Головна » Файли » Анатомія людини » П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. [ Додати матеріал ]

Органи і системи органів
07.03.2015, 01:42


Організм людини як ціле складається з орга-нів. Орган – це окрема частина організму, побу-дована з різних тканин, яка виконує певну функ-цію. Система органів – це комплекс органів, які топографічно зв’язані між собою, виконують одну функцію, мають однакове походження в філоге-незі й ембріогенезі. 
Система органів опори і руху, яка складається з кісток (система скелета – systema skeletale), м’язів (м’язова система – systema musculare), зв’язок і суглобів (система з’єднань – systema articulare), утворює опору для органів, стінки по-рожнин, виконує рухи і забезпечує переміщення в просторі.
Травна система (systema digistorium) здійс-нює розщеплення травними соками їжі, всмокту-вання поживних речовин й виділення неперева-рених залишків.
Дихальна система (systema respiratorium) забезпечує насичення організму киснем, виділен-ня вуглекислого газу і води.
Серцево-судинна система (systema cardiovasculare), рухаючи кров великими і ма-лими судинами, забезпечує обмін речовин між кров’ю, органами і тканинами, гуморальну регу-ляцію функцій систем органів та виділення мета-болітів через нирки.
Сечова система (systema urinarium), утво-рюючи сечу, здійснює виділення з крові метабо-літів, регулює хімічний склад крові.
Статеві системи (systemata genitale) здійс-нюють функцію розмноження, забезпечують роз-виток чоловічих і жіночих статевих клітин, синтез статевих гормонів, визначаючи статевий димор-фізм організмів.
Нервова система (systema nervorum) забез-печує цілісність організму і його зв’язок із зовніш-нім середовищем.
Сенсорні органи - це органи чуття (organa sensum), зокрема, орган нюху (organum olfactorium), орган зору - око (oculus), орган слуху – вухо (auris), орган смаку (organum gustatorium), загальний покрив (integumentum commune); за участю розташованих в органах чуття рецепторів організм сприймає зовнішні по-дразники.
Залози внутрішньої секреції (glandule endocrine) виділяють гормони, що надходять у кров, і беруть участь у гуморальній регуляції фу-нкцій різних систем організму людини.

 

 

Категорія: П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. | Додав: АДМІН
Переглядів: 905 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0