Головна » Файли » ТЕСТИ КРОК 1 » Патологічна анатомія [ Додати матеріал ]

Анемії. Лейкози
10.12.2016, 21:51

КРОК -1
Анемії. Гемобластози
У хворого анемією при дослідженні крові виявлено переважання
еритробластів, нормобластів і мегалобластів. Такі ж клітини знайдені в
червоному кістковому мозку. Для якого виду анемії характерна така картина
крові?
- Постгеморагічна
- Гемолітична
- Апластична
+ B12-фоліево-дефіцитна
- Залізоодефіцитна
У чоловіка 38 років, з іктеричною шкірою, відзначається анемія,
збільшення селезінки, гіпербілірубінемія (білірубін непрямий), уробілінурія,
гіперхолічний кал. Для якого з нижче перерахованих станів найбільш
характерні ці зміни
+ Надпечінкової жовтяниці
- Синдрому Жильбера
- Синдрому печінкової недостатності
- Клітинно-печінкової жовтяниці
- Підпечінкової жовтяниці
На розтині хворого, що страждав частими гемороїдальними
кровотечами і помер від гострого інфаркту міокарда, виявили, що кістковий
мозок діафізу стегна соковитий, червоного кольору. Який процес
розвинувся в кістковому мозку?
- Вікарна гіпертрофія
+ Компенсаторна гіперплазія
- Гіпертрофічні розростання
- Робоча гіпертрофія
- Гормональна гіперплазія
У молодої людини збільшилися шийні лімфатичні вузли. При біопсії в
лімфовузлі виявлені вогнища проліферації лімфоїдної тканини з наявністю 
2
гігантських клітин Березовського-Штернберга і еозинофілів, вогнища
некрозу і фіброзу. Яке захворювання, найбільш вірогідно, буде
діагностовано у хворого?
- Лімфосаркома
- Хронічний лімфолейкоз
- Гістіоцитоз
+ Лімфогранулематоз
- Мієломна хвороба
Хворий 10-ти років скаржиться на загальну слабкість, схуднення, появу
трофічних виразок на гомілках, біль в кістках і суглобах. При огляді хворого
відзначається уповільнення фізичного розвитку, блідість шкірних покривів.
При аналізі крові встановлено: Hb = 80 г / л, частина еритроцитів має
серповидную форму. Яка найбільш ймовірна патологія обумовлює таку
картину?
- Злоякісна перніціозна анемія
+ Гемоглобінопатії: серповидноклітинна анемія
- Гострий лейкоз
- Токсична анемія
- Ревматизм
При дослідженні біоптату лімфатичного вузла дано висновок
"Лімфогранулематоз". На підставі наявності яких ознак був поставлений
діагноз?
+ Клітин Березовського-Штернберга
- Клітин Вірхова
- Клітин Тутона
- Клітин Микулича
- Клітин Пирогова-Лангханса
На розтині померлого хворого виявлені збільшені, спаяні між собою,
щільні, з біло-жовтими вогнищами некрозу лімфатичні вузли різної
локалізації (шийні, пахвові та медіастинальні). Селезінка має "порфірний"
вигляд. При мікроскопічному дослідженні лімфатичних вузлів і селезінки
виявлена проліферація поліморфних клітин з наявністю атипових клітин,
серед яких відзначаються багатоядерні гігантські клітини Рід-Березовского-
Штернберга. Яке захворювання було діагностовано?
3
- Хронічний лімфолейкоз
- Лімфосаркома
+ Лімфогранулематоз
- Грибоподібний мікоз
- Ретикулосаркома
При торакотомії у хворого 55 років в передньому середостінні знайдено
пакет лімфовузлів, з яких взято біоптат. Мікроскопічно виявлені
інфільтрати, які складаються з лімфоцитів, гістіоцитів, еозинофілів і
багатоядерних клітин Березовського-Штернберга, оточених великою
кількістю волокнистої сполучної тканини. Яке з перерахованих
захворювань, найбільш ймовірно, відповідає цим даним?
+ Лімфогранулематоз з нодулярним склерозом
- Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини
- Лімфогранулематоз з пригніченням лімфоїдної тканини
- Змішано-клітинний варіант лімфогранулематозу
- Лімфосаркома
На розтині померлого знайдено системне збільшення лімфатичних
вузлів з утворенням пухлинних конгломератів. Селезінка збільшена, на
розрізі строката: на червоному тлі пульпи множинні дрібні вогнища
жовтувато-білого і сіруватого кольору. Найбільш ймовірний діагноз?
- Лімфосаркома
- Лімфолейкоз
- Рак легенів
+ Лімфогранулематоз
- Саркоїдоз
Під час гістологічного дослідження лімфатичного вузла встановлене
дифузне розростання лімфоїдних клітин з домішкою еозинофілів і атипових
гістіоцитів, зустрічаються гігантські клітини з двома і більше ядрами,
осередки некрозу і склерозу. Найбільш вірогідний діагноз:
- Лімфома Беркіта
- Лімфолейкоз
- Саркоїдоз
+ Лімфогранулематоз
4
- Мієлолейкоз
У пахововому лімфатичному вузлі мікроскопічно: структура вузла
стерта, дифузні розростання лімфоїдних клітин, еозинофіли, гігантські
клітини з двома ядрами, осередки некрозу і склерозу. Який варіант
лімфогранулематозу найбільш ймовірний?
- З переважанням лімфоїдної тканини
- З пригніченням лімфоїдної тканини
+ Змішаноклітинний
- Змішаний
- Нодулярний склероз
При розтині померлого хворого виявлена гіперплазія кісткового мозку
плоских і трубчастих кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6
кг), гепатомегалія (5 кг). Якому захворюванню відповідають виявлені зміни?
- Гострий лейкоз
- Хронічний лімфолейкоз
- Справжня поліцитемія
+ Хронічний мієлолейкоз
- Мієломна хвороба
У жінки 64 років виник патологічний перелом плечової кістки.
Результат біопсії: атипові плазматичні клітини. Рентгенологічно в місці
перелому пухлиноподібні утворення. Можливе захворювання:
+ Мієломна хвороба
- Фіброзна дисплазія кістки
- Хронічний остеомієліт
- Хондросаркома
- Метастаз аденокарциноми
Хворому шкірною лімфомою проведена біопсія шкіри. На
гістологічному препараті під епідермісом виявлено велику кількість
трансформованих:
- Меланоцитів
- Фібробластів
5
+ Т-хелперів
- Кератиноцитів
- Клітин Лангерханса
При томографії у хворого в середостінні знайдені збільшені лімфатичні
вузли. При гістологічному дослідженні в лімфовузлі виявлені циркулярні
розростання сполучної тканини, яка оточувала гранульомоподібні
утворення з лімфоцитів, плазмоцитів і великих двоядерних клітин
Березовського-Штернберга. Ваш діагноз?
- Саркоїдоз
- Лімфосаркома
- Туберкульоз
+ Лімфогранулематоз
- Лімфолейкоз
У чоловіка 30 років, який хворів В12-фолієводефіцитною анемією,
виявлено фундальний атрофічний (автоімунний) гастрит. Виберіть найбільш
істотний діагностичний критерій даного типу гастриту.
+ Наявність антитіл до парієтальних клітин слизової шлунка
- Високий рівень гастринеміі
- Атрофія слизової фундального відділу шлунка
- Поєднання з В12-фолієводефіцитною анемією
- Відсутність структурних змін в антральному відділі шлунка
Чоловік тривалий час хворів на гемобластоз. На розтині виявлено, що
кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору.
Проведена гістохімічная реакція Перлса. Встановлено, що ретикулярні,
ендотеліальні і гістіоцитарні елементи цих органів містять гранули синього
кольору. Який пігмент виявлено при застосуванні зазначеної реакції?
- Білірубін
+ Гемосидерин
- Гематоїдин
- Гематопорфірин
До якої анемії відноситься анемія Аддісона-Бірмера (перніціозна
анемія)?
6
+ Внаслідок порушення кровотворення
- Геморрагічная анемія
- Агастритична анемія
- Залізодефіцитна анемія
- Сімейна апластична анемія.
До якого класу клітин відносяться бластні форми?
+ 1 клас
- 2 клас
- 3 клас
- 4 клас
- 5-6 клас
Що є підставою для визначення форми гострого лейкозу?
+ Цитохімічні особливості бластних клітин
- Біохімічні показники крові
- Наявність патологічних імуноглобулінів в сечі
- Наявність парапротеїнів у крові
- Наявність білка Бенс-Джонса в сечі
При гістологічному дослідженні збільшеного шийного лімфатичного
вузла відмічено, що загальний малюнок вузла нечіткий за рахунок
розростання атипових гістіоцитарних клітин, з наявністю гігантських клітин
Березовського-Штернберга, є ділянки некрозу, склерозу, гіалінозу. Для
якого захворювання характерні виявлені морфологічні зміни в
лімфатичному вузлі?
- Гострого мієлолейкозу
+ Лімфогранулематозу
- Хронічного мієлолейкозу
- Грибоподібного мікозу
- Туберкульозу
При гістологічному дослідженні лімфовузла хворого 18 років, з ділянки
заднього трикутника шиї, морфолог виявив скупчення клітин, серед яких
поодинокі багатоядерні клітини Березовського-Штенберга, великі клітини 
7
Ходжкіна, малі клітини Ходжкіна і багато лімфоцитів, поодинокі
плазматичні клітини, еозінфіли. Яке захворювання розвинулося у хворого?
- Пухлина Беркіта
- Нодулярна лімфома
+ Лімфогранулематоз
- Лімфоцитарна лімфома
- Хронічний лімфоїдний лейкоз
У хворого 60 років під час торакотомії в передньому середостінні
виявлені збільшені в розмірах і спаяні між собою лімфатичні вузли, з яких
взято біоптат. Мікроскопічно атипові клітини, серед яких переважають
клітини Ходжкіна і гігантські клітини Рід-Березовського-Штернберга;
склероз відсутній. Яке захворювання відповідає цим ознакам?
- Лімфосаркома
- Лімфогранулематоз з переважанням склерозу
- Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини
+ Лімфогранулематоз з пригніченням лімфоїдної тканини
- Змішаноклітинний варіант лімфогранулематозу
У хворого з перніциозною В12 фолієводефіцитною анемією проявилися
зміни неврологічного характеру в нижніх кінцівках: наростаюча слабкість,
утруднення рухів і координації, оніміння. Вказані зміни є наслідком:
+ Дегенерації провідникових структур спинного мозку
- Порушення кровообігу в ЦНС
- Відмирання нейронів у сірій речовині спинного мозку
- Руйнування провідникових структур периферичних нервів
- Руйнування рецепторних структур
При обстеженні хворого 47 років, робочого анніліновой фабрики,
виявлено хронічне недокрів'я та іктеричне забарвлення шкіри. При
дослідженні біоптату з кісткового мозку виявлено коричнево-жовтий
пігмент в цитоплазмі макрофагів (реакція на залізо по Перлсу позитивна).
Про який з нижчеперелічених пігментів йдеться?
- Гематоїдин
- Гематин
+ Гемосидерин
8
- Ліпофусцин
- Білірубін
У хворого, який тривалий час працював з бензолом, прогресує анемія і
геморагічний синдром. У біоптаті грудини переважає жирова тканина,
виявляються в невеликій кількості дрібні острівці кровотворення з
поодинокими клітинами мієлопоезу. Ваш діагноз.
- Хронічний мієлолейкоз
- Перніціозна анемія
- Гемолітична анемія
+ Гіпопластична анемія
У хворої жінки у віці 46 років, яка лікувалася з приводу загострення
хронічного гастриту, при обстеженні крові виявлена макроцитарна
гіперхромна анемія. Встановлено діагноз "Перніціозна анемія". Який процес
лежить в основі цієї патології?
- Наявність антитіл проти базальної мембрани шлунка
- Недостатність заліза в їжі
- Наявність антитіл проти клітин покривно-ямкового епітелію шлунка
+ Наявність антитіл проти парієтальних клітин шлунка
- Порушення розщеплення білків в шлунку
У 23-річного чоловіка впродовж трьох-чотирьох місяців відзначається
збільшення шийних лімфатичних лімфовузлів уздовж заднього краю
грудинно-ключично-соскоподібного м'яза. З діагностичною метою зроблена
біопсія одного з цих лімфовузлів. При гістологічному дослідженні виявлено
типові ознаки хвороби Ходжкіна, змішаноклітинного варіанту. Виберіть, на
підставі якої морфологічної ознаки став можливий такий діагноз:
- Звичайна будова лімфовузла відсутній
+ Пухлина містить поодинокі клітини Березовського-Штернберга
- Пухлина складається з виражених поліморфних клітин
- Серед цих клітин спостерігаються великі і малі клітини Ходжкіна
- У складі пухлини є множинні еозинофільні лейкоцити
При якому виді анемії зустрічається дефіцит внутрішнього фактора
Касла?
9
+ В-12-фолієводефіцитна анемія
- Постгеморагічна анемія
- Залозодефіцитна анемія
- Гіпопластична анемія
- Гемолітична анемія
При мікроскопічному дослідженні збільшеного шийного лімфатичного
вузла визначається стертость його структури, лімфоїдні фолікули відсутні,
всі поля зору представлені клітинами з округлими ядрами і вузьким обідком
цитоплазми. З клінічних даних відомо, що збільшені й інші групи
лімфовузлів, а також селезінка та печінка. Про яке захворювання слід
думати?
+ Лімфоїдний лейкоз
- Лімфогранулематоз
- Лімфосаркома
- Мієлоїдний лейкоз
- Мієломна хвороба
У померлого чоловіка 30 років, на розтині виявлена більшена селезінка
(вага 900,0 г), збільшена печінка (вага 4000,0 г), збільшені лімфатичні вузли,
кістковий мозок діафізу стегна соковитий, малиново-червоного кольору.
Мікроскопічно в печінці визначаються густі інфільтрати переважно за
ходом портальних трактів, що складаються з незрілих кровотворних клітин з
ядром округлої форми і вузьким обідком цитоплазми. Про яке захворювання
можна думати?
+ Хронічний лімфолейкоз
- Хронічний мієлоїдний лейкоз
- Генералізована форма лімфогранулематозу
- Гострий мієлобластний лейкоз
- Гострий лімфобластний лейкоз
При дослідженні біопсії збільшеного шийного лімфатичного вузла
виявлена стертість малюнка, тканина його представлена великою кількістю
проліферуючих лімфоцитів з домішкою поодиноких клітин Березовського-
Штернберга. Ці зміни свідчать про:
+ Лімфогранулематоз, з переважанням лімфоїдної тканини
10
- Лімфогранулематоз, з виснаженням лімфоїдної тканини
- Змішаноклітинний варіант лімфогранулематозу
- Лімфосаркому
- Нодулярно-склеротичний варіанті лімфогранулематозу
У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14 років,
мікроскопічно знайдено, що тканинна будова вузла порушена, лімфоїдні
фолікули відсутні, є ділянки склерозу і вогнища некрозу, клітинний склад
вузла поліморфний, присутні лімфоцити, еозинофіли, атипові клітини
великих розмірів з поліморфними ядрами і одноядерні клітини, також великі
розмірів. Діагностуйте захворювання.
+ Лімфогранулематоз
- Гострий лімфолейкоз
- Хронічний лімфолейкоз
- Лімфома Беркіта
- Дифузна неходжкінська лімфома
У хворого з лейкозом в трепанобіоптаті в ділянках проліферації
виявлені атипові мієлоїдні клітини, зменшення кількості кісткових балок, а
навколо балок, що залишилися - скупчення остеокластів. Назвіть характер
зміни кісткових балок.
+ Остеомаляція
- Гіперплазія
- Некроз
- Травматичне ушкодження
- Звапніння
На підставі клініко-лабораторних даних хворому встановлений діагноз
«хронічний мієлолейкоз». Який метод є найбільш інформативним для
підтвердження мієлопроліферативного синдрому при даному захворюванні?
+ Трепанбіопсія кісткового мозку
- Дослідження периферичної крові
- Пункційна біопсія печінки
- Біопсія лімфатичного вузла
- Пункційна біопсія селезінки
11
Хворому після важкого опромінення виконана операція з пересадки
кісткового мозку. Поступово у хворого нормалізувалися показники «білої»
та «червоної» крові. Через кілька тижнів у хворого з'явилися шкірні
геморагічні висипання, діарея, іноді з прожилками крові, збільшення
печінки, посилилася анемія і нейтропенія. При біопсії печінки відзначені
дистрофія гепатоцитів, некроз окремих часточок, лімфоцитарна інфільтрація
часточок і портальних трактів. Що стало причиною описаних змін?
+ Розвиток гострої лейкемії
- Реакція "трансплантат проти хазяїна"
- Відторгнення трансплантата
- Розвиток сепсису
- Загострення хронічного гепатиту
У жінки 22 року виявлені збільшені лімфатичні вузли. При
гістологічному дослідженні в лімфатичному вузлі спостерігаються
лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі і великі клітини Ходжкіна,
багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки
казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?
+ Лімфогранулематоз
- Лімфосаркома
- Хронічний лейкоз
- Гострий лейкоз
- Метастаз раку легенів
У хворого при огляді порожнини рота визначається атрофія слизової
оболонки язика з червоними плямами (гунтерівський глосит). Склера
іктерична. В аналізі крові - кольоровий показник більше одиниці. Для якої
анемії характерні ці зміни?
+ В12-фолієводефіцитна
- Залізодефіцитна
- Гостра постгеморагічна
- Хронічна постгеморагічна
- Гемолітична
12
При розтині чоловіка, який служив на підводному атомному човні,
виявили наступну патологію: спустошення в кістковому мозку
(панміелофтиз), анемію, лейкопенію, тромбоцитопенію, розпад лімфоцитів у
лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному апараті шлунково-кишкового
тракту, крововиливи у наднирники. Яка хвороба розвинулася в даному
випадку?
+ Гостра променева хвороба
- Кесонна хвороба
- Гострий лейкоз
- Гостра анемія
- Вібраційна хвороба
При патогістологічному дослідженні біопсійного матеріалу печінки
чоловіка 70 років, у якого в крові виявлено велику кількість лімфоцитів і
пролімфоцітов, встановлено: множинні скупчення зазначених клітин
переважно між печінковими часточками. Для якого захворювання
характерні вище викладені зміни?
+ Хронічний лімфолейкоз
- Гострий лімфолейкоз
- Лімфогранулематоз
- Хронічний персистуючий гепатит
- Гепатоцелюлярний рак печінки
При томографії у хворого в середостінні виявлені збільшені лімфатичні
вузли. При гістологічному дослідженні в лімфовузлі - циркулярні
розростання сполучної тканини, яка оточує гранульомоподібне утворення з
лімфоцитів, плазмоцитів і великих двоядерних клітин. Яке захворювання
має місце?
+ Лімфогранулематоз
- Лімфосаркома
- Туберкульоз
- Саркоїдоз
- Лімфолейкоз
У хворого 60 років при торакотомії в передньому середостінні знайдені
збільшені в розмірах і спаяні між собою лімфатичні вузли, з яких взята
біопсія. Мікроскопічно виявлені атипові клітини, серед яких переважають 
13
клітини Ходжкіна і гігантські клітини Рід-Березовського-Штернберга;
склероз відсутній. Яке захворювання найбільш відповідає цим ознакам?
+ Лімфогранулематоз з пригніченим розвитком лімфоїдної тканини
- Лімфогранулематоз з переважанням склерозу
- Лімфогранулематоз з переважанням лімфоїдної тканини
- Лімфосаркома
- Змішаноклітинний варіант лімфогранулематозу
Смерть 7-річного хлопчика настала внаслідок гострої постгеморагічної
анемії, обумовленої профузною кровотечею з травного тракту. При
патологоанатомічному дослідженні виявлено: макроскопічно - недокрів'я
внутрішніх органів, збільшення різних груп лімфатичних вузлів,
тимомегалія, помірно виражена гепатоспленомегалія, яскраво-червоний
кістковий мозок; мікроскопічно - гіперцеллюлярний кістковий мозок з
Мономорфность інфільтратом з бластних клітин, дифузно-вогнищеві
пухлиннимиінфільтратами в печінці, селезінці, лімфатичних вузлах,
оболонках і речовині головного мозку. Діагностуйте захворювання.
+ Гострий лімфобластний лейкоз.
- Гострий мієлобластний лейкоз.
- Гострий недиференційований лейкоз.
- Гострий монобластний лейкоз.
- Гострий плазмобластний лейкоз.
На аутопсії виявлені гіперплазія кісткового мозку плоских і трубчастих
кісток (піоїдний кістковий мозок), спленомегалія (6кг), гепатомегалія (5кг),
збільшення всіх груп лімфатичних вузлів. Якому захворюванню
відповідають ці зміни?
- Мієломна хвороба.
- Хронічний лімфолейкоз.
+ Хронічний мієлолейкоз.
- Справжньою поліцитемії.
- Лімфогранулематоз.
У хворого при рентгенологічному дослідженні в плоских кістках
візуалізуються множинні вогнища остеопорозу і остеолізису. У
трепанобіоптаті - високий вміст пухлинних плазматичних клітин. Який Ваш
діагноз?
14
- Гістіоцитоз.
- Гострий моноцитарний лейкоз.
- Хронічний мієлолейкоз.
- Лімфогранулематоз.
+ Мієломна хвороба.
У хворого в обох щелепах рентгенологічно - численні дефекти у
вигляді округлих отворів з гладкими стінками; гістологічно - явища
остеолізису та остеопорозу на тлі слабкого кісткоутворення. У сечі хворого -
білок Бенс-Джонса. Назвіть захворювання.
- Гострий недиференційований лейкоз.
- Хронічний мієлолейкоз.
- Хронічний еритромієлоз.
- Гострий мієлолейкоз.
+ Мієломна хвороба.
При огляді стоматологом підлітка, 16 років, виявлено збільшені
піщнижньощелепні і шийні лімфатичні вузли. Проведена біопсія.
Мікроскопічно в лімфатичних вузлах: типова структура стерта, клітинна
популяція гетерогенна, присутні гігантські клітини з полісегментарним
ядром, множинні одноядерні клітини великого розміру, еозинофільні і
нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, а також ділянки некрозу і вогнища
склерозу. Діагностуйте захворювання.
- Гіперплазія лімфатичного вузла.
+ Лімфогранулематоз.
- Гранулематозний лімфаденіт.
- Гнійний лімфаденіт.
- Неходжкінська лімфома.
У жінки 22-х років збільшені лімфатичні вузли. Гістологічно в
лімфатичному вузлі - лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі та
великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга,
поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні
такі зміни?
- Хронічний лейкоз.
- Лімфосаркома.
15
+ Лімфогранулематоз.
- Гострий лейкоз.
- Метастаз раку легенів.
На розтині померлого знайдено системне збільшення лімфатичних
вузлів з утворенням пухлинних конгломератів. Селезінка збільшена, на
розрізі строката: на червоному тлі пульпи множинні дрібні вогнища
жовтувато-білого і сіруватого кольору. Найбільш ймовірний діагноз?
- Лімфосаркома
- Лімфолейкоз
- Рак легенів
+ Лімфогранулематоз
- Саркоїдоз
У пахвовому лімфатичному вузлі мікроскопічно: структура вузла
стерта, дифузні розростання лімфоїдних клітин, еозинофіли, гігантські
клітини з двома ядрами, осередки некрозу і склерозу. Який варіант
лімфогранулематозу найбільш вірогідний?
- З переважанням лімфоїдної тканини
- З пригніченням лімфоїдної тканини
+ Змішаноклітинний
- Змішаний
- Нодулярний склероз
У лімфовузлі, направленому для гістологічного дослідження, виявлено
розростання фіброзної тканини, що оточує вогнища поліморфних клітин,
серед яких велика кількість гігантських багатоядерних, окремих гігантських
одноядерних клітин і лімфоцитів. Діагностувати процес?
- Токсоплазмоз
- Туберкульоз
- Склерома
- Хронічний мієлолейкоз
+ Лімфогранулематоз (нодулярний склероз)
16
Чоловік 60 років з діагнозом «Полірадикулоневрит» помер від
хронічної ниркової недостатності. На розтині в ребрах, кістках склепіння
черепа, грудині виявлені множинні вузли м'яко-еластичної консистенції.
Кісткова речовина відповідно вузлам декальцинована. Множинні точкові
крововиливи у всіх м'яких тканинах і на шкірі. Нирки великі, білі, щільні.
На розрізі - сальний блиск. Діагностувати основне захворювання.
- Первинна амілоїдна нефропатія
+ Мієломна хвороба
- Хронічний мієлолейкоз
- Хвороба Сезарі
- Лімфогранулематоз
У хворого 66 років в локусі патологічного перелому ребра виявлена
літичного характеру пухлина. У клініці захворювання вказується на
виявлену протеїнурію з присутністю аномальних білків типу Бенс-Джонса, а
також наявність остеолітичних вогнищ в кістках хребта і тазу. Гістологічно
склад клітин представлений клітками типу плазмобластів. Зазначена клініка
відповідає:
- Туберкульозному остеомієліту
- Нейробластомі
- Остеосаркомі
+ Мієломній хворобі
- Фібросаркомі
На розтині трупа дитини 4-х років знайдені збільшені в розмірах
лімфатичні вузли, вилочкова залоза і селезінка. Кістковий мозок трубчастих
кісток соковитий, малинового кольору. У легенях - вогнище
бронхопневмонії. За життя в крові дитини виявлено 56х109 лейкоцитів,
серед яких 70% лимфобластів. Яке основне захворювання було у дитини?
+ Лейкоз гострий
- Бронхопневмонія
- Лімфосаркома
- Сепсис
- Лейкоз хронічний
17
У хворого при рентгенологічному обстеженні в плоских кістках
виявлені множинні вогнища остеопорозу і остеолізису. У трепанобіоптаті
виявлений високий вміст пухлинних плазматичних клітин. Ваш діагноз.
- Гострий моноцитарний лейкоз
+ Мієломна хвороба
- Хронічний мієлолейкоз
- Лімфогранулематоз
- Гістіоцитоз
У збільшеному шийному лімфатичному вузлі дівчинки 14 років,
мікроскопічно було знайдено, що тканинна будова вузла порушена,
лімфоїдні фолікули відсутні, є ділянки склерозу і вогнища некрозу,
клітинний склад вузла поліморфний, присутні лімфоцити, еозинофіли,
атипові клітини великих розмірів з сегментарними ядрами (клітини
Березовського -Штернберга) і одноядерні клітини також великих розмірів.
Ваш діагноз?
+ Лімфогранулематоз
- Гострий лімфолейкоз
- Хронічний лімфолейкоз
- Лімфома Беркіта
- Грибоподібний мікоз
При дослідженні біопсії збільшеного шийного лімфатичного вузла
виявлена стертість малюнка, тканина його представлена великою кількістю
проліферуючих лімфоцитів з наявністю одиничних клітин Березовського-
Штернберга. Ці зміни свідчать про?
+ Лімфогранулематоз, з переважанням лімфоїдної тканини
- Лімфогранулематоз, з виснаженням лімфоїдної тканини
- Змішаноклітинний варіанті лімфогранулематозу
- Лімфосаркому
- Нодулярно-склеротичний варіанті лімфогранулематозу
При гістологічному дослідженні лімфатичного вузла - дифузне
розростання лімфоїдних клітин з домішкою еозинофілів і атипових
гістіоцитів, поодинокі гігантські клітини з двома і більше ядрами, осередки
некрозу і склерозу. Найбільш достовірний діагноз:
18
+ Лімфогранулематоз
- Лімфолейкоз
- Лімфома Беркіта
- Саркоїдоз
- Мієлолейкоз
У жінки 64 років виник патологічний перелом плечової кістки.
Результат біопсії: атипові плазматичні клітини. Рентгенологічно в місці
перелому - пухлиноподібні утворення. Можливе захворювання:
+ Мієломна хвороба
- Хронічний остеомієліт
- Хондросаркома
- Фіброзна дисплазія кістки
- Метастаз аденокарциноми
У померлого 44 річного громадянина України, за результатами розтину
встановлено поєднання пневмоцистної пневмонії, саркоми Капоші і В-
клітинної лімфоми. В анамнезі різні статеві контакти. Що найбільш
вірогідно є у хворого?
+ Інфікування вірусом імунодефіциту людини, стадія СНІДу
- Інфікування вірусом імунодефіциту людини, стадія преСНІДу
- Вторинний імунодефіцит внаслідок первинної В-клітінної лімфомі
- Вторинний імунодефіцит внаслідок саркоми Капоші
- Всі захворювання є незалежними
У хворого з лейкозом виявлено пошкодження ясен: лейкемічна
інфільтрація, гіпертрофія сосочків, крововилив, ділянки некрозу. При якому
лейкозі дані пошкодження ясен спостерігаються найбільш часто?
+ Гострий монобластний лейкоз
- Гострий лімфобластний лейкоз
- Гострий мегакаріобластний лейкоз
- Хронічний лімфолейкоз
- Хронічний мієлолейкоз
19
70-річному хворому, який знаходився в хірургічному відділенні з
приводу сильної шлункової кровтечі, вираженої гепатоспленомегалії і
кахексії, зроблена діагностична пункційна біопсія печінки. При
патогістологічному дослідженні біопсійного матеріалу встановлено:
множинні вогнищеві скупчення мономорфних круглих клітин, більших за
розмірами за лімфоцити, які верифіковані як пролімфоціти. Для якого
захворювання характерні вищеперераховані зміни.
+ Хронічний лімфолейкоз
- Гострий лімфолейкоз
- Лімфогрануломатоз
- Хронічний персистуючий гепатит
- Гепатоцелялярний рак печінки
У хворого 66 років у зоні патологічного перелому ребра виявлена
літичного характеру пухлина. Гістологічно пухлина складається з клітин
типу плазмобластів. Подальше дослідження виявило остеопороз в кістках
хребта і тазу. Зазначені зміни характерні для:
+ Мієломної хвороби
- Туберкульозного остеомієліту
- Остеосаркоми Юінга
- Нейробластоми
- Метастатичного раку легенів
Під час аутопсії тіла дівчинки 7 років виявлено пухлиноподібні
утворення у верхній щелепі, лімфатичних вузлах, нирках, наднирниках.
Мікроскопічно пухлина, представлена дрібними лімфоцитоподібними
клітинами, серед яких зустрічаються великі зі світлою цитоплазмою
макрофаги, має місце гістологічна картина "зоряного неба". Про яке
захворювання слід думати?
+ Пухлина Беркіта
- Остеосаркома
- Лімфома Ходжкіна
- Остеобластокластома
- Мієломна хвороба
У пацієнтки 17 років при огляді стоматологом були виявлено збільшені
підщелепні і шийні лімфатичні вузли. При мікроскопічному дослідженні 
20
збільшеного лімфатичного вузла виявлено: типову будову стерто, клітинна
популяція гетерогенна, множинні одноядерні клітини великого розміру
(клітини Березовського-Штернберга), також знайдені ділянки некрозу і
вогнища склерозу. Про яке захворювання свідчать зміни?
+ Лімфогранулематоз
- Лімфолейкоз
- Лімфосаркома
- Мієломна хвороба
- Гострий лімфобластний лейкоз
При гістологічному дослідженні видаленого з діагностичною метою
збільшеного до 2см лімфатичного вузла виявлено, що малюнок будови його
стертий, внаслідок розростання мономорфних незрілих лімфоцитоподібних
клітин, що проростають до капсули. Про яке захворювання слід думати.
+ Лімфоїдний лейкоз.
- Лімфогрануломатоз
- Метастаз раку
- Мієлоїдний лейкоз
- Міеломнаяя хвороба
При гістологічному дослідженні біоптату печінки виявлена дифузна
інфільтрація печінки поліморфними дрібними клітинами з помірним
обідком цитоплазми. У гепатоцитах: жирова дистрофія. Про яке
захворювання слід думати?
+ Хронічний мієлоїдний лейкоз
- Хронічний лімфоїдний лейкоз
- Мієломна хвороба
- Лімфогрануломатоз
- Гострий лімфобластний лейкоз
На розтині у хлопчика 14 років, який помер від крововиливу в головний
мозок, виявлені численні свіжі точкові і плямисті крововиливи в шкірі,
слизових і серозних оболонках, збільшена в'яла селезінка (маса 300,0),
червоного кольору на розрізі, зі значним зішкрібком, збільшені
медіастинальні і заочеревинні лімфатичні вузли блідо-сірого кольору на
розрізі з легким рожевим відтінком, малиново-червоний кістковий мозок
плоских і трубчастих кісток. Виявлені на розтині зміни свідчать на користь:
21
+ Гострого лімфобластного лейкозу
- Гострого мієлобластного лейкозу
- Хронічного мієлоїдного лейкозу
- Хронічного лімфоїдного лейкозу
- Лімфогрануломатозу.
Пацієнт 47 років скаржиться на загальну слабкість, швидку втому,
нічну пітливість, підвищення температури тіла до 39,8 С. На огляді:
збільшені шийні лімфовузли, щільні на дотик, спаяні між собою, селезінка
збільшена. Мікроскопічно: малюнок лімфовузла стертий, велика кількість
проліферуючих лімфоцитів з поодинокими гістіоцитами. Виявляються
клітини Березовського-Штернберга. Ваш діагноз.
+ Лімфогранулематоз
- Хроніосепсис
- Лімфосаркома
- Генералізація первинного туберкульозу
- Хронічний лімфолейкоз
У головному мозку виявлені множинні точкові крововиливи і вогнища
крововиливу в довгастому мозку діаметром 1 см Кістковий мозок хребців на
розтині сіро-зеленого відтінку. Лімфовузли збільшені незначно. Селезінка
вагою 7 кг. Про яке захворювання слід думати?
+ Мієлолейкоз
- Лімфолейкоз
- Хлороз
- Лімфогранулематоз
- Лімфома Ходжкіна
У хворого виявлено ізольоване збільшення лімфовузлів шиї Інші
лімфовузли і внутрішні органи не змінені Аналіз периферичної крові в
межах норми При гістологічному вивченні біопсії шийного лімфовузла
виявлено стирання його малюнка, відсутність фолікулів, однорідний
клітинний склад, представлений лімфобластами; клітини вростають в
капсулу лімфовузла. Який діагноз можна поставити?
+ Лімфобластний лейкоз
- Мієлобластний лейкоз
22
- Еритробластний лейкоз
- Хвороба Сезарі
- Лімфома Беркита
При розтині трупа виявлені в різних ділянках тіла збільшені соковиті,
частково зрослі лімфовузли, які утворюють пакети розміром до 9-12 см3.
Селезінка збільшена. Кістковий мозок червоного кольору, У крові
переважають лімфобласти. Про яке захворювання йде мова?
+ Лімфобластний лейкоз
- Лімфоцитарний лейкоз
- Мієлобластний лейкоз
- Мієлоцитарний лейкоз
- Лімфосаркома
На розтині виявлена картина дифузного остеопорозу з вогнищами
деструкції кісткової тканини. У кістковому мозку є проліферація
плазматичних клітин. У сечі виявляється білок Бенс-Джонса. Про яке
захворювання йде мова?
+ Мієломна хвороба
- Остеопороз
- Остеодистрофія
- Лімфогранулематоз
- Хвороба Бехтєрєва
На розтині в різних частинах тіла виявлено збільшені соковиті
лімфовузли, збільшені мигдалики. У лімфатичних вузлах виявлені
пухлиноподібні клітини типу В- і Т-лімфоцитів, пролімфоцітов,
лімфобластів і імунобластів. Про яке захворювання йде мова?
+ Лімфосаркома
- Лімфобластний лейкоз
- Мієлобластний лейкоз
- Мієлоцитарний лейкоз
- Лімфоцитарний лейкоз
23
У хворого впродовж 4 місяців відзначається лімфаденопатія,
схуднення. При біопсії лімфовузлів з наступним гістологічним
дослідженням було виявлено, що нормальна гістоархітектоніка їх порушена
через дифузну інфільтрації великими атипові лімфоцитами. Вкажіть
найбільш вірогідний діагноз.
+ Дифузна лімфосаркома
- Лімфогранулематоз
- Гострий лімфаденіт
- Гострий лейкоз
- Мієломна хвороба
При розтині трупа виявлено, що кістковий мозок плоских кісток
малиново-червоний, соковитий, а в трубчастих кістках має вигляд
малинового желе. Мікроскопічно відзначається переважання в кістковому
мозку незрілих форм еритропоезу - еритробластів, нормобластів і
мегалобластов. Назвіть захворювання, яке має місце в даному випадку.
+ Перніциозна анемія Адісона-Бірмера.
- Постгеморагічна анемія.
- Гемолітична анемія.
- Серповидно-клітинна анемія.
- Мікросфероцитарна анемія.
При патологоанатомічному розтині тіла жінки 45 років в хребті, кістках
черепа і ребрах знайдені дефекти кісткової тканини, по краях яких багато
пухлиноподібних вузлів. Проведена мікроскопія пухлиноподібних утворень.
У кістковому мозку і плоских кістках виявлена проліферація в основному
клітин плазмоцитарного ряду. Діагноз?
+ Мієломна хвороба
- Метастаз раку легенів до кісток
- Остеосаркома
- Остеомієліт
- Саркома Юінга
У хворого 60 років зі спонтанним переломом ребра рентгенологічно
виявлені вогнища множинного двобічного остеопорозу ребер. У біоптаті із
зони перелому виявлена однорідна проліферація клітин лімфоцитарно-
24
плазмоцитарного типу з ознаками клітинного атипізму. Назвіть
захворювання:
+ Мієломна хвороба
- Остеосаркома
- Туберкульозний остеомієліт
- Гострий остеомієліт
- Метастаз раку легенів
У хворого, після перенесеної вірусної інфекції прогресує анемія,
тромбоцитопенія і геморагічний синдром. У трепанобіоптаті -
кістковомозкові простори заповнені жировою тканиною, осередки
кровотворення нечисленні, дрібні, з поодинокими клітинами мієлопоезу.
Ваш діагноз.
+ Гіпопластична анемія
- Перніциозна анемія
- Хронічний мієлолейкоз
- Постгеморагічна анемія
- Гемолітична анемія
У дитини 7 років з'явилися слабкість, носові кровотечі, численні петехії
на шкірі, лихоманка, до якої приєдналися явища менінгіту. У крові кількість
лімфоцитів збільшена до 50 тис., З них 80 % - лімфобластів. Ваш діагноз?
+ Гострий Т-лімфобластний лейкоз
- Гострий В-лімфобластний лейкоз
- Хронічний міелоцитарний лейкоз
- Хронічний лімфоцитарний лейкоз
- Хронічний моноцитарний лейкоз
При розтині трупа чоловіка 48 років виявлено, що кістковий мозок
плоских кісток, діафиіів і епіфізів трубчастих кісток соковитий, сіро-
червоний або сіро-жовтий, гноєподібний (піоїдний кістковий мозок).
Селезінка масою 7кг. На розрізі вона темно червоного кольору, з
ішемічними інфарктами. Всі лімфатичні вузли збільшені, м'які, сіро-
червоного кольору. У печінці жирова дистрофія і лейкемічні інфільтрати.
Ваш діагноз?
+ Хронічний мієлоїдний лейкоз
25
- Хронічний лімфоїдний лейкоз
- Гострий мієлоїдний лейкоз
- Гострий лімфоїдний лейкоз
- Лімфогранулематоз
При клінічному обстеженні 15-річного підлітка в периферичній крові -
лейкоцитоз (до 70 тис. лейкоцитів) з різким збільшенням числа бластних
клітин і наявністю поодиноких зрілих елементів при відсутності перехідних
дозріваючих форм, анемія, тромбоцито- і нейтропенія. На шкірі і слизових
оболонках - петехіальні крововиливи. Незважаючи на антибактеріальну
терапію, стан хворого прогресивно погіршувався, і при наростаючих явищах
інтоксикації він помер. На аутопсії кістковий мозок губчастих і трубчастих
кісток із зеленуватим (гноєподіним) відтінком. Лімфатичні вузли не
збільшені, маса селезінки близько 600г. Ваш діагноз?
+ Гострий мієлобластний лейкоз, лейкемічний варіант
- Гострий лімфобластний лейкоз, лейкемічний варіант
- Гострий мієлобластний лейкоз, алейкемічний варіант
- Гострий лімфобластний лейкоз, алейкемічний варіант
- Хронічний лімфобластний лейкоз
При розтині трупа чоловіка 65 років виявлено, що кістковий мозок
плоских і трубчастих кісток червоного кольору. Лімфатичні вузли всіх груп
збільшені, на розрізі червоного кольору. Маса селезінки 900г, Вона
м'ясистої консистенції, на розрізі червонувата. Печінка збільшена, щільна,
на розрізі сіро-коричнева, з наявністю дрібних сіро-білих вузлів. Нирки
збільшені, щільні, сіро-коричневого кольору на розрізі, малюнок стертий. У
всіх перерахованих органах при мікроскопічному дослідженні виявлено
лейкозну інфільтрацію. Ваш діагноз?
+ Хронічний лімфоїдний лейкоз
- Хронічний мієлоїдний лейкоз
- Гострий мієлобластний лейкоз
- Гострий лімфобластний лейкоз
- Лімфогранулематоз
При морфологічному дослідженні печінки хворого, котрий довго
страждав лімфогранулематозом і помер від гепатаргіі, орган збільшений, на
розрізі сального вигляду. Гістологічно - між зірчастими ендотеліоцитами
синусоїдів, за ходом ретикулярної строми судин, проток і портальних 
26
трактів виявлені конгофільні маси. Гепатоцити частково атрофовані. Який
патологічний процес виявлений в печінці?
+ Амілоїдоз
- Гіаліноз.
- Жирова дистрофія.
- Відкладення глікогену
- Гіаліново-крапельна дистрофія
Жінка 62-х років скаржиться на частий біль у ділянці грудної клітки і
хребта, переломи ребер. Лікар припустив мієломну хворобу. Який з
перерахованих нижче лабораторних показників матиме найбільше
діагностичне значення?
- Гіперальбумінемія
- Протеїнурія
- Гіпоглобулінемія
- Гіпопротеїнемія
+ Парапротеінемія
У хворого на шиї виявлено пакет спаяних між собою лімфовузлів
щільної консистенції. При гістологічному обстеженні видаленого
лімфовузла відзначається проліферація ретикулярних клітин, наявність
клітин Березовського-Штернберга. Про яке захворювання йде мова?
+ Лімфогранулематоз
- Міелоцитарний лейкоз
- Мієлобластний лейкоз
- Лімфоцитарний лейкоз
- Лімфобластний лейкоз

Категорія: Патологічна анатомія | Додав: АДМІН | Теги: Лейкози, Анемії, Гемобластози
Переглядів: 698 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0