Головна » Файли » ТЕСТИ » Соціальна медицина [ Додати матеріал ]

Заняття №12 (сільське населення)
21.11.2016, 18:42

1. На сільській лікарській дільниці надається допомога:

А. Долікарняної

В. Поліклінічна

С. Стаціонарна

Д. Профілактична

Е.Первинна лікарська

2. Обласна лікарня надає сільським жителям допомогу:

А.Спеціалізованої

В. Долікарняної

С. Стаціонарної

Д.Вузькоспеціалізованої

Е.Профілактичної

3. Особливістю сільської ОЗ є:

А.Щільність розселення

В. Радіус обслуговування

С. Територіальна різноманітність

Д. Особливості сільськогосподарського виробництва

Е.Етапність

4. До задач ФАПу не належить:

А. Надання кваліфікованої медичної допомоги

В. Патронаж дітей і вагітних

С.Проведення санітарно-гігієнічних заходів

Д. Проведення санітарно-протиепідемічних заходів

Е. надання долікарської медичної допомоги

5. Задачі оргметодкабінету ЦРЛ:

А. Аналіз якісних показників роботи ЛПЗ району

В. Організація мироприємств по підвищенню кваліфікації медперсоналу

С. Розробка мироприємств по підвищенню якості медичної допомоги

Д. Організація планових виїздів лікарів-спеціалістів

Е. Все вище перераховане

6. Надання медичної допомоги сільському населенню на ІІ етапі здійснює:

А. ЦРЛ

В. Обласна лікарня

С. Центри здоров’я

Д. ФАП

Е. Міська лікарня

7. ФАП надає медичну допомогу:

А. Спеціалізовану

В. Першу невідкладну

С. Долікарську

Д. Первинну лікарську кваліфіковану

Е. Висококваліфіковану

8. ЦРЛ надає допомогу:

А. Спеціалізовану

В. Першу невідкладну

С. Долікарську

Д. Первинну лікарську кваліфіковану

Е. Висококваліфіковану

9. При організації лікарських дільниць враховуються: кількість на­селення, відстань між поселеннями та інше. Якою має бути се­редня чисельність населення на сільській лікарській дільниці?

А 4—5 тисяч чол.

В 2—3 тисячі чол.

С 5—6 тисяч чол.

D 6—7 тисяч чол.

Е 7—8 тисяч чол.

10. В стаціонарі сільської дільничної лікарні посада лікаря-ордина-тора встановлюється для терапевтичного відділення на:

А 25 ліжок

В 10 ліжок

С 12 ліжок

D 15 ліжок

Е 20 ліжок

11. Які лікарі повинні надавати амбулаторну допомогу в сільських лікарських амбулаторіях, якщо чисельність населення на дільниці складає 8 тис. осіб?

А Терапевт, педіатр, акушер-гінеколог

В Терапевт, хірург, стоматолог

С Терапевт, педіатр, хірург

D Терапевт, хірург, акушер-гінеколог

Е Терапевт, педіатр, стоматолог

12. Одним з чинників, що впливає на організацію лікувально-профі­лактичної допомоги сільському населенню є низька щільність розселення його по території. Яку особливість її організації він обумовлює?

А Відсутність дільничності

В Етапність

С Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці

D Відсутність долікарської допомоги

Е Централізація терапевтичної допомоги на сільській

лікарській дільниці

13. Однією з особливостей організації медичної допомоги сільсько­му населенню є етапність її надання. Скільки етапів вона нара­ховує?

А Один

В Два

С Три

D Чотири

Е П'ять

14. На першому етапі сільському населенню надається кваліфікова­на лікарська допомога як мінімум з 3-х спеціальностей. Який заклад охорони здоров'я надає її на цьому етапі?

А Районна лікарня

В Сільська дільнична лікарня

С Фельдшерсько-акушерські пункти

D Диспансер

Е Жіноча консультація

15. На другому етапі сільському населенню надається кваліфікова­на лікарська допомога як мінімум з 12—16 спеціальностей. Який заклад охорони здоров'я надає її на цьому етапі?

А Центральна районна лікарня

В Сільська дільнична лікарня

С Сільська лікарська амбулаторія

D Обласна лікарня

Е Обласний диспансер

16. У штаті сільської лікарської амбулаторії як мінімум 3 посади лікарів. Який з нижченаведених лікарів надає там медичну допомогу?

А Стоматолог

В Отоларинголог

С Офтальмолог

D Невропатолог

Е Ортопед-травматолог

17. Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медичну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає первинна лікувально-профі­лактична допомога як складова частина медико-санітарної до­помоги?

А Діагностику та лікування основних найбільш пошире­них захворювань

В Консультацію та допомогу при складних для діагности­ки й лікування захворювань

С Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

D Кваліфіковане консультування, діагностику, профілак­тику та лікування

Е Лікування в медичних центрах та диспансерах

18. Лікувально-профілактичні заклади надають населенню медич­ну допомогу різного ступеня складності: первинну, вторинну та третинну. Які функції передбачає вторинна лікувально-профі­лактична допомога як складова частина медико-санітарної до­помоги?

А Діагностику та лікування основних найбільш пошире­них захворювань

В Високоспеціалізована допомога при складних для діаг­ностики й лікування захворюваннях

С Лікування в спеціалізованих відділеннях лікарень

D Кваліфіковане консультування, діагностику, профілак­тику та лікування лікарями-спеціалістами

Е Лікування в соматичних лікарнях

19. Хто з медичних працівників апарату управління центральної районної лікарні займається організацією надання спеціалізова­них видів медичної допомоги населенню району?

А Районні спеціалісти

В Головний лікар центральної районної лікарні (головний лікар району)

С Заступник головного лікаря з медичного обслуговуван­ня населення

D Заступник головного лікаря центральної районної лікарні з організаційно-методичної роботи

Е Завідувач організаційно-методичним кабінетом

20. Серед особливостей організації лікувально-профілактичної до­помоги сільському населенню, є її етапність та створення пере­сувних форм. Визначити, що ще відноситься до особливостей надання медичної допомоги цьому населенню.

А Значна питома вага (%) долікарської допомоги

В Наявність спеціалізованої медичної допомоги на сільськійлікарській дільниці

С Відсутність дільничності

D Централізація терапевтичної допомоги на 1 етапі

Е Здійснення консультативної допомоги

Відповіді №12 (сільське населення):

1- Е, 2-Д, 3-Е, 4-А, 5-Е, 6-А, 7-С, 8-А, 9-А, 10-А, 11-Е, 12-В, 13-Д, 14-В, 15-А, 16-А, 17-А, 18-Д, 19-С, 20-А

Категорія: Соціальна медицина | Додав: АДМІН | Теги: соц.мед
Переглядів: 465 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0