Головна » Файли » Анатомія людини » П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. [ Додати матеріал ]

Будова ребер та груднини
08.03.2015, 00:47

Будова ребер та груднини

Ребра (costae), їх 12 пар, мають вигляд плоских довгих пластинок, що складаються з ребрової кiстки (os cоstale) та ребрового хряща (cartilago costalis). Сiм пар верхнiх ребер (І–VII) ребровим хрящем з’єднуються з грудниною. Їх називають справжнiми ребрами (costae verae). Останнi 5 пар ребер (VIII–XІІ) називають несправжнiми (costae spuriae), серед них XI та XII ребра коливнi (costae flucitantes), що вiльно закiнчуються в м’язах черевної стiнки (мал. 25).

Кiсткова частина ребра подiляється на: головку ребра (caput costae), шийку (collum costae) і тiло ребра (corpus costae). Головка ребра розташована на задньому кiнцi його i має двi суглобовi поверхнi, що вiддiляються одна вiд одної гребенем головки ребра (crista capitis costae) за винятком I, XI та XII ребра, головки яких мають тiльки одну суглобову поверхню, тому що з’єднуються тiльки з одним тiлом вiдповiдного хребця.

За головкою ребра розмiщується найвужча його частина - шийка ребра (collum costae) з гребенем шийки ребра (crista colli costae) уздовж верхнього краю. На межі із тілом кісткової частини ребра знаходиться горбочок ребра (tuberculum costae), який з’єднується із поперечним відростком хребця (мал. 26).

Мал. 25. Грудна клітка (вигляд спереду):

 

1 - manubrium sterni;

2 - corpus sterni;

3 - processus xiphoideus;

4 - arcus costalis;

5 - spatium intercostale;

6 - costae I—XII.

 

Тiло ребра має зовнiшню та внутрiшню поверхнi, а також верхнiй та нижнiй краї. Уздовж нижнього краю внутрiшньої поверхнi тiла ребра проходить борозна ребра (sulcus costae) для мiжребрових судин i нервiв. Мiж шийкою i тiлом на деякiй вiдстанi вiд горбка утворюється кут ребра (angulus costae).

Мал. 26. Ребро (costa):

1 - crista capitis costae;

2 - caput costae;

3 - collum costae;

4 - tuberculum costae;

5 - angulus costae;

6 - sulcus costae;

7 - cartilago costalis.

 

Особливостi будови i розташування

I, II, XI, XII ребер

Перше ребро розташоване горизонтально, найбiльше зiгнуте, в ньому видiляють верхню та нижню поверхнi, присередній та бiчний краї. На верхнiй поверхнi є горбок переднього драбинчастого м’яза (tuberculum musculi scaleni anterioris), спереду вiд якого розташовується борозна пiдключичної вени (sulcus venae subclaviae), ззаду - борозна пiдключичної артерiї (sulcus arteriae subclaviae). Останнi (XI, XII) ребра не мають горбка, на суглобовiй поверхнi головки ребра вiдсутнiй гребiнь, вiдсутнi також борозна ребра, кут ребра, шийка ребра та гребiнь шийки (мал. 27).

 
 


Мал. 27. Ребра (costa I et II):

1 - angulus costae;

2 - tuberculum costae;

3 - collum costae;

4 - caput costae;

5 - sulcus a. subclavia;

6 - tuberculum m. scaleni anterioris;

7 - sulcus v. subclavia;

8 - tuberositas m. serrati anterioris.

 

Груднина (sternum)

Непарна, плоска, довга кістка, що складається з трьох частин: ручки (manubrium sterni), тiла (corpus sterni) та мечоподiбного вiдростка (processus xipho-ideus). Ручка на верхньому краї має яремну вирiзку (incisura jugularis), бiля неї з кожного боку - ввігнутi ключичнi вирiзки (incisuraе claviculares), а донизу вiд них - ребровi вирiзки (incisurае costales). Мiсце з’єднання ручки груднини з її тiлом - кут груднини (angulus sterni), бiля якого прикрiплюється II ребро, що є орієнтиром для визначення інших ребер під час обстеження хворого. Мечоподiбний вiдросток закiнчується тупим або розщепленим кiнцем (мал. 28).

Мал. 28. Грудина (sternum):

1 - manumbrium sterni; 2 - corpus sterni; 3 - processus xipoideus; 4 - angulus sterni; 5 - incisura jugularis; 6 - incisura clavicularis; 7 - incisurae costales.

Категорія: П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський Анатомія людини. | Додав: АДМІН
Переглядів: 1961 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0