Головна » Файли » Анатомія людини » П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. [ Додати матеріал ]

Система скелета (systema skeletale)
07.03.2015, 02:05

Загальні дані про будову кісток
Скелет (мал. 15), подiляють на твердий i м’який. Твердий скелет складається з 206-210 кiсток які виконує 4 основні функцiї: 
1) опорну   для тiла i його частин, 
2) захисну   для головного та спинного мозку i внутрiшнiх органiв, 
3) локомоторну – за рахунок скорочення ске-летних м’язiв, 
4) кровотворну – за рахунок червоного кiсткового мозку. 
 
Мал. 15. Скелет. Загальний вигляд спереду

М’який скелет становлять сполучнотканиннi утворення: зв’язки, апоневрози, фасцiї, мiжкiстковi перетинки.
За формою кiстки подiляють на довгi, короткi, плоскi та атипові. Розгляньте на препаратах: довгi кiстки мають тiло (diaphysis), i два наростки (epiphysis) – ближчий та віддалений (proximalis et distalis). Мiж тілом i наростками розміщений ме-тафіз (metaphysis), в якому локалiзуються зони росту кiсток у довжину. Бiльшiсть довгих кiсток входить до складу верхнiх і нижнiх кiнцiвок. 
Короткi кiстки утворюють хребтовий стовп, зап’ясток, заплесно i забезпечують гнучкiсть рухiв. Плоскi кiстки утворюють стiнки порожнин тулуба, черепа. До атипових кiсток належать де-якi кiстки черепа, якi мають окремi частини рiзної форми (наприклад, скронева кiстка), вони не ма-ють певної визначеної форми.
Будова кістки є складною, що вiдображує її функцiю та розвиток. На розпилі видно: зовнiшнiй шар усiх кiсток утворює щiльну речовину (substantia compacta), внутрiшнiй - губчасту ре-човину (substantia spongiosa). У товщi трубчастих кiсток розміщені кістковомозковi порожнини, стінки яких вистеляє дуже тонка оболонка з колагенових волокон, яку називають середкістям (endosteum).
Розглядаючи свiжі препарати кiсток людей чи тварин, звернiть увагу на те, що затоки в губчас-тій речовині та кiстковомозковi порожнини запов-ненi червоним кiстковим мозком (medulla ossium rubra). Вiн побудований з ретикулярної (сітчастої) тканини, що виробляє стовбуровi клiтини кровi, з яких розвиваються всi види клiтин кровi.
Розрiзняють червоний кiстковий мозок (medulla ossium rubra), в якому утворюються ери-троцити, лейкоцити, тромбоцити, та жовтий кiстковий мозок (medulla ossium flava). Останнiй в тілі трубчастих кісток поступово замiнює черво-ний кiстковий мозок, жировi клiтини надають йо-му жовтого кольору.
На зовнiшнiй поверхнi кісток є сполучнотка-нинна оболонка – окiстя (periоsteum). Окістя складається з двох шарiв: зовнішнього – волок-нистого, та внутрiшнього – остеогенного. Остео-генний шар утворений пучками еластичних і ко-лагенових волокон та значною кiлькiстю остео-бластiв, що розмножуються i перетворюються на остеоцити. Таким чином, кiстка росте в товщину назовнi шляхом нашарування кiсткової тканини. В окiстi розташовуються кровоноснi судини i нерви, якi здiйснюють живлення та iннервацiю кiсток. У разі ушкодження окiстя руйнується вiдповiдна ча-стина кiсткової тканини.

 

 

Категорія: П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. | Додав: АДМІН
Переглядів: 900 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0