Патологічна анатомія. Струков, Сєров

ЧИТАТИ ОНЛАЙН

Автор: А. І. Струков, В. В. Сєров
Кількість сторінок: 874
Формат: pdf
Якість: відмінна
Четверте видання підручника, перекладеного на українську мову, складається з двох частин - загальної та спеціальної патологічної анатомії. В першій частині описані загальнопатологічні процеси, а також представоені дані про патологію клітини, шок, склероз. У другій частині розглядається патологічна анатомія хвороб, викладена за нозологічним принципом. Для студентів вищих медичних закладів. В підручнику довольно гарна навігація, проворуч в панелі знаходиться зміст підручника.

 

СКАЧАТИ29.5 Mb

 
 
ЗМIСТ  
   
 1. Передмова до першого видання
 2. Передмова до другого видання
 3. Передмова до третього видання
 4. Введення
 5. Зміст: і завдання патологічної анатомії
 6. Об'єкти, методи та рівні дослідження патологічної анатомії
 7. Короткі історичні дані
 8. ЗАГАЛЬНА Патологічна анатомія
 9. Пошкодження
 10. Патологія клітини 
 11. Патологія клітинного ядра
 12. Патологія цитоплазми
 13. Патологія клітинних стиків
 14. Дистрофія
 15. Загальні відомості
 16. Паренхіматозні дистрофії
 17. Паренхіматозні білкові дистрофії (диспротеїнози)
 18. Гіаліново-крапельна дистрофія
 19. Гідропічна дистрофія
 20. Рогова дистрофія
 21. Паренхіматозні жирові дистрофії (ліпідози)
 22. Паренхіматозні вуглеводні дистрофії
 23. Вуглеводні дистрофії, пов'язані з порушенням обміну глікогену
 24. Вуглеводні дистрофії, пов'язані з порушенням обміну глікопротеїдів
 25. Стромально-судинні дистрофії
 26. Стромально-судинні білкові дистрофії (диспротеїнози)
 27. Мукоїдне набухання
 28. Фібріноідиое набухання (фібриноїд)
 29. Гіаліноз
 30. Амілоїдоз
 31. Стромально-судинні жирові дистрофії (ліпідози)
 32. Порушення обміну нейтральних жирів
 33. Порушення обміну холестерину та його ефірів
 34. Стромально-судинні вуглеводні дистрофії
 35. Змішані дистрофії
 36. Порушення обміну хромопротеїдів (ендогенні пігментації)
 37. Порушення обміну гемоглобіногенних пігментів
 38. Порушення обміну протеїногенних (тирозиногенних) пігментів
 39. Порушення обміну Ліпідогенні пігментів (ліпопігмент)
 40. Порушення обміну нуклеопротеїдів
 41. Порушення мінерального обміну (мінеральні дистрофії)
 42. Порушення обміну кальцію
 43. Порушення обміну міді
 44. Порушення обміну калію
 45. Порушення обміну заліза
 46. Утворення каменів
 47. Некроз
 48. Смерть, ознаки смерті, посмертні зміни
 49. Порушення кровообігу і лімфообігу
 50. Порушення кровообігу
 51. Повнокров'я
 52. Артеріальне повнокров'я
 53. Венозне повнокров'я
 54. Загальне венозне повнокров'я
 55. Місцеве венозне повнокров'я
 56. Недокрів'я
 57. Кровотеча
 58. Плазморагія
 59. Стаз
 60. Тромбоз
 61. Емболія
 62. Шок 
 63. Порушення лімфообігу
 64. Порушення вмісту тканинної рідини
 65. Запалення
 66. Загальні відомості
 67. Етіологія запалення
 68. Морфологія і патогенез запалення
 69. Термінологія і класифікація запалення
 70. Морфологічні форми запалення
 71. Ексудативне запалення
 72. Проліферативне (продуктивне) запалення
 73. Імунопатологічні процеси
 74. Морфологія порушень імуногенезу
 75. Зміни вилочкової залози (тимуса), що виникають при порушеннях імуногенезу
 76. Зміни периферичної лімфоїдної тканини, що виникають при порушеннях імуногенезу
 77. Реакції гіперчутливості
 78. Аутоімунізації і аутоімунні хвороби
 79. Імунодефіцитні синдроми
 80. Первинні імунодефіцитні синдроми
 81. Вторинні імунодефіцитні синдроми
 82. Регенерація
 83. Загальні відомості
 84. Регенерація окремих тканин і органів
 85. Загоєння ран
 86. Процеси пристосування (адаптації) і компенсації
 87. Пристосування (адаптація)
 88. Компенсація
 89. Склероз 
 90. Пухлини
 91. Загальні відомості
 92. Будова пухлини, особливості пухлинної клітини
 93. Зростання пухлини
 94. Доброякісні і злоякісні пухлини
 95. Морфогенез пухлин
 96. Гістогенез пухлин
 97. Прогресія пухлин
 98. Імунна реакція організму на пухлину
 99. Етіологія пухлин (каузальний генез)
 100. Класифікація та морфологія пухлин
 101. Епітеліальні пухлини без специфічної локалізації
 102. Доброякісні пухлини
 103. Злоякісні пухлини
 104. Пухлини екзо-та ендокринних залоз, а також епітеліальних покривів
 105. Пухлини екзокринних залоз і епітеліальних покривів
 106. Печінка
 107. Нирки
 108. Молочна залоза
 109. Матка
 110. Шкіра
 111. Пухлини ендокринних залоз
 112. Яєчники
 113. Яєчка
 114. Щитовидна залоза
 115. Околощітовідние залози
 116. Наднирники
 117. Вилочкова залоза (тимус)
 118. Гіпофіз
 119. Епіфіз
 120. Підшлункова залоза
 121. Шлунково-кишковий тракт
 122. Мезенхімальні пухлини
 123. Доброякісні пухлини
 124. Злоякісні пухлини
 125. Пухлини меланінутворюючої тканини
 126. Пухлини нервової системи та оболонок мозку
 127. Нейроектодермальні пухлини
 128. Астроцітарние пухлини
 129. Олігодендрогліальних пухлини
 130. Епендимальних пухлини і пухлини хоріоїдного епітелію
 131. Нейрональні пухлини
 132. Низькодиференційовані та ембріональні пухлини
 133. Менінгососудістие пухлини
 134. Пухлини вегетативної нервової системи
 135. Пухлини периферичної нервової системи
 136. Пухлини системи крові
 137. Тератоми
 138. ПРИВАТНА Патологічна анатомія
 139. Хвороби системи крові
 140. Анемії
 141. Анемії внаслідок крововтрати (постгеморагічні)
 142. Анемії внаслідок порушення кровотворення
 143. Анемії внаслідок підвищеного кроворазрушенія (гемолітичні анемії)
 144. Пухлини системи крові, або гемобластози
 145. Лейкози - системні пухлинні захворювання кровотворної тканини
 146. Гострі лейкози
 147. Хронічні лейкози
 148. Хронічні лейкози мієлоцитарного походження
 149. Хронічні лейкози лімфоцитарного походження
 150. Хронічні лейкози моноцитарного походження
 151. Лімфоми - регіонарні пухлинні захворювання кровотворної та лімфатичної тканини
 152. Тромбоцитопенії та тромбоцитопатії 
 153. Хвороби серцево-судинної системи
 154. Ендокардит
 155. Бактеріальний (септичний) ендокардит
 156. Фібропластичний парієтальних ендокардит з еозинофілією
 157. Міокардит
 158. Ідіопатичний міокардит
 159. Пороки серця
 160. Набуті вади серця
 161. Вроджені вади серця
 162. Кардіосклероз
 163. Атеросклероз
 164. Клініко-морфологічні форми
 165. Гіпертонічна хвороба
 166. Клініко-морфологічні форми
 167. Ішемічна хвороба серця
 168. Ішемічна дистрофія міокарда
 169. Інфаркт міокарда
 170. Кардіосклероз
 171. Цереброваскулярні захворювання 
 172. Кардіоміопатії
 173. Первинні (ідіопатичні) кардіоміопатії
 174. Вторинні кардіоміопатії
 175. Васкуліти 
 176. Системні васкуліти
 177. Неспецифічний аортоартеріїт
 178. Вузликовий періартеріїт
 179. Гранулематоз Вегенера
 180. Облітеруючий тромбангіїт
 181. Системні захворювання сполучної тканини (ревматичні хвороби)
 182. Ревматизм
 183. Ревматоїдний артрит
 184. Хвороба Бехтерева
 185. Системний червоний вовчак
 186. Системна склеродермія
 187. Вузликовий періартеріїт
 188. Дерматоміозит
 189. Хвороби органів дихання
 190. Гострий бронхіт 
 191. Гострі запальні захворювання легенів, або гострі пневмонії
 192. Крупозна пневмонія
 193. Бронхопневмонія
 194. Проміжна пневмонія
 195. Гострі деструктивні процеси в легенях
 196. Хронічні неспецифічні захворювання легень
 197. Хронічний бронхіт
 198. Вронхоектази
 199. Емфізема легенів
 200. Бронхіальна астма
 201. Хронічний абсцес
 202. Хронічна пневмонія
 203. Інтерстиціальні хвороби легень
 204. Пневмофіброз
 205. Пневмоконіози
 206. Рак легені
 207. Плеврит
 208. Хвороби шлунково-кишкового тракту
 209. Хвороби зіву і глотки
 210. Хвороби слинних залоз
 211. Хвороби стравоходу
 212. Хвороби шлунку
 213. Гастрит
 214. Гострий гастрит
 215. Хронічний гастрит
 216. Виразкова хвороба
 217. Рак шлунка
 218. Хвороби кишечника
 219. Ентерит
 220. Гострий ентерит
 221. Хронічний ентерит
 222. Ентеропатії
 223. Хвороба Уіппла
 224. Коліт
 225. Гострий коліт
 226. Хронічний коліт
 227. Неспецифічний виразковий коліт
 228. Хвороба Крона
 229. Апендицит
 230. Пухлини кишечника
 231. Перитоніт
 232. Хвороби печінки, жовчного міхура та підшлункової залози
 233. Хвороби печінки
 234. Гепатоз
 235. Токсична дистрофія печінки
 236. Жировий гепатоз
 237. Гепатит
 238. Вірусний гепатит
 239. Вірусний гепатит B
 240. Алкогольний гепатит
 241. Цироз печінки
 242. Рак печінки
 243. Хвороби жовчного міхура
 244. Хвороби підшлункової залози
 245. Хвороби нирок
 246. Гломерулопатії
 247. Гломерулонефрит
 248. Нефротичний синдром
 249. Амілоїдоз нирок
 250. Тубулопатіі
 251. Гостра ниркова недостатність
 252. Хронічні тубулопатіі
 253. Інтерстиціальний нефрит 
 254. Тубуло-інтерстиціальний нефрит
 255. Пієлонефрит
 256. Нирковокам'яна хвороба (нефролітіаз)
 257. Полікістоз нирок
 258. Нефросклероз
 259. Хронічна ниркова недостатність
 260. Пухлини нирок
 261. Хвороби статевих органів та молочної залози
 262. Дисгормональні хвороби статевих органів та молочної залози
 263. Запальні хвороби статевих органів та молочної залози
 264. Пухлини статевих органів та молочної залози
 265. Хвороби вагітності та післяпологового періоду
 266. Хвороби залоз внутрішньої секреції
 267. Гіпофіз
 268. Наднирники
 269. Щитовидна залоза
 270. Околощітовідние залози
 271. Підшлункова залоза
 272. Цукровий діабет
 273. Статеві залози
 274. Авітамінози
 275. Рахіт
 276. Цинга
 277. Ксерофтальмія
 278. Пелагра
 279. Дефіцит вітаміну B12 і фолієвої кислоти
 280. Хвороби кістково-м'язової системи 
 281. Хвороби кісткової системи
 282. Паратиреоїдного остеодистрофія
 283. Остеомієліт
 284. Первинний гематогенний остеомієліт
 285. Фіброзна дисплазія
 286. Остеопетроз
 287. Хвороба Педжета
 288. Хвороби суглобів
 289. Остеоартроз
 290. Ревматоїдний артрит
 291. Хвороби скелетних м'язів
 292. Прогресивна м'язова дистрофія
 293. Міастенія
 294. Хвороби центральної нервової системи 
 295. Хвороба Альцгеймера
 296. Бічний аміотрофічний склероз
 297. Розсіяний склеро
 298. Енцефаліти
 299. Кліщовий енцефаліт
 300. Інфекційні хвороби
 301. Вірусні хвороби
 302. Гострі респіраторні вірусні інфекції
 303. Грип
 304. Парагрип
 305. Респіраторно-синцитіальна інфекція
 306. Аденовірусна інфекція
 307. СНІД 
 308. Натуральна віспа
 309. Сказ
 310. Рикетсіози
 311. Епідемічний висипний тиф
 312. Спорадичний висипний тиф
 313. Ку-лихоманка
 314. Хвороби, що викликаються бактеріями
 315. Черевний тиф
 316. Сальмонельози
 317. Дизентерія
 318. Ієрсиніоз
 319. Холера
 320. Чума
 321. Туляремія
 322. Бруцельоз
 323. Сибірська виразка
 324. Поворотний тиф
 325. Туберкульоз
 326. Первинний туберкульоз
 327. Гематогенний туберкульоз
 328. Вторинний туберкульоз
 329. Патоморфоз туберкульозу
 330. Сифіліс
 331. Вісцеральний сифіліс
 332. Природжений сифіліс
 333. Сепсис
 334. Септицемія
 335. Септикопіємії
 336. Септичний (бактеріальний) ендокардит
 337. Хроніосепсіс
 338. Грибкові захворювання (мікози)
 339. Дерматомікози
 340. Вісцеральні мікози
 341. Захворювання, що викликаються променистими грибами
 342. Захворювання, що викликаються дріжджоподібними і дріжджовими грибами
 343. Захворювання, що викликаються пліснявими грибами
 344. Захворювання, що викликаються іншими грибами
 345. Хвороби, що викликаються найпростішими і гельмінтами
 346. Малярія
 347. Амебіаз
 348. Балантідіаз
 349. Ехінококоз
 350. Цистицеркоз
 351. Опісторхоз
 352. Шистосомоз
 353. ХВОРОБИ ДИТЯЧОГО ВІКУ
 354. Пренатальна патологія
 355. Поняття про періодизації і закономірностях прогенезу і кіматогенезу
 356. Хвороби прогенезу і кіматогенезу
 357. Гаметопатії
 358. Бластопатії
 359. Ембріопатіі
 360. Вроджені вади центральної нервової системи
 361. Вроджені вади серця
 362. Вроджені вади органів травлення
 363. Вроджені вади нирок, сечовивідних шляхів і статевих органів
 364. Вроджені вади органів дихання
 365. Вроджені вади кістково-суглобової та м'язової систем
 366. Фетопатії
 367. Інфекційні фетопатії
 368. Неінфекційні фетопатії
 369. Патологія посліду
 370. Вікові зміни
 371. Пороки розвитку
 372. Розлади кровообігу
 373. Запалення
 374. Плацентарна недостатність
 375. Перинатальна патологія
 376. Недоношеність і ПЕРЕНОШЕНІСТЬ
 377. Асфіксія (аноксія)
 378. Пневмопатії
 379. Пневмонії
 380. Родова травма
 381. Перинатальні порушення мозкового кровообігу
 382. Крововиливи у великий мозок і його оболонки
 383. Ішемічні ушкодження великого мозку
 384. Геморагічна хвороба новонароджених
 385. Гемолітична хвороба новонароджених
 386. Дитячі інфекції
 387. Захворювання, обумовлені герпес-вірусами
 388. Простий герпес
 389. Вітряна віспа
 390. Цитомегалія
 391. Інфекційний мононуклеоз
 392. Захворювання, обумовлені РНК-вірусами
 393. Кір
 394. Епідемічний паротит
 395. Хвороби, що викликаються бактеріями
 396. Коклюш
 397. Дифтерія
 398. Скарлатина
 399. Менінгококова інфекція
 400. Кишкова колі-інфекція
 401. Стафілококова кишкова інфекція
 402. Пупковий сепсис
 403. Хвороби, що викликаються найпростішими
 404. Токсоплазмоз
 405. Пухлини у дітей
 406. Дизонтогенетична пухлини
 407. Гамартоми і гамартобластоми судинного походження
 408. Гамартоми і гамартобластоми поперечно-м'язової тканини
 409. Гамартобластоми внутрішніх органів
 410. Тератоми і Тератобластома
 411. Пухлини з камбіальних ембріональних тканин
 412. Пухлини у дітей, що розвиваються по типу пухлин у дорослих
 413. Професійні хвороби 
 414. Професійні хвороби, що викликаються дією хімічних виробничих факторів
 415. Професійні хвороби, що викликаються дією промислового пилу (пневмоконіози)
 416. Силікоз
 417. Силікатози
 418. Азбестоз
 419. Талькоз
 420. Слюдяної Пневмоконіоз
 421. Металлоконіози
 422. Сідероз
 423. Алюміноз
 424. Бериліоз
 425. Карбоконіози
 426. Антракоз
 427. Пневмоконіози від змішаного пилу
 428. Пневмоконіози від органічного пилу
 429. Професійні хвороби, що викликаються дією фізичних факторів
 430. Кесонна (декомпресійна) хвороба
 431. Хвороби внаслідок впливу виробничого шуму (шумова хвороба)
 432. Хвороби внаслідок впливу вібрацій (вібраційна хвороба)
 433. Хвороби внаслідок впливу електромагнітних хвиль радіочастот
 434. Хвороби внаслідок впливу іонізуючих випромінювань (променева хвороба)
 435. Професійні хвороби, що викликаються перенапруженням
 436. Професійні хвороби, що викликаються дією біологічних факторів
 437. Хвороби зубощелепної системи і органів порожнини рота
 438. Хвороби твердих тканин зуба
 439. Карієс
 440. Некаріозних поразки
 441. Хвороби пульпи і періапікальних тканин зуба
 442. Реактивні зміни пульпи
 443. Пульпіт
 444. Періодонтит
 445. Хвороби ясен і пародонту
 446. Гінгівіт
 447. Зубні відкладення
 448. Пародонтит
 449. Пародонтоз
 450. Ідіопатичний прогресуючий пародонтоліз
 451. Пародонтоми
 452. Хвороби щелеп
 453. Запальні захворювання
 454. Кісти щелепних кісток
 455. Пухлиноподібних захворювання
 456. Пухлини
 457. Неодонтогенні пухлини
 458. Одонтогенні пухлини
 459. Хвороби слинних залоз
 460. Сіалоаденіт
 461. Слюннокаменная хвороба
 462. Кісти залоз
 463. Пухлини
 464. Пухлиноподібних захворювання
 465. Хвороби губ, язика, м'яких тканин порожнини рота
 466. Хейліт
 467. Глосит
 468. Стоматит
 469. Передпухлинні зміни
 470. Пухлини
 471. Рекомендована основна література
 472. Предметний покажчик