Головна » Файли » ПСИХІАТРІЯ » Психіатрія [ Додати матеріал ]

ТРАНКВІЛІЗАТОРИ (АТАРАКТИЧНІ ЗАСОБИ)
13.09.2015, 18:17

 Загальними ознаками психотропної дії транквілізаторів є заспокійливий ефект з приємним відчуттям розслаблення, за­ гальним добрим самопочуттям. Транквілізатори усувають або пом'якшують такі негативні емоції, як страх, напруження, три­вога (анксіолітична дія). Широкий спектр психотропного впли­ ву транквілізаторів стосується переважно різноманітних сим­ птомів при суміжних (межових) психічних розладах. Транкві­ лізатори широко використовують не тільки в психіатрії, але й у загальносоматичній практиці, бо вони нормалізують психіч­ ний стан, зменшують вегетативні розлади при невротичних і неврозоподібних станах. Проте у одних транквілізаторів пере­ важає заспокійливий ефект з гальмуванням, а в інших він поєд­ нується з активізацією і стимуляцією.

   Транквілізатори з переважно гальмівним компонентом

   Мепротан (мепробомат, андаксин) — один із найефективні­ ших заспокійливих засобів. Під час лікування цим препаратом настає емоційне заспокоєння, не такою гострою видається ре­ акція на подразники, зникають внутрішня напруга, а також різні вегетативні дисфункції. Випускають у формі таблеток (по 200 мг). Призначають у дозах від 200—400 мг до 1,5—2,5 г на добу.

   Хлордіазепоксид (хлозепід, еленіум, лібріум, напотон) — си­льний заспокійливий засіб з широким спектром активності. Призначають при всіх варіантах суміжних психічних розла­ дів, що супроводжуються підвищеною збудливістю й вегета­ тивними порушеннями. Особливо показаний при нав'язливих, фобічних та іпохондричних станах. Уводять per os та внутріш- ньом'язово. При невротичних станах і в соматичній практи­ ці дози хлозепіду становлять 20—60 мг на добу (1 драже міс­ тить 5 мг).    

   Нозепам (оксазепам, тазепам) має м'яку дію і не дає побіч­ них ефектів, а тому його широко застосовують для лікування всіх невротичних і неврозоподібних розладів з підвищеною збудливістю, особливо при тяжких соматичних і неврологіч­ них захворюваннях, а також у похилому і дитячому віці. Пре­ парат призначають усередину по 10 мг 1—4 рази на добу.

   Нітразепам (радедорм — AWD; еуноктин випускає ком­ панія Asta Medica). Бензодіазепінове похідне з вибірковою дією у вигляді вираженого снодійного ефекту, а також анти- судомними властивостями. Препарат не зумовлює звикання. Його призначають як снодійний засіб за 25—40 хв до сну (5—10 мг), а також у дитячій практиці для комплексного ліку­ вання епілепсії (у дозі 2,5—5 мл на добу до настання терапев­ тичного ефекту).

   Феназепам за силою загальної транквілізуючої дії перевер­ шує всі інші транквілізатори. Зменшує хвилювання і відчуття страху навіть за реальної небезпеки, але зумовлює млявість, сповільнення реакції, сонливість. Показаний при психотичній тривозі, фобіях, нав'язливих станах, іпохондричних синдро­ мах. Призначають при невротичних і неврозоподібних розла­ дах у дозах 3—5 мг на добу. У вищих дозах (до 10 мг на добу) використовують для зняття відчуття тривоги, збудження, нормалізації вегетативних розладів при психозах, а також для лі­ кування алкогольної і токсикоманічної абстиненції. Випуска­ ють у таблетках по 0,5 та 1 мг.

   Транксен (динатрієвий хлоразепам) належить до бензодіа- зепінів. Випускає компанія SANOFI—SYNTHELABO. Має ви­ ражений анксіолітичний, а також седативно-снотворий, проти- судомний та центральний міорелаксуючий ефект. При тривозі, депресії з тривогою, психомоторному збудженні та агресії при­ значають від 20 до 200 мг на 1 добу. Вводять внутрішньом'язо- во або внутрішньовенно, а потім — перорально. При пределі- рії та делірії (у тому числі алкогольному) — по 50—100 мг че­ рез 3—4 год. Через 2—3 доби зменшують дозу вдвічі, а на 5-ту добу призначають per os у дозі 150—300 мг на 1 добу. Випус­ кають у флаконах для ін'єкцій по 20, 50, 100 мг та в капсулах по 5 і 10 мг.

   Івадал (золпідем) — з групи імідазопіридинів. Виготовляє компанія SANOFI—SYNTHELABO, виявляє виражений седа­ тивно-снотворний ефект. Призначають безпосередньо перед сном пацієнтам віком до 65 років по 10 мг (максимум 15—20 мг) одноразово; після 65 років — від 5 до 10 мг. Дітям до 15 років, вагітним, під час лактації протипоказаний. Випускається в 

Категорія: Психіатрія | Додав: АДМІН
Переглядів: 398 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 5.0/1