Головна » Файли » Історія медицини » 1 [ Додати матеріал ]

Тема 1. Історія медицини як наука і навчальна дисципліна
27.06.2015, 22:29

План:

1. Поняття «історія медицини». Медицина: народна, традицій-ная, наукова.

2. Джерела вивчення історії медицини.

3. Періодизація і хронологія всесвітньої історії.

1. Ще древні греки стверджували, що "учень - це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити".

Вивчення історії медицини формує науковий світогляд і моральну позицію студентів-медиків, підвищує рівень загальної та професійної культури, знайомить з історією розвитку лікарської етики.

Як галузь науки історія медицини вивчає закономірності розвитку і історію лікування, медичних знань і медичної діяльності народів світу впродовж всієї історії людства (з найдавніших часів до сучасності) в нерозривному зв'язку з історією, філософією, досягненнями природознавства і культури.

Будучи складовою частиною загальної історії науки і культури, історія медицини відображає історичний розвиток логіки наукової думки як у минулому, так і в сучасному світі, визначає підходи для об'єктивної оцінки теорій медицини та розуміння сучасного етапу розвитку медицини та охорони здоров'я.

2. Найважливіше значення має питання про джерела вивчення історії медицини, з виникненням писемності такими джерелами є рукописи, друковані твори лікарів, загальних істориків, державних і військових діячів, філософів, а також архівні матеріали.

Для більш давніх періодів, що охоплюють тисячоліття, основними джерелами вивчення є розкопки, дані археології, палеонтології, палеопатології. Разом з тим велике значення як джерела вивчення розвитку медицини мають матеріали лінгвістики (мовознавства), мистецтва (особливо образотворчого), етнографії, народного епосу і фольклору, численні зображення від наскального живопису глибокої давнини до сучасних фото-і кінодокументів, фонодокументи (записи голосу на плівку) і багато інших. Як і відносно спільної історії, в число джерел вивчення історії медицини входять в окремих випадках дані нумізматики, епіграфіки, палеографії та багато інших. Види джерел історії медицини та методи їх вивчення продовжують розширюватися і збагачуватися. Найважливішим завданням у кожному випадку є ретельна перевірка, встановлення автентичності, достовірності даного джерела чи даної категорії джерел.
Кофе в зернах от medbib.in.ua
Цьому вчить спеціальна галузь знань-джерелознавство.

Історія медицини наочно показує зрушення і корінні зміни, що відбувалися в ній у зв'язку із змінами в житті суспільства. Особливо глибокі зміни в медицині відбулися в нашій країні після Великої Жовтневої соціалістичної революції та пов'язаних з нею корінних перетворень у всіх сферах суспільного життя і культури.

Подібні ж зміни в медицині мають місце і в інших країнах, що стали на шлях суспільного прогресу, на шлях будівництва соціалізму і комунізму.

3. Передумовою наукового історичного дослідження, зокрема медицини, є правильна періодизація - виділення періодів, що характеризуються певними рисами, що відрізняють їх від інших періодів. В основу періодизації історії медицини покладена періодизація загальної, так званої громадянської історії - поділ її по суспільно-економічним формаціям. Цілком очевидно, що стан медичної практики та науки, виникаючі завдання і можливості їх вирішення, умови праці медиків, їх суспільна роль при різних суспільно-економічних формаціях різко різняться.

Основними формаціями є: первісно-общинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і соціалістичний лад, що переростає у вищу стадію - комунізм. Чи не слідуючи за змінами суспільно-економічних формацій безпосередньо і негайно, зміни у медичній діяльності та науці все ж відбувалися і відбуваються під визначальним впливом корінних змін у житті суспільства, відбивали і відбивають ці зміни, у кожній формації медицина має своєрідні риси. При цьому в межах кожної формації медична практика і наука Змінювалися, іноді досить істотно, у зв'язку зі значними змінами в економіці, техніці, науці, культурі, що мали місце в рамках даного періоду.

Зазначена періодизація за основними суспільно-економічним формаціям і по стадіях в межах кожної з них стосується переважно спільної історії медицини, що розглядає розвиток медицини в цілому. Що стосується окремих медичних дисциплін, то тут, крім загальної періодизації з суспільно-економічним формаціям, слід мати на увазі особливості розвитку кожної з них - хірургії, терапії, педіатрії, гігієни і всіх інших: наприклад, у розвитку хірургії - суттєві зміни у зв'язку з введенням наркозу і його усовершен-ствованию, введенням антисептики і асептики (знезараження ран), у розвитку гігієни - зміна її вигляду у зв'язку з появою гігієнічної лабораторії та озброєнням гігієни мікробіологією, біохімією і багатьма іншими галузями природознавства і т.
Шампунь от medbib.in.ua
п.

Список літератури

1. Бородулін Ф.Г. Історія медицини. Вибрані лекції. - М.: Медицина, 1961. - 252 с.

2. Грицак Е.Н. Популярна історія медицини. - М.: Вече, 2003. - 464 с.

3. Заблудовський П, Е. Історія вітчизняної медицини: Матеріали до курсу історії медицини: Ч 1. Період до 1917 р. - М.: Изд. ЦОЛІУВ, 1969. - 400 с.

4. Заблудовський П.Є. Історія вітчизняної медицини: Учеб. посібник: Ч. 2. Медицина в СРСР. - М.: Изд. ЦОЛІУВ, 1971. - 90 с.

5. Заблудовський П.Є., Гачок Р.Р., Кузьмін М.К. Історія медицини. - М.: Медицина, 1981.

6. Історія медицини: Матеріали до курсу історії медицини / За ред. Б.Д. Петрова. - М.: Медицина, 1954. - 282 с.

7. Кузьмін М.К. Історія медицини: Нариси. - М., 1978. - 197 с.

8. Лісіцин Ю.П. Історія медицини: Підручник. - М.: ГЕОТАР-МЕД, 2004. - 400 с.

9. Медицина / / Велика медична енциклопедія. Т. 17. - 2-е вид. - М.: Медична енциклопедія, 1960. - Стб. 47 - 512.

10. Медицина / / Велика медична енциклопедія. Т. 14. - 3-е вид. - М., 1980. - С.7 - 322. Стб. 1 - 947.

11. Медичний енциклопедичний словник / За ред. В.І. Бородуліна. - М.: Онікс XXI століття, 2002. - 704 с.

11. Мирський Б. М. Історія медицини в Росії в ХVI-ХIХ ст. - М.: РОС-СПЕН, 1996. - 400 с.

12. Мультановський М.П. Історія медицини: Підручник. - М.: Медицина, 1967. - 348 с.

13. Семенченко В.Ф. Історія фармації. - М.: ІКЦ «МарТ», 2003.

14. Сорокіна Т.С. Історія медицини: Підручник. У 2-х т. - М.: Изд-во РУДН, 1992. - 386 с.

15. Сорокіна Т.С. Історія медицини: Підручник. - 4-е вид. - М.: «Академія», 2005. - 560 с.

16. Хрестоматія з історії медицини / Упоряд, Е.Д. Грибанов. Под ред. і з приміт. П.Є. Заблудовского. - М.: Медицина, 1968. - 359 с.

Категорія: 1 | Додав: АДМІН
Переглядів: 869 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0