Основні анатомічні терміни.

У давнину мовою науки була латинська, рiзнi морфологiчнi структури дiстали латинськi на-йменування. Однак поряд з латинськими термiнами використовуються й грецькi. Перший список анатомiчних термiнiв було затверджено в Базелi у 1895 р. під назвою Базельська анатоміч-на номенклатура (Baseler Nomina Anatomica -  ВNА). З розвитком морфології латинські терміни потребували уточнень і доповнень. Тому анатомі-чна номенклатура кілька разів переглядалася. У даному підручнику використано останню міжна-родну анатомічну номенклатуру, що була прийня-та в Сан-Пауло (Бразилія) 1997 року. Всі офіційні терміни виділені шрифтом, частина термінів, що на є офіційними виділяються лише курсивом. Українські еквіваленти термінів даються за ви-данням: “Міжнародна анатомічна номенклатура” (К.: Здоров’я, 2001).

 

 


 Переглядів: 589   Зробити безкоштовний сайт з uCoz