Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Патологічна анатомія [ Додати матеріал ]

Пухлини частина 3
10.12.2016, 21:49

29
На аутопсії людини 56 років, яка довго страждала виразковою хворобою шлунка, виявлена виразка
на малій кривизні з вираженим розростанням щільної рубцевої тканини і потовщеною слизовою
оболонкою біля виразки. При гістологічному дослідженні виявлений різко виражений клітинний
атипізм.Ваш діагноз:
+ Хронічна виразка шлунка з малігнізацією
- Виразковий рак шлунка
- Метастаз раку легені в шлунок
- Перфорація виразки шлунка
- Пенетрація виразки шлунка
При гістологічному дослідженні видаленого новоутворення шкіри виявлені скупчення і тяжі
атипових плоских епітеліальних клітин,що вростають в підлеглу тканину. Який діагноз можна
припустити?
+ Плоскоклітинний рак без зроговіння
- Плоскоклітинний рак зі зроговінням
- Рак на місці
- Папілома
- Аденома
При дослідженні гастробіоптатів хворого 59 років, який страждає на протязі 23 років виразковою
хворобою шлунка, виявлено наявність гіперхромних клітин з вираженим атипизмом, що лежать
серед пластів і тяжів грубоволокнистої сполучної тканини, з переважанням стромального
компонента. Який з перерахованих діагнозів найбільш вірогідний?
+ Скір
- Персневидно-клітинний рак
- Медулярний рак
- Папілярна аденокарцинома
- Солідний рак
У зіскрібу з порожнини матки жінки 32 років знайдено: залози ендометрія у фазі пізньої секреції,
строма - децидуальна тканина, присутні множинні ворсини хоріона і великі скупчення елементів
цито- і синцитіотрофобласту, клітини цитотрофобласта мають виражений клітинний поліморфізм
і ядерну гіперхромність; зустрічаються множинні осередки некрозу.Діагностуйте пухлину.
+ Хоріонепітеліома
- Частковий міхуровий занесок
- Повний міхуровий занесок
- Плацентарний поліп
30
- Децидуальний поліп
При гістологічному дослідженні матеріалу після трансуретральної резекції простати виявлено
переважання залоз різної форми і величини, утворених атиповими, гіперхромними клітинами з
патологічними митозами. Діагностуйте захворювання.
+ Аденокарцинома
- Аденома
- Аденоматозна нодулярна гіперплазія
- М'язово-фіброзна гіперплазія
- Хронічний простатит
У біоптаті з правого головного бронха 63-річного чоловіка, курця, виявлена пухлина, яка
складається з груп атипових епітеліальних клітин, які проникають за межі базальної мембрани
слизового шару, формують "гнізда" і тяжі, в центральних частинах яких розташовані
концентричні, яскраво-еозинофільні маси.Діагностуйте захворювання.
+ Плоскоклітинний раз зі зроговінням
- Плоскоклітинна папілма зі зроговінням
- Плоскоклітинний рак без зроговіння
- Аденокарцинома
- Дрібноклітинний рак

Крок - Мезенхімальні пухлини
При біопсії вузла з поперечно-смугастої м'язевої тканини були виявлені клітини, які
нагадують ембріональні м’язи і міобласти без наявності клітинного атипізму. Яким буде
Ваш діагноз?
+ Рабдоміома
- Лейоміома
- Фіброміома
- Гібернома
- Рабдоміосаркома
У молодої жінки видалили пухлину дистального кінця стегнової кістки, яка швидко росла.
Макроскопічно пухлина строката з ділянками різних кольорів - від біло- сірого до
коричнево-червоного, пухкої консистенції. Мікроскопічно: основний тканинний
компонент пухлини представлений кістковими та остеоїдними структурами, що вистелені
атиповими остеобластами з патологічними мітозами; безліччю тонкостінних судин. Який
діагноз найбільш ймовірний?
- Остеома
- Хондрома
- Саркома Юінга
+ Остеосаркома
- Ангіосаркома
У дитини 6 місяців на шкірі шиї виявлений плоский вузол червоного кольору, при
натисканні склом вузол блідне. Який найбільш імовірний діагноз?
- Лейоміома
+ Гемангіома
- Пігментний невус
- Меланома
- Лімфангіома
У молодої людини в м'яких тканинах лівого стегна з'явилося безболісне новоутворення без
чітких меж. У біоптаті тканина новоутворення нагадує "риб'яче м'ясо", складається з
незрілих фібробластоподібних клітин з мітозами, які проростають у м'язи. Ваш діагноз?
- Міома
- Рак
+ Фібросаркома
- Міосаркома
- Фіброма
У хворого 17 років інтраопераційно на нижній поверхні печінки виявлена пухлина
розмірами 4,5х5,0х3,5см з субсерозною локалізацією, темно-червоного кольору, на розрізі
представлена порожнинами зі значним вмістом крові. Встановіть можливий діагноз.
- Гемангіоперицитома
- Гемангіоендотеліома
- Капілярна гемангіома
+ Кавернозна гемангіома
- Лімфангіома
При гістологічному дослідженні пухлини шкіри виявлені різних розмірів часточки
жирової тканини, відмежовані прошарками сполучної тканини. Вставити діагноз.
- Гемангіома
- Гігрома
- Папілома
- Фіброма
+ Ліпома
При дослідженні пухлини матки (післяопераційний матеріал) макроскопічно вона м'якої
консистенції, з крововиливами та ділянками вогнищевого некрозу, на розрізі нагадує
'риб'яче м'ясо'. При гістологічному дослідженні встановлено ознаки вираженого
клітинного і тканинного атипізму, зустрічаються клітини з патологічними фігурами
мітозів. Вставити діагноз.
+ Саркома
- Аденокарцинома
- Фіброма
- Ангіома
- Ліпома
У хворого 75 років із заочеревинної клітковини видалена пухлина розмірами 16х8х6см.
Мікроскопічно: анаплазовані жирові клітини з ознаками клітинного атипізму, 
поліморфізму. Зустрічаються величезні спотворені клітини, що мають в цитоплазмі
жирові крапельки. Найбільш вірогідним слід вважати діагноз:
- Фібросаркома
- Мезотеліома
- Ліпома
- Міосаркома
+ Ліпосаркома
У товщі шкіри макроскопічно знайдена щільна пухлина, рухлива, добре відмежована від
навколишніх тканин. Мікроскопічно представлена пучками колагенових волокон,
щохаотично переплітаються та невеликою кількістю веретеноподібних клітин. Яка
пухлина видалена?
- Меланома
- Гломус-ангіома
- Лейоміома
+ Щільна фіброма
- Ліпома
При гістологічному дослідженні видаленої у дитини темно-червоної пухлини шкіри
діаметром 0,5 см встановлено, що вона являє собою заповнені кров'ю гіллясті судини
капілярного типу з наявністю багатоядерних ендотеліальних клітин. Яка це пухлина?
- Дерматофіброма
- Ангіосаркома
- Лімфангіома
- Кавернозна ангіома
+ Капілярна гемангіома
Для гістологічного дослідження доставлена видалена матка. Під слизовою оболонкою
оболонкою визначаються множинні округлої форми вузли, які чітко відокремлені від
навколишньої тканини. Мікроскопічно пухлина побудована з пучків гладкої мускулатури
з проявами тканинного атипізму. Ваш діагноз?
+ Субмукозні лейоміоми
- Субсерозні лейоміоми
- Субмукозні рабдоміоми
- Субсерозні рабдоміоми
- Фіброміома матки
На розрізі в легенях визначаються численні великі кров’янистого вигляду вузли. М'які
тканини правого стегна з проростанням пухлинної тканини без чітких меж з масивними
крововиливами та вогнищами некрозу. Мікроскопічно будова пухлини м'яких тканин
стегна і вузлів у легенях однотипна - виявляються атипові клітини судинної стінки,
масивні судинні порожнини і поля некрозу. Ваш діагноз?
- Кавернома
- Гемангіома
+ Гемангіосаркома
- Гемангіоендотеліома
- Гемангіоперицитома
На розтині в ділянці лівого стегна виявлена пухлина, яка за зовнішнім виглядом нагадує
"риб'яче м'ясо". Пухлина росте зі стегнової кістки, проростаючи в навколишні тканини.
Встановіть діагноз за макроскопічним описом.
+ Остеосаркома
- Остеома
- Хондрома
- Хондросаркома
- Фібросаркома
Хворий на рак шлунка помер за явищ вираженої кахексії. На розтині визначається різко
збільшена печінка, на розрізі якої - численні білуваті соковиті вузли. При мікроскопічному
дослідженні вузлів визначається пухлинна тканина з характерними "перснеподібними"
клітинами. Ваш діагноз?
+ Метастази слизового раку шлунка в печінку
- Метастази солідного раку шлунка в печінку
- Метастази скірозного раку шлунка в печінку
- Метастази епідермального раку шлунка в печінку
- Метастази залозистого раку шлунка в печінку
У шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На
розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно -
хаотично переплетені колагенові волокна. Назвіть пухлину?
- М'яка фіброма
- Гістіоцитома
- Дерматофіброма
- Десмоїд
+ Тверда фіброма
При гістологічному дослідженні кістозного утворення шкіри виявлено, що структурним
компонентом стінки кісти є придатки шкіри. Який тип патології відповідає зазначеним
змінам?
- Епідермальна кіста
- Трихолемома кіста
+ Дермоїдна кіста
- Стеатокістома
- Гідроаденома
У хворого з серологічно підтвердженим діагнозом СНІД на шкірі нижніх кінцівок
з'явилися яскраво-червоні папули і вузлики зливного характеру. Під час гістологічного
дослідження відзначено формування судинних щілин, капілярів з екстравазальним
розміщенням еритроцитів. Зазначені зміни характерні для:
- Телеангіоектазіі
- Гемангіосаркоми
- Капілярної гемангіоми
- Артеріальної гемангіоми
+ Саркоми Капоші
У дитини 6 років з пухлиною діафіза стегнової кістки під час обстеження відмічено
наявність декількох метастатичних вогнищ іншої кісткової локалізації. У гістологічному
описі вказується, що первинна пухлина переважно складається з округлих клітин з бідною
цитоплазмою, які мають незначну тенденцію до утворення псевдорозеток, і проявляють
себе одиничними мітозами. Зазначені зміни характерні для:
- Плазмоцитоми
- Хондроми
- Остеосаркоми
- Фібросаркоми
+ Саркоми Юінга
У жінки 65 років видалено пухлинне утворення 1,0х1,0х0,8см, яке росло під шкірою
стегна. Макроскопічно: представлене жировою тканиною в капсулі. Мікроскопічно:
різнокаліберні часточки з жирових клітин, які розділені шарами зі сполучної тканини.
Встановіть діагноз.
- Гібернома
- Ліпосаркома
- Фіброма
+ Ліпома
- Десмоїд
У патогістологічну лабораторію надійшов шматочок шкіри з підшкірною клітковиною.
Макроскопічно в підшкірній клітковині знайдена щільна пухлина, добре відмежована від
навколишніх тканин. При мікроскопічному дослідженні пухлинне утворення
представлене хаотично переплетеними пучками колагенових волокон і невеликою
кількістю вогнищево розташованих сполучнотканинних клітин. Яка це пухлина?
- Лейоміома
- Гемангіома
- Меланома
- Ліпома
+ Щільна фіброма
У хлопчика 14-ти років виявлено збільшення в обсязі нижньої третини стегна, місцеву
гіперемію, посилення венозного малюнка в зоні патологічного процесу. Рентгенологічно -
корковий шар стегнової кістки зруйнований, структури колінного суглоба збережені. При
дослідженні біоптату виявлено скупчення атипових остеобластів з множинними мітозами
і ділянками аномальних кісткових балок, ознаки інвазії в прилеглі тканини. Діагностуйте
захворювання.
+ Остеогенна саркома
- Хондросаркома
- Фіброзна дисплазія
- Остеоід-остеома
- Остеобластокластома
Чоловік, 40 років страждав хронічним бронхітом, помер від виснаження. На розтині в
легенях в просвіті бронхів виявлені ендофітні розростання світло-сірої м'якої тканини.
При мікроскопічному дослідженні в стінці бронха серед розростань атипового плоского
епітелію виявлені рогові перлини. Ваш діагноз.
+ Плоскоклітинний рак зі зроговінням
- Плоскоклітинний рак без зроговіння
- Аденокарцинома
- Недиференційований рак
- Апудоми
У хворого видалена локалізована на стегні щільно-еластична, нерухома, хвороблива
пухлина. При патоморфологічному дослідженні виявлено: пухлина жовтого кольору, без
капсули, зернистої будови з вогнищами некрозів і крововиливів, гістологічно
відзначається виражений поліморфізм клітин. Ваш діагноз.
+ Ліпосаркома
- Рабдоміосаркома
- Ангіосаркома
- Ліпома
- Злоякісна синовіома
При інтраопераційній біопсії молочної залози виявлено концентричне розростання
внутрішньодолькової сполучної тканини навколо дрібних протоків, вистланих
одношаровим епітелієм. Ваш можливий діагноз.
+ Фіброаденома
- Внутрішньопротокова папілома
- Часточковий неінфільтратиний рак
- Внутрішньопротоковий неінфільтративнийрак
- Низькодиференційована аденокарцинома
У хворого в ділянці нижнього латерального різця було виявлено осередкове розростання
м'яких тканин, яке виступає над рівнем ясен, діаметром 6 мм на широкій ніжці.
Мікроскопічно: поверность вкрита багатошаровим плоским епітелієм, подекуди з
виразкуванням. Спостерігаються хаотично розташовані пучки зрілої сполучної тканини,
невелика кількість кровоносних і лімфатичних судин, периваскулярні плазмоцитарна-
лімфоцитарні інфільтрати. Hа окремих ділянках - невеликі ділянки остеоїдної речовини,
оточені остеобластами. Як називається виявлений патологічний процес?
+ Фіброзний епуліс
- Папілома
- Ангіоматозний епуліс
- Фіброма
- Плоскоклітинний рак
Під шкірою підщелепної ділянки у жінки 55 років виявлено з чіткими межами тістуватої
консистенції рухоме утворення 1,0х0,7 см з повільним ростом. При гістологічному
дослідженні утворення виявлені ліпоціти, які формують різні за формою та розміром
часточки, розділені тонкими прошарками сполучної тканини з судинами. Встановити
діагноз.
+ Ліпома
- Фіброма
- Ангіома
- Ліпосаркома
- Фібросаркома
Через деякий час після забиття ліктя у хлопчика 12 років з'явилося пухлиноподібне
розростання в області епіфіза плечової кістки, яка не має чітких межі. При дослідженні
біоптату виявлено велику кількість поліморфних клітин остеобластичного типу з великим
числом патологічних мітозів. Встановіть можливий діагноз.
+ Остеосаркома
- Хондросаркома
- Остеоід-остеома
- Фібросаркома
- Синовіальна саркома
У шкірі макроскопічно знайдена щільна пухлина, рухлива. При мікроскопії вона
представлена хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою
кількістю веретеновидних клітин. Яка пухлина видалена?
+ Тверда фіброма
- Лейоміома
- Меланома
- Ліпома
- Гломус-ангіома
При розтині трупа чоловіка 63 років, що помер від раку легені виявили множинні
метастази. Які з них можна розцінити як імплантаційні (контактні) за механізмом
розвитку?
- Дрібні множинні пухлинні вузлики по очеревині
- Метастази в перибронхіальні, біфуркаційні, паратрахеальні лімфатичні вузли
- Метастази в головний мозок
- Метастази в наднирники
+ Проростання пухлини з бронха в стравохід
При мікроскопічному дослідженні пухлини верхньої губи, виявлено, що вона побудована
з численних щілиноподібних порожнин, заповнених рідкою кров'ю і згортками, стінка
яких вислана сплощеним ендотелієм. Встановити діагноз.
+ Капілярна гемангіома
- Венозна гемангіома
- Гемангіома каверни
- Гемангіоперицитома
- Гломус-ангіома
У шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від оточуючих тканин пухлина. На
розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно -
хаотично переплетені колагенові волокна, клітин мало. Назвіть пухлину?
+ Фіброма
- Міома
- Гістіоцитома
- Дерматофіброма
- Десмоїд
На гістологічне дослідження доставлена видалена під час операції матка. Під слизовою
оболонкою виявлені численні округлої форми вузли, чітко відмежовані від довколишньої
тканини. Мікроскопічно пухлини складаються з пучків гладких м'язів з ознаками
тканинного атипізму. Який Ваш діагноз?
+ Лейоміома
- Рак матки
- Фіброміома
- Хоріонепітеліома
- Лейоміосаркома
У молодої людини в м'яких тканинах лівого стегна з'явилося безболісне новоутворення без
чітких меж. У біоптаті тканини новоутворення нагадують риб'яче м'ясо, складаються з 
незрілих фібробластоподібних клітин які проростають м'язи та мають численні
мітози,. Який Ваш діагноз?
+ Фібросаркома
- Міосаркома
- Фіброма
- Рак
- Міома
Пухлина матки (післяопераційний матеріал) макроскопічно: м'якої консистенції, з
крововиливами та ділянками некрозу, на розрізі нагадує риб'яче м'ясо. При гістологічному
дослідженні встановлено ознаки вираженого клітинного і тканинного атипізму,
зустрічаються клітини з патологічними фігурами мітозів.Встановіть діагноз.
- Аденокарцинома
+ Саркома
- Ангіома
- Фіброма
- Ліпома
У хворого, 75 років, з заочеревинної клітковини видалена пухлина розмірами 16 х 8 х 6 см.
Мікроскопічно: жирові клітини з ознаками клітинного атипізму, поліморфізму,
зустрічаються гігантські спотворені клітини, які містять в цитоплазмі краплі жиру. Який
найбільш імовірний діагноз?
- Міосаркома
- Ліпома
- Фібросаркома
+ Ліпосаркома
- Мезотеліома
Мікроскопічно пухлина верхньої губи: складається з численних дрібних щілиноподібних
порожнин, стінки яких вистелені сплощеним ендотелієм і заповнені рідкою частиною
крові та її згустками. Встановіть діагноз.
- Гломус-ангіома
- Венозна гемангіома
- Кавернозна гемангіома
- Гемангіоперицитома
+ Капілярна гемангіома
У хворого, 17 років, під час операції на нижній поверхні печінки субсерозно виявлена
пухлина розмірами 4,5 х 5,0 х 3,5 см, темно-червоного кольору, на розрізі представлена
порожнинами зі значним вмістом крові і товстими сполучнотканинними стінками,
вистеленими одним шаром ендотелію. Встановіть попередній діагноз.
+ Кавернозна гемангіома
- Капілярна гемангіома
- Гемангіоперицитома
- Гемангіоендотеліома
- Лімфангіома
У жінки 30-и років видалена пухлина нижньої щелеки; тканина пухлини бура, з
кістами; складається з дрібних одноядерних і гігантських багатоядерних клітин; багато
дрібних судин, зерна гемосидерину. Найбільш ймовірний висновок патогістології?
+ Остеобластокластома
- Остеосаркома
- Остеома
- Фіброзна остеоїддисплазія
- Гемангіома кістки
Жінці 42 років проведена надпіхвова ампутація матки з численними фіброматозними
вузлами різної локалізації. При гістологічному дослідженні пухлинних вузлів для
диференціювання м'язової та сполучної тканини проведено додаткове фарбування. Яке?
+ Пикрофуксином (за Ван-Гизоном)
- Толуїдиновим синім
- Карміном Беста
- Конго-рот
- Суданом - III
У дитини 5 років на обличчі видалена пухлина у вигляді нечіткого вузла діаметром 3см з
гладкою поверхнею червоного кольору, при надавлюванні вузол блідне.При
мікроскопічному дослідженні паренхіма пухлини представлена ендотеліальними
клітинами, що утворюють судини капілярного типу з широкими просвітами, заповненими
кров'ю, а строма - невеликою кількістю сполучної тканини. Клітинний атипізм виражений
слабко. Про яку пухлини можна думати?
+ Капілярна гемангіома
- Папілома
- Меланома
- Рак шкіри обличчя
- Лімангіома
У чоловіка 50 років видалена пухлина стінки товстої кишки. Мікроскопічно вона
представлена пучками колагенових волокон різної товщини і форми, що мають різні
напрямки та невеликою кількостю мономорфних клітин веретеноподібної форми,
розподілених нерівномірно серед волокон. Клітинний атипізм виражений слабко.Як
називається ця пухлина?
+ Щільна фіброма
- Фіброміома
- М'яка фіброма
- Десмоїд
- Фібросаркома
У хворого з клініко-лабораторними проявами набутого імунодефіциту на шкірі
дистальних відділів нижніх кінцівок розташовуються множинні темно-червоного кольору
плями, бляшки. Гістологічно в біоптаті шкіри з цих ділянок виявляється пухлиноподібна
тканина, яка складається з множинних новоутворених, хаотично розташованих
тонкостінних судин і пучків веретеноподібних клітин. Вкажіть найбільш вірогідний
діагноз.
+ Саркома Капоші
- Лімфома шкіри
- Дерматомікоз
- Базальноклітинний рак
- Запальний дерматит
У хворого на стегні є вузол, розташований в товщі м'язів стегна. На розрізі білястого
кольору, волокниста без чітких меж; мікроскопічно видно, що пухлина складається з
незрілих поліморфних клітин з великою кількістю мітозів, фібробластоподібних клітин і
колагенових волокон. Встановіть діагноз.
+ Фібросаркома
- Фіброміома
- Фіброма
- Рабдоміосаркома
- Міосаркома
У хворого отримана біопсія пухлиноподібних утворів, що локалізуються в ділянці кута
нижньої щелепи в районі молярів. При дослідженні - пухлина складається з острівців
округлої або неправильної форми, оточених одонтогенним циліндричним епітелієм, в
центральній частині складається з полігональних, зірчастих, овальних клітин, що
утворюють мережу; видно поодинокі дрібні кісти. Назвіть пухлину.
+ Фолікулярна амелобластома
- Плексиформна амелобластома
- Одонтома
- Цементома
- Остеобластокластома
У чоловіка 36 років в заочеревинному просторі виявлене пухлиноподібне утворення
розміром 17 х 15 см з проростанням до брижі, яке хірург повністю видалити не
зміг.Макроскопічно тканина утворення на розрізі жовтувата, м'яка, з ділянками некрозу і
ослизнення. При мікроскопічному дослідженні виявлені клітини з вираженим
поліморфізмом ядер, з наявністю патологічних мітозів, цитоплазма клітин світла, з
дрібними вакуолями, при фарбуванні суданом вакуолі дають позитивну реакцію.Визначте
пухлину.
+ Ліпосаркома
- Ліпома
- Фібросаркома
- Фіброма
- Гібернома
Жінці 32 років проведена секторная резекція молочної залози у зв’язку з наявністю
пухлиноподібного вузла діаметром 2,0 см, щільного, з чіткими контурами, на розрізі біло-
рожевого кольору. У гістологічних зрізах паренхіма пухлини представлена залозами різної
форми, які покриті одним або декількома шарами дрібних темних епітеліоцитів без
клітинного атипізму. Строма пухлини різко переважає над паренхімою, представлена
щільною волоконістою сполучною тканиною. Вкажіть найбільш ймовірний гістологічний
діагноз пухлини.
+ Фіброаденома
- Аденома
- Фіброма
- Аденокарцинома
- Фіброзний рак
Під час операції з приводу запаленого апендикса, що розташований під печінкою, хірург
випадково виявив в стінці шлунка хворого чітко відокремлений вузол щільної
консистенції, сірого кольору, волокнистий на розрізі, діаметром до 3,0 см. При
мікроскопічному дослідженні виявлено: тканина вузла (із використанням забарвлення
пикрофуксином) складається з пучків веретеноподібних клітин без клітинного атипізму,
що йдуть у різних напрямках і мають жовтий колір. Між ними зустрічаються невеликі
прошарки сполучної тканини червоного кольору. Для якої пухлини шлунка характерні ці
морфологічні зміни?
+ Лейоміома
- Фіброміома
- Лейоміосаркома
- Рабдоміома
- Рабдоміосаркома
У патологічну лабораторію для дослідження доставлена матка. У товщі міометрія
виявлено 5 вузлів різного розміру, з чіткими межами, щільної консистенції, на розрізі
сірого кольору, волокнистої будови. Мікроскопічно при фарбуванні пікрофуксином видно
різної товщини прошарки веретеноподібних клітин, які йдуть у різних напрямках і
пофарбовані у жовтий колір. Між ними широкі прошарки сполучної тканини червоного
кольору. Така морфологічна картина найбільш характерна для:
+ Фіброміоми
- Лейоміоми
- Лейміосаркоми
- Раку
- Рабдоміоми
У дитини на шкірі передпліччя виявлений синюшний вузол з горбистою
поверхнею.Мікроскопічно вузол складається з розгалужених судин капілярного типу з
вузькими просвітами, базальної мембраною і кількома рядами ендотеліальних
клітин. Назвіть пухлину.
+ Капілярна гемангіома
- Лімфангіома
- Венозна гемангіома
- Кавернозна гемангіома
- Папілома
В пухлині, що видалена з черевної порожнини, виявлені волосся і зуби. До яких пухлин за
гістогенезом віднесено це утворення?
+ Тератоми
- Мезенхімальні
- Ембріональні
- Епітеліальні
- Органоспецифічні
Чоловік 45-ти років звернувся до лікаря з приводу бляшкоподібного утворення на шиї.У
біоптаті шкіри гістологічно виявлені пухлинні клітини, розташовані гніздами, які мають
круглу і овальну форму з вузьким обідком базофільної цитоплазми і схожі на клітини
базального шару епідермісу. Як називається пухлини у пацієнта?
- Трихоепітеліома
- Епідермальний рак
+ Базаліома
- Гідраденома
- Сірингоаденома
Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки і хребта, переломи
ребер. Лікар припустив мієломну хворобу (плазмоцитома). Який з перерахованих нижче
лабораторних показників матиме найбільше діагностичне значення?
- Гіперальбумінемія
- Протеїнурія
- Гіпоглобулінемія
- Гіпопротеїнемія
+ Парапротеінемія
За ходом слухового нерва у молодої жінки виявленапухлина у вигляді вузла до 3 см в
діаметрі, м'яко еластичної консистенції, рожево-білого кольору, однорідна.Мікроскопічно
пухлина містить пучки клітин з овальними ядрами. Клітинно-волокнисті пучки формують
ритмічні структури, створені паралельними рядами, правильно орієнтованими клітинами,
розташованими у вигляді частоколу, між яких знаходиться безклітинна гомогенна зона
(тільця Верокаі). Що це за пухлина?
- Злоякісна невринома
- Гангліоневрома
- Нейробластома
+ Невринома
- Гангліонейробластома

Категорія: Патологічна анатомія | Додав: АДМІН | Теги: Пухлини
Переглядів: 371 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0