мозку
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з
кальцинозом, що закривають просвіт судин на 1/3. У м'язі дрібні множинні білі
прошарки сполучної тканини. Як називається процес, виявлений в міокарді?
- Тигрове серце
- Міокардит
- Після інфарктний кардіосклероз
+ Дифузний кардіосклероз
- Інфаркт міокарда
76
Під час розтину трупа жінки 69 років підвищеного харчування, яка померла від
гострого інфаркту міокарда, в інтимі коронарних артерій знайдені численні білі,
щільні, формування, які різко звужують просвіт судин. Для якої стадії
атеросклерозу характерні такі зміни?
- Ліпоїдоз
+ Ліпосклероз
- Стадія утворення атероматозної виразки
- Атерокальциноз
- Атероматоз
Під час розтину на зовнішній поверхні аортального клапана, виявлені великі (1-2
см) буро-червоні, тендітні нашарування, які прикривають виразкові дефекти. Який
найбільш вірогідний діагноз?
- Гострий бородавчастий ендокардит
- Поворотною-бородавчастий ендокардит
+ Поліпозно-виразковий ендокардит
- Фібропластичний ендокардит
- Дифузний ендокардит
У хворого спостерігається підвищення опору вигнання крові з лівого шлуночка.
При якому з перерахованих патологічних процесів може виникнути така ситуація?
- Артеріальна гіпотензія
- Емболія легеневої артерії
- Мітральний стеноз
+ Аортальний стеноз
- Недостатність аортального клапана
На розтині тіла померлого, який за життя хворів атеросклерозом, виявлений
тромбоз гілки внутрішньої сонної артерії і в головному мозку - вогнище вологого
розм'якшення тканини сірого кольору. Який патологічний процес діагностований в
головному мозку?
- Енцефаліт.
77
- Геморагічна інфільтрація.
- Гематома.
+ Ішемічний інфаркт.
- Пухлина мозку.
На розтині тіла жінки, 69 років, з надмірною масою тіла, яка померла від гострого
інфаркту міокарда, в інтимі коронарних артерій виявлені численні білуваті щільні
утворення, які випинаються в просвіт і різко звужують його. Для якої стадії
атеросклерозу характерні такі зміни?
- Стадія освіти атероматозної виразки.
- Ліпоїдоз.
- Атероматоз.
- Атерокальциноз.
+ Ліпосклероз.
При гістологічному дослідженні стінки аорти виявлено велику кількість
ксантомних клітин, розташованих переважно в інтимі. Для якого захворювання
характерна така картина?
- Сифілітичний мезоаортит.
- Гіпертонічна хвороба.
+ Атеросклероз.
- Неспецифічний аортоартеріїт.
- Нодозной періартеріїт.
У чоловіка, 60 років, який тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу і помер від
хронічної ниркової недостатності, на розтині виявлено, що обидві нирки значно
зменшені в розмірах, поверхня їх дрібнозерниста; гістологічно - більшість
клубочків гіалінізовані, частина склерозірована, деякі гіперплазовані; в стромі -
поля склерозу, артеріоло- і артеріосклероз, еластофіброз великих гілок ниркових
артерій. Дайте назву цим змінам:
- Вторинно-зморщена нирка.
- Атеросклеротичний нефросклероз.
78
- Хронічний гломерулонефрит.
- Хронічний пієлонефрит.
+ Артеріолосклеротичний нефросклероз.
Хворий, 67 років, протягом 20 років страждав гіпертонічною хворобою. Помер від
хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки на аутопсії?
- Великі білі.
- Великі строкаті.
- Великі червоні.
+ Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста.
- Великі, з множинними тонкостінними кістами.
У померлого від ускладнень гіпертонічної хвороби на розтині виявлені маленькі,
щільні нирки з дрібнозернистою поверхнею, паренхіма і кіркова речовина
атрофічна. Дайте назву таким ниркам:
- Амілоїдно-зморщені.
+ Первинно-зморщені.
- Вторинно-зморщені.
- Пієлонефротично-зморщені.
- Стоншені.
На розтині тіла померлого від набряку легенів в міокарді виявлено велике вогнище
жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії - свіжий тромб. Уточніть діагноз.
- Міокардит.
- Кардіосклероз.
+ Інфаркт міокарда.
- Амілоїдоз.
- Кардіоміопатія.
79
При гістологічному дослідженні стулки мітрального клапана серця виявлено
мукоїдне набухання, пошкодження ендотелію, утворення по замикаючому краю
фібринових тромбів. Яка форма ревматичного ендокардиту спостерігається?
+ Гострий бородавчастий.
- Дифузний.
- Фібропластичний.
- Поворотно-бородавчастий.
- Поліпозно-виразковий.
У померлого від серцевої недостатності при патоморфологічному дослідженні
виявлено: стулки мітрального клапана деформовані, потовщені, зі зрощеними
краями; у сполучній тканині міокарда дифузно розкидані вузлики, що складаються
з ділянок фібриноїдного некрозу, навколо яких скупчуються макрофагоцити, що
нагадують гігантські багатоядерні клітини. Подібні вогнища оточені лімфоцитами
і одиничними плазматичними клітинами. Яку гранульому виявили?
- Актиномікотичну.
- Туберкульозну.
+ Ревматичну.
- Сифілітичну.
- Лепрозну.
На розтині тіла дитини, померлої від серцевої недостатності, виявлені розширення
порожнин шлуночків серця. Мікроскопічно в стромі міокарда повнокрів'я, набряк,
дифузні інфільтрати з гістіоцитів, лімфоцитів, нейтрофілів, еозинофілів. Який
найбільш імовірний діагноз?
- Вогнищевий проміжний ексудативний міокардит.
+ Дифузний проміжний ексудативний міокардит.
- Вузликовий продуктивний міокардит.
- Проміжний продуктивний міокардит.
- Альтеративний міокардит.
80
У пацієнта з хронічною серцевою недостатністю виявлено збільшення в'язкості
крові, при капіляроскопії виявлено пошкодження стінок судин
мікроциркуляторного русла. Які з порушень периферичного кровообігу можливі в
даному випадку?
- Емболія
- Тромбоз
+ Сладж-феномен
- Венозна гіперемія
- Артеріальна гіперемія
Після 60 років еластичність судин:
- Збільшується на 20%
- Збільшується на 10%
+ Зменшується на 30%
- Не змінюється
- Зменшується незначно
Аутопсія тіла юнака, який помер від легеневої інфекції, виявила патоморфологічні
зміни у м'язах грудного і плечового пояса, «міопатичне обличчя» (гладкий лоб,
недостатнє змикання очей, товсті губи), атрофію м'язів спини, тазового пояса.
Доведений аутосомно-домінантний тип успадкування даних змін. Про який діагноз
може йти мова?
+ М'язова дистрофія Ерба [юнацька форма]
- М'язова дистрофія Дюшена [рання форма]
- М'язова дистрофія Беккера [рання форма]
- М'язова дистрофія Лейдена
- Міотонічна дистрофія
Хворий 63 р, який тривалий час хворів інфекційним поліартритом, помер при
явищах ниркової недостатності. макроскопічно: нирки значно збільшені, щільні,
воскоподібні. При гістологічному дослідженні нирок виявлений склероз 
81
інтермедіальної зони і пірамід, велика кількість ліпідів в стромі канальців, амілоїд.
Який патологічний процес ускладнив хід інфекційного поліартриту?
+ Нефротичний амілоїдоз
- Нефролітіаз
- Нефросклероз
- Полікістоз нирок
- Пієлонефрит
При розтині тіла жінки 40-ка років, яка страждала ревматоїдним артритом,
знайдена збільшена селезінка. На розрізі її тканина коричнево-червоного кольору
зі збільшеними фолікулами, які мають вигляд напівпрозорих сірувато-білих зерен.
Вкажіть, який з перерахованих патологічних процесів найбільш достовірний?
- Порфірна селезінка
- Гіаліноз селезінки
+ Сагова селезінка
- Глазурована селезінка
- Сальна селезінка
На розтині тіла жінки 27-ми років, яка померла від хронічної ниркової
недостатності, виявлені множинні рубці і інфаркти в селезінці, нирках. Під час
мікроскопічного дослідження виявлені зміни в артеріях середнього і дрібного
калібру, які характеризуються склерозом стінок, помірною проліферацією
ендотелію і вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією навколо. На яке
захворювання страждала померла?
+ Вузликовий періартеріїт
- Атеросклероз
- Вісцеральноий сифіліс
- Хвороба Мофана
- Гіпертонічна хвороба
Жінка 56 р скаржиться на болі у дрібних суглобах рук і ніг. Хворіє років 12 років,
під час огляду рук відзначений підвивих в п'ястно-пальцевих суглобах з 
82
відхиленням пальців назовні (вид «плавників моржа»). У крові виявлені
високомолекулярні імунні комплекси. Назвіть основне захворювання.
+ Ревматоїдний артрит
- Ревматичний поліартрит
- Системний червоний вовчак
- Дерматоміозит
- Подагра
У хворої 40 років має місце біль у суглобах і по ходу м'язів ніг, яка тривожить її
вже 2 місяці після перенесеної вірусної інфекції. Об'єктивно: фіолетово-синюшна
еритема навколо очей і колінних суглобів. При мікроскопічному дослідженні
біоптатів з м'язів і шкіри: в сполучній тканині набряк, лімфоплазмоцитарна
інфільтрація, переважно навколо судин; вогнища мукоїдного, фібриноїдного
набряку, гомогенізації, гіалінізаціі колагенових волокон шкіри. Крім цього, в
м'язових волокнах відзначається зникнення поперечної посмугованості, зменшення
вмісту глікогену. Який найбільш імовірний діагноз?
+ Дерматоміозит
- Системна червона вовчанка
- Ревматизм
- Склеродермія
- Вузликовий періартеріїт
На розтині тіла чоловіка 60 років, померлого від легенево-серцевої недостатності
виявлено: міогенне розширення порожнини шлуночків серця, гідроперикардіум,
бура індурація легень, мускатна печінка, ціанотична індурація нирок та селезінки.
Яке порушення кровообігу мало місце у хворого?
+ Хронічне загальне венозне повнокров'я
- Хронічне місцеве венозне повнокров'я
- Гостре загальне венозне повнокров'я
- Гостре місцеве венозне повнокров'я
- Загальне артеріальний повнокров'я
83
При мікроскопічному дослідженні коронарних артерій серця чоловіка, який за
життя хворів атеросклерозом, в інтимі виявлено безліч оптично порожніх вакуолей.
При дослідженні замороженого зрізу пофарбованого суданом ІІІ ці вакуолі
пофарбовані в оранжевий колір. Це дозволило встановити, що в даному випадку
мова йде про одну з наступних дистрофій:
+ Ліпідоз
- Амілоїдоз
- Паренхіматозну жирову дистрофію
- Гіаліноз.
- Вакуольну гідропічну дистрофію
Жінка 54 років тривало страждала ревматоїдним артритом, майже постійно
перебувала на лікуванні. Смерть наступила при явищі хронічної ниркової
недостатності. На розтині виявлені збільшені в розмірах нирки (вага 350,0])кожна
щільна, на розрізі нирки недокрівні, з різко потовщеною корою сірувато-
жовтуватого кольору з сальним блиском. Яке ускладнення ревматоїдного артриту
зумовило розвиток уремії у хворої?
+ Вторинно-амілоїдоз нирок.
- Гострий некротичний нефроз
- Постінфекційний гломерулонефрит
- Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
- Хронічний гломерулонефрит
У жінки 27 років, з дитинства страждає ревматичним пороком серця, розвинулася
серцева декомпенсація і наступила смерть. На розтині виявлений мітральний
стеноз, різке потовщення, склероз стулок, зрощення їх по лінії змикання. Яка форма
ендокардиту зумовила в даному випадку порок серця?
+ Фібропластичний.
- Дифузний ендокардит
- Поворотно-бородавчастий
- Гострий бородавчастий
- Поліпозно-виразковий
84
Хворий 55 років страждає хронічним ІХС на тлі гіпертонічної хвороби, минулого
року переніс обширний інфаркт передньої стінки лівого шлуночка. Постійно
лікувався в кардіолога. Смерть настала від серцевої недостатності. Які з
перерахованих змін свідчать про декомпенсацію по лівошлуночковому типу?
+ Набряк легенів.
- Ціаноз шкіри і видимих слизових оболонок
- Водянка порожнин (асцит, гідроторакс, гідроперикардіум)
- Мускатна печінка
- Ціанотична індурація нирок та селезінки
У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з'явилися клінічні
ознаки прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті хворого на 2-
му тижні захворювання. На розтині серце з значним розширенням порожнини,
в'яле. Гістологічно в міокарді виявляється повнокров'я мікросудин і дифузна
інфільтрація строми лімфоцитами і гістіоцитами. Вкажіть найбільш вірогідний
діагноз.
+ Міокардит
- Стенокардія
- Гостра коронарна недостатність
- Інфаркт міокарда
- Кардіоміопатія
У хворого з високим титром антинуклеарних антитіл смерть наступила від
наростаючої ниркової недостатності. При патологоанатомічному дослідженні
виявлений мезангіопроліферативний гломерулонефрит, бактеріально-
бородавчастий ендокардит, в селезінці періартеріально-цибулинний склероз, в
шкірі - продуктивно-проліферативний васкуліт. Ваш діагноз.
+ Системний червоний вовчак
- Нефротичний синдром
- Ревматизм
- Дерматоміозит
85
- Вузликовий періартеріїт
Хворий 70 років помер від гострої коронарної недостатності. За життя відзначалася
припухлість, деформація і біль колінних суглобів. При патоморфологічному
дослідженні деформованих суглобів і синовіальних оболонок виявлено: гіперемія
оболонок з множинними периваскулярними запальними інфільтратами з
лімфоцитів, плазмоцитів, макрофагів. Скупчення фібрину, які організовуються,
покривають ділянки синовіальної оболонки і визначаються в суглобовій рідині у
вигляді рисових зерен. Ваш діагноз.
+ Ревматоїдний артрит
- Вузликовий періартеріїт
- Анкілозуючий спондилоартрит
- Туберкульозний артрит
- Деформуючий артр
Чоловік 60 років помер від важкої аритмії, яка ускладнилась трансмуральним
інфарктом міокарда передньої стінки лівого шлуночка. На розтині виявлено
наступне: камери серця розширені, містять багато крові з невеликою кількістю
згустків. Макроскопічно міокард лівого шлуночка не змінений, мікроскопічно
виявлено набряк, повнокров'я судин, порушення цілісності ядерних мембран
кардіоміоцитів. Скільки часу пройшло від моменту закупорки коронарної артерії?
+ 6 - 12 годин
- 1 доба
- 2 доби
- 4 доби
- 14 діб
Чоловік 60 років помер від інфаркту міокарда, який ускладнився кардіогенним
шоком. За даними ЕКГ діагностований інфаркт передньої стінки лівого шлуночка.
Закупорка якої артерії, найімовірніше, буде виявлена на розтині?
+ Передньої міжшлуночкової (спадної) гілки лівої коронарної артерії
- Гілки лівої коронарної артерії
- Правої коронарної артерії
86
- Задньої міжшлуночкової гілки правої коронарної артерії
- Гілки лівої коронарної артерії та лівої коронарної артерії
У хворого з дифтерією на 2-му тижні хвороби з'явилися постійні болі в області
серця, які не змінювали інтенсивності при фізичному навантаженні, наростала
задишка. Смерть настала від серцевої недостатності. На розтині виявлена значна
дилятація камер серця, при гістологічному дослідженні в міокарді - значна
гіперемія капілярів, жирова дистрофія і міоліз кардіоміоцитів, лімфогістіоцитарна
інфільтрація міжм'язової строми. Ваш діагноз.
+ Міокардит
- Кардіоміопатія
- Гостра коронарна недостатність
- Інфаркт міокарда
- Стенокардія
Хворий, котрий переніс інфаркт міокарду помер через 3 місяці від хронічної
серцевої недостатності. На розтині на бічній стінці лівого шлуночка знайдене
щільне мішкоподібне випинання, стінка шлуночка в цьому місці стоншена, має
білий колір. Для якої патології характерні ці зміни?
+ Хронічна аневризма серця
- Кардіоміопатія
- Інфаркт міокарда
- Міокардит
- Кардіосклероз
У хворої 59-ти років, яка тривалий час хворіла на ревматоїдний поліартрит і
померла від уремії, на розтині виявлено: нирки щільної консистенції, на розрізі
мають «сальний» вигляд, кора біла, піраміди червоні, розміри нирок збільшені.
Назвіть ускладнення ревматоїдного артриту.
+ Амілоїдоз нирок
- Гострий гломерулонефрит
- Хронічний гломерулонефрит
87
- Хронічний пієлонефрит
- Тубуло-інтерстиціальний нефрит
При мікроскопічному дослідженні аорти було встановлено накопичення в інтимі
великої кількості макрофагів, переповнених жировими включеннями. Для якої
стадії атеросклерозу характерні такі структурні зміни?
+ Стадії пінистих клітин
- Стадії ліпідних плям
- Стадії фіброзних бляшок
- Стадії ускладнень
- Завершальної стадії
У юнака 18 років, що страждав ревматизмом і померлого від серцевої
декомпенсації, на аутопсії виявлені укорочені, потовщені, щільні, білясті стулки
мітрального клапана. Мікроскопічно у тканині мітрального клапана виявлені
явища дифузного склерозу і гіалінозу. Який вид ендокардиту найбільш ймовірний?
+ Фібропластичний
- Дифузний
- Гострий бородавчастий
- Поворотно-бородавчастий
- Поліпозно-виразковий
При морфологічному дослідженні ампутованої нижньої кінцівки з приводу
гангрени просвіт стегнової артерії звужений бляшками кам'янистої щільності,
виразками з наявністю на них обтуруючих тромбів. Який з перерахованих діагнозів
найбільш вірогідний?
+ Атеросклероз
- Облітеруючий ендартеріїт
- Неспецифічний аортоартеріїт
- Облітеруючий флеботромбоз
- Вузликовий періартеріїт
88
При дослідженні біоптату нирок (за даними ультразвукового дослідження
збільшених в розмірі) жінки молодого віку на тлі блідо забарвлених гематокісліном
ядер виявляються інтенсивно забарвлені внутрішньоядерні включення,
потовщення капілярних мембран клубочків, поява гіалінових тромбів і вогнищ
фібриноїдного некрозу. Яке захворювання можна підозрювати?
+ Системний червоний вовчак
- Міеломна хвороба
- Гіпертонічна хвороба
- Пієлонефрит
- Первинний амілоїдоз
На аутопсії тіла чоловіка 49 років, який помер від гострої лівошлуночкової
недостатності, в лівому шлуночку серця знайдений сіро-жовте вогнище
неправильної форми, оточене темно-червоним віночком. Вогнище великих
розмірів і охоплює всю товщу стінки шлуночка. Діагностуйте патологічний процес.
+ Інфаркт міокарда.
- Абсцес міокарда.
- Кардіосклероз.
- Флегмона серцевого м'яза.
- Гематома.
54-річний чоловік раптово помер йдучи на роботу. З анамнезу відомо, що померлий
вважав себе хворим, але не лікувався, іноді відзначав короткочасні болі за
грудиною. При аутопсії встановлений обтуруючий тромб лівої передньої
міжшлуночкової артерії, який утворився біля атеросклеротичної бляшки, яка
стенозувала просвіт на 2/3. Окрім цього, інших морфологічних змін у серці
діагностовано не було. Діагностуйте захворювання.
+ Ішемічна хвороба серця, раптова серцева смерть.
- Ішемічна хвороба серця, гострий інфаркт міокарда.
- Ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія.
- Ішемічна хвороба серця, хронічна форма.
- Ішемічна хвороба серця, гострий повторний інфаркт міокарда.
89
Під час дослідження коронарних артерій виявлені атеросклеротичні бляшки з
кальцинозом, які закривають просвіт судин на 1/3. У м'язі дрібні множинні
прошарки білуватої сполучної тканини. Як називається процес, виявлений в
міокарді?
- Тигрове серце
- Міокардит
+ Дифузний кардіосклероз
- Інфаркт міокарда
- Післяінфарктний кардіосклероз
У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з'явилися клінічні
ознаки прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті хворого на 2-
му тижні захворювання. На розтині серце зі значним розширенням порожнин,
мляве. Гістологічно в міокарді виявляється повнокров'я мікросудин і дифузна
інфільтрація строми лімфоцитами і гістіоцитами. Вкажіть найбільш вірогідний
діагноз:
- Гостра коронарна недостатність
- Інфаркт міокарда
+ Міокардит
- Кардіоміопатія
- Стенокардія

Категорія: Патологічна анатомія | Додав: АДМІН | Теги: серцево-судинна система
Переглядів: 318 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0