Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Патологічна анатомія [ Додати матеріал ]

Серцево-судинна система частина 2
10.12.2016, 21:56

Які суглоби найчастіше уражаються при ревматоїдному артриті?
- Плечові суглоби
- Тазостегнові суглоби
- Колінні суглоби
- Ліктьові суглоби
+ Дрібні суглоби кистей рук і стоп
Назвати патоморфологічні процеси, які лежать в основі ревматизму:
+ Системна прогресуюча дезорганізація сполучної тканини
- Поразка периферичної нервової системи
- Поразка кісткової тканини
- Поразка кровотворної системи
- Первинне ураження м'язової тканини
Системний червоний вовчак відноситься до групи:
- Психічних хвороб
+ Ревматичних хвороб
- Хвороб дихальної системи
- Хвороб травної системи
27
- Хвороб ендокринної системи
В основі патогенезу ревматичних хвороб лежать:
- Неімунні процеси
- Первинні дистрофічні зміни міокарда
- Аутоінфекційні процеси
+ Імунопатологічні реакції
- Порушення ендокринно-імунної системи
Під час емоційно напруженої роботи раптово помер молодий чоловік. На розтині
виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарда. Гістохімічно - зниження вмісту
глікогену і деструкція мітохондрій. Електронно-мікроскопічно - контрактура
міофібрил. Вкажіть імовірний розлад кровообігу?
- Хронічна ішемія
+ Гостра ішемія
- Вакатна артеріальна гіперемія
- Гостра венозна гіперемія
- Ангіоневротична артеріальна гіперемія
У хворого 50 років протягом багатьох років був ревматичний порок серця. При
загостренні захворювання розвинулась геміплегія і наступила смерть. Гістологічно
в мітральному клапані виявлено виражений склероз, вогнищеві клітинні
інфільтрати, фібринозні відкладення. Для якої форми ендокардиту характерні
виявлені зміни?
+ Поворотно-бородавчастого
- Гострого бородавчастого
- Дифузного
- Фібропластичного
- Виразково-поліпозного
28
При розтині померлого хворого 43 років, який страждав ІХС з розвитком інфаркту
міокарда, патологоанатом виявив набряк легенів. Які патологічні зміни могли
обумовити набряк легенів?
- Ішемія малого кола
+ Гостре загальне недокрів'я
- Гостра правошлуночкова недостатність
- Гостра лівошлуночкова недостатність
- Стаз крові
Хворий 59 років страждав трансмуральним інфарктом міокарда лівого шлуночка,
помер від істинного розриву серця - тампонади серця. Який процес в зоні інфаркту
міг сприяти розриву серця?
- Формування рубця з стоншенням стінки лівого шлуночка
- Заміщення сполучною тканиною зони інфаркту (організація)
- Підвищення тиску в малому колі кровообігу
+ Аутолітичні процеси розплавленням тканини міокарда (міомаляція)
У хворої, яка перенесла крупозну пневмонію і померлої при явищах легенево-
серцевої недостатності, патологоанатом на розтині відзначив деяке потовщення
стулок тристулкового клапана, їх колір сірувато-жовтий з дефектами по лінії
змикання і наявністю великих, до 2 см в діаметрі, тромбів, що послужило підставою
встановити:
+ Поліпозно-виразковий ендокардит
- Гострий бородавчастий ендокардит
- Поворотно-бородавчастий ендокардит
- Дифузний ендокардит
- Фібропластичний ендокардит
Хворий 55 років на протязі 12 років страждає гіпертензією, клінічно розвинулося
ГПМК, на початку відзначалося порушення руху в правих кінцівках, головний біль,
а потім розвинулася правобічна геміплегія і хворий помер. На розтині виявлений 
29
системний гіаліноз дрібних артерій, тромбоз лівої середньої мозкової артерії, а в
лівій тім'яно-скроневої області виявлено вогнище, який називається:
- Абсцес мозку
- Крововилив
+ Ішемічний інфаркт
- Геморагічний інфаркт
- Набряк мозку
У мокроті хворого з мітральним пороком серця виявлені клітини, що містять бурий
пігмент. Реакція Перлса позитивна. Який це пігмент?
- Меланін
- Гематоїдин
+ Гемосидерин
- Порфірин
- Білірубін
Бура індурація легень розвивається при:
- Емфіземі легень
- Гіпертонії в малому колі кровообігу
- Хронічній недостатності правого відділу серця
+ Хронічній недостатності лівого відділу серця
- Хронічній проміжної пневмонії
На розтині трупа серце значно збільшене в розмірах, всі камери розтягнуті,
товщина шлуночків звичайна, міокард в'ялий, на розрізі містить окремі білі
прожилки, клапани без патології, ендокард чистий, коронарні артерії рівномірно
звужені. Ваш діагноз?
- Міокардит
+ Дилятаційна кардіоміопатія
- Міокардіодистрофія
- Дифузний кардіосклероз
30
- Ревмокардит
В анамнезі у хворого 62 років з дитинства хронічні запальні хвороби легень.
Мокрота мізерна, біла. Хворий потрапив до лікарні з ознаками легеневої та серцевої
недостатності, та при наростанні останньої помер. Які зміни в серці були знайдені
на розтині?
- Дилятація обох шлуночків
- Гіпертрофія і дилятація лівого шлуночка
- Гіпертрофія обох шлуночків
+ Гіпертрофія і дилятація правого шлуночка
- Серце без макроскопічних змін
У чоловіка 62 років, який помер при наростаючих явищах серцевої недостатності,
на розрізі знайдено збільшене в об'ємі сердце. Сердце в'ялою консистенокції,
камери розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинисто-жовтий. З боку ендокарда
видно жовто-білу смугастість, яка особливо виражена в сосочкових м'язах. Який
патологічний процес найбільш вірогідний?
- Міокардит
- Ожиріння серця
+ Жирова дистрофія міокарда
- Міомаляція
- Кардіосклероз
У хворого 75 років діагностовано порушення обміну холестерину і його естерів.
Найбільш вірогідним захворюванням слід вважати:
- Ревматизм
- Хвороба Гоше
+ Атеросклероз
- Хвороба Німана-Піка
- Хвороба Тея-Сакса
31
У померлого 55 років завдяки характерним макроскопічними змінам діагностована
паренхіматозна жирова дистрофія серця. Образна назва серця в умовах
паренхіматозної жирової дистрофії:
- Бичаче
- Легеневе
- Волохате
- Панцирне
+ Тигрове
У хворого ревматизмом 58 років видалений мітральний клапан при протезуванні.
Клапан доставлений в патогістологічну лабораторію. Крім склерозу і гіалінозу в
деяких ділянках клапана виявлено мукоїдне набухання. Дані зміни відповідають
феномену:
- Артюса
+ Метахромазії
- Анізокорії
- Анізотропії
Чоловік 38 років раптово помер, на розтині в задній стінці лівого шлуночка серця
виявлений інфаркт міокарда. Які зміни в будові міокардіоцитів можна побачити у
вогнищі інфаркту мікроскопічно?
- Зроговіння
- Жирова дистрофія
- Вуглеводна дистрофія
- Звапніння
+ Каріолізис
На розтині хворого 65 років, який помер від хронічної серцевої недостатності
внаслідок ревматичного пороку серця. Легені бурого кольору, збільшені в
розмірах, ущільнені. Як називаються такі зміни в легенях?
- Стільникові легені
- Мускатні легені
32
+ Бура індурація легень
- Хронічний бронхіт
- Хронічна емфізема
У хворого на гіпертонічну хворобу розвинувся гіпертонічний криз. Помер від
гострої ниркової недостатності. Які найбільш ймовірні морфологічні зміни в
артеріолах нирки?
+ Фібриноїдний некроз
- Стенозуючий атеросклероз
- Гіпереластоз
- Гіаліноз
- Склероз
На розтині померлої виявлені морфологічні прояви хронічної правошлуночкової
серцевої недостатності, стеноз лівого атріовентрикулярного отвору, недостатність
мітрального клапана. Гістологічно в міокарді - вогнищевий кардіосклероз,
наявність квітучих гранулем Ашофф-Талалаева. Який з перерахованих нижче
діагнозів найбільш вірогідний?
- Склеродермія
+ Ревматизм
- Дерматоміозит
- Вузликовий періартеріїт
- Системна червона вовчанка
У хлопчика, хворого хронічним туберкульозним бронхоаденітом, з періодами
загострення і затихання, виникли набрякання і деформація суглобів. Шкірна
туберкулінова проба позитивна. У біоптаті синовіальної оболонки виявлено набряк
і дифузну проліферація лімфоцитів і макрофагів. Вкажіть найбільш ймовірний
синдром.
- Ревматичний артрит
- Ревматизм
+ Ревматизм Понсе
33
- Хвороба Бехтерева
- Неспецифічний поліартрит
При аутопсії чоловіка середнього віку виявлені множинні крововиливи на шкірі, в
серозних і слизових оболонках, а також у кон'юктіви очі, потовщення нігтьових
фаланг, жовтяницю, вогнища некрозу підшкірної жирової клітковини, поліпозно-
виразковий ендокардит аортального клапана з перфорацією однієї зі стулок,
склерозом і деформацією інших. Гістологічно відзначена інфільтрація
лімфоцитами, гістіоцитами і макрофагами строми внутрішніх органів, ендо- та
періваскуліти. Нейтрофіли в інфільтраті відсутні. Вкажіть найбільш імовірне
захворювання.
- Ревматизм
- Атеросклеротична вада аортального клапана
- Ідіопатичний міокардит
+ Септичний ендокардит
- Фібропластичний парієтальний ендокардит
Оперативно посічена сполучна тканина деформованого мітрального клапана при
фарбуванні гематоксилін-еозином дає базофільну реакцію, а під впливом
толуїдинового синього фарбується в рожевий колір (метахромазія). Які зміни в
сполучній тканині виявляються такими типами реакцій?
+ Мукоїдний набряк
- Набряк сполучної тканини
- Петрифікація клапанів
- Гіаліноз клапанів
- Фібриноїдний некроз сполучної тканини
Головний клініко-анатомічний прояв реакції строми міокарда на хронічну гіпоксію
органу:
- Формування неспецифічної гранульоми
- Інфільтрація строми ліпідами
- Атрофія строми
34
+ Розростання сполучної тканини (кардіосклероз)
- Ослизнение строми
На розтині нирки зменшені до 5,5х3,2х1,5 см, щільні, капсула знімається важко,
поверхня нерівна, дрібнозерниста. На розрізі: атрофія паренхіми, кіркової
речовини, малюнок стертий. Кровоносні судини у вигляді товстих, білих трубочок,
не спадаються. Гістологічно - гіаліноз і склероз дрібних артерій, гіаліноз і склероз
здебільшого клубочків, зменшення кількості канальців, розростання сполучної
тканини в стромі. Деякі з клубочків компенсаторно гіпертрофовані, а канальці
розширені. Ваш діагноз?
- Вторинно-зморщена нирка
- Амілоїдоз нирок1
+ Первинно-зморщена нирка (артеріолосклеротичний нефросклероз)
- Гострий гломерулонефрит
- Хронічний гломерулонефрит
Хворий 56 років поступив в клініку з приступом стенокардії. На ЕКГ змін,
характерних для інфаркту міокарда не виявлено. Через 15 хвилин з моменту
початку нападу настала смерть від фібриляції. На розтині виявлено стенозуючий
(до 90%) атеросклероз всіх гілок коронарних артерій, гіпертрофія міокарда. Який
найбільш вірний патологоанатомічний діагноз?
- Гостра вогнищева ішемічна дистрофія міокарда на тлі атеросклерозу
+ Раптова коронарна смерть на тлі гіпертонічної хвороби
- Гостра вогнищева ішемічна дистрофія міокарда на тлі гіпертонічної хвороби
- Раптова коронарна смерть на тлі атеросклерозу
- Гіпертрофічна кардіоміопатія
Критерій, який є підставою для виділення інфаркту міокарда ІХС в самостійну
форму:
- Етіологічний
- Патогенетичний
+ Соціальний
35
- Морфологічний
- Органопатологічний
Хворий 67 років протягом 20 років страждав гіпертонічною хворобою. Помер від
хронічної ниркової недостатності. Який вид мали нирки при розрізі трупа?
- Великі строкаті
- Великі червоні
- Великі білі
- Великі з множинними тонкостінними кістами
+ Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста.
На розтині хворого, померлого від серцевої недостатності, виявлено збільшене
серце масою 550 г, фібринозний перикардит, а також зморщені, щільні нирки
масою по 50 г, з дрібнозернистою поверхнею і вираженим гіалінозом артеріол і
клубочків. Назвіть основне захворювання.
- Атеросклероз
+ Гіпертонічна хвороба
- Ревматизм
- Перикардит
- Кардіоміопатія
На аутопсії трупа чоловіка 39 років, який раптово помер, в інтимі черевного відділу
аорти визначаються ділянки жовтуватого кольору, схильні до злиття, з утворенням
плоских довгих смуг, які не підносяться над її поверхнею. Гістологічно - в цих
ділянках серед гладком'язових клітин і макрофагів виявляються клітини з пінистою
цитоплазмою. При фарбуванні суданом III визначається їх яскраво-жовто-червоне
забарвлення. Для якої стадії атеросклерозу найбільш характерна описана картина:
+ Ліпоїдоз
- Ліпосклероз
- Атероматоз
- Виразкування
- Атерокальциноз
36
Чоловік віком 75 років поступив у клініку зі скаргами на різкі болі в черевній
порожнині, слабкість, ниткоподібний пульс. Під час операції виявлено, що
парааортальна клітковина імбібована кров'ю. У черевному відділі аорта
мішкоподібно вибухає, стінка її стоншена. У центрі її виявляється дефект з
нерівними краями. Яке захворювання викликало дане ускладнення:
+ Атеросклероз
- Ішемічна хвороба серця
- Гіпертонічна хвороба
- Кардіоміопатія
- Системний васкуліт
На аутопсії трупа чоловіка віком 74 років, підвищеного харчування, який помер від
гострого інфаркту міокарда, виявлено, що в інтимі коронарних, ниркових і
стегнових артерій є велика кількість жовтуватих, щільних утворень, які вибухають
в просвіт і різко його звужують. Поверхня деяких з їхніх бесструктурная, брудного
кольору. У просвіті лівої стегнової артерії сухий, темно-червоного кольору,
шаруватий, тьмяний згусток крові, який спаяний зі стенкою судини і кришиться.
Якій стадії атеросклерозу відповідають деструктивні зміни деяких бляшок:
- Еластофіброз
- Атероматоз
- Атерокальциноз
- Еластоз
+ Виразки
Хвора 33 років протягом декількох років хворіла на системний червоний вовчак з
ураженням нирок, шкіри і серцево-судинної системи. Для уточнення діагнозу було
проведено біопсійне дослідження шкіри та виявлено типові зміни. Виберіть
морфологічний прояв, який свідчить про переважання імунокомплексних реакцій.
+ Некротизуючий васкуліт
- Фібринозний васкуліт
- Фібриноїдний некроз стінок судин
- Плазматичне просочування стінок судин
37
- Геморагічний васкуліт
55-річний чоловік помер від масивного крововиливу в головний мозок, який виник
внаслідок гіпертонічної хвороби. При аутопсійному дослідженні виявлено типові
патоморфологічні ознаки артеріальної гіпертензії. Вкажіть найбільш достовірну
морфологічну ознаку:
+ Поширений артеріо-капілярний гіаліноз внутрішніх органів і головного мозку
- Поширений артеріосклероз внутрішніх органів і головного мозку
- Гіпертрофія міокарда лівого шлуночка серця
- Дифузний гломерулогіаліноз
- Плазматичне просочування мікроциркуляторного русла
При патолого-анатомічному розтині тіла померлого виявлені яскраві ознаки
септикопіємії і поліпозно-виразковий ендокардит аортного клапана. З анамнезу
відомо, що септичний стан у хворого триває впродовж 1,5-2 місяців. Вкажіть
найбільш достовірну патоморфологічну ознаку поліпозно-виразкового
ендокардиту:
- Поразка аортного клапана
- Множинні тромботичні накладення на стулках
+ Колонії бактерій в пристінкових тромбах стулок клапанів
- Деформація клапана
- Петрифікація стулок клапана
У 23-річного хворого, який помер від прогресуючої серцевої недостатності
діагностовані типові прояви ревматичного ураження серця: ендокардит мітального
клапана, міокардит і серозно-фібринозний перикардит. Виберіть найбільш типові
зміни міокарда, характерні для ревматичного міокардиту:
- У інтерстиції міокарда лівого шлуночка спостерігається дифузний лімфо-
макрофагальний інфільтрат
- У інтерстиції міокарда лівого шлуночка спостерігається вогнищевий лімфо-
макрофагальний інфільтрат
- У інтерстиції міокарда лівого шлуночка спостерігається дрібновогнищевий і
дифузний склероз
38
- У інтерстиції міокарда лівого шлуночка спостерігається мукоїдне набухання
+ В інтерстиції міокарда лівого шлуночка, переважно периваскулярно
спостерігаються дрібні скупчення великих гіперхромних макрофагів
У 27-річної жінки сукупність клінічних та лабораторних ознак дозволяє
запідозрити ревматичне захворювання. Вкажіть, яке з наведених положень є
найбільш достовірним для діагностики ревматичних захворювань:
- Хронічний хвилеподібний перебіг
- Генетична схильність
- Системне ураження судин
+ Системна прогресуюча дезорганізація сполучної тканини
- Імунопатологічні реакції
Назвіть одне з найважчих ускладнень інфаркту міокарда, яке розвинулося у
хворого ІХС:
+ Гостра аневризма серця
- Крупозна-вогнищевий кардіосклероз
- Розвиток повторного інфаркту
- Утворення рубця
- Атеросклероз вінцевих артерій
Ішемічна хвороба серця (ІХС) обумовлена недостатністю коронарного кровообігу
і проявляється:
- Дистрофією міокардіоцитів
+ Інфарктом міокарда
- Крововиливом у міокард
- Гіпертрофією міокарда
- Продуктивним міокардитом
Яка з клініко-морфологічних форм гіпертонічної хвороби складає її суть як
основного захворювання?
39
- Кардіальна форма
- Церебральна форма
- Надниркова форма
+ Ниркова форма
- Кишкова форма
Смерть хворого настала від серцево-судинної недостатності. На аутопсії серце
значно збільшене в розмірах, в'яле, порожнини розширені з тромботичними
накладеннями на ендокарді, міокард на розрізі строкатий, клапани не змінені.
Назвіть патологічний процес:
- Ревматичний міокардит
- Міокардіопатія
- Гіпертрофія міокарда при гіпертонічній хворобі
+ Ізольований ідіопатичний міокардит
- Пороки мітрального клапана
Яка з форм ураження міокарда при ревматизмі спостерігається частіше у дорослих
людей?
- Дифузний проміжний ексудативний міокардит
- Вогнищевий продуктивний ексудативний міокардит
+ Вузликовий продуктивний (гранулематозний) міокардит
- Альтеративний міокардит
- Еозинофільний міокардит
На розтині трупа чоловіка 60 років в міокарді передньої стінки лівого шлуночка
серця виявлено сіре неправильної форми щільне вогнище 5 х 4 см. З чіткими
кордонами волокнистої структури. Який патологічний процес в міокарді виявив
патологоанатом?
+ Післяінфарктний міокардіосклероз
- Дифузний дрібновогнищевий міокардіосклероз
- Інфаркт
40
- Запалення міокарда
- Петрифікація міокарда
При гістологічному дослідженні біоптату з вушка серця у хворого ревматизмом
виявлені вогнища мукоїдного набухання, фібриноїдного некрозу сполучної
тканини. Яка імунна реакція розвинулася в тканинах вушка серця?
+ Гіперчутливість негайного типу
- Гіперчутливість уповільненого типу
- Реакція трансплантаційного імунітету
- Норморгічна реакція
- Ексудативна реакція
Хворий 62 років переніс інфаркт міокарда, через 3 тижні помер від гострої серцевої
недостатності. На розтині виявлений інфаркт на стадії організації і свіжий інфаркт.
Свіжий інфаркт міокарда називається:
+ Рецидивуючий
- Гострий
- Повторний
- Хронічний
- Субендокардіальний
Жінка 45 років померла внаслідок уремії при системному червоному вовчаку.
Утворення яких антитіл найймовірніше в механізмі розвитку даного
захворювання?
+ До нативної ДНК
- До міоцитів
- До міозину
- До ендотеліальних клітин
- Ревматоїдний фактор
41
У близнюків, хворих на есенціальну гіпертензію, встановлені зміни
скорочувальних властивостей гладких м'язів судин, що пов'язують із загальним для
них дефектом гена, який відповідає за:
+ Транспорт натрію і кальцію в клітинних мембранах
- Екскрецію натрію ниркою
- Кодування синтезу ангіотензиногена
- Натрій-калієве перенесення в гладких м'язах
- Порушення синтезу аденозину
У патологоанатомічній практиці для ранньої (до 6:00) макроскопічної діагностики
гострої ішемії міокарда використовують барвник, ефект якого проявляється лише
в м'язовій тканині з незруйнованої ферментативної системою. Назвіть цей барвник?
+ Солі тетразолю
- Толуоідиновий синій
- Йодисті сполучення
- 10% розчин сірчаної кислоти
- Конго червоний
Утворення «клітин серцевих вад" є проявом цитофізіологічної активності клітин по
типу:
+ Фагоцитозу
- Макропіноцитозу
- Мікропіноцитозу
- Апоптозу
- Резорбції
Назвіть найбільш ймовірний ранній (1-2 години) показник інфаркту міокарда:
+ Зникнення глікогену в кардіоміоцитах
- Вакуольна дистрофія кардіоміоцитів субендокардіальної зони
- Жирова інфільтрація кардіоміоцитів
- Падіння активності дегідрогеназ
42
- Розслаблення міофібрил
При обстеженні хворого з клінікою білатеральної ектопії кришталика очей виникло
припущення про наявність синдрому Морфана. Вкажіть, які з виявлених змін
можуть підтвердити це припущення?
+ Всі зазначені зміни
- Недостатність аортного клапана і розширення висхідного відділу аорти
- Пролапс стулок мітрального клапана
- Доліхоцефалія
- Жодне із зазначених змін
Вузликовий поліартеріїт характеризується розвитком запалення в кровоносних
судинах наступного типу:
+ Артерій середнього і дрібного калібру
- Аорти
- Великих артеріях
- Артеріол
- У всіх зазначених
Яким збудником викликається ревматизм?
+ Стрептокок
- Стафілокок
- Гонокок
- Пневмокок
- Клебсієл
Назвіть вид інфаркту за макроскопічними ознаками, які найчастіше зустрічаються
в міокарді.
+ Білий з геморагічним вінчиком
- Геморагічний
- Білий
- Змішаний
- Червоний
Який різновид ексудату з'являється в серцевій сорочці при ревматичному
перикардиті?
+ Серозно-фібринозний
- Гнильний
- Геморагічний
- Гнійний
- Катаральний
На розрізі легені щільні, коричневого кольору за рахунок відкладення ендогенного
пігменту. Відомо, що за життя у хворого спостерігався хронічний венозний застій
в малому колі кровообігу. Який патологічний процес викликав таку картину?
+ Гемосидероз
- Кальциноз
- Жовтяниця
- Меланоз
- Порфірія
При дослідженні колінного суглоба виявлено, що суглобовий хрящ зник, суглобові
поверхні і сам суглоб деформовані, внутрішньосуглобові зв'язки потовщені і пухкі,
значно зменшена кількість синовіальної рідини, ознаки запалення відсутні. Про яке
захворювання йде мова?
+ Остеоартроз
- Артрит
- Туберкульозний гоніт
- Подагра
- Ревматоїдний артрит
44
На розтині в потиличній частці головного мозку виявлена порожнина 2,5х1,5см,
заповнена прозорою рідиною, стінка її гладка бурого кольору. Який процес
розвинувся в головному мозку?
+ Кіста на місці крововиливу
- Сіре розм'якшення мозку
- Абсцес мозку
- Вада розвитку мозку
- Кіста на місці сірого розм'якшення
При розтині трупа, померлого від крововиливу в мозок, виявлені різко зменшені в
розмірах нирки 6х3х2хсм, вагою 60.0, щільні, недокрівні з рівномірно
дрібнозернистою поверхнею, на розрізі з рівномірно стоншеним кірковим шаром.
Зміни в нирках є проявом:
+ Артеріолосклеротичного нефросклероза
- Атеросклеротичного нефросклероза
- Вторинно-зморщеної нирки
- Подагричні нирки
- Амілоїдно-зморщеної нирки
При дослідженні коронарних артерій серця виявлені атеросклеротичні бляшки з
кальцинозом, що закривають просвіт на 1/3. У м'язі дрібні множинні білі прошарки
сполучної тканини. Як називається процес, виявлений в міокарді?
+ Дифузний кардіосклероз
- Тигрине серце
- Постінфарктний кардіосклероз
- Міокардит
- Інфаркт міокарда
На розтині виявлені зменшені в розмірах нирки, вага 50.0, поверхня
дрібнозерниста, кора рівномірно стоншена. При мікроскопічному дослідженні
стінки артеріол значно потовщені внаслідок відкладення в них гомогенних
безструктурних мас рожевого кольору, просвіт їх різко звужений, клубочки 
45
зменшені, склерозовані, канальці атрофічні. Для якого захворювання характерні
описані зміни?
+ Гіпертонічна хвороба
- Хронічний гломерулонефрит
- Амілоїдоз нирок
- Пієлонефрит зі зморщенням нирок
- Гострий некротичний нефроз
При гістологічному дослідженні червоподібного відростка, виявлений виражений
склероз його стінки, стінки артерій середнього і дрібного калібру склерозовані з
вогнищами мукоїдного набухання, помірною проліферацією ендотелію, навколо
судин лімфогістіоцитарна інфільтрація. Про яке захворювання можна думати в
даному випадку?
+ Вузликовий періартеріїт судин апендикса
- Хронічний апендицит
- Гострий флегмонозний апендицит
- Гострий катаральний апендицит
- Гангренозний апендицит
На розтині померлого 78 років, заочеревинна клітковина просочена кров'ю, в
черевному відділі аорти виявлено мішкоподібне випинання, в якому визначається
дефект з нерівним краєм, стінка аорти місцями кам'янистої щільності. Ускладнення
якого захворювання розвинулося у хворого?
+ Атеросклерозу
- Гіпертонічної хвороби
- Системного васкуліту
- Вісцерального сифілісу
- Хвороби Морфана
На розтині жінки 27 років, яка померла від хронічної ниркової недостатності
виявлені множинні рубці і інфаркти в селезінці, нирках. При мікроскопічному
дослідженні виявлені зміни в артеріях середнього і дрібного калібру, які 
46
характеризувалися склерозом стінок, помірною проліферацією ендотелію і
вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією навколо. Яким захворюванням
страждала хвора?
+ Вузликовим періартеріїтом
- Атеросклерозом
- Гіпертонічною хворобою
- Хворобою Морфана
- Вісцеральним сифілісом
На розтині жінки 23 років, яка померла при явищах ниркової недостатності,
виявлений на шкірі обличчя "червоний метелик", на мітральному клапані дрібні до
0.2 см червонувато-рожеві бородавчасті накладення, в нирках вогнища
фібриноїдного некрозу в клубочках, потовщення базальних мембран капілярів
клубочків у вигляді "дротяних петель ", гематоксилінові тільця, каріорексис. Яке
захворювання розвинулося у хворої?
+ Системний червоний вовчак
- Вузликовий періартеріїт
- Ревматизм
- Ревматоїдний артрит
- Системна склеродермія
При електронно-мікроскопічному дослідженні біоптату міокарда хворого віком 65
років на ішемічну хворобу серця виявлені структурні пошкодження зовнішньої
цитоплазматичної мембрани. Які морфологічні прояви даного ушкодження?
+ Утворення псевдомієлінових структур
- Збільшення числа і розміру мітохондрій
- Зменшення числа лізосом
- Формування цистерн і бульбашок
- Ущільнення цитоплазматичного матриксу
Чоловік у віці 45 років протягом 10 років скаржився на біль у спині, зменшення
повноцінних рухів у хребті. Хворий помер від прогресуючої ниркової 
47
недостатності. При аутопсійному дослідженні виявлено амілоїдоз нирок, в
суглобах хребта - анкілоз, деструкція суглобової кістки, паннус, склероз
синовіальної оболонки з дифузним хронічним запаленням. Діагностуйте
захворювання.
+ Ревматоїдний артрит
- Анкілозний спонділоартрит
- Остеоартроз хребта
- Остеопороз хребта
- Паратиреоїдна остеодистрофія
У чоловіка 72 років, який помер від інфаркту міокарда, на розтині виявлено
збільшення та деформація правого колінного суглоба. При гістологічному
дослідженні тканин суглоба і прилеглих ділянок знайдені: масивні вогнища
казеозного некрозу і множинні епітеліоїдноклітинні гранульоми, в м'яких тканинах
навколо суглоба - ознаки ексудативного запалення. Діагностуйте описаний процес.
+ Туберкульозний артрит
- Сифілітичний артрит
- Ревматоїдний артрит
- Гонорейний артрит
- Деформуючий остеоартроз
Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця дівчинки 14
років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих
ділянках на поверхні стулки розташовані дрібні тромботичні нашарування,
сполучна тканина стулки помірно дезорганізована з ділянками склерозу і
ангіоматозу. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту.
+ Поворотно-бородавчастий
- Дифузний
- Гострий бородавчастий
- Фібропластичний
- Поліпозно-виразковий
48
Жінка 54 років має значну деформацію суглобів пальців рук і стоп. Гістологічно:
навколосуглобова сполучна тканина - мукоїдне набухання, ділянки фібриноїдного
некрозу, скупчення макрофагів, ділянки склерозу; в синовіальній оболонці -
набряклі ворсини, з ознаками мукоїдного і фібриноїдного набухання, в
синовіальній порожнині зустрічаються поодинокі "рисові тільця". Діагностуйте
захворювання.
+ Ревматоїдний артрит
- Ревматизм
- Хвороба Бехтерева
- Гематогенний туберкульоз
- Подагра
Жінці у віці 45 років, яка скаржиться на прогресуючу м'язову слабкість, зроблено
біопсію м'яких тканин гомілки. При гістологічному дослідженні біоптату знайдено:
дрібновогнищева петрифікація дерми і скелетних м'язів, зменшення кількості
глікогену і зниження поперечної смугастості в м'язовому волокні, деякі волокна
некротизовані, строма інфільтрованна лімфоцитами, макрофагами і
плазматичними клітинами. Діагностуйте захворювання.
+ Дерматоміозит
- Системна склеродермія
- Системна червона вовчанка
- Ревматизм
- Вузликовий періартеріїт
Жінка 28 років померла при явищах серцевої недостатності, під час дослідження
серця було встановлено: макроскопічно - стулки мітрального клапана ущільнені,
потовщені і помірно деформовані; мікроскопічно - пучки колагенових фібрил
гомогенізовані, еозинофільні, метахромазія, компоненти імунних комплексів не
виявляються, оточує їх незначний макрофагальний інфільтрат. Діагностуйте вид
ураження сполучної тканини.
+ Фібриноїдне набухання
- Мукоїдне набухання
- Гіаліноз
49
- Амілоїдоз
- Склероз
Назвіть форму регенерації серцевого м'яза при інфаркті міокарда і вкажіть її
джерело.
+ Репаративна, фібробласти
- Фізіологічна, кардіоміоцити
- Внутріклітинна, кардіоміоцити
- Клітинна, фібробласти
- Патологічна, фібробласти і кардіоміоцити
При гістологічному дослідженні в скелетних м'язах виявлено зміну діаметра
м'язового волокна (дрібні і гігантські), ядра розміщуються ланцюжком, їх багато, є
кільцеподібні волокна, які містять міофібріли, орієнтовані по колу, на противагу
поздовжньо орієнтованих в нормі. При фарбуванні гематоксилін-еозином вони
набувають блакитний колір. Має місце дегенерація, некроз і фагоцитоз м'язових
волокон. Для якого захворювання є характерним виявлення морфологічних змін?
+ Міотонічна дистрофія
- М'язова дистрофія Дюшена
- М'язова дистрофія Беккера
- Поліміозит
- Прогресуюча міопатія
При гістологічному дослідженні біоптату скелетних м'язів хворого з підозрою на
колагеноз виявлені дистрофічні зміни: відсутність поперечної смугастість, багато
некротизованих м'язових волокон, відкладення дрібних зерен вапна в осередках
некрозу. Вкажіть найбільш імовірне захворювання.
+ Поліміозит
- Дерматоміозит
- Системна склеродермія
- Міотонічная дистрофія
- М'язова дистрофія Беккера
50
При огляді тіла жінки на розтині, виявлена деформація нижніх кінцівок, хребта і
ребер. Кістки легко ріжуться ножем, мають на розрізі множинні пухлинні
утворення, строкатого вигляду з одиничними кістами. Гістологічно: вогнища
розсмоктування лакуни, новоутворення фіброзної тканини, гігантоклітинні
гранульоми, скупчення еритроцитів і гемосидерину, а також кісти. Який з
перерахованих діагнозів найбільш можливий?
+ Хвороба Реклінгхаузена
- Рахіт
- Мієломна хвороба
- Метастази пухлини
- Подагра
При розтині новонародженої дитини, яка померла на першому тижні життя від
серцевої недостатності, виявлено збільшення серця з наявністю гіпертрофії
м'язового волокна переважно лівого шлуночка. Ендокард лівого шлуночка, а також
мітральний і аортальний клапани значно потовщені, біло-жовтого кольору. Який з
перерахованих діагнозів найбільш можливий?
+ Фіброеластоз ендокарда.
- Дифузний ендокардит.
- Фібропластичний ендокардит.
- Гіпертрофія міокарда.
- Кардіоміопатія.
П'ятирічний хлопчик протягом 2 років страждав прогресуючою м'язовою
слабкістю з початку в області тазового поясу, стегон і гомілок, потім плечового
пояса і тулуба і помер від пневмонії. На розтині обсяг м'язів збільшені за рахунок
вакатного розростання жирової клітковини і сполучної тканини. Мікроскопічно
серед масивного зростання жирової та сполучної тканини - поодинокі атрофічні
м'язові волокна з вогнищами їх некрозу і фагоцитозу. Який з перерахованих
діагнозів найбільш можливий?
+ М'язова дистрофія Дюшена
- М'язова дистрофія Ерба
51
- М'язова дистрофія Лейдена
- Міастенія
- Бічний аміотрофічний склероз
У хворого, довго страждав ревматизмом, виявлений стеноз мітрального отвору,
смерть наступила від серцево-легеневої недостатності. На розтині виявлена бура
індурація легень. Назвіть при якому вигляді порушення кровообігу виникають
подібні зміни в легенях.
+ Хронічна лівошлуночкова недостатність
- Хронічна правошлуночкова недостатність
- Гостра лівошлуночкова недостатність
- Гостра правошлуночкова недостатність
- Портальна гіпертензія
Хворий, зі стенозом мітрального клапана 4 ступеня, помер від серцево-легеневої
недостатності. На розтині виявлений гемосидероз легенів. Назвіть вид порушення
кровообігу в легенях.
+ Місцеве венозне повнокров'я
- Загальне венозне повнокров'я
- Артеріальна гіперемія
- Вакантна гіперемія
- Крововилив
Хворий довго страждав ревматичним ендокардитом і пороком мітрального
клапана. При черговому загостренні настала смерть від ішемічного інсульту.
Назвіть форму ревматичного ендокардиту, який викликав це ускладнення.
+ Поворотно-бородавчастий
- Дифузний вальвуліт
- Гострий бородавчастий
- Фібропластичний
- Пристінковий
52
Хворий, з ревматоїдним артритом, тривалий час отримував кортикостероїди,
раптово припинив їх прийом, через декілька днів помер. На розтині виявлені
зменшені у розмірі наднирники з тонким сірим кірковим шаром. Назвіть причини
смерті хворого.
+ Наднирникова недостатність
- Серцева недостатність
- Ниркова недостатність
- Печінкова недостатність
- Легенева недостатність
Хворому на підставі клініко-лабораторних досліджень поставлений діагноз:
ревматизм, поворотно-бородавчастий ендокардит. Назвіть характерне
ускладнення, що виникає при даній патології.
+ Тромбоемболічний синдром
- Тромбгеморагічний синдром
- Аневризма серця
- Ниркова недостатність
- Легенева недостатність
Хворий із застійною серцевою недостатністю помер від порушення ритму серця.
На секції виявлено: серце кулястої форми, масою 900 гр., Порожнини розширені, в
порожнинах пристінкові тромби, коронарні артерії не змінені. Сформулюйте
можливий діагноз.
+ Дилятаційна кардіоміопатія
- Аневризма серця
- Міокардит
- Хронічна ішемічна хвороба серця
- Легеневе серце
У хворого 75 років, який довгий час страждав атеросклерозом церебральних судин,
на аутопсії у правій тім'яно-скроневій ділянці головного мозку виявлено вогнище 
53
неправильної форми, млявої консистенції, сірого кольору. Яка найбільш вірогідна
причина розвитку цього процесу?
+ Тромбоз правої середньої мозкової артерії
- Тромбоз правої передньої мозкової артерії
- Тромбоз правої задньої мозкової артерії
- Тромбоз базилярної артерії
- Тромбоз судини м'якої мозкової оболонки
При розтині дитини, померлої від серцевої недостатності, виявлено: розширення
порожнини шлуночків серця. Мікроскопічно в стромі міокарда повнокрів'я, набряк,
виражений дифузний інфільтрат з гістіоцитів, лімфоцитів, нейтрофілів,
еозинофілів. Який найбільш вірогідний діагноз?
+ Дифузно проміжний ексудативний міокардит
- Вогнищевий проміжний ексудативний міокардит
- Вузликовий продуктивний міокардит
- Проміжний продуктивний міокардит
- Альтеративний міокардит
При розтині померлого, який страждав гіпертонічною хворобою, в речовині
головного мозку виявлена "іржава кіста". Що передувало виникненню кісти?
+ Гематома
- Діапедезні крововиливи
- Ішемічний інфаркт
- Плазморагії
- Абсцес
Хворий помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце
розширене в поперечнику, в'яле; м'яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення,
строкатий; при гістологічному дослідженні в міокарді повнокров'я, в стромі значна
кількість переважно дрібних одноядерних клітин, що розсовують кардіоміоцити.
Виявлені морфологічні зміни свідчать про:
+ Не гнійний міокардит
54
- Венозне повнокров'я
- Жирову дистрофію міокарда
- Кардіосклероз
- Інфаркт міокарда
При короткочасній ішемії міокарда (до 10 хвилин) спостерігаються оборотні
ушкодження кардіоміоцитів в результаті іонного дисбалансу в них. Назвіть зміни,
які при цьому не спостерігаються в кардіоміоцитах.
+ Накопичення іонів калію
- Втрата іонів калію
- Збільшення іонів натрію
- Збільшення іонів кальцію
- Порушення внутрішньоклітинного розподілу іонів натрію і кальцію
Хворий, який страждав хронічним алкоголізмом помер від тромбоемболії судин
головного мозку. На розтині серце збільшене, в основному, за рахунок гіпертрофії
лівого шлуночка, міокард в'ялий, глинистого виду. У порожнині серця тромб.
Коронарні артерії інтактні. Назвіть патологію серця.
+ Кардіоміопатія
- Кардіосклероз
- Інфаркт міокарда
- Ендокардит
- Перикардит
Під час мікроскопічного дослідження аорти виявлено: вогнищева інфільтрація
інтими ліпідами, білками. Ліпіди просочують інтиму і накопичуються в м'язових
клітинах і макрофагах. Встановіть стадію атеросклерозу.
+ Ліпоїдоз
- Ліпосклероз
- Атероматоз
- Атерокальциноз
55
- Доліпідна стадія
Жінка 37 років тривалий час хворіла на ревматоїдний артрит. Поступово у неї
розвинувся анкілоз колінного суглоба і спостерігалося прогресуюче ураження
дрібних суглобів нижніх кінцівок. Виберіть морфологічні зміни, які зумовлюють
прогресування змін в суглобах.
+ Наявність пануса
- Наявність "рисових тілець"
- Крововилив у синовіальну оболонку
- Виражений склероз в синовіальній порожнині
- Значна кількість серозного екссудату в синовіальній порожнині
При гістологічному дослідженні біоптату з ураженої ділянки шкіри виявлено:
незначно виражену атрофію епідермісу, в дермі гіаліноз колагенових волокон,
мізерні периваскулярні лімфоцитарні інфільтрати, в підлеглих скелетних м'язах -
виражений інтерстиціальний набряк, втрата поперечної посмугованості,
дрібновогнищеві некрози з петріфікацією. Діагностуйте виявлене захворювання.
+ Дерматоміозит
- Склеродермія
- Системна червона вовчанка
- Вузликовий періартеріїт
- Ревматизм
На розтині тіла хлопчика 8 років, що хворів дифтерією зіва і мигдаликів і помер на
другому тижні від початку захворювання, виявлені зміни в міокарді у вигляді
дрібновогнищевих некрозів і набряку строми. Діагностуйте вид міокардиту.
+ Альтеративний
- Септичний
- Гранулематозний
- Інтерстиціальний
- Вогнищевий проміжний ексудативний
56
Який рефлекс відіграє значну роль у розвитку легеневої гіпертензії при мітральних
пороках?
+ Китаєва
- Ейлера-Лільестранда
- Русняк-Петровського
- Франка-Старлінга
- Ашнера-Данинї
Хворий помер від тромбоемболічного синдрому. При проведенні аутопсії виявлені
значні нашарування у вигляді поліпів на склерозуваних стулках аортального
клапана. Накладення просочені вапном. Гістологічно в міокарді: колонії бактерій,
гранульоми Ашоф- Талалаева, гіпертрофія кардіоміоцитів. Ваш діагноз.
+ Септичний ендокардит
- Ревматичний ендокардит
- Сифілітичний мезаортит
- Неспецифічний аортоартеріїт
- Вузликовий періартеріїт
У чоловіка 60 років, який тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу і помер від
хронічної ниркової недостатності, при аутопсії виявлено, що обидві нирки значно
зменшені в розмірах, поверхня їх дрібно-зерниста; гістологічно - більшість
клубочків гіалінізовані, частина склерозована, окремі гіперплазованні; в стромі
поля склерозу, артеріоло- і артеріосклерозу, еластофіброз великих гілок ниркових
артерії. Назвіть виявлені зміни нирок.
+ Артеріолосклеротичний нефросклероз
- Атеросклеротичний нефросклероз
- Хронічний гломерулонефрит
- Хронічний пієлонефрит
- Вторинно-зморщена нирка
На розтині хворого А., 76 років зловживаючого сигаретами, який вів малорухливий
спосіб життя, мав надмірну вагу, на інтимі аотри виявлені сіро-жовті плями і смуги, 
57
фіброзні бляшки, укриті виразками ділянки з крововиливами, ділянки з
кальцинозом. На яке захворювання вказують ці зміни?
+ Атеросклероз
- Гіпертонічна хвороба
- Системний червоний вовчак
- Вісцеральний сифіліс
- Кардіоміопатія
При розтині трупа чоловіка, який за життя страждав хронічною ішемічною
хворобою серця, на інтимі аорти і вінцевих артерій виявлені множинні
атеросклеротичні бляшки в стадії атерокальцинозу. В основі таких змін
атеросклеротичної бляшки лежить:
+ Дистрофічне звапніння
- Метаболічне звапніння
- Метастатичне звапніння
- Гіаліноз
- Склероз
Хворий, який страждав хронічним алкоголізмом помер від тромбоемболії судин
головного мозку. На розтині серце збільшене, в основному, за рахунок гіпертрофії
лівого шлуночка, міокард в'ялий, глинистого виду. У порожнині серця тромб.
Коронарні артерії інтактні. Назвіть патологію серця.
+ Кардіоміопатія
- Кардіосклероз
- Інфаркт міокарда
- Ендокардит
- Перикардит
При гістологічному дослідженні серця померлого від гострої серцевої
недостатності в міокарді лівого шлуночка виявлено ділянку омертвіння,
відмежовану від неушкодженої тканини зоною повнокровних судин, дрібних
крововиливів і лейкоцитарною інфільтрацією. Який діагноз найбільш достовірний?
58
+ Інфаркт міокарда
- Ішемічна дистрофія міокарда
- Вогнищевий ексудативний міокардит
- Дифузний ексудативний міокардит
- Продуктивний міокардит
При гістологічному дослідженні біоптату з ураженої ділянки шкіри виявлено:
незначно виражену атрофію епідермісу, у дермі гіаліноз колагенових волокон,
мізерні периваскулярні лімфоцитарні інфільтрати, в підлеглих скелетних м'язах -
виражений інтерстиціальний набряк, втрата поперечної посмугованості,
дрібновогнищеві некрози з петріфікацією. Діагностуйте виявлене захворювання.
+ Дерматоміозит
- Склеродермія
- Системний червоний вовчак
- Вузликовий періартеріїт
- Ревматизм
У хворого, який помер від ускладнень гіпертонічної хвороби на розтині виявлені
маленькі, щільні нирки з дрібнозернистою поверхнсстью, паренхіма і кіркова
речовина атрофічні. Дайте назву таким ниркам.
+ Первинно-зморщені нирки
- Амілоїдні-зморщені нирки
- Вторинно-зморщені нирки
- Пієлонефротично-зморщені нирки
Під час мікроскопічного дослідження аорти виявлено: вогнищева інфільтрація
інтими ліпідами, білками. Ліпіди просочують інтиму і накопичуються в міоцитах
середнього шару і макрофагах. Встановіть стадію атеросклерозу.
+ Ліпоїдоз
- Ліпосклероз
- Атероматоз
- Атерокальциноз
59
- Доліпідна стадія
При розтині трупа чоловіка 47 років померлого раптово, в інтимі черевного відділу
аорти знайдені ділянки жовтого кольору у вигляді плям і смуг, які не підносяться
над поверхнею інтими. При фарбуванні суданом ІІІ спостерігається помаранчеве
фарбування. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі зміни?
+ Ліпоїдоз
- Ліпосклероз
- Атероматоз
- Атерокальциноз
- Стадія утворення атероматозної виразки
При розтині трупа жінки 69 років, підвищеного харчування, померлої від гострого
інфаркту міокарда, в інтимі коронарних артерій знайдені численні білі, щільні,
звужуючі просвіт судини утворення. Для якої стадії атеросклерозу характерні такі
зміни?
+ Ліпосклерозу
- Ліпоїдозу
- Атероматозу
- Атерокальцинозу
- Стадія утворення атероматозної виразки
У чоловіка 58 років, померлого при наростаючих явищах хронічної серцевої
недостатності, діагностовано ревматичний гранулематозний міокардит.
Мікроскопічно в міокарді спостерігаються гранульоми, що складаються з
макрофагів з гіперхромними ядрами і світлою цитоплазмою, в центрі вогнище
некрозу. Який характер носить некроз в середині гранульоми?
+ Фібриноїдний
- Ценкеровський
- Казеозний
- Колікваційний
- Жировий
60
Хворий помер від прогресуючої серцевої недостатності. На розтині: серце
розширене в поперечнику, в'яле; м'яз на розрізі нерівномірного кровонаповнення,
строката; при гістологічному дослідженні в міокарді повнокров'я, строма дифузно
інфільтрована переважно лімфоцитами і гістіоцитами. Виявлено морфологічні
зміни свідчать про:
+ Не гнійний міокардит
- Гнійний міокардит
- Гранулематозний міокардит
- Кардіосклероз
- Інфаркт міокарда
При розтині померлого, який страждав гіпертонічною хворобою, в речовині
головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржаве забарвлення. Що
передувало виникненню даннях змін?
+ Гематома
- Діапедезні крововиливи
- Ішемічний інфаркт
- Плазморагії
- Абсцес
При розтині дитини, померлого від серцевої недостатності, виявлено: розширення
порожнини шлуночків серця. Мікроскопічно в стромі міокарда повнокрів'я, набряк,
поширення інфільтрату з гістіоцитів, лімфоцитів, нейтрофілів, еозинофілів. Який
найбільш вірогідний діагноз?
+ Дифузний проміжний ексудативний міокардит
- Вогнищевий проміжний ексудативний міокардит
- Вузликовий продуктивний міокардит
- Проміжний продуктивний міокардит
- Альтеративний міокардит
61
У чоловіка 60 років, який тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу і помер від
хронічної ниркової недостатності, при аутопсії виявлено, що обидві нирки значно
зменшені в розмірах, поверхня їх дрібно-зерниста; гістологічно - більшість
клубочків гіалінізовані, частина склерозована; в стромі поля склерозу, артеріоло- і
артеріосклероз, еластофіброз великих гілок ниркових артерії. Який найбільш
вірогідний діагноз?
+ Артеріолосклеротичний нефросклероз
- Атеросклеротичний нефросклероз
- Хронічний гломерулонефрит
- Хронічний пієлонефрит
- Вторинно-зморщена нирка
У хворого в 8:00 ранку з'явилися болі за грудиною, в 9:00 ранку в приймальному
відділенні за даними ЕКГ встановлений інфаркт міокарда. Через 10 хвилин хворий
помер. Яка найбільш вірогідна морфологічна ознака інфаркту міокарда випливе
при гістологічному дослідженні після розтину трупа?
+ Зникнення глікогену в кардіоміоцитах
- Вакуольна дистрофія кардіоміоцитів субендокардіальної зони
- Жирова інфільтрація кардіоміоцитів
- Некроз міокардіоцитів
- Розслаблення міофібрил кардіоміоцитів
На розтині виявлено: на зовнішній поверхні аортального клапана великі (1-2 см)
буро-червоні, легко кришаться накладення, що прикривають виразкові дефекти.
Про яке захворювання можна думати?
+ Поліпозно-виразковий ендокардит
- Поворотно-бородавчастий ендокардит
- Гострий бородавчастий ендокардит
- Фібропластичний ендокардит
- Дифузний ендокардит
62
За життя у хворого був діагностований гострий інфаркт міокарда по ЕКГ ознакам.
На розтині в порожнині перикарда виявлено: 200 мл рідкої крові і 400 гр згортків,
в задній стінці лівого шлуночка наскрізний дефект розміром 2 см. Яке ускладнення
інфаркту міокарда розвинулося?
+ Розрив міокарда з тампонадою
- Панцирне серце
- Геморагічний перикардит
- Ексудативний перикардит
- Ідіопатичний міокардит
У жінки 47 років, міжфалангові і п'ястно-пальцеві суглоби легко піддаються вивиху
і підвивиху з типовим відхиленням пальців у вигляді "плавників моржа". При
мікроскопічному дослідженні виявлено розростання ворсин синовіальної
оболонки, руйнування хряща, формування паннуса. Про яке захворювання йде
мова?
+ Ревматоїдний артрит
- Ревматичний артрит
- Остеоартроз
- Системний червоний вовчак
У хворого, який довго страждав ревматизмом, виявлений стеноз мітрального
отвору, смерть наступила від серцево-легеневої недостатності. На розтині виявлена
бура індурація легень. Назвіть при якому вигляді порушення кровообігу виникають
подібні зміни в легенях?
+ Хронічна лівошлуночкова недостатність
- Хронічна правошлуночкова недостатність
- Гостра лівошлуночкова недостатність
- Гостра правошлуночкова недостатність
- Портальна гіпертензія
При розтині трупа чоловіка 62 років, який хворів на атеросклероз і помер від
гострої серцевої недостатності, в передній стінці лівого шлуночка серця виявлено 
63
щільну ділянку біло-жовтого кольору розміром 6х5 см, неправильної форми, чітко
відмежованої від оточуючих тканин геморагічної лінією. Це був:
+ Інфаркт міокарда
- Постінфарктний кардіосклероз
- Дрібновогнищевий кардіосклероз
- Міокардит
- Великовогнищевий кардіосклероз
При розтині трупа жінки 48 років, яка раптово померла, в інтимі аорти
визначаються ділянки жовтуватого кольору, які не підносяться над її поверхнею.
При гістологічному дослідженні цих ділянок виявляються клітини з пінистою
цитоплазмою, а при фарбуванні суданом ІІІ - жовтого кольору. Для якої стадії
атеросклерозу характерні такі зміни в аорті?
+ Ліпоїдоз
- Ліпосклероз
- Атероматоз
- Виразки
- Атерокальциноз
Під час гістологічного дослідження стулок мітрального клапана серця жінки 30
років було встановлено, що ендотеліальні клітини вогнищево десквамовані, в цих
ділянках на поверхні стулок розташовані дрібні тромботичні нашарування,
сполучна тканина стулок з явищами мукоїдного набухання, ділянками склерозу і
васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ураження.
+ Поворотно-бородавчастий
- Дифузний
- Гострий бородавчастий
- Фібропластичний
- Поліпозно-виразковий
Жінка 54 років мала виражену деформацію суглобів пальців рук і стоп.
Гістологічно: навколо суглобова сполучна тканина - мукоїдне набухання, ділянки 
64
фібриноїдного некрозу, скупчення макрофагів, ділянки склерозу; в синовіальній
оболонці - набряклі ворсини, з ознаками мукоїдного і фібриноїдного набухання, в
синовіальній порожнині зустрічаються поодинокі "рисові тільця". Діагностуйте
захворювання.
+ Ревматоїдний артрит
- Ревматизм
- Хвороба Бехтерева
- Гематогенний туберкульоз
- Подагра
На розтині жінки 23 років, яка померла при явищах ниркової недостатності,
виявлено на шкірі обличчя "червоний метелик", на мітральному клапані дрібні до
0.2 см червонувато-рожеві бородавчасті накладення, в нирках вогнища
фібриноїдного некрозу в клубочках, потовщення базальних мембран капілярів
клубочків у вигляді "дротяних петель", гематоксилінові тільця, каріорексис. Яке
захворювання було у хворої?
+ Системний червоний вовчак
- Вузликовий періартеріїт
- Ревматизм
- Ревматоїдний артрит
- Системна склеродермія
На розтині жінки 27 років, яка померла від хронічної ниркової недостатності
виявлені множинні рубці і інфаркти в селезінці, нирках. При мікроскопічному
дослідженні виявлені зміни в артеріях середнього і дрібного калібру, які
характеризувалися склерозом стінок, помірною проліферацією ендотелію і
вираженою лімфогістіоцитарною інфільтрацією навколо. Яким захворюванням
викликані ці зміни?
+ Вузликовим періартеріїтом
- Атеросклерозом
- Гіпертонічною хворобою
- Хворобою Морфана
- Вісцеральним сифілісом
65
На розтині померлого 78 років, заочеревинна клітковина просочена кров'ю, в
черевному відділі аорти виявлено мішкоподібні випинання, в якому визначається
дефект з нерівним краєм, стінка аорти місцями кам'янистої щільності. Ускладнення
якого захворювання розвинулося у хворого?
+ Атеросклерозу
- Гіпертонічної хвороби
- Системного васкуліту
- Вісцерального сифілісу
- Хвороби Морфана
 

Категорія: Патологічна анатомія | Додав: АДМІН | Теги: серцево-судинна система
Переглядів: 501 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0