Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Патологічна анатомія [ Додати матеріал ]

Пухлини частина 1
10.12.2016, 21:47

При розтині трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною шлунка, котрий помер від ракової
інтоксикації, в задньо-нижніх відділах легень виявлені щільні сіро-червоного кольору
ділянки неправильної форми, які виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно при
цьому в просвіті, стінках дрібних бронхів, і альвеолах виявляється ексудат, в якому є багато
нейтрофілів. Яке ускладнення виникло у хворого?
+ Гостра гнійна бронхопневмонія
- Гострий бронхіт
- Крупозна пневмонія
- Проміжна пневмонія
- Гостра серозна бронхопневмонія
У хворого на хронічний цистит в біоптаті слизової оболонки сечового міхура разом з
перехідним епітелієм виявлені вогнища багатошарового плоского незроговілого епітелію.
Який процес лежить в основі даних змін в епітелії?
+ Метаплазія
- Гіперпкератоз
- Дистрофія
- Дисплазія
- Гіперплазія
Чоловік 63 років, страждає на рак стравоходу, виявлені метастази в лімфатичні вузли
середостіння, ракова кахексія. Яка патогенетична стадія пухлинного процесу у чоловіка?
- Прогресії
- Трансформації
- Генералізації
- Промоції
+ Метастазування
Жінка 67 років, страждає на рак шлунка з метастазами в печінку. Яка властивість пухлинних
клітин зумовлює їх здатність до метастазування?
- Аутокринність
- Автономність
- Швидкий ріст
+ Інфільтративний ріст
- Атипізм
На розтині жінки 33 років виявлено потовщення стінки шлунка в пілоричному відділі, на
розрізі шари стінки не диференціюються, помітні розростання щільної білуватої тканини в
підслизовому шарі і дрібні тяжі у м'язовому шарі. Рельєф слизової оболонки збережений,
складки ригідні, нерухомі. Встановіть макроскопічну форму пухлини в даному випадку.
+ Інфільтрат
- Вузол
- Інфільтративно-виразкова форма
- Кіста
- Виразка
При розтині трупа чоловіка 63 років, що помер від раку легенів виявили множинні
метастази. Які з них можна розцінити як імплантаційні (контактні) за механізмом розвитку?
+ Проростання пухлини з бронха в стравохід
- Метастази в головний мозок
- Метастази в наднирники
- Дрібні множинні пухлинні вузлики по плеврі
- Метастази в перибронхіальні, біфуркаційні, паратрахеальні лімфатичні вузли
У товстій кишці при колоноскопії виявлено дефект слизової оболонки діаметром 3,5см з
нерівним горбистим дном, що підіймається на 1,7 см над слизовою, межа цього утворення
нечітка. Тканина на дні і краях дефекту щільна, білувата, шари стінки кишки в цій ділянці
не помітні. Встановіть макроскопічну форму пухлини.
- Інфільтрат
- Вузол
+ Виразка
- Кіста
- Інфільтративно-виразкова форма
У жінки 52 років в яєчнику виявлено новоутворення округлої форми, з чіткими межами,
2,5см в діаметрі, на розрізі в ньому є порожнина з великою кількістю дрібних випинань в
просвіт. Яка макроскопічна форма новоутворення?
- Інфільтрат
- Вузол
+ Кіста
- Вузол з некрозом в центрі
- Виразка
Пухлина складається з перснеподібних клітин, у яких ядро зміщене до периферії, різко
стоншене, пікнотичне, цитоплазма відтіснена до периферії і у вигляді вузького обідка та
оточує велику вакуоль слизу. Яку властивість пухлинного росту відображає така будова
клітин.
- Морфологічний тканинний атипізм
- Функціональний атипізм
- Атипізм обміну речовин
+ Морфологічний клітинний атипізм
- Антигенний атипізм
У чоловіка 23 років на плечі виявлений вузол м'яко-еластичної консистенції, вологий,
рожево-білого кольору. При мікроскопічному дослідженні видаленого вузла виявлено: він
складається з пучків різної товщини, що йдуть у різних напрямках. У пучках невелика
кількість волокон, багато веретеноподібних, поліморфних клітин з великими ядрами, що
містять 2-5 дрібних ядерець. Оберіть одне вірне рішення про характер пухлини.
- Пухлина незріла, злоякісна, тому в ній виражений тканинний атипізм.
+ Пухлина незріла злоякісна, тому в ній виражений тканинний і клітинний атипізм
- Пухлина зріла доброякісна, тому в ній не виражений морфологічний атипизм
- Пухлина зріла, доброякісна, тому в ній виражений тканинний атипізм
- Пухлина зріла, доброякісна, тому має форму вузла
У хворого при гастроскопічному дослідженні в ділянці малої кривизни виявлено пухлинне
утворення діаметром 1,5 см на ніжці. Який характер росту пухлини?
+ Екзофітний
- Ендофітний
- Інфільтруючий
- Аппозіційний
- Експансивний
На розтині хворого 83 років, який помер внаслідок некурабельного раку шлунка, серце і
печінка зменшені в розмірах, ущільнені, з буруватим відтінком. Визначити характер
патологічного процесу зазначених органів.
- Паренхіматозна дистрофія
- Склероз
- Некроз
- Мезенхімальна дистрофія
+ Бура атрофія
При мікроскопічному дослідженні біоптату з ділянки пухлини слизової оболонки правого
бронху встановлені клітинний і тканинний атипізм, поява структур у вигляді "ракових
перлин". Визначити характер патологічного процесу.
+ Злоякісна пухлина
- Гіперплазія
- Доброякісна пухлина
- Метаплазія
- Гіпоплазія
При гістологічному дослідженні видаленого з легені вузла з підозрою на пухлину,
патологоанатом виявив наявність ділянки казеозного некрозу, оточеного сполучною
тканиною, в одній з ділянок капсули малася губчаста кістка. Наявність кісткової тканини у
складі капсули характерно для:
- Гіперплазії
- Регенерації
+ Метаплазії
- Організації
При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма сформована з
покривного епітелію із збільшеним числом шарів. В епітелії збережена полярність клітин,
стратифікація, цілісність власної мембрани. Строма розташована в центрі сосочків. Вкажіть
вид атипізму.
- Клітинний
+ Тканинний
- Морфологічний
- Функціональний
- Метаболічний
У хворої, яка мешкає в Чорнобильській зоні, через 5 років після аварії збільшилася
щитовидна залоза, в біоптаті діагностований папілярний рак залози. Вкажіть провідний
механізм в розвитку цього захворювання.
- Нестача йоду в їжі
- Надлишок йоду в їжі
- Стрес
- Травма
+ Вплив радіонуклідів
У хворого 60 років при обстеженні був виявлений рак передміхурової залози з метастазами
в нижні відділи хребта, кістки тазу і патологічний перелом стегна. Який патологічний
процес лежить в основі розвитку метастазів пухлини?
+ Тканинна емболія
- Мікробна емболія
- Газова емболія
- Емболія чужорідними тілами
- Некроз тканини
При лапаротомії у чоловіка 49 років виявлена пухлина в ділянці сигмовидної кишки, що
проростає всі шари та обтурує її просвіт. Взята біопсія та накладена колоностома. Клінічний
діагноз після операції: рак сигми. Який характер росту виявлення пухлин по відношенню
до оточуючих тканин?
+ Інфільтруючий
- Експансивний
- Ендофітний
- Екзофітний
- Мультицентричний
У чоловіка 40 років була видалена пухлина, яка росла під шкірою спини. Гістологічний
діагноз: ліпома. На яких засадах класифікації пухлин грунтувався патологоанатом, коли
давав такий висновок?
+ Гістогенезу
- Біохімічних особливостях
- Ультраструктурних особливостях
- Фізико-хімічних особливостях
- Макроструктурою органу
У хворого, прооперованого з приводу масивної заочеревинної пухлини, розвинулася гостра
ниркова недостатність. Які морфологічні зміни лежать в її основі?
+ Некротичні зміни епітелію канальців
- Тромбоемболія ниркової артерії
- Некротичні зміни в клубочках нирки
- Апоптоз
- Гематурія
У хворого рак стравоходу з множинними метастазами, помер від ракової кахексії. Які зміни
внутрішніх органів, найбільш вірогідно, будуть виявлені на розтині?
+ Бура атрофія міокарда
- Бура індурація легенів
- Ожиріння серця
- Жирова дистрофія печінки
- Гемосидероз скелетних м'язів
Хворий помер від раку шкіри. З анамнезу встановлено, що він 15 років працював в науковій
лабораторії з вивчення впливу іонізуючого опромінення на живі об'єкти. Назвіть, яке
іонізуюче опромінення привело до цього захворювання.
+ Рентгенівське
- Б-промені
- В-промені
- Г-промені
- Нейтрони
При розтині трупа чоловіка, який страждав на рак шлунка зі стенозом, зазначено, що
підшкірно-жировий шар охряно-жовтого кольору, товщина його на передній черевній
стінці становить 0,4см. Описані зміни відповідають:
+ Загальній атрофії
- Паренхіматозній жировій дистрофії
- Нормі
- Гормональній атрофії
- Жировому некрозу
При мікроскопічному дослідженні біоптату з ділянки пухлини слизової оболонки правого
бронху, встановлений клітинний і тканинний атипізм, поява структур у вигляді "ракових
перлин". Визначити характер патологічного процесу.
+ Злоякісна пухлина
- Доброякісна пухлина
- Гіперплазія
- Метаплазія
- Гіпоплазія
У хворого при гастроскопічному дослідженні в ділянці малої кривизни виявлено
пухлиноподібне утворення діаметром 1,5 см на ніжці. Який характер росту пухлини?
+ Екзофітний
- Експансивний
- Інфільтруючий
- Апозиційний
- Ендофітний
У 40-річного чоловіка зі стенозуючим (без метастазів) раком стравоходу виявлені такі
зміни: атрофія скелетних м'язів, жирової клітковини. Шкіра землисто-коричневого
забарвлення, епідерміс стоншений, серце зменшене в розмірах. Міокард і печінка бурого
кольору. Встановіть діагноз?
+ Аліментарна кахексія
- Міастенія
- Ракова кахексія
- Бура атрофія
- Хвороба Аддісона
При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено: паренхіма сформована з
покривного епітелію із збільшеним числом шарів. Строма разом з розростаннями епітелію
формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.
+ Тканинний
- Клітинний
- Гістохімічний
- Функціональний
- Метаболічний
При мікроскопічному дослідженні біоптату з ділянки пухлини слизової оболонки правого
бронху встановлений клітинний і тканинний атипізм, поява структур у вигляді ракових
перлин. Визначте характер патологічного процесу.
- Гіперплазія.
- Доброякісна пухлина.
+ Злоякісна пухлина.
- Метаплазія.
- Гіпоплазія.
Хворому 56 років проведена резекція шлунка з приводу раку; при гістологічному
дослідженні пухлини діагностована аденокарцинома з великими ділянками некрозу,
множинними свіжими крововиливами та вогнищами гнійного запалення. Виявлені в
пухлині зміни свідчать про:
+ Вторинні зміни в пухлині
- Морфологічний атипізм пухлини
- Необмежений ріст пухлини
- Метастазування пухлини
- Прогресію пухлини
Гістологічне дослідження тканини раку шийки матки показало високу ступінь злоякісності
пухлини у хворої. Що з переліченого нижче є показником морфологічної анаплазії
пухлини?
+ Високе співвідношення ядро / цитоплазма
- Ацидофілія цитоплазми
- Поліхроматофілія цитоплазми
- Наявність спеціалізованих органел
- Секреторні гранули в цитоплазмі
Пацієнта турбує те, що шкіра навколо пігментного невуса почервоніла. Дослідження
показало інвазійних ріст пухлини у хворого. Що можна відзначити як механізм пухлинної
прогресії?
+ Мутації в трансформованих клітинах
- Активація протоонкогена
- Транслокація протоонкогена
- Інактивація протоонкогена
- Інактивація гена - репрессора ділення
Хворий помер від ракової кахексії при первинній локалізації раку в шлунку. На розтині тіла
померлого виявлена різко збільшена печінка з нерівною поверхнею, з безліччю вузлів, які
виступають і мають на розрізі чіткі межі, округлу форму, сіро-рожевий колір, різну
щільність, місцями з вогнищами некрозу. Який патологічний процес розвинувся в печінці?
+ Метастази раку
- Абсцеси
- Регенераторні вузли
- Інфаркт
- Рак печінки
При гістологічному дослідженні біопсії стінки бронха виявлено, що одношаровий
миготливий епітелій заміщений на багатошаровий плоский. Який загальнопатологічний
процес діагностував лікар?
+ Метаплазія
- Регенерація
- Гіпертрофія
- Організація
- Гіперплазія
Хворий звернувся до лікаря з приводу пухлиноподібного утворення на передній поверхні
грудної стінки, яке пальпується у вигляді рухомого вузла. Пухлина видалена.
Макроскопічно вона має чіткі межі, вилущується з капсули, на розрізі волокнистої будови,
сіро-рожевого кольору. Гістологічно виявлений тканинний атипізм. Вкажіть тип пухлини
за її клітинним перебігом.
+ Доброякісна
- Злоякісна
- З місцевим деструюючим ростом
- Апозиційна
- Експансивна
Під час бронхоскопії у правому головному бронху виявлена пухлина, яка майже повністю
перекриває його просвіт. Вкажіть характер росту цієї пухлини по відношенню до просвіту
бронха.
+ Екзофітний
- Експансивний
- Ендофітний
- Апозиційний
- Деструюючий
У матці, що видалена оперативним шляхом, виявлена щільна пухлина, яка має чіткі межі,
псевдокапсулу і тканинний атипізм. Якою є ця пухлина за клінічним перебігом?
+ Доброякісна
- Диспластична
- "In situ"
- Злоякісна
- Незріла

У хворого 21 року видалена пухлина лобної долі правої півкулі головного мозку діаметром 5 см,
яка була нечітко відмежована від навколишньої тканини. На розрізі – однорідна,, гістологічно -
складається з клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетіння. Яка пухлина мала місце
у хворого?
- Епендімома
- Гангліоневрома
+ Астроцитома
- Олігодендрогліома
- Хоріоїдпапілома
Пухлина в капсулі діаметром 2 см, оперативно видалена з ампутаційної культі нижньої кінцівки,
мікроскопічно складається з веретеноподібних клітин мономорфного виду з паличкоподібними
ядрами, які утворюють разом з волокнами "палісадні" структури. Яка з перерахованих видів
пухлин найбільш імовірна?
- М'яка фіброма
- Фібросаркома
+ Доброякісна неврілемомма
- Нейрофіброма
- Злоякісна неврілемомма
У хворого 32 років в шкірі виявлено безліч округлих вузлів від 0.5 до 2см в діаметрі. Один вузол
видалений для біопсії. Мікроскопічно: безладно розташовані волокна сполучної тканини з
хаотично розташованими нервовими стовбурами. Найбільш ймовірно це:
+ Нейрофіброматоз
- Дерматофіброма
- Нейробластома
- Ампутаційна фіброма
- Фіброма
На розтині дитини 3 років в черв'яку мозочка виявлена пухлина, яка не має чітких меж з
навколишніми тканинами, гістологічно складається з розростання атипових дрібних клітин з
гіперхромними ядрами. Найбільш ймовірно це:
- Метастаз саркоми
- Метастаз раку
- Гліобластома
- Медулосаркома
+ Медулобластома
Під час операції на головному мозку у хворого видалена пухлина щільної консистенції у вигляді
вузла, пов'язаного з твердою мозковою оболонкою. Гістологічно вона побудована з ендотеліоідних
клітин, які тісно прилягають одна до одної і утворюють гніздова скупчення, місцями у вигляді
мікроцентричних структур. Вкажіть назву пухлини.
- Епендимома
+ Арахноендотеліома
- Хоріоїдна папілома
- Менінгіома
- Менінгіальна саркома
Пухлина, видалена з білої речовини правої півкулі головного мозку у жінки 50 років, являє собою
м'який вузол в діаметрі 4 см, на розрізі без чітких меж з мозковою речовиною. Мікроскопічно
пухлина складається з поліморфних клітин з множинними патологічними мітозами, а також
вогнищами некрозу і крововиливами. Вкажіть, який з перерахованих діагнозів найбільш
вірогідний?
- Астроцитома
+ Гліобластома
- Олігодендрогліома
- Олігодендробластома
- Астробластома
До якої групи пухлин нервової системи відноситься менінгіома?
- Нейроектодермальні
+ Менінгосудинні
- Вегетативної нервової системи
- Периферійної нервової системи
- Ембріональні
У 6 річного хлопчика видалена пухлина, яка локалізувалася в мозочку, по серединній лінії.
Гістологічно пухлина представлена переважно клітинними структурами, які мають віночок
цитоплазми, Гіперхромні ядра проявляють мітотичну активність. Клітини також прояляють
тенденцію до утворення "розеток". Зазначені властивості характерні для:
- Астроцитоми
- Олігодендрогліоми
+ Медулобластоми
- Мультиформної спонгіобластоми
- Біполярної спонгіобластоми
У хворого 40 років видалена пухлина до 2 см в діаметрі, яка була локалізована в ділянці мосто-
мозочкового кута стовбура мозку і мала тенденцію до зростання в слуховий прохід. Назвіть
найбільш можливий тип пухлини?
- Медулобластома
- Менінгеома
- Олігодендрогліома
- Астроцитома
+ Шваннома
На розтині жінки 62 років в порожнині черепа виявлений вузол, пов'язаний з твердою мозковою
оболонкою, діаметром 6 см, щільною косістенціі з чіткими межами, а гістологічно побудований з
ендотеліоподобних клітин, які утворюють гніздові скупчення і мікроконцентричні структури,
псамомні тільця. Яку пухлину лікар виявив на розтині?
+ Менінгіому
- Гліобластому
- Медулобластому
- Меланому
- Метастаз раку
При розтині дитини 5 років в ділянці хробака мозочка виявлений вузол d-2см, м'якої консистенції,
без чіткої межі, сіро-рожевого кольору з ділянками крововиливів. Гістологічно пухлина
складалася з мономорфних дрібних округлих клітин з великим ядром. Про яку пухлини можна
думати?
+ Медулобластома
- Менінгіома
- Гліобластома
- Астроцитома
- Метастаз раку

Категорія: Патологічна анатомія | Додав: АДМІН | Теги: Пухлини
Переглядів: 461 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0